Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

¤ SOCIÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SFÉRA ¤

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "¤ SOCIÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SFÉRA ¤"— Transkript prezentace:

1 ¤ SOCIÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SFÉRA ¤
• Sociální geografie = humánní (dříve socioekonomická G.; společensko hospodářský zeměpis) - studuje socioekonomickou sféru (SES, tvoří ji lidská společnost a její hospodářská činnost) ve vazbách s přírod-ním prostředím v prostoru a čase ◦ složky SES: obyvatelstvo sídla hospodářská činnost (zemědělství, prů-mysl, doprava, služby, cestovní ruch) ◦ dílčí disciplíny (zabývají se jednotlivými složkami SES): Demografie - věda o obyvatelstvu (vývoj, složení) Geografie sídel Ekonomická geografie (G. zemědělství, průmyslu, do-pravy, služeb a cestovního ruchu)

2 OBYVATELSTVO • hlavní složka SES, tvůrce i spotřebitel všech vytvořených hodnot • věda: geografie obyvatelstva (demografie) - zákonitosti prostorového rozmístění O. v různých historic- kých, sociálních a přírodních podmínkách • Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (populace) na Zemi: - počet O. narůstal nerovnoměrně v různých obdobích, souviselo to: se stupněm rozvoje lidské společnosti s celkovým děním ve společnosti (války, epidemie)

3 ▪ tři výrazná období růstu počtu O.:
◦ neolitická revoluce (v 7. a 6. tisíciletí př.n.l.) - přechod od sběru plodin a lovu zvěře k zemědělství - pěstování rostlin a chov zdomácnělých zvířat (více po- travin  více lidí) ◦ průmyslová revoluce (od 2. pol. 18. století) - industrializace ze západní Evropy do ostatní a na jiné světadíly - rozvoj hospodářství, pokrok ve zdravotní péči, zvýšení ŽÚ - růst především počtu městského O. ◦ demografická revoluce - změny v chování O. vyvolané hospodářským a sociálním rozvojem (od primitivní reprodukce s vysokou porodností i úmrt- ností k novému řádu reprodukce zvanému d.r.) - 4 fáze (obr. 16 B Zeměpisný náčrtník):

4 I. fáze - nízký přirozený přírůstek (preindustriální společnost)
- vysoká a stálá natalita (porodnost; kolem 35 ‰) vysoká a kolísající mortalita (úmrtnost; kolem 35 ‰) (vysoká dětská úmrtnost, úmrtnost žen při porodu, epidemie, vál- ky, nízká produkce potravin, neúrody, úroveň medicíny) - nízká střední délka života II. fáze - rychle se zvyšující přirozený přírůstek (období industrializace) - vysoká, jen pomalu klesající natalita (nad 30 ‰) - rychlý pokles úmrtnosti (z 35 ‰ na 18‰) III. fáze - postupné snižování přirozeného přírůstku (z 15 na 5 ‰) - značný pokles natality (pod 20 ‰) - pomalý pokles mortality - střední délka života se prodlužuje

5 IV. fáze - nízký přirozený přírůstek
IV. fáze - nízký přirozený přírůstek (i záporný) (postindustriální společnost) - nízká a kolísající natalita - nepatrný pokles mortality - vysoká střední délka života Do těchto fází vstupují různé části světa v různém časovém období: Evropa prodělala svůj populační „boom“ v průběhu 19. století (závěr II. a počátek III. fáze), nejvyspělejší státy světa již ve fázi IV.; Rozvojové země ve fázi II. a III. (tzv. demografická exploze – oproti Evropě v 19. st. - příznivý ekonomický rozvoj - x sanitární revoluce = omezení epidemií, očkování; humanitární pomoc)

6 • nerovnoměrný populační vývoj patří mezi globální problémy
lidstva ◦ do počátku 19. století pomalý růst - počátek letopočtu asi 250 milionů  460 milionů  900 milionů ◦ poté dochází k zrychlení růstu - největší akcelerace ve 2. polovině 20. století (exponenciální růst) 1960 (3 mld.) → 1975 (4) → 1987 (5) → 1999 (6) ◦ přelom 20. a 21. století = zpomalení růstu • územně je diferencován (liší se v různých částech světa) protiklady: vyspělé a rozvojové státy město a venkov jádrové a periferní oblasti - v roce 2010: 6,8 miliard

7 • počet (2010): ▪ svět: 6,8 miliard ◦ světadíly (miliony):
Asie (60,3 % lidstva) Afrika (14,7 %) - podíl roste nejrychleji Evropa (11,0 %) - podíl stále klesá S. Amerika (7,9 %) J. Amerika (5,6 %) Austrálie a O (0,5 %)

8 ◦ státy (miliony): Čína (19,6 %) Indie (17,25 %) USA Indonésie Brazílie Pákistán Bangladéš Nigérie Rusko Japonsko Mexiko (Filipíny 99,9) V jedenácti nejlidnatějších zemích světa žije 61 % lidstva.

9 celosvětově stálý růst i když pomalejší (za 20 let + 1,5 mld.)
vyspělé státy = postupný úbytek (ČR 10,267 milionu, 2001 na předpokládaných 9,95 milionu, 2030) Předpokládaný nárůst počtu obyvatelstva světadílů v období : Evropa % Severní Amerika % Austrálie a Oceánie + 58 % Asie % Latinská Amerika % Afrika %

10 Tabulka 1 Početní růst světového obyvatelstva
Období Počet obyvatel (v mil.) Poznámka člověk neandrtálský počátky zemědělství stěhování národů období renesance počátky demografické revoluce v E. demografická exploze v zemích třetího světa prognózy OSN - střední varianta

11 Tabulka 2 Početní růst světového obyvatelstva (1830-1998)
1 miliarda 2 miliardy za 100 let 3 miliardy za 30 let 4 miliardy za 14 let 5 miliard za 13 let 6 miliard za 12 let 7 miliard za 14 let 8 miliard za 15 let 9 miliard za 26 let

12 Tabulka 3 Početní růst světového obyvatelstva - světadíly
Evropa Asie Afrika Severní Amerika Latinská Amerika Austrálie

13 Tabulka 4 Změny podílu světadílů na světovém obyvatelstvu (v %)
Evropa 20,4 17,9 17,0 15,5 13,2 12,4 Asie 58,1 58,2 58,6 59,6 60,5 61,4 Afrika 8,8 9,3 9,7 10,8 12,5 14,5 S. Amerika 6,8 6,6 6,2 5,6 5,1 4,6 L. Amerika 7,2 7,3 7,8 8,1 8,5 8,7 Austrálie 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4


Stáhnout ppt "¤ SOCIÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SFÉRA ¤"

Podobné prezentace


Reklamy Google