Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav Jakl Zvyšování znalostí o právech k duševnímu vlastnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav Jakl Zvyšování znalostí o právech k duševnímu vlastnictví."— Transkript prezentace:

1 Ladislav Jakl Zvyšování znalostí o právech k duševnímu vlastnictví

2 Road Map  Základní cíle Road Map jsou zaměřeny zejména na rozvoj: Key Objectives of the Road Map: Key Objectives of the Road Map:  Znalostí o duševním vlastnictví IP Avarenss IP Avarenss  Vzdělávání – rozvinutí výuky o duševním vlastnictví na vysokých školách Education – Development of IP in universities Education – Development of IP in universities  Inovací – Inovace na českých vysokých školách a průmyslu Innovations – Innovations in Czech unversities and industry Innovations – Innovations in Czech unversities and industry  Transferu technologií – zahrnující spolupráci vysokých škol a průmyslu Technology Transfer – Including University/Industry collaboration Technology Transfer – Including University/Industry collaboration  Ekonomický rozvoj a hospodářskou soutěž Economic development and competitiveness Economic development and competitiveness

3 Road Map  Zvyšování znalostí o duševním vlastnictví Increasing of IP Avareness Increasing of IP Avareness  Usnesení vlády číslo 330/1999 ke koncepci boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví  Vzdělávání pracovníků, kteří se přímo účastní na potírání nekalých praktik v této oblasti 2004 – 2007  Školení pracovníků řady ministerstev, soudců, státních zástupců, celní správy, policie, obchodní inspekce, zemědělské inspekce a dalších orgánů  Podpora z prostředků Evropské unie, EPO,WIPO  Významná úloha Úřadu průmyslového vlastnictví

4 Road Map  Rozvoj výuky o duševním vlastnictví na vysokých školách ČR Development of IP in Czech Universities Development of IP in Czech Universities  V šedesátých letech, dnes již minulého století, proběhl na Vysokém učení technickém v Brně čtyřsemestrální postgraduální kurs zaměřený na tuto oblast  1963 Zahájení činnosti Institutu právní výchovy ˇUřadu průmyslového vlastnictví  Výuka otázek právní ochrany duševního vlastnictví na vysokých školách ČR  VŠE Praha, MU Brno, PF UK Praha, TU Ostrava, ZČU Plzeň, VŠCHT Praha, VŠST- TU Liberec, UP Olomouc  Soukromé vysoké školy  Doktorská studia  Diplomové práce

5 Road Map  Vysokoškolský studijní obor průmyslového vlastnictví Industrial Property University study program Industrial Property University study program  V roce 2002 otevřen na soukromé Metropolitní univerzitě Praha  Tříletý bakalářský studijní obor „Průmyslové vlastnictví“ každoročně přijímá 30 až 50 nových studentů každoročně přijímá 30 až 50 nových studentů  V roce 2006 zde otevřen navazující dvouletý magisterský studijní obor „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ každoročně přijímá 50 až 100 nových studentů každoročně přijímá 50 až 100 nových studentů  Zakončení státními závěrečnými zkouškami a obhajobami diplomových prací Vydávání učebních podkladů – skripta, studijní opory, Vydávání učebních podkladů – skripta, studijní opory,  Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP - univerzitní vědeckovýzkumné pracoviště - univerzitní vědeckovýzkumné pracoviště  Informační zabezpečení-Depozitní knihovna Světové organizace duševního vlastnictví na MUP od ledna 2010

6 Road Map  Systém celoživotního vzdělávání v ČR Lifelong CZ Education system Lifelong CZ Education system  Specializační studium právní ochrany průmyslového vlastnictví od roku 1963  Institut právní ochrany průmyslového vlastnictví Úřadu průmyslového vlastnictví ČR - v současné době ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha  Svaz vynálezců a zlepšovatelů  Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví  Akce pořádané vysokými školami, Akademií věd a jinými organizacemi

