Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN"— Transkript prezentace:

1 Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN
Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D Mgr. Lenka Dušková Metropolitní univerzita Praha Univerzita Palackého

2 Struktura presentace Základní fakta, čísla a principy peacekeepingu
Výzkum operací OSN na udržení míru (OUM) Historie působení českých vojáků v OUM Strategický rámec Právní rámec Finanční rámec Přínosy a slabiny působení českých vojáků v OUM Závěr

3 Základní fakta a čísla Jedna z nejviditelnějších a zároveň nejvíce kritizovaných aktivit OSN OSN již do celého světa vyslala přes 60 operací, která nás všechny již přišly na více než 60 miliard dolarů V odborné literatuře neexistuje shoda ohledně definice peacekeepingu V českém prostředí je definiční debata dále komplikována neexistencí ekvivalentního výrazu pro anglický termín „peacekeeping operation“

4 Kvantitativní aspekty operací OSN 1999-2008
Leden 1999 Prosinec 2001 Listopad 2005 Listopad 2008 Počet aktivních misí 15 16 Počet států přispívajících vojáky 86 90 107 120 Vojenský personál 9 124 39 500 70 015 89 513 Civilní a policejní personál 2 222 7 500 4 582 17 576 Roční rozpočet $ 1,0 mld. $ 2,5 mld. $ 5,03 mld. $ 7,1 mld. Zdroj: UN Department of Peacekeeping Operations Publications and Archives.

5 Principy peacekeepingu

6 Funkce operací OSN na udržení míru od konce Studené války
Vojenské Politické Humanitární Monitoring dohod o příměří Udržování pořádku a dodržování zákonů Ochrana humanitárních konvojů Monitoring nárazníkových zón Pomoc při obnovně funkční vlády Ochrana humanitárních pracovníků Odzbrojení znepřátelených frakcí Pomoc s udržením nezávislosti Provize humanitární pomoci Kontrola rozmístění místních sil Vyjednávání s vládnoucími entitami Zřízení, podpora a ochrana místních bezpečných zón. Prevence infiltrace Administrace voleb Pomoc při repatriaci uprchlíků Prevence občanské války Vykonávání dočasné místní správy Monitoring uprchlíků Dohled nad dodržováním bezpečnostních dohod Zabezpečení bezpečnosti nutné pro a pomoc s revitalizací místní ekonomiky Logistická podpora humanitárních projektů včetně dopravy a zdravotního zabezpečení Dozor nad regionálním rozdělením Management a arbitráž lokálních sporů Dohled nad dodržováním dohod o ochraně lidských práv Odminování Tzv. „confidence-building“ opatření Výcvik a reorganizace vojenských jednotek Výcvik místní policie

7 Výzkum operací OSN Většina expertů se shodne v názoru, že jako jediná univerzální organizace kolektivní bezpečnosti je OSN v jedinečné pozici uchránit následující generace metly válek Zároveň však takřka všichni experti poukazují na fakt, že OSN nemůže této výzvě dostát bez podpory od svých členských států: „Velkým problémem je, že se znovu a znovu [objevuje] fantastická propast mezi rezolucemi Rady bezpečností, vůlí vykonávat tyto rezoluce a prostředky, které jsou k dispozici velitelům v poli." (Generál Francois Briquemont, bývalý hlavní velitel UNPROFOR)

8 Desítka největších přispěvovatelů vojenských jednotek do operací OSN
(září 2005)

9 Desítka největších přispěvovatelů vojenských jednotek do operací OSN (září 2007)

10 Další státy k září 2009 Celkem: 96 075 vojáků z 116 zemí
16. France 20. Brazil 21. Poland – 1120 32. Austria – 524 34. Germany – 512 41. Russia – 366 46. Fiji – 279 47. UK – 268 70. USA – 84 54. Slovakia – 198 101. Czech Republic – 8 – Uzbekistan - 0 Celkem: vojáků z 116 zemí

11 Historický přehled Československo nepatřilo mezi tradiční poskytovatele vojáků do OUM OSN: První a na dlouhou dobu jedinou misí s čs. vojáky byla Dozorčí komisi neutrálních států na Korejském poloostrově v letech Další misí s čs. účastí až UNAVEM (Angola) v lednu 1989 Po listopadu 1989 výrazný nárůst aktivity, pokračoval i v po rozpadu federace v roce 1993 Po skončení mise UNPROFOR spíše omezené počty vojáků v misích OSN, větší akcent kladen na mise NATO (a nejnověji i EU)

12 Mise Země Od Do Celkem se zúčastnilo DKNS Korea květen 1955 únor 1993 56 MONUC Kongo květen 2000 současnosti neuvedeno (3 v roce 2006) UNAVEM Angola leden 1989 prosinec 1992 16 UNAVEM II březen 1993 39 UNCRO Chorvatsko leden 1999 leden 2000 750 UNGCI Irák červen 1991 únor 2003 320 UNMIK Kosovo únor 2000 neuvedeno (1 v roce 2006) UNMOP listopad 1996 prosinec 2002 7 UNMOT Tádžikistán červen 1998 červen 2000 6 UNOMIG Gruzie říjen 1994 neuvedeno (5 v roce 2006) UNOMIL Libérie prosinec 1993 srpen 1997 31 UNOMOZ Mosambik prosinec 1994 41 UNOMSIL Sierra Leone říjen 1999 neuvedeno UNOSOM Somálsko 8 UNPREDEP Makedonie listopad 1995 únor 1999 2 UNPROFOR býv. Jugoslávie leden 1992 červenec 1996 2250 UNSCOM duben 1993 10 březen 1998 1 UNTAES červenec 1998 100 UNTAG Namibie březen 1989 březen 1990 22 UNMEE Etiopie/Eritrea leden 2001 neuvedeno (2 v roce 2006)

