Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled činnosti obezitologie v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci MUDr.Urbánek, MUDr.Hrdlička,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled činnosti obezitologie v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci MUDr.Urbánek, MUDr.Hrdlička,"— Transkript prezentace:

1 Přehled činnosti obezitologie v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci MUDr.Urbánek, MUDr.Hrdlička, n.ter.Havlíková, Mgr.Urbánková

2 ČR ve výskytu obezity na předním místě v Evropě ČR ve výskytu obezity na předním místě v Evropě -prevalence obezity (Stem/Mark 2008) u mužů 23%, nadváha 41% -prevalence obezity (Stem/Mark 2008) u mužů 23%, nadváha 41% u žen 21%, nadváha 28% u žen 21%, nadváha 28% 2005 – dětská obezita 7% 2005 – dětská obezita 7% -řada lidí investuje do hubnutí mnoho energie a peněz -řada lidí investuje do hubnutí mnoho energie a peněz *z hubnutí se stal výnosný artikl pro výrobce a distributory *z hubnutí se stal výnosný artikl pro výrobce a distributory *zázračné diety, přípravky, kuchařky….atd* *zázračné diety, přípravky, kuchařky….atd* *konzumenty čeká prakticky vždy zklamání *konzumenty čeká prakticky vždy zklamání -nehubnou vůbec -nehubnou vůbec -ztracené kilogramy naberou rychle zpět (jojo efekt) -ztracené kilogramy naberou rychle zpět (jojo efekt) -k trvalému zhubnutí vede jen trvalá změna život. stylu -k trvalému zhubnutí vede jen trvalá změna život. stylu (o nutnosti snížení energet. příjmu a zvýšení energet. výdeje má (o nutnosti snížení energet. příjmu a zvýšení energet. výdeje má většina lidí povědomí- chybí jim často vůle, odborné a často většina lidí povědomí- chybí jim často vůle, odborné a často dlouhodobé vedení ) dlouhodobé vedení )

3 -obezita nejen problém zdravotní-ale i problém ovl. kvalitu života -obezita nejen problém zdravotní-ale i problém ovl. kvalitu života *redukce nadváhy či obezity-kromě vlastního zdraví-prodloužení průměrné *redukce nadváhy či obezity-kromě vlastního zdraví-prodloužení průměrné délky života -ovlivní také pocit spokojenosti,sebevědomí,sebehodnocení* délky života -ovlivní také pocit spokojenosti,sebevědomí,sebehodnocení* -v 5/2009 otevření obezitologické ambulance v Bílovci -v 5/2009 otevření obezitologické ambulance v Bílovci personál. složení -2 lékaři s certfikovaným kurzem v oblasti obezitologie personál. složení -2 lékaři s certfikovaným kurzem v oblasti obezitologie -nutriční terapeut s dlouholetou praxí v oblasti poradenství -nutriční terapeut s dlouholetou praxí v oblasti poradenství ve výživě a dietní léčbě obezity ve výživě a dietní léčbě obezity -fyzioterapeut- k stanovení individ. pohybové aktivity -fyzioterapeut- k stanovení individ. pohybové aktivity -klienti “pacienti“ –spoluobčané Bílovecka, Novojičínska,Opavska, -klienti “pacienti“ –spoluobčané Bílovecka, Novojičínska,Opavska, Ostravska, Rožnov p.R.,Val. Meziříčí, Třince aj.. Ostravska, Rožnov p.R.,Val. Meziříčí, Třince aj..

