Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji. Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 28 33729 55232 24735.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji. Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 28 33729 55232 24735."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji

2 Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 28 33729 55232 24735 08342 19849 90054 28454 108 Praha 10 12010 19011 85413 30015 83519 18622 91422 481 Středočeský 7 2167 6146 9607 2388 5618 52510 5609 782 Jihočeský 8078481 0271 1461 6101 7131 7871 967 Plzeňský 6528297128361 1301 3341 3941 767 Karlovarský 6877929676717898 Ústecký 500458605510589588692808 Liberecký 7287668178681 1101 4831 3121 517 Královéhradecký 6856627841 1771 1699851 2681 213 Pardubický 9931 0181 2641 3641 6321 9322 0182 002 Vysočina 319424428529707517538698 Jihomoravský 3 0613 1443 4733 9644 6545 0575 7266 047 Olomoucký 7428779091 0541 3721 3281 5111 433 Zlínský 6851 2369057871 5711 6461 7211 633 Moravskoslezský 1 7611 4102 4162 2122 1825 5352 7652 661

3 Zaměstnanci VaV 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 51 93953 69455 69960 14865 37969 16273 08174 508 Praha 21 12221 56722 31324 15826 65828 39830 35530 641 Středočeský 4 1594 7385 2565 2505 0445 5875 7555 894 Jihočeský 1 8591 9202 0682 1612 4302 6682 6262 692 Plzeňský 1 8382 1521 7331 9442 2862 4652 5142 376 Karlovarský 232183293268151330217160 Ústecký 1 0189168001 0469571 1551 3601 277 Liberecký 1 4641 5421 5541 6561 6041 8921 7401 727 Královéhradecký 1 5471 6581 8262 1132 2712 1712 5792 656 Pardubický 2 0312 1592 1382 3102 6322 9443 0053 012 Vysočina 546752685789845791818931 Jihomoravský 9 1289 1149 51710 22711 39110 96311 44212 277 Olomoucký 1 8681 9982 2062 5012 9982 9673 1393 108 Zlínský 1 4401 6511 6441 8952 2262 3352 1972 362 Moravskoslezský 3 6873 3453 6673 8313 8864 4965 3365 395

4 Zaměstnanci VaV/1000 obyvatel

5 Vysoké školy v Ústeckém kraji státní a veřejné Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad LabemFakulta sociálně ekonomická Fakulta umění a designu Fakulta pedagogická Fakulta přírodovědecká Fakulta životního prostředí Fakulta filozofická Fakulta výrobních technologií a managementu Ústav zdravotnických studií České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Katedra softwarového inženýrství v ekonomii (Děčín) Fakulta dopravní - ústav pro bakalářská studia (Děčín) VŠB - TU OstravaDetašované pracoviště Most VŠCHT v PrazeVýukové a studijní centrum v Mostě soukromé Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.Studijní středisko Most Bankovní institut vysoká škola, a.s.Konzultační středisko Teplice

6 Zaměření hlavních výzkumných pracovišť názevpopis Chmelařský institut, s.r.o. Pěstování, sklizeň a posklizňové úpravy chmele. Novošlechtění chmele, udržovací šlechtění chmele, množení odrůd. Řešení ekologizace výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochrany a kvality. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Výrobní procesy, ve kterých dochází k chemickým reakcím, nebo ve kterých se používají chemicko-inženýrské operace, nebo ve kterých vznikají plynné, kapalné nebo tuhé odpady, zneškodňování exhalací, analytická a průmyslová chemie. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Komplexní problematika těžby uhlí, zejména povrchovým způsobem, úpravy a užití uhlí, využití produktů spalování uhlí, ochrana a tvorba nezávadného životního a přírodního prostředí.

7 Pracovní skupina VVI  UJEP  VÚANCH  VÚHU  KHK ÚK  Město Ústí nad Labem  CzechInvest  Kr. úřad - ORR

8 Úloha Pracovní skupiny VVI  platforma pro diskuzi aktérů VVI  odborná konzultace pro aktualizaci Regionální inovační strategie  definování postavení jednotlivých aktérů v podpoře rozvoje VVI v kraji  návrh společného koordinovaného postupu v oblasti VVI  příprava akčního plánu na období do schválení aktualizace RIS

9 Akční plán VVI ÚK  Cíl Akčního plánu: vytvořit konkrétní seznam realizovatelných aktivit pro daný časový horizont a připravit půdu pro zlepšení pozice kraje v příštím plánovacím období EU.

10 SWOT analýza  Silné stránky tradiční obory v regionu stávající VaV základna UJEP  Slabé stránky nedostatek lidských zdrojů málo inovativní MSP nízké využití OP v současném programovém období SF  Příležitosti VaV centra mimo region operační programy  Hrozby omezení dotačních programů odliv mozků

11 Strategie 1 Prioritní projekt  Cíl:Realizace projektu „Krajského centra pro transfer technologií“  Opatření: Krajské centrum pro transfer technologií Podpora a využití KCTT  Cílová skupina: Hlavní výzkumná pracoviště v regionu

12 Strategie 2 Podpora MSP  Cíl: Vyšší aktivita MSP v oblasti inovací  Opatření Prezentace nabídky VVI Inovační vouchery  Cílová skupina: MSP

13 Strategie 3 Lidské zdroje  Cíl:Zajištění lidských zdrojů pro VaV pracoviště a inovativní podniky  Opatření: Stipendijní systém Podpora technického vzdělávání  Cílová skupina:Studenti přírodovědných a technických oborů v regionu

14 Strategie 4 Systémový rozvoj  Cíl:Systematický rozvoj oblasti VVI v regionu  Opatření: Strategické řízení oblasti VVI Monitoring a propagace Příprava na další plánovací období SF EU  Cílová skupina:Ústecký kraj

15 Realizace Akčního plánu  Stipendia pro vysokoškoláky  Leták Průvodce školáků při rozhodování o budoucím povolání  Prezentační akce výzkumných organizací pro podnikatele  Příprava na další období SF EU

16 Příprava SF 2014+  Prioritní oblasti Ústeckého kraje Efektivní ekonomika Vzdělaná a soudržná společnost Udržitelný rozvoj území

17 Efektivní ekonomika Modernizace dopravy  Dobudování páteřní dopravní infrastruktury – silniční i železniční  Zavádění integrovaného dopravního systému v ÚK  Rozvoj systémů kombinované dopravy Rozvoj vědy, výzkumu a inovací a vysokého školství  Budování infrastruktury VVI  Propojení vysokých škol a výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, využití potenciálu tradičních odvětví k rozvoji odvětví s vyšší přidanou hodnotou  Příprava odborníků pro VVI Rozvoj malého a středního podnikání  Podpora vzniku malých a středních podniků a aktivní stimulace podnikatelského prostředí  Zavádění výsledků VVI do praxe MSP  Zavádění nejlepších technologií do výrobní praxe podpora energetických úspor  Podpora rozvoje podnikání ve službách a cestovním ruchu

18 Děkuji za pozornost Josef Svoboda odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Ústeckého kraje E-mail:svoboda.j@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji. Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 28 33729 55232 24735."

Podobné prezentace


Reklamy Google