Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Mgr. Lenka Dušková Metropolitní univerzita Praha Univerzita Palackého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Mgr. Lenka Dušková Metropolitní univerzita Praha Univerzita Palackého."— Transkript prezentace:

1 Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Mgr. Lenka Dušková Metropolitní univerzita Praha Univerzita Palackého

2 Struktura presentace 1. Základní fakta, čísla a principy peacekeepingu 2. Výzkum operací OSN na udržení míru (OUM) 3. Historie působení českých vojáků v OUM 4. Strategický rámec 5. Právní rámec 6. Finanční rámec 7. Přínosy a slabiny působení českých vojáků v OUM 8. Závěr

3 Základní fakta a čísla Jedna z nejviditelnějších a zároveň nejvíce kritizovaných aktivit OSN OSN již do celého světa vyslala přes 60 operací, která nás všechny již přišly na více než 60 miliard dolarů V odborné literatuře neexistuje shoda ohledně definice peacekeepingu V českém prostředí je definiční debata dále komplikována neexistencí ekvivalentního výrazu pro anglický termín „peacekeeping operation“

4 Leden 1999 Prosinec 2001 Listopad 2005 Listopad 2008 Počet aktivních misí 15 16 Počet států přispívajících vojáky 8690107120 Vojenský personál 9 12439 50070 01589 513 Civilní a policejní personál 2 2227 5004 58217 576 Roční rozpočet $ 1,0 mld.$ 2,5 mld.$ 5,03 mld. $ 7,1 mld. Kvantitativní aspekty operací OSN 1999-2008 Zdroj: UN Department of Peacekeeping Operations Publications and Archives.

5 Principy peacekeepingu Tradiční peacekeeping SouhlasNestrannost Minimální užití síly

6 VojenskéPolitickéHumanitární Monitoring dohod o příměříUdržování pořádku a dodržování zákonů Ochrana humanitárních konvojů Monitoring nárazníkových zónPomoc při obnovně funkční vlády Ochrana humanitárních pracovníků Odzbrojení znepřátelených frakcíPomoc s udržením nezávislostiProvize humanitární pomoci Kontrola rozmístění místních silVyjednávání s vládnoucími entitami Zřízení, podpora a ochrana místních bezpečných zón. Prevence infiltraceAdministrace volebPomoc při repatriaci uprchlíků Prevence občanské válkyVykonávání dočasné místní správy Monitoring uprchlíků Dohled nad dodržováním bezpečnostních dohod Zabezpečení bezpečnosti nutné pro a pomoc s revitalizací místní ekonomiky Logistická podpora humanitárních projektů včetně dopravy a zdravotního zabezpečení Dozor nad regionálním rozdělením Management a arbitráž lokálních sporů Dohled nad dodržováním dohod o ochraně lidských práv OdminováníTzv. „confidence-building“ opatření Výcvik a reorganizace vojenských jednotek Výcvik místní policie Funkce operací OSN na udržení míru od konce Studené války

7 Výzkum operací OSN Většina expertů se shodne v názoru, že jako jediná univerzální organizace kolektivní bezpečnosti je OSN v jedinečné pozici uchránit následující generace metly válek Zároveň však takřka všichni experti poukazují na fakt, že OSN nemůže této výzvě dostát bez podpory od svých členských států:  „Velkým problémem je, že se znovu a znovu [objevuje] fantastická propast mezi rezolucemi Rady bezpečností, vůlí vykonávat tyto rezoluce a prostředky, které jsou k dispozici velitelům v poli." (Generál Francois Briquemont, bývalý hlavní velitel UNPROFOR)

8 Desítka největších přispěvovatelů vojenských jednotek do operací OSN (září 2005)

9 Desítka největších přispěvovatelů vojenských jednotek do operací OSN (září 2007)

10 Další státy k září 2009 16. France - 2021 20. Brazil - 1348 21. Poland – 1120 32. Austria – 524 34. Germany – 512 41. Russia – 366 46. Fiji – 279 47. UK – 268 70. USA – 84 54. Slovakia – 198 101. Czech Republic – 8 117-192 – Uzbekistan - 0 Celkem: 96 075 vojáků z 116 zemí

11 Historický přehled Československo nepatřilo mezi tradiční poskytovatele vojáků do OUM OSN:  První a na dlouhou dobu jedinou misí s čs. vojáky byla Dozorčí komisi neutrálních států na Korejském poloostrově v letech 1953-1993  Další misí s čs. účastí až UNAVEM (Angola) v lednu 1989 Po listopadu 1989 výrazný nárůst aktivity, pokračoval i v po rozpadu federace v roce 1993 Po skončení mise UNPROFOR spíše omezené počty vojáků v misích OSN, větší akcent kladen na mise NATO (a nejnověji i EU)