4 -za tuto dobu prošlo naší ambulancí kolem 200 -za tuto dobu prošlo naší ambulancí kolem 200 klientů klientů * vlastní vyhodnocení statist. údajů zpracováno * vlastní vyhodnocení statist. údajů zpracováno od prvních 66 klientů (56 žen a 10 mužů) od prvních 66 klientů (56 žen a 10 mužů) -u těchto - sledování minimálně 3 měsiční -u těchto - sledování minimálně 3 měsiční -úplné údaje stran sledovaných parametrů -úplné údaje stran sledovaných parametrů - zbývající- doba sled. kratší, neúplná.data - zbývající- doba sled. kratší, neúplná.data, noví klienti, noví klienti Základem terapie obezity Základem terapie obezity -KOMPLEXNÍ OBEZITOLOG. VYŠETŘENÍ- -KOMPLEXNÍ OBEZITOLOG. VYŠETŘENÍ- * vstupní laboratoř * vstupní laboratoř * kompletní anamnéza- RA,OA,FA,AA.. * kompletní anamnéza- RA,OA,FA,AA.. -obezitolog. anamnéza -obezitolog. anamnéza včetně dietních návyků-zjišt. energ. a nutričního včetně dietních návyků-zjišt. energ. a nutričního složení (Nutri master) složení (Nutri master) * fyzikál. vyšetření - včetně TK,EKG * fyzikál. vyšetření - včetně TK,EKG -stanovení hmotnosti,výšky,antropom. parametrů -stanovení hmotnosti,výšky,antropom. parametrů -vyš.BODYSTATem -vyš.BODYSTATem *kinesiolog.vyšetření *kinesiolog.vyšetření

5 sledované parametry a jejich vyhodnocení BMI -body mass index hmotnost(kg) ------------------ ------------------ výška (m2) výška (m2) *hmotností index přijat WHO k dg. nadváhy a obezity* méně než 18,5 podváha méně než 18,5 podváha 18,5-24,9 norma 18,5-24,9 norma 25,0-29,9 nadváha - zdravotní riziko zvýšené 25,0-29,9 nadváha - zdravotní riziko zvýšené 30,0-34,9 obezita Ist. - ZR středně vysoké 30,0-34,9 obezita Ist. - ZR středně vysoké 35,0-39,9 obezita IIst -ZR vysoké 35,0-39,9 obezita IIst -ZR vysoké 40,0 a výše obezita IIIst -ZR velmi vysoké 40,0 a výše obezita IIIst -ZR velmi vysoké

6 -k přesnějšímu stanovení složení těla- metoda BIA *stanovení obsahu tuku v těle- výpočtem po změření odporu těla(odpor těla je závislý na množství vody a tuku) odporu těla(odpor těla je závislý na množství vody a tuku) - od 2/2011 multifrekvenční přístroj BODYSTAT - jednodušší pro personál i pacienta BIA váhy (současně bipedální i bimanuální váha- OMRON) (současně bipedální i bimanuální váha- OMRON) -stanovení tělesného tuku, viscerálního tuku, svaloviny svaloviny Antropometrická měření- obvod pasu muži norma do 94cm ženy norma do 80cm muži norma do 94cm ženy norma do 80cm 94-102cm zvýšené ZR 80-88cm zvýšené ZR 94-102cm zvýšené ZR 80-88cm zvýšené ZR 102 a výše vysoké ZR 88 a výše vysoké ZR 102 a výše vysoké ZR 88 a výše vysoké ZR

7 - obvod boků- v místě max. vyklenutí gluteální krajiny - obvod boků- v místě max. vyklenutí gluteální krajiny -další možné parametry-obvod stehna,sagitální abdomin. rozměr ve výši L4-5 -další možné parametry-obvod stehna,sagitální abdomin. rozměr ve výši L4-5 měření kožních řas-centr. a periferních- řasy subskapulární,nad tricepsem.. měření kožních řas-centr. a periferních- řasy subskapulární,nad tricepsem.. *v rámci studií stanovení intraabdomin.,visc. tuku-pomocí CT, NMR, DEXA *v rámci studií stanovení intraabdomin.,visc. tuku-pomocí CT, NMR, DEXA Naše sledované parametry : celkový váhový úbytek, BMI, Naše sledované parametry : celkový váhový úbytek, BMI, tělesný tuk, viscerální tuk, svalovina tělesný tuk, viscerální tuk, svalovina obvod pasu a obvod boků obvod pasu a obvod boků