7 Road Map  Inovace Innovations Innovations Evropská komise vydala dne 10. února 2004 důležitý dlouhodobý výhled financování rozšířené Evropské unie, uvedený v materiálu „Budování společné budoucnosti: hlavní politické úkoly a rozpočtové prostředky v rozšířené Unii 2007 – 2013“, COM (2004) 101 Evropská komise vydala dne 10. února 2004 důležitý dlouhodobý výhled financování rozšířené Evropské unie, uvedený v materiálu „Budování společné budoucnosti: hlavní politické úkoly a rozpočtové prostředky v rozšířené Unii 2007 – 2013“, COM (2004) 101  Posílení úsilí k podpoře výzkumu, vývoje a technologického rozvoje  Dosažení světové konkurenceschopnosti při udržení sociální koheze  Malá flexibilita profesionální kariéry výzkumníků, vypuzující špičkové vědce do zámoří  Roztříštěnost výzkumu  Obtížné získávání podpory výzkumu a inovace technologicky špičkovým malým a středním podnikům  Nedostatečné vědomosti pracovníků a manažerů výzkumu v oblasti duševního vlastnictví a šíření výsledků výzkumu a vývoje do praxe  Možnost efektivních vazeb s průmyslem, především s malými a středními podniky  Zřízení zakladatelských (podnikatelských) center, vědeckých parků, fondů startovního kapitálu a nových typů partnerství veřejného a soukromého sektoru  Hodnocení výkonnosti výzkumných pracovníků

8 Road Map  Transfer technologií Technology Transfer Technology Transfer  Spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vysokými školami i výzkumnými organizacemi  Využití výsledků vědy, výzkumu a vývoje v praxi  Zlepšení funkčnosti vědecko-technických parků  Zásady vlastnických práv k výsledkům výzkumu, poskytování licencí, dělení příjmů  Vyjasnění specifických aspektů autorských a průmyslových práv v oblasti výzkumu, experimentů, práv dřívějších uživatelů, zákonných úprav pro technologické know-how

9 Road Map  Ekonomický rozvoj a hospodářská soutěž Economic Development and Competitiveness Economic Development and Competitiveness  Ekonomický rozvoj je do značné míry závislý na rozvoji hospodářské soutěže  Nedostatečné využívání práv k duševnímu vlastnictví v hospodářské soutěži vede na jedné straně k neoprávněným ziskům porušovatelů těchto práv a na druhé straně zisky soutěžitelů, kteří nové technologie vytvářejí neodpovídají jejich zásluhám  Rozšiřovat nejen na vysokých školách, ale i ve výrobních, výzkumných a obchodních organizacích znalosti z oblasti hospodářské soutěže  Nekalá soutěž

10 Road Map  Opatření k realizaci plánu Measures for implementing of the Plan Measures for implementing of the Plan  Povědomí o potřebnosti výuky práv k duševnímu příslušnými orgány, zejména Ministerstva školství, vedení univerzit, fakult a kateder zejména Ministerstva školství, vedení univerzit, fakult a kateder  Rozšíření stávající kapacity vyučujících  Zvýšení kapacity doktorských studií zaměřených na tyto otázky  Konference o způsobech a možnostech dalšího postupu  Prohloubení znalostí v oblastech podle zaměření jednotlivých vysokých škol  Příprava seminářů se záměrem podpory těchto iniciativ a získání informací  Specifikace podle studijních oborů  Využití spolupráce s WIPO, EPO, OHIM aj.  Rozšíření počtu univerzit, u nichž je předpoklad realizovat doktorské studium  Vytvoření širšího přístupu k literatuře o duševním vlastnictví  Příprava obecné učební osnovy výuky práv duševního vlastnictví

11 Road Map  Časový rozvrh k realizaci plánu Time Shedule for the realization of the Plan Time Shedule for the realization of the Plan  Zpracování návrhu plánu ………………………………………………...listopad 2009  Road Map Conference ……………………………………………….…..prosinec 2009  Upřesnění a doplnění materiálů z Road Map Konference…..prosinec-leden 2010  Předání Road Map na vysoké školy………………………………........……únor 2010  Vytvoření širšího přístupu k literatuře o duševním vlastnictví – IP…....únor 2010  Příprava obecné učební osnovy výuky IP………………………..……….duben 2010  Příprava seznamu učebních podkladů pro výuku IP…………...……....květen 2010  Příprava seznamu doktorských studií IP…………………………..……..květen 2010  Seminář pro učitele vysokých škol IP…………………….....…..květen-červen 2010  Pokračování a zahájení výuky IP ………………………...…….……...září-říjen 20010  Pořádání výročních konferencí a seminářů k výuce IP dle aktivit vysokých škol  Předávání seznamů nové literatury o IP..….…………….………………….průběžně


Stáhnout ppt "Ladislav Jakl Zvyšování znalostí o právech k duševnímu vlastnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google