Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 16. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.16 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Růst a vývin rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Nahosemenné rostliny a jako návrh výukového projektu na téma Nahosemenné rostliny. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, aby měli PC s internetem k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: šištice, jinany, jehličnany Ověřený dne:

2 Nahosemenné rostliny Výukový projekt

3 Semenné rostliny Gametofyt je součástí sporofytu
Oplození není závislé na vodním prostředí Tvorba semen sloužících k ochraně mladé rostlinky a k rozšiřování druhu Dělení: Nahosemenné rostliny Krytosemenné rostliny Dvouděložné rostliny Jednoděložné rostliny

4 Nahosemenné rostliny Znaky
Vajíčko leží volně na plodolistu, není chráněno Nevytvářejí plody, mají nahá semena Netvoří květy Pylové zrnko dopadá přímo na vajíčko Xylém cévních svazků tvoří pouze tracheidy Při oplození druhá buňka spermatická zaniká Endosperm je haploidní a vzniká před oplozením

5 Plodolisty v šištici Obr. 7

6 Nahosemenné rostliny Systém: Oddělení: Kapraďosemenné Oddělení: Cykasy
Oddělení: Jinany Oddělení: Jehličnany

7 Využití nahosemenných rostlin (motivační část k projektu)
Obr. 6 Obr. 4 Obr. 2 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 5

8 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Celková časová dotace: 4 vyučovací hodiny + práce žáků mimo povinnou výuku Etapa 1: učitel seznámí žáky se skupinou nahosemenných rostlin (cca 30 min) Zařazení do systému (semenné rostliny) Charakteristické znaky Systematika Motivační část – obrázky možného využití zástupců nahosemenných rostlin

9 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Etapa 2: učitel seznámí žáky s tématem, průběhem a hodnocením celého projektu (cca 15 min) (poznámka: závěrečná známka bude průměrem 4 dílčích známek: za práci v hodině, vzhled prezentace ppt., forma ústní prezentace, poster) Seznámení s průběhem, hodnocením a časovou dotací Rozdělení třídy do 4 skupin. Každá skupina dostane přiřazené jedno oddělení nahosemenných rostlin (je možné nechat jednotlivé skupiny vybrat si své téma, popř. přistoupit k losování témat)

10 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Etapa 3: každá skupina dostane rozvržení úloh ke svému tématu a zahájí práci (45 min vyučovací hodiny + domácí práce) (poznámka: je třeba během hodiny kontrolovat, zda si žáci mezi sebou ve skupině rozvrhli úkoly a pracují na nich)

11 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny Skupina A: Kapraďosemenné rostliny Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy se vyskytovaly tyto rostliny, jejich charakteristické znaky, vývoj, zástupce a jejich obrázky, zajímavosti Použij minimálně 3 literární zdroje Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na 10 – 12 min Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma

12 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny Skupina B: Cykasy Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy vznikly tyto rostliny, výskyt, jejich charakteristické znaky, vývoj, zástupce a jejich obrázky, zajímavosti a využití Použij minimálně 3 literární zdroje Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na 10 – 12 min Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma

13 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny Skupina C: Jinany Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy vznikly tyto rostliny, výskyt, jejich charakteristické znaky, vývoj, zástupce a jejich obrázky, zajímavosti a využití Použij minimálně 3 literární zdroje Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na 10 – 12 min Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma

14 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Rozvržení úloh pro jednotlivé skupiny Skupina D: Jehličnany Na internetu a v literatuře vyhledej, kdy vznikly tyto rostliny, jejich charakteristické znaky, vývoj, zástupce a jejich obrázky, zajímavosti a využití Použij minimálně 3 literární zdroje V okolí školy či bydliště vyhledej min. 5 zástupců jehličnanů, vyfoť je a uřízni kus větvičky s jehličím, popř. posbírej ještě šišky. Vše pak použij během prezentace při představování daných zástupců Ze získaných informací vytvoř prezentaci ppt. na 10 – 12 min, ve které použij i vlastní fotografie zástupců Dle vlastního nápadu vytvoř poster na dané téma

15 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
Etapa 4: prezentace vlastní práce ostatním studentům (cca 2 vyučovací hodiny) (poznámka: na tuto část je potřeba zajistit učebnu s možností promítání) Jednotlivé skupiny odprezentují své práce (prezentace ppt. a poster) Po každé prezentaci ostatní žáci zhodnotí práci dané skupiny, plusy a minusy Zástupci každé skupiny po odprezentování sami zhodnotí svou práci (co je bavilo, co bylo nejtěžší…) a sami si navrhnou známku, kterou by si za projekt dali

16 Krátkodobý výukový projekt na téma: Nahosemenné rostliny
závěrečné zhodnocení práce všech skupin učitelem Seznámení žáků s jejich dílčími známkami, udělení souhrnné známky za projekt Učitel (sám či s pomocí žáků) může vystavit vyrobené postery z projektu např. na chodbě školy jako ukázku práce žáků

17 Použitá literatura a internetové zdroje
Cliff. Ginko[online]. [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ginko_(Ginko_biloba)_( ).jpg?uselang=cs > MMŽbk. Koryt%C3%A1%C5%99[online]. [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koryt%C3%A1%C5%99_Kanalo%C5%A1.jpg> Cycknc. Taiwan CK big wood house [online]. [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiwan_CK_big_wood_house_1.JPG?uselang=cs> Antilived. Traditional Maori Carving [online]. [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traditional_Maori_Carving.jpg> Jonathan Joseph Bondhus. Stack of Copy Paper [online]. [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stack_of_Copy_Paper.jpg> Laurel F. Cup of tea [online]. [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cup_of_tea,_Scotland.jpg?uselang=cs> Matt Lavin. Pinus_albicaulis [online]. [cit ]. Dostupný na www: < > ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"

Podobné prezentace


Reklamy Google