Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etiologická patologie. ETIOLOGICKÁ PATOLOGIE  Patří sem choroby získané v důsledku znečištění životního prostředí-environmental pathology  Choroby z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etiologická patologie. ETIOLOGICKÁ PATOLOGIE  Patří sem choroby získané v důsledku znečištění životního prostředí-environmental pathology  Choroby z."— Transkript prezentace:

1 Etiologická patologie

2 ETIOLOGICKÁ PATOLOGIE  Patří sem choroby získané v důsledku znečištění životního prostředí-environmental pathology  Choroby z poruchy výživy- nutritional pathology  Infekční choroby

3 FYZIKÁLNÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ  1. Trauma  2. Působení tepla  -vysoké teploty- způsobují popáleniny, účinky vlhkého tepla-opařeniny  -stupně popálení rozlišujeme:  I.stupeň: erytém  II.stupeň: tvorba puchýřů  III. stupeň: odumření tkáně (nekroza)  IV.stupeň: zuhelnatění  -popáleniny II. a vyšších stupňů na 50% těla- ohrožují život- popáleninový šok- popáleniny vedou k přesunu tekutin z cév do intersticia- hypovolemický šok, vznik plicního edému  -úpal - celkové přehřátí těla při vysoké vlhkosti a teplotě vzduchu- velké ztráty vody a solí- únava, vyčerpání, šok  -úžeh -vyvolán účinkem prudkého slunečního žáru

4 Kožní popálenina

5 FYZIKÁLNÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ  -nízké teploty- vedou k hypotermii, při poklesu teploty dochází k vasokonstrikci- edém, větší viskozita krve, oblenění toku krve- tkáňová ischemie- nekroza kůže s následující gangrénou  -rozlišujeme oznobeniny (pernio) -fialové zbarvení kůže a omrzliny (congelatio) - erytém, puchýře, nekroza

6 FYZIKÁLNÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ  3. Vlivy změn atmosferického tlaku  -vysoký tlak vzduchu -léčebné využití v hyperbarických komorách- zlepšuje okysličování ischemických tkání, k léčbě infekcí anaerobními mikroby  -hyperbarická (kesonová) nemoc - při práci v kesonech a při potápění, při zvýšeném tlaku bolesti bubínku, dusík se za vyššího tlaku rozpouští v krvi a tkáních a při následné rychlé dekompresi se objevují bubliny plynu- mohou vést k ischemii periferních nervů a mozku  -nízký tlak vzduchu - při výstupu na vysoké hory nebo při explozivní dekompresi v letadlech-sycení hemoglobinu se snižuje, dochází k anoxii mozku  -horská nemoc - se vyskytuje ve výškách nad 3000 m- působením mozkové hypoxie, chladu, námahy, slunečního záření, dochází k únavě, zmatenosti, poruchám vědomí, zvyšuje se dechová a tepová frekvence,….

7 FYZIKÁLNÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ  4.Úraz elektrickým proudem  - v místě vstupu a výstupu el. energie- proudové známky, popáleniny, stimulace CNS a PNS, může dojít k fibrilaci komor, smrti

8 FYZIKÁLNÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ  5. Záření  -infračervené záření – poškození rohovky a sítnice  -ultrafialové záření -zhnědnutí kůže tvorbou melaninu, při dlouhodobém působení- riziko melanomu a ca kůže  -ionizující záření - působení záření na tkáně je dáno jejich citlivostí- radiosenzitivní tkáně- lymfatické uzliny, plod, zárodečné buňky, sliznice GIT, kostní dřeň  -radiorezistentní tkáně -kosti, chrupavka, periferní nervy, atd  záření se užívá k léčbě zhoubných nádorů  -nemoc z ozáření -při celotělovém ozáření, příznaky- průjmy, nechutenství (poškození GIT), hemoragická diateza, těžké infekce (poškození kostní dřeně). Pacienti, kteří přežijí jsou ve zvýšené míře ohroženi maligními nádory

9 Poškození radiačním zářením

10

11

12 CHEMICKÉ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ  Kyseliny, louhy  -kyseliny způsobují povrchovou koagulační nekrozu, louhy –vedou k hluboké destrukci tkání  Léky  -řada léků má vedlejší toxické účinky, např. sulfonamidy, aspirin, fenacetin- mohou poškozovat ledviny  -léky mohou vyvolávat alergické reakce- např. penicilin parenterálně  Alkohol  -akutní intoxikace- akutní gastritis, akutní toxický vliv na mozek  -chronický vliv- cirhoza, chronická pankreatitis, Wernickeova encephalopathie - atrofické a degenerativní změny v mozku, alkoholická demence  Kouření  -rizikový faktor pro hypertenzi, aterosklerozu, u kuřáků- Burgerova nemoc (trombangiitis obliterans)  -je faktorem podporujícím vznik plicního emfyzemu  -podílí se na karcinogeneze rakoviny plic  -komplikace těhotenství

