Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IG Metall Executive Board 0 CARS 21 – Presentace a vyhodnocení výsledků Siegfried Roth, IG Metall Executive Board, Head of Sectoral Policy Tel.: +49 (0)69-6693-2381;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IG Metall Executive Board 0 CARS 21 – Presentace a vyhodnocení výsledků Siegfried Roth, IG Metall Executive Board, Head of Sectoral Policy Tel.: +49 (0)69-6693-2381;"— Transkript prezentace:

1 IG Metall Executive Board 0 CARS 21 – Presentace a vyhodnocení výsledků Siegfried Roth, IG Metall Executive Board, Head of Sectoral Policy Tel.: +49 (0)69-6693-2381; Mobile: +49 (0)171-3349152; Email: siegfried.roth@igmetall.desiegfried.roth@igmetall.de Frankfurt am Main, 20.března 2006

2 IG Metall Executive Board 1 Obsah 1. CARS 21: Cíl, proces, výsledky 2. Vyhodnocení z odborového hlediska

3 IG Metall Executive Board 2 Co je to CARS 21? Konkurenceschopný automobilový regulační systém pro 21. století Rozhodnutí Evropské komise (11/2004) v Radě pro konkurenceschopnost o vytvoření skupiny na vysoké úrovni CARS 21 Veřejné zahájení CARS 21 ze strany Günter Verheugena (Vice-President Evropské komise) a Dr Bernd Pischetsriedera (President EAMA a CEO společnosti VW AG) dne 13.ledna 2005

4 IG Metall Executive Board 3 Úkoly a časový rámec CARS 21 - Návrh doporučení k podpoře konkurenceschopnosti a udržitelného vývoje evropského automobilového průmyslu - Definování co nejefektivnějšího regulačního rámce pro tento sektor na 10tileté období

5 IG Metall Executive Board 4 Záměry CARS 21 - Podpořit mezinárodní konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu - Rozvinout integrovanou strategii pro udržitelný vývoj automobilového průmyslu - Definovat co nejlepší možný regulační rámec - Osvětlit podmínky za kterých, prostřednictvím inovací, vedoucí úlohy a konkurenčních výhod, lze budovat evropský automobilový průmysl “ Js em přesvědčen, že EU může konkurovat pokud nabídneme lepší kvalitu, lepší technologie a lepší služby. Rád bych, aby CARS 21 rozvinul konkrétní, odvážné a inovační myšlenky a doporučení jak můžeme získat výhodnou pozici v globální automobilové soutěži”. Günter Verheugen (Vice-President Evropské komise) 13.ledna 2005

6 IG Metall Executive Board 5 Struktura procesů CARS 21 Skupina na vysoké úrovni 4 schůzky Skupina Sherpa 8 schůzek Rozhodovací orgán Moderace a organizace Obsahová příprava Vědecká asistence Pracovní skupina Paliva Pracovní skupina Integrovaný přístup Pracovní skupina Existující legislativa DG pro podniky Veřejné slyšení 26.dubna 2005 Internetové konzultace Březen/duben 2005 Slyšení v EP 6.října 2005

7 IG Metall Executive Board 6 Členové skupiny na vysoké úrovni CARS 21 (I)

8 IG Metall Executive Board 7 Členové skupiny na vysoké úrovni CARS 21 (II)

9 IG Metall Executive Board 8 Členové skupiny Sherpa CARS 21 (I)

10 IG Metall Executive Board 9 Členové skupiny Sherpa CARS 21 (II)

11 IG Metall Executive Board 10 Časový rámec pro CARS 21 13.ledna 2005: Zahájení CARS 21 21.února 2005: První schůzka Skupiny Sherpa Únor-duben 2005: Internetové konzultace 11.dubna 2005: Zahajovací schůzka Skupiny na vysoké úrovni 26.dubna 2005: Veřejné slyšení 17.května 2005: Skupina Sherpa 14.června 2005: Skupina Sherpa 4.července 2005: Skupina Sherpa 13.července 2005: Skupina na vysoké úrovni (HLG) 30.září 2005: Skupina Sherpa 6.října 2005 EP Hearing 25.října 2005: Skupina Sherpa 8.listopadu 2005: Skupina Sherpa 21.listopadu 2005: Skupina na vysoké úrovni 21.listopadu 2005: Skupina Sherpa 5.prosince 2005: Skupina Sherpa 12.prosince 2005: HLG: Závěrečná zpráva

12 IG Metall Executive Board 11 CARS 21: Doporučení Lepší regulace Ekologie Silniční bezpečnost Obchod Výzkum a vývoj Zdanění a fiskální podněty Intelektuální vlastnictví Konkurence Závěrečná zpráva a cestovní mapa uvádějí doporučení pro následujících 8 relevantních oblastí :

