Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20. 11. 2003 Digitální archivy vysokoškolských prací na vysokých školách v ČR : východiska, současný stav jejich budování a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20. 11. 2003 Digitální archivy vysokoškolských prací na vysokých školách v ČR : východiska, současný stav jejich budování a."— Transkript prezentace:

1 CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20. 11. 2003 Digitální archivy vysokoškolských prací na vysokých školách v ČR : východiska, současný stav jejich budování a možnosti spolupráce I. Základní východiska Eva BRATKOVÁ Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

2 BILANCE AKTIVIT V ČR (2000- )  Lokální archivy e-VŠ prací v ČR  Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně  Ostravská univerzita  VŠB-TUO, Ostrava  Akademie múzických umění v Praze a jiné.......  Diskuse, analýzy, publikace (2003)  Klub VŠK při SKIP  Analýza světového stavu [FRVŠ 2045/2003 (E2)]  AKP 2003, Liberec  INFORUM 2003, Praha a jiné...

3 INTEGRACE ARCHIVŮ ČR SE SVĚTEM ? Lokální archiv AMU Lokální archiv ESF MU Lokální archiv VŠB-TUO NDLTD společná báze metadat ? ? ? Lokální archiv Ostravské univerzity ?

4 VÝCHODISKA (ZKUŠENOSTI ZE SVĚTA)  Autorsko-právní problematika  Připravenost a příprava autorů  Technologie a standardy  Úloha univerzitních knihoven

5 AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (1)  V zahraničí lokální systémy v provozu  Autorské zákony v Evropě i jinde řeší problematiku autorských práv podobně či stejně jako v ČR  Předpisy doktorských aj. studií univerzit  [VŠ zákony (ČR)]  Legislativa Povinných výtisků pro národní registraci a národní fondy disertací

6 AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (2) Autorská práva  morální právo (trvalé, nezcizitelné)  právo na prvotní zveřejnění  právo na respektování jména autora  právo na respektování díla (ochrana integrity)  právo na stažení díla aj.  práva v oblasti kulturního dědictví (odměny a podmínky využití díla)  právo na reprodukci díla (copyright)  právo na reprezentaci/komunikaci díla ve společnosti

7 AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (3)  DISERTACE A JEJICH SPECIFIKA  Cenný VEŘEJNÝ VĚDECKÝ dokument  PREZENTUJE VÝSLEDKY VÝZKUMU vědecké komunitě  výsledky jsou určeny k ŠÍŘENÍ ZDARMA  neočekává se honorář ALE VĚDECKÉ UZNÁNÍ  ADMINISTRATIVNÍ dokument

8 AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (4)  Řešení (v zahraničí)  NÁŘÍZENÍ povinného odevzdání e-DIS (archivace)  ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ na základě autorizace Autora i Reprezentanta školy (SMLOUVY, LICENCE, aj.)  Prezenční výpůjčky  Absenční výpůjčky  MVS  On-line - INTRANET  On-line - INTRANET a EXTRANET  On-line - INTRANET, EXTRANET a INTERNET

9 AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (5) Příklad (USA i jinde) - (téměř) standard  Celá e-DIS s přístupem volně přes WWW  Celá e-DIS s přístupem v rámci sítě školy  Pozdržení zpřístupnění na 1-2 roky (patentové řízení a pod.)  Celá e-DIS v rámci školy a části práce (abstrakt, obsah, závěry) volně v rámci WWW

10 PŘIPRAVENOST A PŘÍPRAVA AUTORŮ  Plná podpora autorů ze strany škol, knihoven a výpočetních center  Předpisy a příručky pro tvorbu e-DIS  Šablony struktury e-DIS (E-Publikování)  Tvorba metadat ze strany autorů  Školení a technická podpora (obrazové, zvukové soubory, multimédia aj.)  Znalosti z oblasti autorsko-právní (USA, copyright, UMI, citace, problémy) POČÍTAČOVÁ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST VYŠŠÍHO STUPNĚ

11 TECHNOLOGIE, STANDARDY (1)  ZÁKLADNÍ SOFTWARE pro archivy e-DIS  Software mezinárodních systémů (pro členy)  NDLTD  CyberTheses  jiné  Software E-Prints.org (volně dostupné)  Vlastní software (náklady na programování) Open Sources Free Sources

12 TECHNOLOGIE, STANDARDY (2)  ARCHIVAČNÍ FORMÁTY e-DIS  PDF  LaTeX  SGML / XML (OPTIMÁLNÍ, VÝHODY)  PREZENTAČNÍ FORMÁTY e_DIS  PDF  HTML  PostScript  a jiné

13 Formát EDT-ML (SGML/XML)

14 TECHNOLOGIE, STANDARDY (3)  FORMÁTY METADAT pro e-DIS  ETD-MS (Virginia Tech a NDLTD)  METADISS (DissOnline.de) + METAPERS  ADT Metadata aj.  EDITORY PRO TVORBU METADAT (WWW)  MMMfT (My Meta Maker for Theses, SRN) aj.  Konverze metadat do knihovních katalogů  ETD-MS MARC21 (2003)

15 ETD-MS MARC 21 (2003)

16 TECHNOLOGIE, STANDARDY (4)  TRVALÉ IDENTIFIKÁTORY e-DIS  URN - například URN:NBN (SRN aj.)  HDL - Handles (USA, CNRI)  PURL (OCLC)  SMĚROVACÍ SLUŽBY (Resolution Services)  http://nbn-resolving.de/(Experiment SRN) http://nbn-resolving.de/  http://hdl.handle.net/(Plug-in nutný) http://hdl.handle.net/

17 TECHNOLOGIE, STANDARDY (5)  PROPOJOVÁNÍ archivů e-DIS  Národní úroveň (SRN, Portugalsko, Brazílie aj.)  Mezinárodní úroveň (NDLTD, CyberTheses)  PROTOKOL OAI-PMH  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (verze 2.00, 2002-06-14)  Experimentální provozy (NDLTD aj.)  Koncepce Otevřené digitální knihovny (ODL)

18 SULEMAN, H., Open Digital Libraries, 2002, Dis. (PhD), dostupná z NDLTD, etd-11222002-155624etd-11222002-155624

19 ÚLOHA UNIVERZITNÍCH KNIHOVEN (UK)  Kontinuita budování fondů VŠ prací v UK  Jednotná politika budování všech informačních fondů na univerzitě  Deponování e-DIS na servery UK (archivy)  Kontrola metadatových záznamů  Konverze metadat do knihovních katalogů  Podíl na přípravě autorů VŠ prací  Spolupráce s představiteli univerzity a výpočetními centry univerzit

20 ZÁVĚREM : je potřeba  Podporovat proces úprav legislativy v ČR stran volného zpřístupňování e-VŠ prací  Podporovat lokální aktivity e-archivů v ČR  Prosazovat zavádění mezinárodních standardů v českých projektech financovaných ze státních prostředků  Připravit národní standardy metadatového a datového formátu pro VŠ práce  Podporovat proces přípravy autorů VŠ prací

21 Odkazy na návazné prameny  http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0204/0204268.html http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0204/0204268.html  http://www.inforum.cz/inforum2003/prispevky/Bratkova_Eva.pdf http://www.inforum.cz/inforum2003/prispevky/Bratkova_Eva.pdf


Stáhnout ppt "CPVŠK, Hradec Králové, 19.-20. 11. 2003 Digitální archivy vysokoškolských prací na vysokých školách v ČR : východiska, současný stav jejich budování a."

Podobné prezentace


Reklamy Google