Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"— Transkript prezentace:

1 VII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (9. – 16. úloha) VII. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.007

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012
Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 9 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících možností je nutno na všechna vynechaná místa doplnit písmeno velké P, aby byly všechny výrazy napsány mluvnicky a pravopisně správně? A) rodilý __ardubičan ; oběžnice __luto ; pravdomluvný __avel; B) ulice __ivovarská ; oblast __álavské vrchy ; všichni __lzeňští psi; C) měsíc __rosinec ; Robinsonův přítel __átek ; kniha __amětí; D) obec __olička ; pomoc __olicisty ; země __odkarpatská Rus. Řešení: A) rodilý Pardubičan; oběžnice Pluto; pravdomluvný Pavel (Pluto, Pavel – jména, Pardubičan – příslušnost občana k městu); B) ulice Pivovarská; oblast Pálavské vrchy; všichni plzeňští psi (plzenští – obecný název); C) měsíc prosinec; Robinsonův přítel Pátek; kniha pamětí (prosinec – název měsíce, pamětí – obecný název); D) obec Polička; pomoc policisty; země Podkarpatská Rus (policista – obecný název, název povolání). Správnou odpovědí je varianta A).

4 Úloha č. 10 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
__________ odešli až dlouho po skončení závodu. Kterou z následujících možností je nutno doplnit na vynechané místo v uvedené větě, aby byla napsána mluvnicky a pravopisně správně? A) Stovky fanoušků; B) Tisíce nadšenců; C) Domácí závodníci; D) Hloučky diváků. Řešení: Z důvodu shody podmětu s přísudkem musí být podmět rodu mužského životného, což nejsou „stovky“, „tisíce“ a ani „hloučky“. A) Stovky fanoušků; B) Tisíce nadšenců; C) Domácí závodníci; D) Hloučky diváků. Správnou odpovědí je varianta C).

5 Úloha č. 11 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
______ z tabule _________ obrazy geometrických útvarů. Kterou z následujících dvojic výrazů nelze z mluvnických a pravopisných důvodů postupně doplnit na vynechaná místa v uvedené větě? A) Děvčata – umyly; B) Poškoláci – obkreslili; C) Členové služby – smazali; D) Děti – odstranily. Řešení: A) Děvčata – umyla (shoda podmětu s přísudkem); B) Poškoláci – obkreslili; C) Členové služby – smazali; D) Děti – odstranily. Správnou odpovědí je varianta A).

6 Úloha č. 12 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících možností je použito přídavné jméno měkké? A) zdraví lidé; B) hraví delfíni; C) páteční slavnosti; D) barevní papoušci. Řešení: A) zdraví lidé – zdravý člověk; B) hraví delfíni – hravý delfín; C) páteční slavnosti; D) barevní papoušci – barevný papoušek. Správnou odpovědí je varianta C).

7 Úloha č. 13 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících vět není podtržené slovo ve tvaru 2. pádu? A) Spousty vody spadly z nebe na zem.; B) Hromadu písku přikryjeme igelitem.; C) Nemohl jsem se jich dotknout.; D) Skákal jsem z pražce na pražec. Řešení: A) Spousty vody spadly z nebe na zem.; B) Hromadu písku přikryjeme igelitem.; C) Nemohl jsem se jich dotknout.; D) Skákal jsem z pražce na pražec. Správnou odpovědí je varianta C).

8 Úloha č. 14 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Ve které z následujících vět je tvar slova obal podmětem? A) Štítek s názvem nalepte na obal knihy.; B) Knižní obal má být opatřen štítkem s názvem.; C) Opatřete obal knihy štítkem s jejím názvem.; D) Název knihy vepište do štítku na obalu. Řešení: A) Štítek s názvem nalepte na obal knihy. (slovo obal je příslovečným určením místa); B) Knižní obal má být opatřen štítkem s názvem. (slovo obal je podmětem); C) Opatřete obal knihy štítkem s jejím názvem. (slovo obal je předmětem ve 4. pádu) ; D) Název knihy vepište do štítku na obalu (slovo obal je příslovečným určením místa). Správnou odpovědí je varianta B).