13 IG Metall Executive Board 12 CARS 21: Obecné principy a kvalita regulací Měly by být definovány jasné a jednoznačné politické cíle. Priority by měly být stanoveny v prvotní fázi a s dlouhodobým hlediskem. Konvergence mezi politickými záměry různých regulací v oblastech konkurenceschopnosti, ekologie a bezpečnosti by měla být maximalizována. Nad-normativní regulace by měly být odstraněny. Vyhodnocení dopadu (I) Vysoce kvalitní (spolehlivý analytický přístup) vyhodnocení dopadů by mělo být provedeno v prvotní fázi politického vývoje a mělo by doprovázet všechny legislativní návrhy (jak předem, tak poté). Měly by být provedeny analýzy nákladů a výnosů specifických opatření. (ekonomické, ekologické, silniční bezpečnosti a sociální náklady). To platí obzvláště pokud jde o dopady na zaměstnanost. Lepší regulace

14 IG Metall Executive Board 13 CARS 21: Vyhodnocení dopadů (II) Měly by být provedeny analýzy efektivity nákladů, za účelem: - zjištění efektivních kapacit konkrétních opatření k vyřešení dané problematické záležitosti; - určení proveditelnosti opatření v podmínkách nákladů, vynaloženého času a dopadů s ohledem na ostatní politické oblasti. Individuální opatření by měla být stanovena s ohledem na konkurenceschopnost a dopady na následující oblasti: - legislativní rámec; - kumulativní náklady; - jakékoliv potenciální “první předkladatel“ výhody; - mezinárodní konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Lepší regulace

15 IG Metall Executive Board 14 CARS 21: Konzultace zainteresovaných stran Všechny zainteresované strany by měly být zapojeny do prvotních fází příprav návrhů a průběžně do legislativního procesu. Adekvátní čas na přípravu Lepší předvídatelnost a plánování s ohledem na budoucí regulace, k zajištění přesného plánování a právních jistot podniků v automobilovém průmyslu. Volba nástrojů Měly by být uváženy alternativy regulací (např. samoregulace). Komise by měla systematicky přezkoumávat, zda neupřednostnit vývoj globálních regulací před přijímáním regulačních iniciativ jen v rámci EU samotné. Lepší regulace

16 IG Metall Executive Board 15 CARS 21: Mezinárodní harmonizace Mezinárodní harmonizace regulací v automobilovém průmyslu je klíčovým faktorem při snižování regulačních nákladů výrobců, neboť umožňuje budování stejných vozidel a součástí pro různé trhy, čímž maximalizuje redukci nákladů. Zjednodušení právních požadavků Legislativa EU by měla být zjednodušena. Nadbytečná, zastaralá nebo nepoužitelná pravidla by měla být eliminována nebo modifikována. Legislativa EU by měla být rovněž zjednodušena posílením vazeb mezi evropským regulačním systémem a systémem Spojených národů (OSN). Doporučení Skupina CARS 21 doporučuje systematické využití sjednaných principů lepších regulací v politických rozhodovacích procesech. Lepší regulace

17 IG Metall Executive Board 16 Cestovní mapa k lepší regulaci Source: EU-DG Enterprise 200620082010201220142016 Žádost o lepší regulační principy Nahrazení směrnic pravidly UNECE Samo-testování Virtuální testování CARS 21: Lepší regulace

18 IG Metall Executive Board 17 CARS 21: Lepší regulace Skupina doporučuje nahradit 38 směrnic EU pravidly UNECE (Hospodářská komise OSN pro Evropu), tj.: - Směrnice 71/320/EEC (brzdná zařízení) - Směrnice 92/23/EC (pneumatiky) - Směrnice 2001/85/EC (autokary) Dále skupina rovněž navrhuje zavedení samo-testování výrobci nebo virtuální testování, namísto testování akreditovaným orgánem, s ohledem na regulační rámec 25 směrnic To by výrazně zjednodušilo legislativní rámec, bez kompromitující existující vysoké úrovně silniční bezpečnosti a ekologické ochrany.

