Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obrana jako veřejný statek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obrana jako veřejný statek"— Transkript prezentace:

1 Obrana jako veřejný statek
Čistý veřejný statek – nedělitelnost, nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby Poručnický statek – o spotřebě rozhoduje stát (sněmovna) Latentní užitek – společenský užitek nákladů na obranu je v prevenci války (v globální jaderné válce by nebylo vítězů ani poražených) Důsledkem latentnosti užitku obrany je nízká míra ztotožnění se (tzv. interiorizace) a ochoty veřejnosti vydávat část veřejných zdrojů na obranu Výdaje - pravidelně diskutovaný a sledovaný problém Cílem obrany je zajistit základní podmínky pro bezpečnost a rozvoj společnosti a jejích členů

2 Obrana v ČR Orgány státní správy a samosprávy Ozbrojené síly ČR
Prezident ČR Parlament ČR Vláda ČR Bezpečnostní rada státu Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra Ozbrojené síly ČR Armáda ČR Vojenská kancelář prezidenta republiky Hradní stráž Armáda ČR je zapojena do integrované vojenské struktury NATO (březen 1999) Od 1. ledna 2005 je plně profesionální Specifické postavení národní obrany neexistuje jednoduchý způsob, kterým by občané, jakožto koneční spotřebitelé, mohli určovat náklady a výnosy spojené s obranou

3 Strategie obrany Každý stát si na základě své geopolitické polohy a ekonomického potenciálu vytváří národní strategii obrany Součásti Politická Vědeckotechnická Ekonomická celkový podíl výdajů na obranu na velikosti HDP (v %) celkový podíl výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu (v %) struktura výdajů: provozní náklady a investice

4 Podíly výdajů MO na HDP a výdajích státního rozpočtu
Rok 2008 Rok 2009 HDP (v mld. Kč) 3 827,0 4 087,0 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 107,3 1 152,1 Podíl výdajů MO na HDP 1,42 % 1,37 % Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,89 % 4,86 %

5 Legislativa Zákon č. 1993 Sb., tj. Ústava ČR
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR

6 Hospodaření armády Vychází z úkolů
zabezpečit věrohodnou schopnost státu bránit se efektivně budovat vojenský obranný systém odpovídající vnějšímu ohrožení a ekonomickým možnostem státu vytvářet podmínky pro zapojení obranných sil státu do organizace kolektivní obrany demokratických států

7 Finanční prostředky Státní rozpočet Příjmy Výdaje na
kapitola 307 – resort Ministerstva obrany Příjmy 20 % - činnost organizačních složek státu Hlavně odprodej movitého majetku AČR (sestupná tendence) 80 % - příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Výdaje na Vojenskou obranu Správu a výzkum Civilní ochranu

8 Rozpočtová kapitola MO
V ý d a j e (v mil. Kč) Rok 2008 Rok 2009 I. Kapitálové výdaje celkem 8 865,8 8 050,8 II. Běžné výdaje celkem 45 300,8 47 933,1 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 027,7 12 824,1 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 178,4 6 396,7 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 187,7 4 212,8 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým org. 1 088,2 1 819,3 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 322,0 322,7 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 21 496,8 22 357,5 III. Celkové výdaje kapitoly MO 54 166,6 55 983,9 P ř í j m y IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 250,0 196,2 IV.2. Příjmy z pojistného 2 667,8 2 601,7 IV. Celkové příjmy kapitoly MO 2 917,8 2 797,9 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 51 248,8 53 186,0

9 Vývoj rozpočtu MO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 příjmy 2 181,3 2 102,6 2 045,8 2 256,6 2 295,8 2 540,4 2 349,6 5 460,1 2 607,4 3 830,0 výdaje 23 776,6 27 007,7 28 275,2 30 508,8 31 328,3 37 643,1 41 688,1 44 669,7 44 977,5 48 924,1 Podíl na HDP 2,61% 2,60% 2,26% 2,16% 1,90% 2,07% 2,25% 2,35% 2,10% 2,23% Podíl na výdajích SR 6,70% 7,10% 6,50% 6,30% 6,00% 6,60% 7,00%

10 Vývoj rozpočtu MO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 příjmy 3 266,9 3 204,5 3 353,9 4 001,5 3 787,8 3 872,4 3 316,4 2 473,0 2 638,4 výdaje 53 193,9 52 481,2 58 445,0 55 358,4 54 948,8 49 827,1 51 823,9 48 867,1 43 878,4 Podíl na HDP 2,21% 1,90% 2,00% 1,72% 1,55% 1,35% 1,43% 1,32% 1,15% Podíl na výdajích SR 6,60% 6,00% 6,30% 5,40% 5,00% 4,50% 4,40% 4,10% 3,70%

11 Příjmy a výdaje

12 Podíly na HDP a výdajích SR


Stáhnout ppt "Obrana jako veřejný statek"

Podobné prezentace


Reklamy Google