Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Práci začni klávesou F5. Vnitřní přírodní činitelé 2. díl 

2 Vnitřní přírodní činitelé 1. díl: Zemětřesení 2. díl: Sopečná činnost 3. díl: Vznik pohoří

3 Obsah Potřebujete: - pro některé úkoly připojení na internet - Školní atlas světa 12 úkolů na téma sopečná činnost + test

4 Sopečná činnost I. Příčiny a průběh i  1. Přečti si text o sopečné činnosti (i) a dopsáním čísla popiš obrázek: podsouvající se litosférická deska sopouch magma sopečný kužel zemětřesení plyn, popel, láva  2. Jak vzniká magma?  3. Co je to láva? Schéma erupce sopky: Magmatický krb [1][1]

5 Sopečná činnost  4. K fotografiím doplň popis: i [4] [4][5][5] [6][6] [7][7] [8][8] [10]

6 Sopečná činnost II. Důsledky sopečné erupce Přečti si texty v knihovně o dvou ničivých erupcích a správně doplň: - vytvoří se nad jícnem sopky - při velkém množství materiálu může významně změnit lokální či globální klimatické podmínky  6. Sopečnou erupci zpravidla doprovází:  7. Unikající plyny obsahují jedovatý:  8. Sopečný popel a prachové částice v ovzduší mohou způsobit:  5. Doplň, o co jde: ii

7 Sopečná činnost III. Oblasti sopečné činnosti - Ohnivý kruh S využitím atlasu světa (geologická mapa) urči správná tvrzení: i projevů vulkanické činnosti zemětřesení okraje litosférických desekokraje kontinentů  9. Projevy sopečné činnosti na Zemi jsou nejčastěji vázány na: okraje vysokých pohoří  10. Ohnivý kruh je místo v Tichém oceánu charakteristické častým výskytem: projevů vulkanické činnosti a zemětřesení

8 Sopečná činnost IV. Oblasti sopečné činnosti - činné sopky  11. Podle atlasu a textu v informacích zjisti údaje o sopkách a doplň mapu v podobě čísla (název sopky) a písmene (charakteristika). Např. 5B. Mapa: [3] 1. Vesuv 2. Etna 3. Hekla 4. Ključevskaja 5. Hora St. Helens 6. Krakatoa 7. Fudži 8. Ojos del Salado i

9 Sopečná činnost V. Sopečná činnost v ČR i  12. Kliknutím označ, co k sobě patří: Rezervace Soos bahenní sopky největší stravulkán minerální a termální prameny KarlovarskoDoupovské hory sopka Komorní hůrka

10 Zajímavosti Využij svoje znalosti z angličtiny a procvič si látku o sopečné činnosti:

11 Test Konec práce: Esc Úvodní strana 2 a)stratovulkán b)štítová sopka c)stolová hora a)Tichomořské d. b)Atlantské d. c)Jihoamerické d. a)magma, popel, prach, jedovaté plyny b)láva, popel, prach, magma c)láva, popel, prach, jedovaté plyny a)Vesuv b)Stromboli c)Etna Mezi sopečná tělesa nepatří: Na okraji které litosférické desky leží Ohnivý kruh? Sopouchem se dostává na povrch: Výbuchem které sopky došlo v roce 79 ke zničení města Pompeje? Nejvyšší činná sopka v Evropě je: a)Hekla b)Vesuv c)Etna K Kontrolu správnosti proveď podržením šipky na tlačítku K.

