Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/12 VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/12 VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz1/12 VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha Duben 2012

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz2/12 Zdroj dat ■ Úřad průmyslového vlastnictví ČR -podané patentové přihlášky - udělené patenty - zapsané užitné vzory ■ Český statistický úřad-registr ekonomických subjektů (RES) - vlastní šetření (VTR 5-01, Lic 5-01, TI 20xx) Dostupná třídění - propojení dat ÚPV ČR a ČSÚ ■ z patentových dat-datum (podání, udělení, zapsání) - Mezinárodní patentové třídění - geografické třídění ■ z registrů ČSÚ-podle typu přihlašovatele - podle NACE, velikosti podniku... Patentová statistika - základní informace

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz3/12 Patentová ochrana přihlašovatelů z ČR u ÚPV ČR

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz4/12 Základní srovnání jednotlivých typů přihlašovatelů veřejné vysoké školy veřejné výzkumné instituce podnikyfyzické osoby doba patentového řízení (roky)2,332,983,323,54 úspěšnost udělení patentu88 %85 %61 %32 % podíl patentů udělených do 3 let 79 %70 %57 % podíl patentů udělených do 5 let 96 %93 %86 %83 % Charakteristiky udělených patentů u přihlášek, kde již bylo ukončeno řízení o udělení patentu ( ) Celkem veřejné vysoké školy veřejné výzkumné instituce ústavy AV resortní v.v.i podniky fyzické osoby Počet patentů platných k sledovaného roku podaných přihlašovateli z ČR u ÚPV ČR

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz5/12 Typy přihlašovatelů z ČR u ÚPV ČR

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz6/12 ■ kvalita ochrany ■ patent - velká jistota pro majitele patentu v postavení na trhu ■ užitný vzor - účinky odpovídají patentu, ale postavení majitele je slabší ■ náročnost udělení ■ patent - průzkum zda splňuje požadovaná kritéria (novost, vynálezecká činnost, průmyslová využitelnost) ■ užitný vzor - zápis na základě registračního principu, nelze chránit způsoby výroby nebo pracovní činnosti ■ doba platnosti ■ patent - až 20 let (pouze za platnost 10 let - 19 tis. Kč) ■ užitný vzor - až 10 let (10 tis. Kč včetně zapsání) ■ cena ■ patent - udělení Kč (9 800 Kč za první 4 roky) ■ užitný vzor Kč za první 4 roky ■ doba řízení ■ patent - 3,29 roku (přihlašovatelé z ČR) ■ užitný vzor - 0,24 roku (přihlašovatelé z ČR) ■ bodové hodnocení (podle pravidel RVVI) ■ patent - 40 bodů (v případě licence 200) ■ užitný vzor - 40 bodů Patent nebo užitný vzor ?

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz7/12 Patentové ochrany v high-tech oblasti Institucepatentová ochrana Veřejné výzkumné instituce podané patentové přihlášky 17%13%9%18%17%25%22%18%20%25%20% zapsané užitné vzory-----3%2%1%17%8%7% Veřejné vysoké školy podané patentové přihlášky 4%2%12%3%2%5%7% 5%6% zapsané užitné vzory-3%-10%-3%1%5% 4% Podíl high-tech na celkovém počtu patentových ochran realizovaných VVŠ a VVI v letech Technologická oblast Veřejné výzkumné instituceVeřejné vysoké školy podané patentové přihlášky zapsané užitné vzory podané patentové přihlášky zapsané užitné vzory komunikační technologie 1-57 lasery 1--1 letectví --24 mikroorganické a genetické inženýrství počítače a automat. řídící systémy polovodiče 4-14 Počet high-tech patentových ochran realizovaných VVŠ a VVI v letech

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz8/12 Lic roční šetření o licencích - VVŠ - obesílány všechny - VVI - obesílány ty, které mají platný patent nebo platný zapsaný užitný vzor veřejné vysoké školy (VVŠ) ■ v letech byl udělen patent 13 VVŠ a zapsán užitný vzor 19 VVŠ ■ Lic v letech mělo licenci k patentu 8 VVŠ a k užitnému vzoru 2 VVŠ veřejné výzkumné instituce (VVI) ■ V letech byl udělen patent 34 VVI a zapsán užitný vzor 28 VVI ■ Lic v letech mělo licenci k patentu 15 VVI a k užitnému vzoru 2 VVI Licencování ve veřejném výzkumu institucetyp ochrany veřejné výzkumné instituce počet udělených patentů počet nových licencí na patenty41233 počet zapsaných užitných vzorů počet nových licencí na užitné vzory2---2 veřejné vysoké školy počet udělených patentů počet nových licencí na patenty-2114 počet zapsaných užitných vzorů počet nových licencí na užitné vzory Počet patentových ochran a počet nových licenčních smluv, 2006 až 2010