19 IG Metall Executive Board 18 CARS 21: Cestovní mapa ke zjednodušení písemného schvalování legislativy Source: EU-DG Enterprise Lepší regulace Povinné regulace UNECE Dobrovolné regulace UNECE Směrnice EC Počet legislativních aktů

20 IG Metall Executive Board 19 CARS 21: Cíl CO 2 Evropská komise by měla předložit návrhy další redukce automobilových emisí. Za redukce emisí CO 2 ze strany silniční dopravy by neměl odpovídat automobilový průmysl samotný. 120g/km 2012 (140g/km 2008) zůstávají cílem, ale výsledku by mělo být primárně dosaženo prostřednictvím integrovaného přístupu. Skupina souhlasí, že harmonizované zdanění vozidel a pohonných hmot, založených na emisích CO 2 by bylo vítáno. 1) Ropné společnosti dosud odmítaly jakékoliv požadavky na podporu bio-pohonných hmot. Ekologie 1)S výjimkou vládních zástupců Velké Británie, kteří argumentovali tím, že zdanění je nejlépe řešeno na národní úrovni.

21 IG Metall Executive Board 20 CARS 21: Ekologie “Využívání alternativních paliv poskytuje jednu z hlavních možností redukce emisí CO 2. Proto se doporučuje, aby Komise vedla konstruktivní dialog s ropným průmyslem a tak na trhu zajistila taková paliva. Výzkum a vývoj bio-pohonných hmot by měl být bezvýhradně podporován. Výzkum a vývoj hydroelektrické energie by z dlouhodobého hlediska měl být považován za důležitou možnost." Doporučení č.8:

22 IG Metall Executive Board 21 CARS 21: Ekologie Skupina navrhuje několik konkrétních opatření, která by mohla přispět ke snížení emisí CO 2, tj.: - technologie vozidel; - alternativní pohonné hmoty; - eko-řízení; - indikátory řadících pák; - daňově založené podněty; - informace pro spotřebitele; - opatření bránící nahromadění.

23 IG Metall Executive Board 22 CARS 21: Ekologie Potenciál integrovaného přístupu k redukci CO 2 (Tento graf byl sestaven ACEA a není součástí doporučení Skupiny CARS 21) Zdroj: ACEA Celkem Synchronizace semaforů Bio-paliva 6,5% v 2012 Eko-řídící aktivity (existující zásoby vozidel) Další 1 % CNG Další 1 % BTL Optimální tlak v pneumatikách Eko-řídící aktivity včetně indikátoru řadících pák (nové vozy) Technologický program vozidel Metrických tun/ročně

24 IG Metall Executive Board 23 CARS 21: Nové emise PC CO2 100 120 140 160 180 200 199520002005201020152020 rok g CO 2 / km Průměrné emise CO 2 OdhadovanéMěřené Cíle: 2008: 140 g/km 2012: 120 g/km Zdroj: EU-DG Enterprise Ekologie

25 IG Metall Executive Board 24 CARS 21: Ekologie 1)Viz. Závěrečná zpráva CARS 21, str. 22, odstavec 4: “Průmysl vyjádřil nesouhlas s určitými aspekty návrhů Komise a v kontextu veřejných konzultací sdělil své stanovisko. " Další emise (I): Podpora Euro 5 plánů Evropské komise: - PM (Specifická záležitost): akceptace limitních hodnot 5mg/km - NOx (Oxid dusíku): akceptace limitních hodnot 200mg/km (diesel) - NOx (Oxid dusíku): akceptace limitních hodnot 60mg/km (Otto cyklický motor) - Odstranění výjimky pro těžká osobní vozidla nad 2,500 kg (již neschvalovat podle typu jako lehká komerční vozidla) - Rozšíření stálosti požadavku na emisní kontrolní zařízení. V budoucnosti musejí výrobci garantovat plné fungování pro 160,000km namísto 80,000 km. 1)

26 IG Metall Executive Board 25 CARS 21: Další emise (II) - MACs (Mobilní klimatizační systémy) Schválení směrnice EU přispělo k tomu, že jsou klimatizační systémy přátelštější vůči ekologii. Doporučení: spolupráce na mezinárodní úrovni s cílem zabránění efektům regulační isolace. - Směrnice o ukončení životnosti vozidel Směrnice 2000/53/EC o ukončení životnosti vozidel byla implementována většinou členských států. Avšak v národních operačních ustanoveních existují velké rozdíly. Skupina CARS 21 doporučuje uvážit v období příští revize této směrnice zvýšení harmonizace – rovněž v kontextu směrnice o chemikáliích. - Politika hluku (snížení emisí hluku): Obdobně jako v jiných politických oblastech by měl být přijat také zde integrovaný přístup, zahrnující různé skupiny a systémy (tj. dopravní management, výrobci automobilů, chování řidičů, technologie pneumatik a povrchy silnic). Ekologie

