Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika: Vodní nádrže Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika: Vodní nádrže Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec."— Transkript prezentace:

1 Česká republika: Vodní nádrže Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2  Jako vodní nádrž se označuje prostor k dlouhodobějšímu zadržení vody.  Vzniká přirozeně (přírodní vodní nádrž – jezero) nebo uměle výstavbou přehradní hráze na vodním toku.

3  zásobní funkce – zdroj vody pro různé účely: 1) pitná voda (vodárenské nádrže) 2) závlahová 3) technologická 4) protipožární  ochrana před povodňovými průtoky  zdroj elektrické energie z vodních elektráren  dopravní – vzdutí nádrže a nadlepšené průtoky níže po toku přispívají ke splavnění  nadlepšování průtoků – zadrženou vodu je možno v sušších období vypouštět a zachovávat tak níže po toku minimální průtokekreační a rybolovná  Rekreační a rybolovná

4 Vlastní prostor nádrže je rozčleněn na(popsáno ode dna): 1. prostor stálého nadržení 2. akumulační (zásobní) prostor– v období s vyššími průtoky (v ČR na jaře) se v něm hromadí požadovaná zásoba vody, která se v dalším období postupně využívá. 3. retenční (ochranný) prostor – plní se jen za povodňových stavů a) ovladatelný – mezi hladinou zásobního prostoru a přelivnou hranou b) neovladatelný – určen výškou přepadu přes přelivnou hranu

5  Za malé vodní nádrže jsou podle české normy považovány nádrže s akumulačním objemem (určí se jako poměr objemu zásobního prostoru nádrže a dlouhodobého průměrného ročního odtoku v přehradním profilu) menším než 2 mil. m³, které jsou zároveň u hráze hluboké nejvýš 9 m.  Rozdělení malých vodních nádrží dle účelu: závlahové, rybochovné, retenční, rekreační, dočišťovací, požární, krajinotvorné aj.  Rozdělení způsobu přivádění vody: a) průtočné b) neprůtočné – obtokové, boční, hrázové

6  Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi  Leží u samoty Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná  Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex Království  Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. V současnosti je díky své jedinečnosti vyhledávaným cílem turistů.  Nádrž je při zásobním objemu dlouhá 5,1 km a maximální zatopená plocha činí 85 hektarů.

7

8 VVodní nádrž Pařížov je gravitační přehrada na řece Doubravě. PPřehradu stavělo na 500 dělníků v letech 1910 - 1913.Rok předtím byla postavena obtoková štola a jez, vybudované pro ochranu vlastní výstavby hráze. HHráz je technickou památkou. Je postavena z lomového kamene. Má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem. VV roce 1992 bylo rozhodnuto o zřízení malé vodní elektrárny. Do obou výpustí jsou osazeny Bankiho turbíny.

9 Rozloha - 335-337 ha Délka - 7,6 km Objem - 61,8 milionu m³ Povodí - 146,4 km²  Vodní nádrž Šance je údolní přehradní nádrž na horním toku řeky Ostravice, vybudovaná v letech 1964 - 1969.  Při stavbě přehrady byla mimo jiné zatopena centrální část obce Staré Hamry a zrušena železniční trať v úseku Ostravice-Bílá  Hlavním účelem přehrady: shromažďování zásob pro výrobu pitné vody v úpravně Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí.  Nádrž proto podléhá hygienické ochraně a koupání i jiné rekreační aktivity jsou v ní zakázány. Důležitým vedlejším využitím je regulace průtoku a ochrana před povodněmi.

10 Délka - 4,7 km Největší šířka - 397 m Největší hloubka cca 27 m Zatopená plocha: 104,6 ha  Údolní nádrž Letovice na říčce Křetínka byla vybudována v letech 1972 - 1976, do plného provozu předána v roce 1978. Hlavním posláním tohoto vodního díla je vyrovnávání toku řeky Svitavy.  Dále je přehrada využívána pro rekreaci, rybolov a vodní sporty. Rekreaci zajišťuje středisko Svitavice, vodní sporty Jachetní oddíl TJ Sokol Letovice.

