Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2012 Automobilový průmysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2012 Automobilový průmysl."— Transkript prezentace:

1 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2012 Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2012 Výroční tisková konference AutoSAP Praha, 31. května 2013 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Ing. Pavel Juříček, viceprezident AutoSAP Ing. Bohdan Wojnar, viceprezident AutoSAP Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

2 1. Vývoj základních ekonomických ukazatelů Pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR Pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR (podíl na průmyslové produkci a exportu, zaměstnanost, průměrné mzdy a další) (podíl na průmyslové produkci a exportu, zaměstnanost, průměrné mzdy a další) 2. Česká republika - nejlepší místo pro automobilový průmysl Současné priority v činnosti AutoSAP Současné priority v činnosti AutoSAP (technické vzdělávání, hospodářská politika, legislativa a životní prostředí) (technické vzdělávání, hospodářská politika, legislativa a životní prostředí) 3. Výroba silničních vozidel v České republice 4. Vývoj dodavatelského sektor automobilového průmyslu 5. Závěrečné shrnutí Co je obsahem:

3 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vývoj základních ekonomických ukazatelů Pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP 1

4 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Objem produkce firem AutoSAP v roce 2012: 720 945,60 mil. Kč, Kč, meziroční nárůst: 6,41 % 2008 2009 20112010 604,13 515,49 600,84 677,52 tržby (v miliardách Kč) Objem produkce firem AutoSAP 2012 720,95 1

5 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Autoprůmysl ČR 2012: tržby téměř 840 miliard Kč, podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % firmy AutoSAP 19,0 % Pro srovnání: Podíl slovenského automobilového průmyslu na průmyslové produkci Slovenska v roce 2012 přesáhl 40 %, tedy závislost na autoprůmyslu) je téměř dvojnásobná. 1

6 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období firmy AutoSAP 19,0 % Podíl firem automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti roste o 1 % ročně Autoprůmysl ČR 2012: tržby téměř 840 miliard Kč, podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % 1

7 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu firem AutoSAP v roce 2011: 548 236,20 mil. Kč nárůst 2011/2010: 14,86 % 2009 2010 20122011 2008 604,13 515,49 600,84 677,52 tržby a export (v miliardách Kč) 460,73 407,73 477,32 548,24 tržby z průmyslové činnosti export podíl exportu na tržbách Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu firem AutoSAP v roce 2012: 2012: 594 996,30 mil. Kč, nárůst 2012/2011: 2012/2011: 8,53 % 720,96 594,99 82,56 % 1

8 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Autoprůmysl ČR 2012: export cca 680 miliard Kč, podíl na exportu celé ČR: 22,2 % podíl na exportu celé ČR: 22,2 % firmy AutoSAP 19,0 % Z celkového objemu tržeb činí vývoz 81,11 %. 1

9 Absolutní hodnota vývozu do EU vzrostla o 2,94 % export do mimoevropských zemí se zvýšil o 35,29 % údaje v mil. Kč 1

10 Přes absolutní růst podíl exportu „automotive“ do zemí EU již od roku 2009 trvale klesá 1

11 Mezi největšími exportéry figuruje i řada dodavatelů 1

12 Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP 2008 2009 20112010 262,81 272,26 319,06 346,62 saldo zahr. obchod. bilance (v miliardách Kč) za rok 2012: Σexport Σexport – Σdovozy Σdovozy =+ 354,54 miliardy Kč 2012 354,54 1

13 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl se stále významně podílí na kladném saldu zahraničně obchodní bilance ČR 1

14 pracovníků Počet pracovníků ve firmách AutoSAP se v roce 2012 v podstatě nezměnil a činí cca 110 000 osob 2009 2010 20122011 2008 109 915 117 431 106 966 105 358 109 345 počet zaměstnanců (osob) 1

15 K vyššímu absolutnímu i relativnímu nárůstu počtu zaměstnanců došlo u finálních výrobců vozidel finální výrobci vozidel ostatní dodavatelé 73 003 73073 33 431 33 737 2 911 počet zaměstnanců (osob) 3 105 Porovnání 2011 / 2012 1