8 66 osob - 56 ženy a 10 muži Vstupní hmotnost celková 101kg Výstupní hmotnost 92,8kg …rozdíl-8,2 kg Vstupní hmotnost ženy 95,7kg Výstupní hmotnost 87,7kg ….rozdíl -8 kg Vstupní hmotnost muži 130,7kg Výstupní hmotnost 121,3kg…-9,3kg

9 Celkový tělesný tuk 45,9%.........42,3% -3,6% Celkový tělesný tuk 45,9%.........42,3% -3,6% u žen 47%............43,35% -3,65% ( 6,76 kg tuku) u žen 47%............43,35% -3,65% ( 6,76 kg tuku) u mužů 35,8%.........32,66% -3,14% ( 6,6 kg tuku) u mužů 35,8%.........32,66% -3,14% ( 6,6 kg tuku) Viscerální tuk 11,55%........10,25% -1,3% Viscerální tuk 11,55%........10,25% -1,3% ženy 10,45%........9,35% -1,1% ženy 10,45%........9,35% -1,1% muži 21,2%.........18,1% -3,1% muži 21,2%.........18,1% -3,1%

10 svalovina celkově 24,1%...........26,1% +2% ženy 23,6%............25,6% +2% ženy 23,6%............25,6% +2% muži 28,9%............30,7% +1,8% muži 28,9%............30,7% +1,8%…………………………………………………………………………………. BMI vstupní celkově 35,6……..32,5 -3,1 ženy 35,3…….32,2 -3,1 ženy 35,3…….32,2 -3,1 muži 37,7…….34,7 -3,0 muži 37,7…….34,7 -3,0…………………………………………………………………………………. Obvod pasu vstupní celkově 109,5cm……101,9cm -7,6cm ženy 107cm……...99,3cm -7,7cm ženy 107cm……...99,3cm -7,7cm muži 119,1cm……113,5cm -5,6cm muži 119,1cm……113,5cm -5,6cm………………………………………………………………………………….. Obvod boků vstupní celkově 119,3cm…….113,4cm -5,9cm ženy 119,1cm…….113,5cm -5,6cm ženy 119,1cm…….113,5cm -5,6cm muži 120cm………113cm - 7cm muži 120cm………113cm - 7cm………………………………………………………………………………….

11 Závěr:sledované váhové úbytky - v rámci doporučení 0,5až 1 kg týdně Závěr:sledované váhové úbytky - v rámci doporučení 0,5až 1 kg týdně (2,5-4kg za měsíc)…………v našem souboru pac. 2,8kg/měsíc u žen (2,5-4kg za měsíc)…………v našem souboru pac. 2,8kg/měsíc u žen 3,1kg/měsíc u mužů 3,1kg/měsíc u mužů -důraz na úbytek tukové tkáně (NE aktivní tělesné hmoty –svaloviny) -důraz na úbytek tukové tkáně (NE aktivní tělesné hmoty –svaloviny) - u většiny pacientů úbytkem tuk. tkáně zlepšení –lipidogramu,TK - u většiny pacientů úbytkem tuk. tkáně zlepšení –lipidogramu,TK - celkové fyzické zdatnosti, pohybových schopností - celkové fyzické zdatnosti, pohybových schopností - dle reakce klientů i zvýšení sebevědomí a psychické spokojenosti - dle reakce klientů i zvýšení sebevědomí a psychické spokojenosti -snížení rizika event. s obezitou často spojených komorbidit -snížení rizika event. s obezitou často spojených komorbidit (statist. až 50% snížení rizika DM,někt. onkolog.dg.- váhovou (statist. až 50% snížení rizika DM,někt. onkolog.dg.- váhovou redukcí o 10% původní hmotnosti) redukcí o 10% původní hmotnosti)

12 Děkuji za pozornost www.obezita-opava.cz …obezitologická ambulance Bílovec telefon:721 976 186 telefon:721 976 186


Stáhnout ppt "Přehled činnosti obezitologie v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci Obezitologická ambulance Nemocnice v Bílovci MUDr.Urbánek, MUDr.Hrdlička,"

Podobné prezentace


Reklamy Google