9 Úloha č. 15 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č Slon africký je největší suchozemský savec z řádu chobotnatců, dorůstá až 4 m v kohoutku a dosahuje hmotnosti až 7 tun. Mezi typické znaky patří: dva citlivé ,,prstíky“ na konci chobotu, obrovské ušní boltce, vysoké nohy a celkově štíhlejší postava než u slona indického, čelo ubíhající dozadu a prohnutý hřbet. Samec i samice mají kly, které rostou celý život. Slon je výhradně býložravec – živí se trávou, listím, větévkami hustých keřových porostů a nezřídka také plody typickými pro rovníkové pralesy. Afričtí sloni jsou společenská zvířata a drží se pohromadě ve vysoce organizovaných skupinách tvořených samicemi a jejich mláďaty. V době rozmnožování přicházejí na krátkou dobu do stád i samci. Délka březosti slonů je okolo 22 měsíců. Jejich potomek váží při porodu okolo 120 kg. Po dobu pěti měsíců se živí mateřským mlékem, teprve pak si začíná zvykat na rostlinnou stravu. Původní rozšíření slona zahrnovalo v podstatě celou Afriku, dnes žijí téměř výhradně v rovníkové Africe. I přes obrovské snahy o jejich ochranu jsou stále vybíjeni pytláky. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? A) Sloni žijí pouze v Africe.; B) Sloni v Indii mají větší uši než ostatní sloni.; C) Kly mají jen samice.; D) Oblast výskytu slona v Africe se postupem času zmenšila. Řešení: Oblast výskytu slona v Africe se postupem času zmenšila. Správnou odpovědí je varianta D).

10 Úloha č. 16 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č Slon africký je největší suchozemský savec z řádu chobotnatců, dorůstá až 4 m v kohoutku a dosahuje hmotnosti až 7 tun. Mezi typické znaky patří: dva citlivé ,,prstíky“ na konci chobotu, obrovské ušní boltce, vysoké nohy a celkově štíhlejší postava než u slona indického, čelo ubíhající dozadu a prohnutý hřbet. Samec i samice mají kly, které rostou celý život. Slon je výhradně býložravec – živí se trávou, listím, větévkami hustých keřových porostů a nezřídka také plody typickými pro rovníkové pralesy. Afričtí sloni jsou společenská zvířata a drží se pohromadě ve vysoce organizovaných skupinách tvořených samicemi a jejich mláďaty. V době rozmnožování přicházejí na krátkou dobu do stád i samci. Délka březosti slonů je okolo 22 měsíců. Jejich potomek váží při porodu okolo 120 kg. Po dobu pěti měsíců se živí mateřským mlékem, teprve pak si začíná zvykat na rostlinnou stravu. Původní rozšíření slona zahrnovalo v podstatě celou Afriku, dnes žijí téměř výhradně v rovníkové Africe. I přes obrovské snahy o jejich ochranu jsou stále vybíjeni pytláky. … dnes žijí téměř výhradně v rovníkové Africe. Kterým z následujících slov můžeme nejspíše nahradit slovo téměř v uvedené části souvětí z úvodního textu, aby smysl sdělení zůstal zachován? A) absolutně; B) skoro; C) trošku; D) jenom. Řešení: Z nabízených řešení je vhodným slovem „skoro“. Správnou odpovědí je varianta B).

11 Úloha č. 17 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č Slon africký je největší suchozemský savec z řádu chobotnatců, dorůstá až 4 m v kohoutku a dosahuje hmotnosti až 7 tun. Mezi typické znaky patří: dva citlivé ,,prstíky“ na konci chobotu, obrovské ušní boltce, vysoké nohy a celkově štíhlejší postava než u slona indického, čelo ubíhající dozadu a prohnutý hřbet. Samec i samice mají kly, které rostou celý život. Slon je výhradně býložravec – živí se trávou, listím, větévkami hustých keřových porostů a nezřídka také plody typickými pro rovníkové pralesy. Afričtí sloni jsou společenská zvířata a drží se pohromadě ve vysoce organizovaných skupinách tvořených samicemi a jejich mláďaty. V době rozmnožování přicházejí na krátkou dobu do stád i samci. Délka březosti slonů je okolo 22 měsíců. Jejich potomek váží při porodu okolo 120 kg. Po dobu pěti měsíců se živí mateřským mlékem, teprve pak si začíná zvykat na rostlinnou stravu. Původní rozšíření slona zahrnovalo v podstatě celou Afriku, dnes žijí téměř výhradně v rovníkové Africe. I přes obrovské snahy o jejich ochranu jsou stále vybíjeni pytláky. Délka březosti slonů je okolo 22 měsíců. Který z následujících slovních druhů neobsahuje uvedená věta z úvodního textu? A) zájmeno; B) předložku; C) podstatné jméno; D) sloveso. Řešení: Uvedená věta obsahuje předložku – okolo, podstatné jméno – délka a sloveso – je. Chybí v ní zájmeno. Správnou odpovědí je varianta A).


Stáhnout ppt "VII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google