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz9/12 Patentové ochrany jako výsledek VaV činnosti * podíl na celkovém počtu ústavů ** počet ústavů s nejvyšším počtem patentových přihlášek a zapsaných užitných vzorů VVŠ - ČVUT Praha, UK Praha, VŠCHT Praha, UP Olomouc, VUT Brno VVI - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. počet ústavů výdaje na VaV (mil. Kč) průměrný počet výzkumníků (FTE) Udělených patentů Počet nových licencí na patenty Licenční poplatky inkasované za nové licence (mil. Kč) Veřejné vysoké školy s uděleným patentem počet ,0 podíl* 74%89%86%100% výběr** počet ,8 podíl* 19%58%51%75%38%100% Veřejné výzkumné instituce s uděleným patentem počet ,6 podíl* 60%78%69%100% výběr** počet ,9 podíl* 7%20%15%51%47%75% Podíl ústavů s patentovou ochranou

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz10/12 Spolupráce veřejného výzkumu v oblasti patentových ochran přihlašovateldruh ochranyukazatelcelkem veřejné vysoké školy veřejné výzkumné instituce podnikyfyzické osobyzahraniční Veřejné vysoké školy patentové přihlášky počet podíl 100%16%39%50%5% zapsané užitné vzory počet podíl 100%10%29%61%6%3% Veřejné výzkumné instituce patentové přihlášky počet podíl 100%50%23%38%8%6% zapsané užitné vzory počet podíl 100%35%10%65%5%2% ukazatelcelkem veřejné vysoké školy veřejné výzkumné instituce podnikyfyzické osoby počet patentových přihlášek realizovaných ve spolupráci podíl na celkovém počtu patentových přihlášek16%26%34%12%25% počet zapsaných užitných vzorů realizovaných ve spolupráci podíl na celkovém počtu zapsaných užitných vzorů12%13%27%8%22% Patentové ochrany, podané více než 1 přihlašovatelem, realizované v letech Partneři VVŠ a VVI u patentových ochran realizovaných v letech

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz11/12 Patentová ochrana ve veřejném výzkumu podle patentového třídění; 2002 až

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz12/12 Ženy jako původkyně průmyslových ochran druh ochranyukazatelcelkem veřejné vysoké školy veřejné výzkumné instituce podnikyfyzické osoby zahraniční subjekty přihlášky vynálezů celkem z toho původce ženy %12%21%7%5%3% zapsané užitné vzory celkem z toho původce ženy %9%19%5%7%5% Podíl žen - původců u přihlašovatelů patentových ochran realizovaných v letech

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz13/12 Patentové přihlášky podané veřejnými výzkumnými institucemi podle roku podání Veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i Centrum dopravního výzkumu, v.v.i Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i Biologické centrum AV ČR, v. v. i Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i Ústav experimentální botaniky AV ČR v. v. i Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i ostatní Celkem Počet VVI s podanou patentovou přihláškou

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz14/12 Patentové přihlášky podané veřejnými vysokými školami podle roku podání Veřejná vysoká škola České vysoké učení technické v Praze Technická univerzita v Liberci VŠ báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoké učení technické v Brně VŠ chemicko-technologická v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Karlova v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Masarykova univerzita v Brně Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Pardubice Západočeská univerzita v Plzni Mendelova univerzita v Brně Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie múzických umění v Praze Univerzita Hradec Králové Celkem Počet VVŠ s podanou patentovou přihláškou

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz15/12 Užitné vzory zapsané veřejnými výzkumnými institucemi podle roku zápisu Veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v i Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i Centrum dopravního výzkumu, v. v. i Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR v. v. i Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i Ústav chemických procesů Akademie věd ČR Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i Ústav geoniky AV ČR, v.v.i Biologické centrum AV ČR, v. v. i Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i Botanický ústav AV ČR, v.v.i Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i ostatní Celkem Počet VVI se zapsaným užitným vzorem

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz16/12 Užitné vzory zapsané veřejnými vysokými školami podle roku zápisu Veřejná vysoká škola České vysoké učení technické v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Vysoké učení technické v Brně Technická univerzita v Liberci VŠ báňská -TU Ostrava Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Západočeská univerzita v Plzni Mendelova univerzita v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Karlova v Praze Univerzita Palackého v Olomouci VŠ chemicko-technologická v Praze Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Masarykova univerzita v Brně Univerzita Hradec Králové Univerzita Pardubice Vysoká škola ekonomická v Praze Akademie múzických umění v Praze Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Celkem Počet VVŠ se zapsaným užitným vzorem

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz17/12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/12 VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google