12 Ohnivý kruh [3][3] Ohnivý kruh má ve skutečnosti tvar podkovy a obíhá většinou po okraji Pacifické litosférické desky v celkové délce km. Výjimku tvoří oblast Latinské Ameriky, kde Ohnivý kruh končí na styku desky Nazca a Kokosové desky na jedné straně a desky Jihoamerické na straně druhé. V této oblasti se nachází 452 sopek, odehrává se zde přibližně 90 % všech zemětřesení. Příčinou tak intenzivní seismické a vulkanické aktivity je pohyb a vzájemné tření litosférických desek. Výsledkem jsou pak erupce či otřesy. V minulosti se v důsledku pohybu litosférických desek v okolí Tichého oceánu odehrálo kolem 80 % nejničivějších zemětřesení. [14]

13 Vulkanismus K sopečné činnosti (vulkanismu) dochází v místech narážení dvou litosférických desek a podsouvání jedné pod druhou. Horniny se vlivem vysoké teploty taví na plastickou hmotu. Vzniklý tlak přemístí magma do vrchních částí a občas dojde i k průniku na povrch. Magma ve formě vytékající lávy vytváří nová tělesa: - štítové sopky - stratovulkány - lávové proudy - lávová jezera Další projevy vulkanismu: - výrony plynů (fumaroly) - gejzíry Sopka (vulkán) místo na zemském povrchu, obvykle ve tvaru hory, kde roztavené magma vystupuje či vystupovalo z hlubin Země [9][9]

14 Vulkanismus K sopečné činnosti (vulkanismu) dochází v místech narážení dvou litosférických desek a podsouvání jedné pod druhou. Horniny se vlivem vysoké teploty taví na plastickou hmotu. Vzniklý tlak přemístí magma do vrchních částí a občas dojde i k průniku na povrch. Magma ve formě vytékající lávy vytváří nová tělesa: - štítové sopky - stratovulkány - lávové proudy - lávová jezera Další projevy vulkanismu: - výrony plynů (fumaroly) - gejzíry Sopka (vulkán) místo na zemském povrchu, obvykle ve tvaru hory, kde roztavené magma vystupuje či vystupovalo z hlubin Země [9][9]

15 Pompeje Jediným hodnověrným očitým svědkem erupce byl Plinius mladší, který událost popsal v dopise Tacitovi. Podle jeho slov došlo k erupci kolem poledne. Nejdříve z Vesuvu vyšlehly vysoké plameny a později velký černý mrak tvaru borovice, který zakryl slunce a den se změnil v noc. Na Pompeje dopadaly rozžhavené kameny, které bořily budovy. Obyvatele města usmrtily jedovaté plyny (oxid uhelnatý) uvolněné při erupci (podle současných výzkumů se jedná asi o osob). Erupce trvala nepřetržitě 3 dny, v důsledku čehož bylo město pokryto vrstvou popela o výšce asi 6 metrů. Zničeno bylo území od Herculanea až po Stabie. „Mrak“, o kterém Plinius Mladší píše, je dnes znám jako pyroklastická vlna, což je mrak přehřátých plynů, popela a kamenů vyvrhnutých ze sopky. Plinius rovněž popisuje, že erupce byla současně doprovázena zemětřesením a že moře bylo zemětřesením odsáváno pryč a znovu vraceno – dnes tento jev nazýváme „tsunami“. [11] Italské město, zničené roku 79 našeho letopočtu výbuchem sopky Vesuv. Počítačem generované podoba erupce Vesuvu: [12]

16 Krataoa, Mount St. Helens [13] Krataoa - činná sopka, která leží na ostrově v Sundském průlivu - nachází se nad subdukční zónou, kde se podsouvá Australská deska pod Sundskou desku - v roce 1883: katastrofální erupce a čtyři obrovské výbuchy V důsledku výbuchu a vln tsunami zahynulo více než lidí, 165 měst a vesnic bylo zcela zničeno a dalších 132 vážně poškozeno. Do ovzduší bylo vyvrženo asi 20 km³ sopečného popela a prachových částic, které se rozptýlily ve stratosféře a v následujících několika letech způsobovaly rudě zbarvené západy slunce. Průměrná roční teplota na Zemi se snížila asi o 1,2 °C. Uvádí se, že se teploty navrátily k normálu přibližně okolo roku Sopečný popel a prach, který se dostal do stratosféry po výbuchu Mount St. Helens roku 1980 a Pinatuba roku 1991, údajně ovlivnil na několik let světové klima. Výbuch Mount St. Helens