27 IG Metall Executive Board 26 CARS 21: Integrovaný přístup k silniční bezpečnosti by měl být rozvinut mezi Komisí, průmyslem a zainteresovanými stranami. Takový přístup obsahuje opatření s ohledem na technologie vozidel, infrastrukturu a chování řidiče. V podmínkách technologií vozidel, navrhne Komise nová a povinná opatření: - ESC/ESP (Elektronická kontrola stability) - Připomínače bezpečnostních pásů - Brzdné pomocné systémy - Zpětná zrcátka u těžkých služebních vozidel - Isofixní dětské sedačky - Svícení ve dne Silniční bezpečnost

28 IG Metall Executive Board 27 CARS 21: Cestovní mapa silniční bezpečnosti zdroj: EU-DG Enterprise Silniční bezpečnost 2005200720092011201320152017 Svícení ve dne ESP HDV ESP LDV Brzdné pomocné systémy systémy IsofixIsofix Infrastrukturní opatření Používání bezpečnostních pásů Vymáhání pravidel proti řízení v opilosti

29 IG Metall Executive Board 28 CARS 21: Opatření v podmínkách infrastruktury a silničních uživatelů Skupina CARS 21 zdůrazňuje důležitost úlohy EU v silniční bezpečnosti a doporučuje pravidelné monitorování a vyhodnocování aktivit silniční bezpečnosti v jednotlivých členských státech. Ochrana chodců Skupina CARS 21 byla informována o návrhu Komise k II.fázi směrnice o ochraně chodců. Vítá tuto iniciativu Komise konzultovat zainteresované strany před vlastním předložením formálního návrhu. Silniční bezpečnost

30 IG Metall Executive Board 29 CARS 21: Zdroj: EU-DG Enterprise Silniční bezpečnost 2010 Smrtelné úrazy na 100 milionů ujetých km 0 2 4 6 8 10 12 19651975198519952001 J US UK D F Cíl Evropské komise: 50% Redukce 50% 2000 - - 2010 Cíl 50% 2000 - - 2010

31 IG Metall Executive Board 30 CARS 21: Zlepšení přístupu evropských vozidel na světový trh, prostřednictvím vyjednávání s WTO. Paralelní bilaterální vyjednávání s regiony nebo zeměmi s cílem uzavřít smlouvy o volném obchodu. Monitorování/zlepšení ekonomického a právního rámce v Číně (tj. v podmínkách kapitálových restrikcí, investičních limitů, ochrany intelektuálního vlastnictví). Čína by měla být požádána, aby souhlasila s pravidly WTO a aby je aplikovala (Günter Verheugen na tiskové konferenci CARS 21 12.prosince 2005). Obchod

32 IG Metall Executive Board 31 CARS 21: Evropský automobilový průmysl se potýká s několika překážkami na čínském trhu. Jde o: - upřednostňování domácích výrobců; - restrikce investic; - nařízené používání doma vyrobených komponentů; - nízká úroveň ochrany práv intelektuálního vlastnictví. Komise by měla úzce monitorovat čínský podnikatelský a regulační vývoj, a to i s ohledem na vyhodnocení možnosti úspěchu při eventuálním předložení sporu porotě WTO řešící spory, pokud se situace nezlepší. * Obchod * Dodatečná informace; nepochází z doporučení CARS 21

33 IG Metall Executive Board 32 CARS 21: Od dubna bylo Čínou klasifikováno mnoho prodaných součástí jako „celá vozidla“ což znamenalo, že se celní povinnosti zdvojnásobily na 34%. Interní analýzy Evropské komise uzavírá, že tento krok bude pro zahraniční výrobce znamenat přinucení získávat automobilové součásti od čínských firem*. Zahraniční výrobci automobilů musejí vytvářet joint venture s čínskými partnery, pokud chtějí v Číně produkovat. V takových partnerstvích nesmějí mít většinu. Automobilový průmysl předvídá riziko takové situace, že jejich know-how bude odčerpáno*. Obchod * Dodatečná informace; nepochází z doporučení CARS 21

34 IG Metall Executive Board 33 CARS 21: Důraz by měl být kladen na strategické oblasti. Měly by být sjednány společné výzkumné projekty mezi státními orgány a průmyslem. Veškeré úsilí by mělo být orientováno na zvýšení výzkumného rámce, Vývoje a inovací v rámci evropského automobilového průmyslu. Průmysl je připraven zúčastnit se společných výzkumných iniciativ jako jsou hydro-elektrické technologie a palivové články. R & D (výzkum a vývoj)

35 IG Metall Executive Board 34 CARS 21: Harmonizované zdanění osobních vozidel a zavedení prvku založeném na CO 2 do daňového základu. Fiskální podněty by měly být z hlediska technologií neutrální a měly by být jednotně aplikovány v celé Evropě. Zdanění & Fiskální podněty

