Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji. Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 28 33729 55232 24735.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji. Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 28 33729 55232 24735."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji

2 Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč ČR celkem Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

3 Zaměstnanci VaV ČR celkem Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

4 Zaměstnanci VaV/1000 obyvatel

5 Vysoké školy v Ústeckém kraji státní a veřejné Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad LabemFakulta sociálně ekonomická Fakulta umění a designu Fakulta pedagogická Fakulta přírodovědecká Fakulta životního prostředí Fakulta filozofická Fakulta výrobních technologií a managementu Ústav zdravotnických studií České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Katedra softwarového inženýrství v ekonomii (Děčín) Fakulta dopravní - ústav pro bakalářská studia (Děčín) VŠB - TU OstravaDetašované pracoviště Most VŠCHT v PrazeVýukové a studijní centrum v Mostě soukromé Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.Studijní středisko Most Bankovní institut vysoká škola, a.s.Konzultační středisko Teplice

6 Zaměření hlavních výzkumných pracovišť názevpopis Chmelařský institut, s.r.o. Pěstování, sklizeň a posklizňové úpravy chmele. Novošlechtění chmele, udržovací šlechtění chmele, množení odrůd. Řešení ekologizace výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochrany a kvality. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Výrobní procesy, ve kterých dochází k chemickým reakcím, nebo ve kterých se používají chemicko-inženýrské operace, nebo ve kterých vznikají plynné, kapalné nebo tuhé odpady, zneškodňování exhalací, analytická a průmyslová chemie. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Komplexní problematika těžby uhlí, zejména povrchovým způsobem, úpravy a užití uhlí, využití produktů spalování uhlí, ochrana a tvorba nezávadného životního a přírodního prostředí.

7 Pracovní skupina VVI  UJEP  VÚANCH  VÚHU  KHK ÚK  Město Ústí nad Labem  CzechInvest  Kr. úřad - ORR

8 Úloha Pracovní skupiny VVI  platforma pro diskuzi aktérů VVI  odborná konzultace pro aktualizaci Regionální inovační strategie  definování postavení jednotlivých aktérů v podpoře rozvoje VVI v kraji  návrh společného koordinovaného postupu v oblasti VVI  příprava akčního plánu na období do schválení aktualizace RIS

9 Akční plán VVI ÚK  Cíl Akčního plánu: vytvořit konkrétní seznam realizovatelných aktivit pro daný časový horizont a připravit půdu pro zlepšení pozice kraje v příštím plánovacím období EU.

10 SWOT analýza  Silné stránky tradiční obory v regionu stávající VaV základna UJEP  Slabé stránky nedostatek lidských zdrojů málo inovativní MSP nízké využití OP v současném programovém období SF  Příležitosti VaV centra mimo region operační programy  Hrozby omezení dotačních programů odliv mozků

11 Strategie 1 Prioritní projekt  Cíl:Realizace projektu „Krajského centra pro transfer technologií“  Opatření: Krajské centrum pro transfer technologií Podpora a využití KCTT  Cílová skupina: Hlavní výzkumná pracoviště v regionu

12 Strategie 2 Podpora MSP  Cíl: Vyšší aktivita MSP v oblasti inovací  Opatření Prezentace nabídky VVI Inovační vouchery  Cílová skupina: MSP

13 Strategie 3 Lidské zdroje  Cíl:Zajištění lidských zdrojů pro VaV pracoviště a inovativní podniky  Opatření: Stipendijní systém Podpora technického vzdělávání  Cílová skupina:Studenti přírodovědných a technických oborů v regionu

14 Strategie 4 Systémový rozvoj  Cíl:Systematický rozvoj oblasti VVI v regionu  Opatření: Strategické řízení oblasti VVI Monitoring a propagace Příprava na další plánovací období SF EU  Cílová skupina:Ústecký kraj

15 Realizace Akčního plánu  Stipendia pro vysokoškoláky  Leták Průvodce školáků při rozhodování o budoucím povolání  Prezentační akce výzkumných organizací pro podnikatele  Příprava na další období SF EU

16 Příprava SF  Prioritní oblasti Ústeckého kraje Efektivní ekonomika Vzdělaná a soudržná společnost Udržitelný rozvoj území

17 Efektivní ekonomika Modernizace dopravy  Dobudování páteřní dopravní infrastruktury – silniční i železniční  Zavádění integrovaného dopravního systému v ÚK  Rozvoj systémů kombinované dopravy Rozvoj vědy, výzkumu a inovací a vysokého školství  Budování infrastruktury VVI  Propojení vysokých škol a výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, využití potenciálu tradičních odvětví k rozvoji odvětví s vyšší přidanou hodnotou  Příprava odborníků pro VVI Rozvoj malého a středního podnikání  Podpora vzniku malých a středních podniků a aktivní stimulace podnikatelského prostředí  Zavádění výsledků VVI do praxe MSP  Zavádění nejlepších technologií do výrobní praxe podpora energetických úspor  Podpora rozvoje podnikání ve službách a cestovním ruchu

18 Děkuji za pozornost Josef Svoboda odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje VVI v Ústeckém kraji. Výdaje ve VaV v letech 2001 – 2008 v milionech Kč 20012002200320042005200620072008 ČR celkem 28 33729 55232 24735."

Podobné prezentace


Reklamy Google