16 Mezi „ostatní průmysl“ je zahrnut: ● zpracovatelský průmysl (mimo firmy autoprůmyslu) ● těžba nerostných surovin, ● výroba rozvod elektřiny, plynu a vody, ● doprava, skladování a spoje firmy AutoSAP 19,0 % Autoprůmysl ČR 2012: - podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % - podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % - podíl na počtu zaměstnanců v průmyslu: 11,3 % - podíl na počtu zaměstnanců v průmyslu: 11,3 % 1

17 Automobilový průmysl není pouhou „montovnou“, počet pracovníků ve výzkumu a vývoji roste 1

18 Firmy AutoSAP si udržují „mzdový náskok“ před vývojem průměrné mzdy v České republice 1

19 I v roce 2012 byla ve firmách AutoSAP průměrná mzda v dělnických profesích nad průměrem ČR 1

20 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Na sociální a zdravotní pojištění odvedly firmy přes 14 miliard Kč, zaměstnanci pak dalších 11 miliard Kč 1

21 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Průměrná délka pracovní neschopnosti je u firem AutoSAP hluboko pod průměrem ČR 1

22 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Česká republika - nejlepší místo pro automobilový průmysl Současné priority v činnosti AutoSAP Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP 2

23 Strategické výzvy schválené Valnou hromadou AutoSAP Poslání Vytvářet podmínky, poskytovat potřebné služby a zastupovat společné zájmy svých členů vedoucí k rozvoji a trvalé konkurenční schopnosti automobilového průmyslu v ČR Vize Česká republika - nejlepší místo pro automobilový průmysl Czech Republic - the best place for automotive industry Základní hodnoty 1) prioritní orientace na členskou základnu a její potřeby 2) otevřenost a spolupráce na všech úrovních 3) vysoká odbornost, důvěryhodnost a spolehlivost 4) tvorba společných názorů a stanovisek 5) apolitičnost 2

24 Hlavní úkoly (oblasti) Rozvoj a podpora technického vzdělávání Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy Legislativa a životní prostředí Vnější a vnitřní komunikace Automobilové a motocyklové výstavy Činnost sekretariátu sdružení Hlavní úkoly schválené Valnou hromadou AutoSAP O třech hlavních oblastech Vás budou dále informovat viceprezidenti AutoSAP a ředitel sekretariátu. 2

25 viceprezident AutoSAP Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto a.s. Rozvoj technického vzdělávání 2 -1

26 Rozvoj technického vzdělávání 2 -1

27 27 Cíl: Vytvořit inovovaný systém a model odborného vzdělávání Pilotní ověření v technických oborech Návrh legislativních změn s důrazem na využití prvků duálního vzdělávání Projektové aktivity: Zpracování analytických materiálů Vytvoření modelů spolupráce škol a firem Pilotní ověření modelů spolupráce ve školách a firmách Semináře a stáže pedagogických pracovníků Prezentace výstupů, návrh doporučení pro zavedení legislativních změn Celková dotace projektu: 106 milionů Kč - 50% určeno pro pilotní ověření. Projekt „POSPOLU“ Rozvoj technického vzdělávání Start Projektu POSPOLU - 01.12.2012 2 -1

28 Projekt „POSPOLU“ - postup prací 1)Start projektu POSPOLU 01.12.2012 2)Ustanovení pracovních týmů 12/2012-01/2013 3)Výběr skupin oborů pro pilotáž, návrh obecných modelů spolupráce 02/2013 4)Vypracování konceptu výběrového řízení pro pilotní ověření 03/2013 5)Tvorba zadávací dokumentace pro VŘ - forma šablon03-04/2013 6) Práce na aplikovaných modelech pro pilotní ověření03-05/2013 7)Vyhlášení VŘ pro pilotní ověření 05/2013 8)Zahájení aktivity vzdělávání pedagogů 05/2013 9)Vyhodnocení nabídek VŘ pro pilotní ověření 06/2013 10)Zahájení pilotního ověření u 25 škol a firem 09/2013 Rozvoj technického vzdělávání 2 -1