12 MiseZeměOdDoCelkem se zúčastnilo DKNSKoreakvěten 1955únor 199356 MONUCKongokvěten 2000současnostineuvedeno (3 v roce 2006) UNAVEMAngolaleden 1989prosinec 199216 UNAVEM IIAngolaprosinec 1992březen 199339 UNCROChorvatskoleden 1999leden 2000750 UNGCIIrákčerven 1991únor 2003320 UNMIKKosovoúnor 2000současnostineuvedeno (1 v roce 2006) UNMOPChorvatskolistopad 1996prosinec 20027 UNMOTTádžikistánčerven 1998červen 20006 UNOMIGGruzieříjen 1994současnostineuvedeno (5 v roce 2006) UNOMILLibérieprosinec 1993srpen 199731 UNOMOZMosambikbřezen 1993prosinec 199441 UNOMSILSierra Leoneříjen 1999současnostineuvedeno UNOSOMSomálskočerven 1991březen 19938 UNPREDEPMakedonielistopad 1995únor 19992 UNPROFORbýv. Jugoslávieleden 1992červenec 19962250 UNSCOMIrákčerven 1991duben 199310 UNSCOMIrákbřezen 1998 1 UNTAESChorvatskočervenec 1996červenec 1998100 UNTAGNamibiebřezen 1989březen 199022 UNMEEEtiopie/Eritrealeden 2001současnostineuvedeno (2 v roce 2006)

13 Strategický bezpečnostní rámec Bezpečnostní strategie ČR (2003):  Paragraf č. 42: ČR „přispěje podle svých možností civilními i vojenskými prostředky také do mírových operací, které sice nevyplývají ze smluvních závazků či přímého ohrožení, ale jsou v souladu se zájmy ČR.“  Paragrafu č. 56: v „rámci příspěvku k mezinárodní bezpečnosti a stabilitě se budou ozbrojené síly [ČR] rovněž účastnit mírových a humanitárních operací v rámci EU a OSN a případně účelově vytvořených koalic.“

14 Vojenská strategie ČR (2004) –Operace na udržení míru OSN nejsou explicitně zmíněny, nicméně text strategie v paragrafu 8 odkazuje na Bezpečnostní strategii ČR, která jako strategický zájem ČR uvádí i zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN –Obecně je účast českých vojáků v mírových, humanitárních a záchranných operacích mimo území ČR detailně popsána v paragrafech č. 14-18, přičemž paragrafy 14- 16 specifikují maximální možnou výši příspěvků ČR do zahraničních misí

15 Právní rámec Působení českých vojáků v zahraničí je po právní stránce ošetřeno několika zákony a různými vládními nařízeními  Od roku 1995 do akce může být česká jednotka nasazena vládou ČR na požádání Rady bezpečnosti OSN a následném souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Pokud jsou obě podmínky splněny, je určená jednotka vyňata z podřízenosti Generálního štábu AČR a přechází pod velení velitele mírových sil OSN Rotace vojáků u českých jednotek působících v rámci operací OSN se koná vždy po půlroce, nejdéle lze v zahraničí bez přerušení sloužit jeden rok Právní status vojáků účastnících se zahraničních misí na udržení míru stále není ani v českém, ani v mezinárodním právu zcela uspokojivě dořešen  Obecně platí, že vojáci účastnící se OUM OSN nemohou být stíháni za činnost, která je v souladu s mandátem dané mise, byť by byla v rozporu s vnitrostátním právem přijímajícího státu

16 Finanční rámec Po rozpadu Československa se na půdě OSN vedl spor o tom, zda pro potřeby určení výše našich příspěvků na operace na udržení míru zařadit ČR do skupiny rozvinutých zemí (tzv. skupina B), nebo do skupiny rozvíjejících se ekonomik (tzv. skupina C)  Podle konečného rozhodnutí Valného shromáždění OSN v prosinci 1996 zaplatil náš stát za roky 1993- 1996 nižší poplatky skupiny C, zatímco od roku 1997 je náš příspěvek vyměřován stejně jako ostatním rozvinutým zemím ve skupině B OSN státům přispívajícím vojáky do misí vyplácí měsíční příspěvek ve výši cca. 1000 dolarů za vojáka

17 Hodnocení působení českých vojáků v OUM OSN: Přínosy Lze provést na základě mnoha různých kritérií: 1. Co účast českých vojáků v misích OSN přináší České republice? 2. Neméně důležitým kritériem hodnocení je však také reputace, kterou AČR a ČR naši vojáci během svého zahraničního působení vybudovali 3. Příspěvek k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

18 Hodnocení působení českých vojáků v OUM OSN: Slabiny Představitelé AČR přiznávají, že ani při působení českých jednotek v zahraničí se nevyhneme:  Případům černého obchodu s pohonnými hmotami  Drobným krádežím proviantu  Alkohol je určitým problémem, drogy údajně ne Mnohem závažnější slabinu působení českých jednotek v zahraničí než výše uvedené, mediálně vděčné prohřešky českých vojáků dlouho dobu představuje zastaralá technika Velký a dlouhou dobu neřešený problém představuje nedostatečná sociální a zdravotní péče o vojáky navrátivší se ze zahraničních misí (tzv. „veterány“) Stále ne zcela dořešenou otázkou zůstává, jak postupovat v případech, kdy se český voják během zahraniční mise na udržení míru zraní, upadne do zajetí, nebo pokud je dlouhodobě nezvěstný

19 Závěrem Prezentované hodnocení působení českých vojáků v zahraničních misích je třeba vnímat a interpretovat s opatrností, neboť vychází ze série útržkovitých, veřejně dostupných informací z denního tisku, z různých internetových zdrojů a několika rozhovorů s představiteli MO a AČR Výzva k dalšímu výzkumu působení českých vojáků (nejen) v operacích na udržení míru OSN!

20 Děkuji za pozornost! Kritika, nesouhlasy a doplňující otázky jsou vítány!!


Stáhnout ppt "Čeští vojáci a operace na udržení míru OSN Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Mgr. Lenka Dušková Metropolitní univerzita Praha Univerzita Palackého."

Podobné prezentace


Reklamy Google