Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace předmětu MAP Ing. Eva Zbořilová, VŠO 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace předmětu MAP Ing. Eva Zbořilová, VŠO 2008."— Transkript prezentace:

1 Prezentace předmětu MAP Ing. Eva Zbořilová, VŠO 2008

2 Management subjektů CR Vymezení managementu: soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů…. činnost vedoucí k realizaci stanovených cílů umění dosáhnout toho, aby všichni dělali co je třeba Úkoly podnikatelského managementu: vymezit předmět podnikání v čem podnikat stanovit a získat přiměřené zdroje s čím podnikat určit postupy, pravidla, kritéria jak podnikat zajistit zdroje financí za co podnikat

3 Faktory podnikání Vnější, využívá PESTE analýzu (STEPE) - politika a právo (legislativa, politika… - ekonomika (měna, daně ……. - sociální (životní úroveň, volný čas…. - technologie (doprava,inf.systémy….. - ekologie (atraktivity místa, udržitelnost…

4 Vnitřní - Finanční zabezpečení (zdroje, výkony… - Zaměstnanci (postavení, hodnocení …. - Know-how (znalosti, postupy,.. - Technické zabezpečení (prostory,zařízení.. V managementu subjektů CR zejména platí: orientace na praxi, klienta a segmentaci respektování hodnot společenského prostředí

5 Pro zopakování některé charakteristiky managementu : Hlavní činnosti: - rozhodování - plánování - vedení - organizování - komunikace - kontrola Vyváženost všech aspektů: -kvantitativní (množství produkce) -ekonomické (náklady, výnosy, ceny, rentabilita atd.) -kvalitativní (produkt, zjednané služby, atd. -časové (dodržení termínů, zkracování času v aktivitách apod.

6 Specifika managementu cestovního ruchu rozvoj je podmíněn politicko-správními podmínkami produkt nelze skladovat (převážně služby) CR je místně vázaný výrazná sezónnost determinace přírodními faktory a náhodami vysoký podíl lidské práce těsný vztah nabídky a poptávky

7 Další specifika CR krátkodobost a přechodnost zvýšená míra emocionálních a iracionálních faktorů význam zprostředkovatelů a jejich spolupráce význam dvoustupňové komunikace (propagace + osobní informace) snadná napodobitelnost “vlečňákové“ chování zákazníků (masové módní vlny) “bumerangové chování“ – vyhledání opomíjených forem pozitivní přínosy, ale negativní sociální a ekologické dopady (hluk, dopravní zácpy, ničení přírody odpadky… rozšířený marketingový mix 8 P (zejména partnerství)

8 Desatero ekologicky šetrného CR 1.Zanech po sobě jen otisky nohou 2.Respektuj křehkost prostředí 3.Pouč se předem o zvycích a kultuře místa 4.Respektuj a podporuj místní kulturu 5.Neodhazuj odpadky 6.Nekupuj výrobky ze živočišných materiálů 7.Choď po vyznačených cestách 8.Používej nejvíc veřejnou dopravu 9.Seznam se s programem ochrany přírody 10.Vyžaduj dodržování tohoto desatera i od CK, CA

9 Subjekty CR Subjekty CR můžeme rozdělit: Podnikatelské: - CK, CA, TIC, - hotely, restaurace, dopravci Neziskové organizace: - destinační managementy - kluby a spolky v CR (KČT, sdružení, ops...) Ostatní: - památkové objekty (hrady, zámky, …) - muzea, skanzeny, atd.

10 Česká republika: bohatství kulturních památek kulturní a umělecká tradice předpoklady pro významnou ekonomickou roli možnost katalyzátoru ekonomického a sociálního rozvoje a stabilizace demokratického prostředí

11 Tyto předpoklady však evidentně nejsou naplňovány, důvody: davy turistů vedou politiky k populistickým prohlášením odmítají připustit chronické negativní jevy kulturní sféry společným jmenovatelem je způsob vnímání této sféry u nás – stereotyp ikony, který vede do slepé uličky

12 Kulturní kapitál zahrnuje: - historické stavby, památky, sbírky - tradice, živé umění, řemesla atd “Byť je největším aktivem této země, v úvahách politiků bez rozdílu stranické příslušnosti, ekonomů a médií o perspektivách ekonomického a sociálního rozvoje ČR zcela chybí“ – Ladislav Kesner na mezinárodní konferenci o rozvoji kulturní zdrojů a kulturního kapitálu 22.- 23.9. 2000

13 Kultura ve svěrací kazajce veřejných rozpočtů Dotace klesly na neúnosnou úroveň Sponzoři v 90. letech byli štědří (banky), ale v současné době jsou na ústupu Změny v nedohlednu – vysoké mandatorní výdaje V rozvinutých zemích podíl (maastrichtská kritéria) 3% z HDP U nás 0,23% - vyšší jsou nereálné, většinou jen “zbytkové financování“ Vnímání kultury u nás - vysoká symbolická hodnota s mizivou ekonomickou silou Důležité je nahradit toto vnímání jiným postojem a to: - kulturní dědictví je ekonomický zdroj - je nutné ho rozvíjet jako formu kapitálu, - kultura - jeden z předpokladů ekonomického a sociálního rozvoje

14 Zahraniční příklady ukazují, že je to možné a stejně důležité zejména v ekonomicko-sociálních přínosech i když nejsou bezprostředně měřitelné - management v neziskové oblasti (sdružení měst a obcí apod.) - vztah státu a kultury, efektivita kultury - revitalizace měst, zvyšování atraktivity pro investory - narůstající hodnoty průmyslu, související s kulturou (DVD, knihy, multimediální produkce – někde podíl až 5% HDP) - produktivita práce v kreativních oborech s kulturním komponentem je nesmírně vysoká a je tahounem růstu ekonomiky jako celku - jedním z primárních zdrojů inovací pro jiné odvětví

15 Doporučená literatura Kaspar, C.: Úvod do mamagementu CR, Ekonomická fakulta university Banská Bystrica, 1995 Foret, Foretová: Jak rozvíjet místní CR, Grada,2001 Sborník mezinárodní konference o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu – Praha, 22. -23. 9. 2000 Kesner,L.: Marketing a management muzeí a památek, Grada, 2005 Nechvílová, Holý, Langrová: Rozvíjení partnerství pro CR, - v rámci projektu Partnerství po CR na regionální úrovni - vydala První regionální rozvojová a.s., Pardubice 2006


Stáhnout ppt "Prezentace předmětu MAP Ing. Eva Zbořilová, VŠO 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google