Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států

2 ČR-součást Evropy

3 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Česká republika je průmyslově vyspělý stát. Významná jsou naleziště uhlí, vápence a kaolinu. Do světa vyvážíme sklo, porcelán, keramiku. Světově proslulý je český chmel, pivo a osobní automobily. Musíme dovážet ropu, zemní plyn a suroviny pro chemický průmysl. Pro naše hospodářství je důležitý cestovní ruch a lázeňství. V nížinách jsou vhodné jsou podmínky pro zemědělství.

4 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Lázeňství v ČR

5 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Lázeňství v ČR

6 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Evropské státy usilují o sjednocení všech evropských zemí do jednotné Evropy. Tak vznikla Evropská unie. Evropská unie Je hospodářské a politické společenství 27 evropských zemí. Vznikla v roce 1993. ČR do ní vstoupila 1. května 2004. Cílem EU je vytvoření společného trhu států v Evropě, zavedení jednotné měny-eura.

7 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Euro mince

8 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Euro bankovky

9 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Podporuje rozvoj a růst hospodářství, zaměstnanosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. Sídlo evropské unie je v Bruselu v Belgii. Základním symbolem EU je vlajka EU-kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém poli. Zástupci jednotlivých členských států EU spolupracují v mezinárodních institucích(Evropský parlament, Evropskou radu, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropskou centrální banku a Účetní dvůr).

10 Brusel Atomium-model atomu železa

11 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Vlajka EU

12 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Evropská unie má i svou hymnu, je jí skladba Óda na radost(závěrečná věta Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena z roku 1823). Je nazývána evropskou hymnou jako symbol sjednocené Evropy.

13 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států ČR je také členem OSN(organizace spojených národů). Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Součástí OSN je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Od vzniku v roce 1945 je hlavním sídlem Organizace spojených národů New York v USA. Má 193 členských států.

14 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Vlajka OSN

15 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Známé osobnosti jako velvyslanci dobré vůle Antonio Banderas Angelina Jolie Nicolas Cage

16 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Další organizací, jíž je ČR členem, je UNESCO. UNESCO je organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Hlavním úkolem UNESCO je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. Sídlí v Paříži. Organizace má 195 členských zemí. Součástí UNESCA je UNICEF- Dětský fond Organizace spojených národů- zabývá se ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí ve světě.

17 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Vlajka UNESCO

18 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Důležitá organizace, jíž je ČR členem, je NATO(Severoatlantická aliance). NATO je mezinárodní vojenská organizace, která se snaží udržet mír a bezpečnost nejen v Evropě, ale i po celém světě. V současnosti je v alianci sdruženo 28 zemí. Sídlo NATO je v Bruselu v Belgii.

19 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Vlajka NATO

20 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Otázky: 1.Co vyvážíme do světa? 2.Co dovážíme? 3.Jakých organizací je ČR členem? 4.Kdy vstoupila ČR do Evropské unie? 5.Popiš vlajku EU. Otázka pro bystré hlavy: Jaké organizace je tato vlajka?

21 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Vlajka OSN

22 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Zápis: -Česká republika je průmyslově vyspělý stát ležící ve středu Evropy -Evropské státy usilují o sjednocení všech evropských zemí do jednotné Evropy -ČR je členem: 1. Evropské unie- ČR do ní vstoupila 1. května 2004 -cílem je společný trh států v Evropě, společná měna euro, rozvoj hospodářství a zaměstnanosti 2. OSN-organizace spojených národů- dbá na zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce 3.UNESCO- je organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 4.NATO-Severoatlantická aliance- mezinárodní vojenská organizace, která se snaží udržet mír a bezpečnost ve světě

23 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Prameny: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ezWdVPY6au4J:vyuka.zsvelkeopatovice. cz/1_stupe%25C5%2588/vlastiv%25C4%259Bda/5ro%25C4%258Dn%25C3%25ADk/ VY_07_Vla5E_44,%2520M%25C3%25ADsto,%2520kde%2520%25C5%25BEijeme%25 20%25E2%2580%2593%2520%25C4%258Cesk%25C3%25A1%2520republika%2520% 25E2%2580%2593%2520sou%25C4%258D%25C3%25A1st%2520spole%25C4%258De nstva%2520hospod%25C3%25A1%25C5%2599sky%2520vysp%25C4%259Bl%25C3%2 5BDch%2520st%25C3%25A1t%25C5%25AF.doc+%C4%8Dr+sou%C4%8D%C3%A1st +spole%C4%8Denstva&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShHl- ujeQ3Q36Rfio1rRmmWJ2ngHfZYxlOdZREU6yjiweIiff1wxJABPtWi8iDpfsg6rKuZv5H0 C--JOZMvZ2NJotcfFpieURr- DqVl4niArYJ5B4W8xYaggJT33RgpggkBmmHx&sig=AHIEtbRE41BmQGtSaYGFmRj4F7 XO3MtWLw http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_hymna http://www.youtube.com/watch?v=jF_WA9eOjTk http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance Vše platné k 12.5.2012

24 ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států Konec


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad ČR-součást společenstva hospodářsky vyspělých států."

Podobné prezentace


Reklamy Google