Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název prezentace Význam exportu pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název prezentace Význam exportu pro rozvoj Moravskoslezského kraje."— Transkript prezentace:

1 Název prezentace Význam exportu pro rozvoj Moravskoslezského kraje

2 Název prezentace Rozvoj regionu Regionální rozvoj je představován komplexem procesů, které probíhají v rámci regionu a přispívají zejména k pozitivním změnám v sociálně ekonomické situaci regionu. Důležitým, nicméně pouze, prvkem rozvoje je hospodářský růst. Nelze tedy v žádném případě ztotožňovat pojem rozvoje a růstu. Rozvoj je daleko širší pojem a zastřešuje v sobě mimo růstu, i další prvky (jako například zaměstnanost, sociální spravedlnost, uspokojování základních potřeb, nezávislost, apod.) Hospodářský růst je chápan v regionálním pojetí jako růst produktu regionu v průběhu určitého časového období. Měří se jako růst hrubého domácího produktu (HDP).

3 Název prezentace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Globální cíl 1: Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika –Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů (SSC): SSC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost kraje a posílit zapojení místních firem do globálních hodnotových řetězců. SSC 1.2 Zlepšit exportní výkonnost místních firem a jejich zapojení do mezinárodního obchodu. SSC 1.3 Rozšířit kapacity kraje o špičkové mozky do výzkumu a lídry pro řízení velkých inovačních projektů. SSC 1.4 Podstatně zvýšit počet mladých podnikatelů v kraji. SSC 1.5 Zvýšit počet nově zakládaných inovačních firem. SSC 1.6 Vybudovat špičková centra aplikovaného výzkumu. SSC 1.7 Získat do kraje investory k ekonomickým činnostem s vysokou přidanou hodnotou.

4 Název prezentace Hrubý domácí produkt dle krajů v roce 2008 (mil. Kč)

5 Název prezentace

6 Vývoz jednotlivých krajů v roce 2008 (mil. Kč)

7 Název prezentace Exportní výkonnost (tis. Kč na zaměstnanou osobu) v krajích v ČR v roce 2008

8 Název prezentace Míra zapojení do mezinárodní dělby práce (export / HDP) v roce 2008 (v %)

9 Název prezentace Vývoz z Moravskoslezského kraje dle zbožových tříd SITC v roce 2008

10 Název prezentace Vývoz z jednotlivých krajů podle vybraných zemí v roce 2008 ČR, krajeCelkem z toho EU 27 z toho NěmeckoFrancieItálie Rakousk o Polsko Slovensk o Česká republika10085,230,75,54,7 6,59,2 z toho kraje: 1) Hl. m. Praha100,083,631,63,63,35,56,518,6 Středočeský100,085,227,27,56,43,55,76,0 Jihočeský100,089,237,08,44,317,64,34,6 Plzeňský100,093,549,66,55,42,92,53,2 Karlovarský100,091,062,51,62,9 4,25,1 Ústecký100,088,737,84,04,24,79,17,6 Liberecký100,082,743,24,02,23,46,35,6 Královéhradecký100,077,933,75,44,92,66,25,2 Pardubický100,083,218,09,65,52,52,73,8 Vysočina100,086,238,06,83,76,64,26,7 Jihomoravský100,082,825,03,74,38,65,911,2 Olomoucký100,083,327,45,05,34,37,211,9 Zlínský100,083,033,23,75,33,66,412,1 Moravskoslezský100,087,523,94,13,95,412,214,0

11 Název prezentace Faktory ovlivňující export Závisí především na úrovní komparativních výhod pro obě obchodující strany Pro efektivní export musíme zvážit silné a slabé stránky naší výroby

12 Název prezentace Export - slabé stránky Drahé suroviny – většina se dováží V současnosti nenabízíme nejlevnější pracovní sílu Vysoké přepravní náklady Výrazně jednostranná orientace exportu na země Evropské unie Tyto atributy ve své většině nelze výrazněji ovlivnit

13 Název prezentace Export - silné stránky Vyspělá technologie výrobků Vysoká kvalita zpracování Dokonalý prodejní servis, marketing a obchodní strategie Toto jsou atributy které můžeme ovlivnit

14 Název prezentace Vyspělá technologie výrobků Oblast kterou ovlivňují a vytvářejí univerzity a vysoké školy, výzkumné ústavy a rozvojová pracoviště, zkušební ústavy: −Vědecká činnost −Výzkumná činnost −Inovace Moravskoslezský kraj podporuje vysoké školy a univerzity : −Příprava projektů do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace −Program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“

15 Název prezentace Program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ Dotační titul 3 Poskytování dotací všem právnickým osobám, které uskuteční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy se sídlem v Moravskoslezském kraji V rámci tohoto dotačního titulu je poskytována podpora na nákup služeb nebo procesů na základě smlouvy mezi podnikem a vysokou školou nebo výzkumným ústavem Podpora je poskytována formou neinvestičních dotací v max. výši 300.000 Kč

16 Název prezentace Vysoká kvalita zpracování Vysoká kvalita zpracování je ovlivňována: -výrobním zařízením -úrovní zručností a znalostí pracovní síly = odborností Moravskoslezský kraj vyvíjí aktivity na podporu technických oborů ve školách – akce FORTECH

17 Název prezentace Dokonalý prodejní servis, marketing a obchodní strategie Exportér musí zvládat: Znalost zákonů, účetních operací, předpisů, vyhlášek a zvyklostí – tuzemských i zahraničních Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje vytvořeno „Centrum mezinárodního obchodu“ na podporu exportu – určeno pro malé a střední firmy

18 Název prezentace Jak na další rozvoj: Moravskoslezský kraj usiluje stát se progresivně a dynamicky se rozvíjejícím znalostně orientovaným regionem střední Evropy stavějícím na specifickém know- how koncentrovaném v tradičních odvětvích kraje ve vzájemné interakci s novými perspektivními odvětvími odrážejícími trendy současné globální ekonomiky Klíčovým faktorem tohoto rozvoje se stane koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích K tomu dopomůže kvalitní systém celoživotního učení rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi Tyto rozvojové faktory řeší Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

19 Název prezentace Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Název prezentace Význam exportu pro rozvoj Moravskoslezského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google