29 Potřeba absolventů technických oborů ve firmách AutoSAP v porovnání s disponibilními počty absolventů 2 -1

30 Dlouhodobý vývoj počtu 15letých osob v ČR 2 -1

31 Priority hospodářské politiky AutoSAP viceprezident AutoSAP Ing. Pavel Juříček, předseda představenstva Brano Group, a.s. 2 -2

32 Priority hospodářské politiky AutoSAP 2. Podpora podnikání 4. Podpora výzkumu vývoje a inovací 5. Podpora tuzemského prodeje a exportu 6. Podpora investičního prostředí Automobilové a mtc. výstavy Rozvoj technického vzdělávání Legislativa a životní prostředí Hospodářská politika - úzce navazuje i na další oblasti Vnější a vnitřní komunikace 3. Zaměstnavatelské vztahy – trh práce 1. Rozvoj technického vzdělávání 2 -2

33 33 Aktivity – žádoucí trvalá mediální podpora Ve spolupráci se SP ČR a HK ČR  zvýšení podílu tzv. „tvrdých projektů“  zefektivnění státní správy  konkurenceschopná cena energií pro firmy  stabilita daňového systému  udržení zaměstnanosti ve firmách - tzv. „kurzarbeit“  řetězení pracovních poměrů na dobu určitou  konta pracovní doby  zmírnění povinností u vstupních lékařských prohlídek  spolupráce s OS KOVO na základě dohody z ledna 2012 (AutoSAP však nejedná o Kolektivní smlouvě vyššího stupně) Podpora podnikání a zaměstnavatelské vztahy Podpora podnikání, trh práce 2 -2

34 34 Aktivity – důležitá informovanost o projektech v médiích  Využití výstupů Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“  Technologická agentura ČR – zastoupení firem AutoSAP v hodnotitelských komisích ■ spolupráce firem s univerzitami (přímá spolupráce nebo v rámci společných projektů) ■ spolupráce se zahraničím  programy VaV - podporovat ve vazbě na zpracované Strategické výzkumné agendy odvětví (projednáno s ministrem průmyslu a obchodu M. Kubou na Valné hromadě AutoSAP) Podpora výzkumu, vývoje a inovací 2 -2

35 Aktivity - průběžná mediální podpora žádoucí  uplatnění tuzemských výrobců u akcí financovaných ze státního rozpočtu  účast firem AutoSAP na jednotlivých zahraničních výstavách  spolupráce s MPO na proexportních aktivitách  dohody o volném obchodu mezi EU a „třetími zeměmi“ (např. J. Korea, nyní Indie, Japonsko, USA) – nutné dopadové studie  investiční pobídky - rozšíření i na technologická centra, regionální rozlišení výše investic, atd.  připomínky AutoSAP k návrhům investičních pobídek (rozšíření kapacit, lokalizace, velikost firem apod.)  zaměřit OPPI na vývoj výrobků, technologií a procesů (programy s návratností investic) na místo „měkkých“ programů  nový rámec podpor platných pro období od 2014 Podpora prodeje, exportu a investičního prostředí Podpora prodeje a investičního prostředí 2 -2

36 Legislativa a životní prostředí Ing. Antonín Šípek ředitel sekretariátu 2 -3

37 Aktuální problematika – informačně mediální podpora potřebná  obnova vozového parku v ČR (vysoké průměrné stáří vozového, nízká úroveň obnovy) - aktualizován podklad pro MPO ČR pro předložení do vlády  likvidace vozidel s ukončenou životností - spolupráce s MŽP ČR při přípravě věcného záměru (zcela samostatný zákon)  ochrana ovzduší (podpora vyřazování ekologii nepříznivých vozidel, využití prostředků z tzv. ekologických“ poplatků při převodu vozidel)  podpora vozidel s alternativními pohony, zejména CNG  směrnice a nařízení EU pro oblast autoprůmyslu (ČR - shodnost obsahu při transpozici - nebýt přísnější než EU), spolupráce na úrovni zemí V4  čistá výroba a její ekonomické dopady (REACH)  obrana proti nehomologovaným dílům a padělkům (dopady na bezpečnost provozu), spolupráce s BESIP (Memorandum s MD ČR)  bezpečnostní přestávky ve vazbě na nařízení vlády č. 272/2011 a zákon 361/2007  exekuce zaměstnanců a tzv. součinnost zaměstnavatelů s exekutory (stanovení jednoznačných pravidel) Legislativa a životní prostředí 2 -3