11 Délka - 9,3 km Max. hloubka - 65,6 m  Vodní nádrž Vír byla postavena na řece Svratce a skládá se ze dvou částí. Větší část se nachází nad obcí Vír proti proudu řeky, druhá část (menší) je pak zhruba dva kilometry od první částí.  Jako u většiny nádrží byla postavena jako ochrana proti povodním na řece Svratce, dále pak jako vodárenský odběr pro Vírský vodovod a vodovody Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou.

12 Rozloha - 7,6 km² Délka - 12 km Objem - 52.750.000 m³ Max. hloubka - max. 18 m  Vodní nádrž Jesenice je přehrada ležící cca 7 kilometrů jihovýchodně od Chebu na řece Odravě  Jesenice začala být budována v roce 1957. Dokončena byla v roce 1961.  Hráz nádrže je přímá, sypaná zemní se šikmou jílovou těsnící vrstvou na návodní straně  Celková zatopená plocha nádrže činí 760 ha o objemu 60,150 mil. m³.

13  Vodní nádrž Janov se nachází asi 3,5 km severozápadně od Litvínova.  Nádrž byl vybudována v letech 1911-1914 radou města Mostu. Jejím účelem byla ochrana před povodněmi pod hrází a hlavně jako akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou.  Hráz je tížná, zděná z lomového kamene, dlouhá 225 m a vysoká max. 45,45 m nad terénem. Ovladatelný objem nádrže je 1,599 mil. m³ při zatopené ploše 10,08 ha.

14 Rozloha - 7 ha Prům. hloubka - 10 m  Vodní nádrž Fojtka (někdy nazývána Fojtecká přehrada nebo Mníšecká přehrada) je přehradní nádrž na potoce Fojtka v obci Mníšek,postavená v letech 1904 až 1906.  Zděná hráz je 11 m vysoká a 146 m dlouhá.  Celá nádrž má rozlohu 7 hektarů s průměrnou hloubkou okolo 10 m.  Přehrada slouží i jako koupaliště. Na březích je mnoho místa pro slunění i pro hraní her. Hojně se zde vyskytují lososovité ryby.

15  Klíčavská přehrada stojí v údolí potoka Klíčavy v lesích nedaleko Křivoklátu.  Byla budována v letech 1949-1955.  Slouží k zásobování pitnou vodou kladenskou oblast.  Hráz nádrže je batonová, přímá, gravitační. Délka je 175,9 m a výška nad základy 50,2 m.  Zatopená plocha nádrže je 64,16 ha při kótě 293,7 což je ochranný ovladatelný prostor.

16  je nejvýznamnější českou soustavou vodních děl na řece Vltavě  jde o celkem 9 přehrad, z nichž první byly budovány ve 30. letech 20. století  do Vltavské kaskády patří přehrada zadržující největší objem vody z českých nádrží (Orlík) i přehrada největší co do plochy hladiny (Lipno)  vodní elektrárny v přehradách kaskády produkují elektrický výkon až 750 MW

17 Rozloha - 48,7 km² Délka - 48 km Šířka- 10 km Objem - 306 000 000 m³ Povodí - 950,56 km² Max. hloubka - 21,5 m Prům. hloubka - 6,5 m  Lipno, Údolní nádrž Lipno či Lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959  jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky  na pravobřežní straně zasahuje až k státním hranicím s Rakouskem

18  Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou.  Je sypaná s těsnicím jádrem, vybavená ocelovými kesony a betonovými výpustěmi. Výška hráze je 25 m. Délka hráze je 296 m.

19  V nádrži se nachází vedle několika menších ostrůvků větší ostrov zvaný Tajvan.

20  Využití 1. Lipno je významnou lokalitou pro rekreační pobyt u vody a vodní sporty a sportovní rybolov. 2. Dále jde o zásobárnu vody a zdroj elektrické energie 3. V neposlední řadě je třeba zmínit, že Lipno je jedinou českou přehradní nádrží, kterou je možno použít k boji proti skutečně velkým povodním, protože ono jediné má dostatečnou kapacitu, aby mohlo za stavu výraznějšího vypuštění dlouhodobě přijímat podstatně větší množství vody, než vypouští.

