Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy."— Transkript prezentace:

1 MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tématický okruh: Mzdy Sada: 2 Číslo DUM: 16 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 3. Ověřující učitel:Ing. Dominika Tamelová

3 Název listu: Mzdy Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nabízí širší pohled na problematiku zaměstnanosti a mezd. Nejprve vyjmenovává právní předpisy, které problematiku upravují. Pak se zabývá pracovním poměrem. Výukový materiál dále definuje pojem mzda, uvádí složky mzdy a typy mezd. Na závěr je uveden postup výpočtu mzdy. V prezentaci se objevují doplňující grafy a statistiky (internetové zdroje uvedeny v prezentaci). Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky třetího ročníku a může být podkladem pro samostatnou i skupinovou práci žáků (diskuze o statistikách a tabulkách, výpočet mzdy, referáty…). Klíčová slova: Pracovní poměr, DPP, DPČ, hrubá mzda, čistá mzda, reálná mzda, průměrná mzda, minimální mzda Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO a uvedených internetových stránek. Velikost 645 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax ,

4 Právní úprava zákoník práce, zákon o dani z příjmu, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o sociálním pojištění, zákon o cestovních náhradách

5 Pracovní poměr pracovní smlouva dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti

6 Pracovní smlouva písemná podstatné náležitosti: ▫druh sjednané práce ▫místo výkonu práce ▫den nástupu do práce většinou tam bývá výše základní mzdy, zkušební lhůta (3 měs.), doba – určitá, neurčitá, výpovědní lhůta (2 měs.)

7 Dohoda o provedení práce nejjednodušší forma zaměstnavatel ani zaměstnanec nemusí platit sociální ani zdravotní pojištění, a to do výše výdělku Kč u jednoho zaměstnavatele lze uzavřít na max. 300 odpracovaných hodin za rok dohodu lze uzavřít u více zaměstnavatelů najednou

8 Dohoda o provedení práce - úprava dohoda vždy písemná obsah: ▫sjednaný pracovní úkol, ▫rozsah práce, ▫doba, ▫výše odměny a podmínky jejího poskytnutí

9 Dohoda o provedení práce - zdanění pokud je výdělek do Kč a zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani, je zdanění srážkovou 15 % daní a zaměstnanec nepodává daňové přiznání; pokud podepíše prohlášení, platí zálohy, podává přiznání a může uplatňovat slevy na dani pokud je odměna vyšší než Kč, platí pracovník zálohy a pokud podepsal prohlášení k dani, může uplatňovat slevy

10 Dohoda o pracovní činnosti v praxi využitá pro brigády, ale i pro dlouhodobější pracovněprávní vztahy včetně těch na dobu neurčitou, kdy by pracovní poměr byl pro zaměstnavatele komplikací, jedná se o časově omezené příležitostné úkoly povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění lze uzavřít na dobu delší než 300 odpracovaných hodin ročně (může být však i na méně hodin) počet hodin nesmí překročit polovinu průměru týdenní pracovní doby

11 Dohoda o pracovní činnosti - úprava písemná dohoda obsah: ▫sjednaná práce ▫sjednaný rozsah pracovní doby ▫doba, na kterou se smlouva uzavírá dohodu lze zrušit oboustrannou dohodou, nebo jednostranně z jakéhokoli důvodu s výpovědní lhůtou 15 dní

12 CO JE TO MZDA ? Mzda je odměna za práci v pracovním poměru Vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) Mzda je vyplácena v soukromém sektoru Plat je vyplácen pracovníkům státních institucí

13 SLOŽKY MZDY PEVNÁ SLOŽKA POHYBLIVÁ SLOŽKA: ▫Příplatky (za práci přesčas, ve svátek, v sobotu a neděli, ve ztíženém pracovním prostředí) – povinné ▫Osobní ohodnocení – trvalé ocenění kvality práce zaměstnance, lze odebrat při zhoršení ▫Prémie – stanoveny v %, zvýšení motivace ▫Odměny – vypláceny jednorázově ▫Náhrady mzdy (např. dovolená, svátek) ▫Dávky nemocenského pojištění