38 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Výroba silničních vozidel v České republice Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu 3

39 V roce 2012 se výroba silničních vozidel v ČR mírně snížila Základní údaje o výrobě vozidel v ČR byly zveřejněny již v lednu 2013, nyní jsou prezentovány upřesněné výsledky. K dílčí změně došlo pouze u výroby nákladních vozidel a autobusů. 3

40 Výroba osobních automobilů je v ČR dominantní, v roce 2012 bylo vyrobeno 1 174 267 ks 2008 2009 20112010 2007 931 298 940 334 979 085 1 072 263 1 194 981 počet vozidel (ks) 2012 1 174 267 3

41 3

42 Výroba autobusů po růstu v roce 2011 v roce 2012 poklesla o 9,35 % na celkovou roční produkci 3 229 ks 20082009 20112010 2007 3 182 3 496 3 067 2 711 3 562 počet vozidel (ks) 2012 3 229 3

43 Výroba nákladních vozidel vzrostla o 15,13 % na 1 499 Výroba nákladních vozidel vzrostla o 15,13 % na 1 499 ks 2008 2009 2011 2010 2007 3 168 2 737 1 091 1 410 1 302 počet vozidel (ks) 2012 1 499 3

44 Výroba motocyklů v roce 2012 byla nejvyšší za uplynulých 10 let, oproti roku 2011 se zdvojnásobila 2008 2009 2011 2010 2007 2 140 1 561 749 782 1 155 počet vozidel (ks) 2012 2 319 3

45 Výroba návěsů a přívěsů kat. O3 a O4 roste již druhým rokem o téměř 40 % 2008 2009 2011 2010 2007 2 330 2 424 761 772 1 080 počet vozidel (ks) 2012 1 505 3

46 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Ing. Pavel Juříček, viceprezident AutoSAP Vývoj dodavatelského sektoru automobilového průmyslu 4

47 Dodavatelský sektor je nedílnou součástí a tvoří více než 45 % produkce českého autoprůmyslu 4

48 Objem produkce dodavatelů od roku 2009 opět roste a v současné době přesahuje hranici 330 miliard Kč v mil. Kč 4

49 Po roce 2009 došlo tak jako u finalistů i u dodavatelů k opětovnému nastartování růstové dynamiky 4

50 Podíl dodavatelů na zaměstnanosti v autoprůmyslu je stabilní a tvoří jeho významnou složku 4

51 Dodavatelské firmy tvoří převažující počet členů zapojených do AutoSAP 4

52 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Závěrečné shrnutí Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP 5

53 Prezentované údaje dokumentují silnou pozici automobilového průmyslu a jeho význam pro ekonomiku ČR, zaměstnanost a sociální smír. Automobilový průmysl ČR v roce 2012: - podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % - podíl na průmyslové produkci celé ČR: 23,0 % - podíl na exportu celé ČR: 22,2 % - podíl na exportu celé ČR: 22,2 % - podíl na počtu zaměstnanců v průmyslu: 11,3 % - podíl na počtu zaměstnanců v průmyslu: 11,3 % Firmy AutoSAP tvoří rozhodující část oboru „automotive“ v ČR (více než 85 %), což respektují i sociální partneři. AutoSAP patří v rámci SP ČR a HK ČR k nejaktivnějším subjektům, je iniciátorem řady návrhů směřujících k podpoře průmyslové a podnikatelské sféry. 5

54 Kontakt: Sdružení automobilového průmyslu Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 | Fax: +420 224 239 690 http://www.autosap.cz Děkujeme Vám za pozornost věnovanou českému automobilovému průmyslu. Je naším společným cílem, aby se Česká republika stala pro tento významný obor tím nejlepším místem.


Stáhnout ppt "Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2012 Automobilový průmysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google