Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Čistý veřejný statek – nedělitelnost, nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby  Poručnický statek – o spotřebě rozhoduje stát (sněmovna)  Latentní užitek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Čistý veřejný statek – nedělitelnost, nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby  Poručnický statek – o spotřebě rozhoduje stát (sněmovna)  Latentní užitek."— Transkript prezentace:

1  Čistý veřejný statek – nedělitelnost, nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby  Poručnický statek – o spotřebě rozhoduje stát (sněmovna)  Latentní užitek – společenský užitek nákladů na obranu je v prevenci války (v globální jaderné válce by nebylo vítězů ani poražených) ◦ Důsledkem latentnosti užitku obrany je nízká míra ztotožnění se (tzv. interiorizace) a ochoty veřejnosti vydávat část veřejných zdrojů na obranu ◦ Výdaje - pravidelně diskutovaný a sledovaný problém  Cílem obrany je zajistit základní podmínky pro bezpečnost a rozvoj společnosti a jejích členů

2  Orgány státní správy a samosprávy ◦ Prezident ČR ◦ Parlament ČR ◦ Vláda ČR ◦ Bezpečnostní rada státu ◦ Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra  Ozbrojené síly ČR ◦ Armáda ČR ◦ Vojenská kancelář prezidenta republiky ◦ Hradní stráž  Armáda ČR je zapojena do integrované vojenské struktury NATO (březen 1999)  Od 1. ledna 2005 je plně profesionální  Specifické postavení národní obrany ◦ neexistuje jednoduchý způsob, kterým by občané, jakožto koneční spotřebitelé, mohli určovat náklady a výnosy spojené s obranou

3  Každý stát si na základě své geopolitické polohy a ekonomického potenciálu vytváří národní strategii obrany  Součásti ◦ Politická ◦ Vědeckotechnická ◦ Ekonomická  celkový podíl výdajů na obranu na velikosti HDP (v %)  celkový podíl výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu (v %)  struktura výdajů: provozní náklady a investice

4 Rok 2008Rok 2009 HDP (v mld. Kč)3 827,04 087,0 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč)1 107,31 152,1 Podíl výdajů MO na HDP1,42 %1,37 % Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,89 %4,86 %

5  Zákon č. 1993 Sb., tj. Ústava ČR  Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR  Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR

6  Vychází z úkolů ◦ zabezpečit věrohodnou schopnost státu bránit se ◦ efektivně budovat vojenský obranný systém odpovídající vnějšímu ohrožení a ekonomickým možnostem státu ◦ vytvářet podmínky pro zapojení obranných sil státu do organizace kolektivní obrany demokratických států

7  Státní rozpočet ◦ kapitola 307 – resort Ministerstva obrany  Příjmy ◦ 20 % - činnost organizačních složek státu  Hlavně odprodej movitého majetku AČR (sestupná tendence) ◦ 80 % - příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  Výdaje na ◦ Vojenskou obranu ◦ Správu a výzkum ◦ Civilní ochranu

8 V ý d a j e (v mil. Kč)Rok 2008Rok 2009 I. Kapitálové výdaje celkem8 865,88 050,8 II. Běžné výdaje celkem45 300,847 933,1 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 027,712 824,1 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky6 178,46 396,7 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP4 187,74 212,8 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým org.1 088,21 819,3 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům322,0322,7 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje21 496,822 357,5 III. Celkové výdaje kapitoly MO54 166,655 983,9 P ř í j m y IV.1. Příjmy rozpočtových organizací250,0196,2 IV.2. Příjmy z pojistného2 667,82 601,7 IV. Celkové příjmy kapitoly MO2 917,82 797,9 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU51 248,853 186,0

9 1993199419951996199719981999200020012002 příjmy 2 181,32 102,62 045,82 256,62 295,82 540,42 349,65 460,12 607,43 830,0 výdaje 23 776,627 007,728 275,230 508,831 328,337 643,141 688,144 669,744 977,548 924,1 Podíl na HDP 2,61%2,60%2,26%2,16%1,90%2,07%2,25%2,35%2,10%2,23% Podíl na výdajích SR 6,70%7,10%6,50%6,30%6,00%6,60%7,00%7,10%6,50%6,60%

10 200320042005200620072008200920102011 příjmy 3 266,93 204,53 353,94 001,53 787,83 872,43 316,42 473,02 638,4 výdaje 53 193,952 481,258 445,055 358,454 948,849 827,151 823,948 867,143 878,4 Podíl na HDP 2,21%1,90%2,00%1,72%1,55%1,35%1,43%1,32%1,15% Podíl na výdajích SR 6,60%6,00%6,30%5,40%5,00%4,50%4,40%4,10%3,70%

11

12


Stáhnout ppt " Čistý veřejný statek – nedělitelnost, nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby  Poručnický statek – o spotřebě rozhoduje stát (sněmovna)  Latentní užitek."

Podobné prezentace


Reklamy Google