14 DRUHY MEZD ČASOVÁ MZDA – výdělek závisí na množství odpracovaného času ÚKOLOVÁ MZDA – výdělek je závislý na počtu jednotek vykonané práce PODÍLOVÁ MZDA – výdělek zčásti nebo zcela závislý na prodaném množství, uplatnění v obchodních činnostech KOMBINOVANÁ MZDA – kombinuje více druhů mezd

15 DŮLEŽITÉ POJMY ČISTÁ MZDA – oproštěna od všech srážek (daň z příjmu, soc. a zdravotní pojištění) REÁLNÁ MZDA – skutečná hodnota mzdy = co si za ni lze pořídit PRŮMĚRNÁ MZDA – pro účely statistiky, pro danou geografickou oblast či obor (v ČR 1. čtvrtletí 2012: Kč) MINIMÁLNÍ MZDA – nejnižší možná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci za práci

16 Průměrná mzda v krajích ČR (2011)

17 Minimální mzda Cíl sociální (ochrana zaměstnance) + ekonomický (ochrana před nekalou soutěží v důsledku vyplácení nízkých mezd) V ČR od počátku 90. let, aktuální základní sazba je Kč

18 Tabulka min. mzdy v Evropě (Eurostat, 7/2011)

19 Vývoj minimální mzdy v ČR od r. 1991

20 Vývoj průměrné mzdy v ČR

21 MZDOVÝ LIST Vyhotovuje se pro každého zaměstnance na období 1 roku Obsahuje základní údaje o zaměstnanci

22 VÝPOČET MZDY 1/3 Hrubá mzda (+ popř. 1 % z hodnoty služebního auta užívaného i k soukromým účelům., min Kč) + prémie, odměny, příplatky = tj. vyměřovací základ + sociální pojištění - zaměstnavatel 25% + zdravotní pojištění – zaměstnavatel 9%  superhrubá mzda = základ daně - odečitatelné položky (např. dary, odběr krve/plazmy, úroky z hypotéky…)  vypočtená daň (sazba 15 %)

23 VÝPOČET MZDY 2/3 - slevy na dani: ▫Na poplatníka ▫Student ▫Invalida ▫ZTP/P ▫Na manžela/na manželku - daňové zvýhodnění (na dítě) = výsledná daň

24 VÝPOČET MZDY 3/3 Čistá mzda = hrubá mzda – soc. pojištění hrazené zaměstnancem – zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem – výsledná daň Mzda k výplatě = čistá mzda - zákonné srážky (alimenty, exekuce, stravenky, penzijní připojištění, spoření…)

25 Výpočet čisté mzdy příklad Dle:

26 Úkol - zadání Vypočtěte čistou mzdu a výši daně z příjmu (měsíční) čtyřiadvacetiletého Jiřího Horáka, který pracuje jako obchodní zástupce a má hrubou mzdu Kč. Vedle svého zaměstnání si ještě v kombinované formě dodělává vysokou školu. S manželkou vychovává čtyřleté dítě. Jiří Novák poskytl dar Fondu ohrožených dětí ve výši Kč a jedenkrát daroval krev.

27 Úkol – doplňující údaje 6,5 % sociální pojištění zaměstnance 4,5% zdravotní pojištění zaměstnance Sleva na poplatníka 2070 Kč Sleva na dítě 1117 Kč Sleva na studenta 335 Kč darování krve – 2000 Kč

28 Použité zdroje – tabulky a údaje cislotab=PRA0031PU_KR&go_l_25=1&vo=graf&go_l_22=1&go_l_15=1&str=grafdetail.jsp&go_l_26=1&kapitola _id=15&go_l_23=1&go_zobraz=1&go_l_27=1&go_l_18=1&go_l_16=1&go_l_20=1&go_l_24=1&go_h_155=1&vo a=graf


Stáhnout ppt "MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy."

Podobné prezentace


Reklamy Google