21

22 Rozloha - 32,5 ha Délka - 7 km Objem - 1,685 mil. m³  Lipno II je vyrovnávací nádrž u Vyššího Brodu, která slouží k vyrovnávání odtoků z elektrárny na přehradní nádrži Lipno I. Využití: Elektrárna typ turbíny: Kaplan počet turbín: 1 hltnost: 20 m³/s spád: max. 9,55 m výkon: 1,6 MW

23 Rozloha - 2,6767 km² Objem - 21 100 000 m³  Hněvkovice či Hněvkovická přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1986-1991. Spolu s VD Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády.  Přehradní hráz se nachází zhruba 4 km vzdušnou čarou na jih od města Týn nad Vltavou. VD bylo primárně vybudováno jako zdroj technologické vody pro elektrárnu Temelín.  Dále je využíváno k energetickým a rekreačním účelům, vodním sportům a sportovnímu rybolovu.  Vlastní VD tvoří betonová tížná hráz, plavební komora a vodní elektrárna.

24

25  Vodní dílo Kořensko bylo vybudováno na řece Vltavě v letech 1986–1991  Hráz přehrady se nachází zhruba 2 kilometry pod ústím Lužnice do Vltavy v oblasti vzdutí vodní nádrže Orlík  Účelem díla je homogenizace odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín a zajištění stále úrovně hladiny v oblasti Týna nad Vltavou.  Při levém břehu je mezi jezem a plavební komorou malá vodní elektrárna  Je určena pro lodě do nosnosti 300 t.

26

27 Rozloha - 27,32 km² Délka - 68 km Objem - 720 000 000 m³ Max. hloubka - 74 m  Vodní nádrž Orlík byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku  Během stavby se denně střídalo přes 1 500 dělníků a samotná stavba si vyžádala 2 oběti  Vesnice a osady zatopené Orlickou přehradou: Orlické Zlákovice, Zbenické Zlákovice, Těchnice, Korce, Podskalí, Radava a Velký Vír.  Hráz dosahuje výšky 91m a zadržuje jezero o ploše 2 732 ha.  Vodní elektrárna je umístěna v levé části řeky u paty betonové hráze.

28

29 výška hráze: 17 m délka hráze: 158 m rozloha hladiny: 195 ha  Vodní nádrž Kamýk je přehradní nádrž na řece Vltavě u obce Kamýk nad Vltavou v okrese Příbram.  Přehrada byla postavena v letech 1957–1962, pro vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Orlík.  Jejími dalšími účely jsou: ochrana před povodněmi, vyrovnání průtoků, energetika, nalepšení průtoků a rekreace.  Je vybavena vodní elektrárnou se čtyřmi Kaplanovými turbínami

30

31 Rozloha - 1162,7 ha Objem - 270 mil. m³ Hloubka – 58 m  Vodní nádrž Slapy je přehradní nádrž na řece Vltavě u obce Slapy.  Přehrada byla postavena v letech 1949-1955.  Využívá se pro účely: ochrana před povodněmi, energetika, nalepšení průtoků, průmyslový odběr, rekreace.  Hráz přehrady dlouhá 260 m a vysoká 60 m je založena na skalním podloží.  Vodní elektrárna Slapy je umístěna na vodní nádrži Slapy na Vltavě.

32

33 Rozloha - 95,7 ha Délka - 9,4 km Objem - 11,2 mil. m³  Vodní nádrž Štěchovice byla postavena v letech 1938–1944 jako druhá část Vltavské kaskády.  Jejím hlavním účelem je regulace odtoku Vltavské kaskády.  Je vybavena vodní elektrárnou s dvěma Kaplanovými turbínami  Součástí díla je také plavební komora pro lodě do výtlaku 1000t, překonávající rozdíl hladin 20,1 m.

34

35 Rozloha - 2,63 km² Délka - 13 km Šírka – 12 m Objem - 11 100 000 m³  Vodní nádrž Vrané byla postavena v letech 1930– 1936 jako první část vltavské kaskády.  Jejím hlavním účelem je regulace odtoku vltavské kaskády.  U levého břehu se nachází jez a plavební komora. Má čtyři přelivná pole.  Hráz dosahuje hradící výšky 9,7 m a nachází se na říčním kilometru 71,325.

36

37 největší  Lipno I. 4870 ha nejhlubší  Dalešice - max. hloubka 85,5 mnejobjemnější  Orlík 716,56 mil. m³

38 Zdroje  wikipedia.cz  google.cz  zempl.wz.cz  atlasceska.cz


Stáhnout ppt "Česká republika: Vodní nádrže Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec."

Podobné prezentace


Reklamy Google