13 PORUCHY VÝŽIVY  Nedostatečná výživa, hladovění  těžké vyhubnutí vede- ke kachexii, kwashiorkor- protein.a kalorická deficience-dochází k těžké hypoproteinemii- edémy, ascites  -příčiny- nedostatek potravy, nechutenství (u zhoubných nádorů, chronická intoxikace alkoholem, narkotiky, u anorhexia mentalis), nemoci zažívacího traktu, u celkových metabolických poruch- např hyperfunkce štítné žlázy  Hypovitaminozy  -vitamin D - u dětí- křivice (rachit is)-nedostatečné zvápenění kostí- kosti měkké, lebka kvadratická, “rachitický růženec”- v oblastech přechodu kosti a chrupavky na žebrech vyklenutí, kyfoskolioza, ptačí hrudník, nízká postava  -v dospělosti- osteomalacie a deformity kostí  -vitamin A - u dětí zpomaluje růst, dochází k atrofii svalů, u dospělých- strofie a dlaždicová metaplasie epitelu, šeroslepost  -vitamin K -vede k hemoragické diatéze, protože vitamin K se podílí jako kofaktor na tvorbě faktorů srážlivosti v játrech  -vitamin C - u dospělých- kurděje (skorbut)-těžké krvácení z dásní, u dětí poruchy kostí, špatné hojení, hypovitaminozy se projevují často na jaře únavou, malátností, podrážděností  -vitamin B 12 -perniciozní anemie poruchy myelinizace (periferní neuropatie)- neuroanemický syndrom

14 Kwashiorkor

15 PORUCHY VÝŽIVY  Nadměrná výživa, obezita  -hlavní komplikace obezity jsou hypercholesterolemie, častěji cholelithiáza, nejasný vztah k hypertenzi, obezita souvisí s aterosklerozou  -u velmi obézních je problematická plicní ventilace- dušnost, ospalost- tzv. picwickovský syndrom (podle románu Charlese Dickense: Kronika Pickwickova klubu)  -nadměrné zatěžování kloubů, častěji trombozy, hernie, DM-navíc se posouvá do mladších (i dětských) věkových kategorií

16 Rizika obezity

17 Diabetická nefropatie  Nejčastější příčina renální insuficience u nás  Vždy zesílené BM glomerulů a tubulů  Eosinofilní průsaky vas afferens a efferens  Tzv. difúzní forma a nodulární (Kimmelstiel- Wilsonova nefropatie)

18 Diabetická nefropatie

19

20

21 Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie

22 Návykové látky  Alkohol  -akutní abusus- toxický vliv na mozek a žaludek- akutní hemoragická gastritis  -chronický abusus- převažuje toxický vliv na játra a pankreas-vzniká chronická alkoholická nemoc jater, která má tři hlavní fáze  -jaterní alkoholická steatoza - ztukovatění- jde o změnu reverzibilní- je projevem toxického poškození metabolické funkce hepatocytů  -jaterní alkoholická fibroza - zčásti reverzibilní, jde o zmnožení vazivové tkáně v intersticiu, které obvykle nasedá na projevy alkoholické hepatitidy (steatohepatitis)  -jaterní alkoholická cirrhoza - změna ireverzibilní, jedná se o těžkou strukturální přestavbu jaterního parenchymu, charakterizovanou, regresivními změnami až zánikem hepatocytů, fibrozou, a změnami reparativními, dále vzniká portální hypertenze  -v pankreatu- chronická fibroproduktivní pankreatitis- malabsorbce  -v mozku- vyvolává chronický abusus těžké degenerativní a atrofické změny-Wernickeova pseudoencephalitis- vede k alkoholické demenci

23 Rizika chronického alkoholismu

24 Návykové látky  Kouření  -spolupůsobí synergicky s ostatními faktory (vysoký krevní tlak, hypercholesterolemie) na vznik a progresi aterosklerozy- kouření představuje jeden z významných rizikových faktorů AS  -kouření souvisí s Burgrovou nemocí (trombarteriitis/trombangiitis obliterans)- onemocnění postihuje muže ve středním věku, nejč. 4.-5. dec.- dochází k těžkým stenozám arterií dolních končetin s hypoxií, anoxií- vede často ke gangrenám DK a amputaci  -v patogeneze se uplatňuje alergická reakce na zplodiny tabákového kouře- vedou k toxické nekroze ve stěně arterií- tromboze a uzávěru  -přerušení kouření zlepší klinické projevy onemocnění  -emfyzem- plicní rozedma- vznik souvisí s kouřením-jeho zplodiny vyvolávají zánětlivou reakci- neutrofilní leukocyty produkují elastázu, která štěpí elastin alveolárních sept plicního parenchymu, za normálních okolností je tato enzymová aktivita inhibována alfa-1-antitrypsinem- u kuřáků zplodiny kouře zřejmě prostřednictvím volných radikálů je alfa-1-antitrypsin inaktivován  -karcinomy plic, laryngu a močového měchýře - přímá souvislost s kouřením

25 Nežádoucí účinky kouření


Stáhnout ppt "Etiologická patologie. ETIOLOGICKÁ PATOLOGIE  Patří sem choroby získané v důsledku znečištění životního prostředí-environmental pathology  Choroby z."

Podobné prezentace


Reklamy Google