36 IG Metall Executive Board 35 CARS 21: EU by měla globálně podporovat a prosazovat práva na intelektuální vlastnictví. Ochrana designu viditelných součástí by měla být ponechána. Evropská komise by měla podniknout aktivní kroky v oblasti ochrany proti porušení práv na intelektuální vlastnictví a pirátským výrobkům. To platí nejen pro Čínu, ale také v kontextu objevujících se rostoucích trhů v Jihovýchodní Asii. EU by měla úžeji spolupracovat s USA v boji za ochranu intelektuálního vlastnictví. Dodatečná informace; (nepochází z doporučení CARS 21): Obchod s padělanými produkty činí ca €360 miliard ročně. Intelektuální vlastnictví

37 IG Metall Executive Board 36 CARS 21: Jednotný přístup by měl být zajištěn v oblasti opravárenských informací pro nezávislé operátory (Nařízení o blokové výjimce a směrnice Euro 4). Komise hodlá prosadit pravidla k zajištění standardizovaného přístupu k technologickým informacím. Průmysl požaduje, aby jakákoliv taková opatření byla předmětem vyhodnocení dopadů. Konkurence

38 IG Metall Executive Board 37 CARS 21: Sjednaný následný systém Jednoduché, zeštíhlené monitorování, které nevytváří zbytečné administrativní zatížení. Udržení otevřené kultury prostřednictvím dialogu, konsensu a transparentnosti, což charakterizovalo dosavadní proces CARS 21. Monitorovací proces by měl být založen na doporučeních, obsažených v závěrečné zprávě a cestovní mapě.

39 IG Metall Executive Board 38 CARS 21: Příští klíčové kroky Evropská komise poskytne detaily o doporučení Evropskému parlamentu a Radě, k zajištění široké podpory výsledkům iniciativy CARS 21. Tento proces je zásadní pro implementaci deklarovaných doporučení. Doporučení obsažená v závěrečné zprávě a cestovní mapě budou revidována v roce 2009.

40 IG Metall Executive Board 39 CARS 21: Vyhodnocení z hlediska odborů (I) Čeho mohou doporučení CARS 21 dosáhnout? Zásadní pravidla o lepší regulaci ustanoví proces, který zajistí, aby byli klíčoví hráči automobilového sektoru zapojeni již v prvotní fázi příprav politických opatření. Nástroj vyhodnocení dopadů umožní provedení analýz nákladů a výnosů již v prvotní fázi politického vývoje a tak vyhodnocení dopadů na konkurenceschopnost, ekologii a zaměstnanost. Desetiletá cestovní mapa bude znamenat přesnější plánování a zvýšení právních jistot automobilového průmyslu v podmínkách regulací v oblasti ekologie a silniční bezpečnosti. Dodatečné byrokratické překážky budou sníženy díky zjednodušení legislativy EU, mezinárodní harmonizaci pravidel a rozšíření samo- a virtuálního testování. Celkově, deklarovaný cíl vytvořit lepší regulace a významně snížit regulační náklady může být dosažen.

41 IG Metall Executive Board 40 CARS 21: Vyhodnocení z hlediska odborů (II) 1) Viz: „Budoucí perspektivy evropského automobilového průmyslu – Stanovisko EMF k CARS 21" Možné stáhnout na: http://www.igmetall.de a zde pod sekcí >Branchen >Automobilindustriehttp://www.igmetall.de Co CARS 21 opominula nebo čeho nedosáhla? Celá řada témat nepřímo provázaných na konkurenceschopnost nebyla zmíněna. Jde o: - Spravedlivé podmínky konkurence v Evropě (odkaz na plánovanou reformu podpůrných zákonů EU); - Podpora inovací mezi středně velkými dodavateli; - Podpora inovací v seskupeních s přidanou hodnotou; - Podpora znalostí, znalostních sítí a učící se organizace 1) Tato témata musejí být řešena na různých úrovních mimo proces CARS 21. Následně, cíl “… Osvětlit podmínky za kterých, prostřednictvím inovací, vedoucí úlohy a konkurenčních výhod, lze budovat evropský automobilový průmysl ", byl dosažen jen částečně. Ani doporučeného integrovaného přístupu s ohledem na redukci CO 2 nebylo dosaženo, protože ropný průmysl odmítl podpořit bio-pohonné hmoty.


Stáhnout ppt "IG Metall Executive Board 0 CARS 21 – Presentace a vyhodnocení výsledků Siegfried Roth, IG Metall Executive Board, Head of Sectoral Policy Tel.: +49 (0)69-6693-2381;"

Podobné prezentace


Reklamy Google