13 Strategický bezpečnostní rámec
Bezpečnostní strategie ČR (2003): Paragraf č. 42: ČR „přispěje podle svých možností civilními i vojenskými prostředky také do mírových operací, které sice nevyplývají ze smluvních závazků či přímého ohrožení, ale jsou v souladu se zájmy ČR.“ Paragrafu č. 56: v „rámci příspěvku k mezinárodní bezpečnosti a stabilitě se budou ozbrojené síly [ČR] rovněž účastnit mírových a humanitárních operací v rámci EU a OSN a případně účelově vytvořených koalic.“

14 Vojenská strategie ČR (2004)
Operace na udržení míru OSN nejsou explicitně zmíněny, nicméně text strategie v paragrafu 8 odkazuje na Bezpečnostní strategii ČR, která jako strategický zájem ČR uvádí i zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN Obecně je účast českých vojáků v mírových, humanitárních a záchranných operacích mimo území ČR detailně popsána v paragrafech č , přičemž paragrafy specifikují maximální možnou výši příspěvků ČR do zahraničních misí

15 Právní rámec Působení českých vojáků v zahraničí je po právní stránce ošetřeno několika zákony a různými vládními nařízeními Od roku 1995 do akce může být česká jednotka nasazena vládou ČR na požádání Rady bezpečnosti OSN a následném souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pokud jsou obě podmínky splněny, je určená jednotka vyňata z podřízenosti Generálního štábu AČR a přechází pod velení velitele mírových sil OSN Rotace vojáků u českých jednotek působících v rámci operací OSN se koná vždy po půlroce, nejdéle lze v zahraničí bez přerušení sloužit jeden rok Právní status vojáků účastnících se zahraničních misí na udržení míru stále není ani v českém, ani v mezinárodním právu zcela uspokojivě dořešen Obecně platí, že vojáci účastnící se OUM OSN nemohou být stíháni za činnost, která je v souladu s mandátem dané mise, byť by byla v rozporu s vnitrostátním právem přijímajícího státu

16 Finanční rámec Po rozpadu Československa se na půdě OSN vedl spor o tom, zda pro potřeby určení výše našich příspěvků na operace na udržení míru zařadit ČR do skupiny rozvinutých zemí (tzv. skupina B), nebo do skupiny rozvíjejících se ekonomik (tzv. skupina C) Podle konečného rozhodnutí Valného shromáždění OSN v prosinci 1996 zaplatil náš stát za roky nižší poplatky skupiny C, zatímco od roku 1997 je náš příspěvek vyměřován stejně jako ostatním rozvinutým zemím ve skupině B OSN státům přispívajícím vojáky do misí vyplácí měsíční příspěvek ve výši cca dolarů za vojáka

17 Hodnocení působení českých vojáků v OUM OSN: Přínosy
Lze provést na základě mnoha různých kritérií: Co účast českých vojáků v misích OSN přináší České republice? Neméně důležitým kritériem hodnocení je však také reputace, kterou AČR a ČR naši vojáci během svého zahraničního působení vybudovali Příspěvek k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

18 Hodnocení působení českých vojáků v OUM OSN: Slabiny
Představitelé AČR přiznávají, že ani při působení českých jednotek v zahraničí se nevyhneme: Případům černého obchodu s pohonnými hmotami Drobným krádežím proviantu Alkohol je určitým problémem, drogy údajně ne Mnohem závažnější slabinu působení českých jednotek v zahraničí než výše uvedené, mediálně vděčné prohřešky českých vojáků dlouho dobu představuje zastaralá technika Velký a dlouhou dobu neřešený problém představuje nedostatečná sociální a zdravotní péče o vojáky navrátivší se ze zahraničních misí (tzv. „veterány“) Stále ne zcela dořešenou otázkou zůstává, jak postupovat v případech, kdy se český voják během zahraniční mise na udržení míru zraní, upadne do zajetí, nebo pokud je dlouhodobě nezvěstný

19 Závěrem Prezentované hodnocení působení českých vojáků v zahraničních misích je třeba vnímat a interpretovat s opatrností, neboť vychází ze série útržkovitých, veřejně dostupných informací z denního tisku, z různých internetových zdrojů a několika rozhovorů s představiteli MO a AČR Výzva k dalšímu výzkumu působení českých vojáků (nejen) v operacích na udržení míru OSN!

20 Děkuji za pozornost! Kritika, nesouhlasy a doplňující otázky jsou vítány!!


Stáhnout ppt "Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN"

Podobné prezentace


Reklamy Google