17 O jakou sopku jde? - sopka na ostrově v severní části Atlantského oceánu S nadmořskou výškou přes m je druhým nejvyšším vrcholem západní polokoule, nejvyšším vrcholem Chile a zároveň nejvyšším vulkánem na Zemi. - stratovulkán nacházející se v severní části Kaskádového pohoří - je tvořen z lávy smíšené se sopečným prachem - byla pojmenována po britském diplomatovi - sopka je jedním ze 160 aktivních vulkánů z tzv. skupiny Pacifického kruhu ohně G Sopka je se svými m nejvyšší horou na Kamčatském poloostrově a nejvyšší sopkou Asie. C E - se svými m je nejvyšší činnou sopkou v Evropě - činná sopka, která leží na ostrově v Sundském průlivu - v roce 1883: katastrofální erupce a čtyři obrovské výbuchy vyvolaly čtyři vlny tsunami vysoké až 30 m, jejichž sekundární vlnění bylo zaznamenáno až v Lamanšském průlivu - sopečný popel pokryl oblast o poloměru 60 km - celé těleso původní sopky bylo zničeno - o několik desetiletí později se začal formovat nový vulkán, který dnes dosahuje téměř původní výšky a velikosti staré sopky - je světoznámým symbolem příslušné země a je často zobrazována na uměleckých dílech a fotografiích - leží na ostrově v Tichomoří Sopka má nadmořskou výšku m a je jedinou činnou sopkou na evropské pevnině. BA F [13] D H

18 Vulkanismus na území ČR Sopky v ČR Převážně v období třetihor v Českém masívu docházelo ke vzniku zlomů a zlomových pásem, po kterých pronikalo magma na zemský povrch a docházelo k projevům aktivní sopečné činnosti. Vznikly sopky: Železná hůrka a Komorní hůrka. Sopečná pohoří Z období třetihor jsou v ČR dvě sopečná pohoří: Doupovské hory a České středohoří. Doupovské hory jsou naším největším stratovulkánem (vrstvy lávy a sopečného popela). Postvulkanické projevy V současné době se v Česku projevuje posopečná aktivita v podobě minerálních a termálních pramenů na Karlovarsku. Postvulkanickým projevem jsou i bahenní sopky v přírodní rezervaci Soos v západních Čechách. Bahenní sopka

19 [1] Bjarmason. A. Commons.wikimedia.org: Destructive plate margin.png [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Destructive_plate_margin.png [2] Fibonacci. Commons.wikimedia.org: BlankMap-World6, compact.svg [On line] [cit ]. Dostupné z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World6,_compact.svg [3] Hanzs.Commons.wikimedia.org: Pacifický ohnivý kruh.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pacifick%C3%BD_ohniv%C3%BD_kruh.png [4] Hike395.Commons.wikimedia.org: Skjaldbreidur Herbst 2004.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skjaldbreidur_Herbst_2004.jpg [5] JGC. Commons.wikimedia.org: Aa channel flow from Mauna Loa.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aa_channel_flow_from_Mauna_Loa.jpg [6] Garcia B. Commons.wikimedia.org: CarlisleVolcano.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarlisleVolcano.jpg [7] Renee1137.Commons.wikimedia.org: Lava Lake Kupaianaha.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lava_Lake_Kupaianaha.jpg [8] Moonshadow. Commons.wikimedia.org: Fumarole.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fumarole.jpg [9] Cs.wikipedia.org: Sopka [online] [cit ]. Dostupné z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka [10] McLassus Roger. Commons.wikimedia.org: 1972 Iceland Geysir-2.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1972_Iceland_Geysir-2.jpg [11] Cs.wikipedia.org: Pompeje [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Pompeje [12] Dbenzhuser. Commons.wikimedia.org: Pompeii the last day 1.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_the_last_day_1.jpg [13] Cs.wikipedia.org: Kratatoa [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Krakatoa [14] Cs.wikipedia.org: Ohnivý kruh [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohniv%C3%BD_kruh Zdroje:


Stáhnout ppt "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google