Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Školení pro zdravotnické týmy Protokol studie URDEP organizace ANRS: „Rozšíření nabídky možností zjišťování viru HIV. Zjišťování viru pomocí rychlých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Školení pro zdravotnické týmy Protokol studie URDEP organizace ANRS: „Rozšíření nabídky možností zjišťování viru HIV. Zjišťování viru pomocí rychlých."— Transkript prezentace:

1 1 Školení pro zdravotnické týmy Protokol studie URDEP organizace ANRS: „Rozšíření nabídky možností zjišťování viru HIV. Zjišťování viru pomocí rychlých testů na šesti lékařských pohotovostech v síti zařízení AP-HP“ Odborné vedení: Prof. Enrique CASALINO – lékařská služba první pomoci v nemocnici Bichat-Claude Bernard Vedoucí organizace: Národní agentura pro výzkum AIDS a virové hepatitidy (ANRS, Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales) Vědecký výbor: Dominique Costagliola, ředitelka jednotky U943 institutu INSERM Prof. Françoise Brun-Vezinet, virologická laboratoř nemocnice Bichat-Claude Bernard Prof. Elisabeth Bouvet, oddělení infekčních a tropických chorob / CDAG, nemocnice Bichat-Claude Bernard Prof. Bruno Riou, lékařská služba první pomoci, nemocnice La Pitié Sandrine Couffin-Cadiergues, vedoucí klinického a terapeutického výzkumu HIV/AIDS, ANRS

2 2 Proč vznikla studie URDEP? Počet nakažených virem HIV ve Francii 106 000 až 134 000 osob Cca 40 000 osob však zatím netuší, že jsou HIV pozitivní Zjištění HIV pozitivity – ve Francii cca 5200 případů ročně Neodhalená HIV pozitivita je rizikovým faktorem pro přenos choroby > 30 % nově diagnostikovaných HIV pozitivních pacientů je v pokročilém stadiu choroby Pacienti, kteří nemohou využít nových, vysoce efektivních léčebných metod, mají menší naději

3 3 PROJEKT URDEP ORGANIZACE ANRS: CÍLE Hlavní cíl Hodnocení proveditelnosti testování viru HIV na lékařských pohotovostech Vedlejší cíle Hodnocení faktorů souvisejících s počtem nabídnutých testů viru HIV na pohotovostech, souhlasů ze strany pacientů a počtem realizací testu Hodnocení vlivu testování na pohotovostech a infekčních odděleních na počet pacientů s diagnostikovanou HIV pozitivitou Hodnocení klinických příznaků diagnostikovaných osob Hodnocení přínosu této strategie vzhledem k nákladům

4 4 Průběh studie Pacient navštíví pohotovost Nabídka testu na virus VIH Souhlas Kapilární odběr krve Rychlý test na virus HIV NegativníPozitivní Orientace Konzultace na oddělení infekčních chorob Odmítnutí Rady Informační leták Nabídka anonymních bezplatných konzultací Nelze určit Informační letáky/panely Odběr krve ze žíly – virologie

5 5 Přijetí/vyloučení Kritéria pro přijetí Každý pacient, který navštíví pohotovost Věk 18 až 70 let Neznámý stav viru HIV nebo negativní sérologický test viru HIV starší než 3 měsíce Kritéria pro vyloučení Pacient ve vážném stavu nebo v klinickém stavu, který mu nedovoluje vyjádřit souhlas (bezvědomí, závažné psychiatrické poruchy, krátká nebo středně dlouhá životní prognóza) Pacient nakažený virem HIV

6 6 Přijatí pacienti Kdo navrhuje testování? Recepční na pohotovosti U příjmu pacientů, v čekárně Diplomovaná zdravotní sestra Pro pacienty na odděleních Lékař (vedoucí nebo sekundář) Na začátku nebo během péče  V celém průběhu péče / pobytu pacienta na pohotovosti v závislosti na klinickém stavu pacienta

7 7 Záznamy o provedení testu Po souhlasu s testem Odebrání vzorku krve Je-li odebrán vzorek – záznamy v systému Urqual ANO: Automatický tisk záznamu o testování biologického materiálu v místě péče Provedení testu INSTI na místě Vyplnění záznamu o testování biologického materiálu v místě péče a jeho zařazení do složky pacienta v systému Urqual NE: Pacient ztracen z dohledu

8 8 Použití testu INSTI TM Krev přelijte do lahvičky 1. Lahvičku zavřete a dvakrát ji obraťte uzávěrem dolů, aby se obsah promíchal. Obsah lahviček 1, poté 2 a pak 3 vylijte do testovací prohlubně. Okamžitě odečtěte výsledek testu. 4 3 Označte test INSTI TM Píchněte pacienta do dezinfikovaného prstu a počkejte, až se vytvoří velká kapka krve. Uveďte pipetu ve svislé poloze do kontaktu s krví. Nechte krev samovolně vzlínat. Naplňte pipetu až po černý proužek (50 µl). 1 2

9 9 Odečet výsledku testu Jeden modrý bod  negativní výsledek Dva modré body, i málo zřetelné  pozitivní výsledek Pečlivě ověřte, zda není vidět modrý kontrolní bod Žádný modrý kontrolní bod  nelze určit

10 10 Specifické informace o protokolu URDEP Testování nabízí: Zdravotní sestry / recepční Lékaři (vedoucí nebo sekundáři) Souhlas pacienta získá personál pohotovostní služby (lékaři nebo recepční / zdravotní sestry) Rychlý test na virus HIV: Provádí personál pohotovostní služby Probíhá v blízkosti pacienta, například v ordinaci lékaře nebo na vyšetřovně Sdělení výsledku rychlého testu na virus HIV Negativní: vedoucí lékař nebo sekundář a zdravotní sestra Pozitivní nebo nezjistitelný: vedoucí lékař Jak se sděluje výsledek? Ústně, s podporou písemného dokumentu (zpráva v elektronické formě ze systému Urqual s datem a podpisem, automatický tisk)

11 11 URDEP: V praxi Cíle Provést testování u více než 10 % pacientů, kteří navštíví pohotovost: Nabídnout nejméně 10 testování denně na jednu sestru / jednoho lékaře Uskutečnit nejméně 2 testy denně na jednu sestru/lékaře

12 12 URDEP: V praxi Přístup k testovacím soupravám Každý lékař i sestra si musí na začátku služby vyzvednout 2 soupravy a nosit je stále při sobě. Zakládání dokumentů studie URDEP Podepsaný souhlas pacienta, záznam o testování biologického materiálu v místě péče a záznam pacienta s infekčním onemocněním Je třeba zřídit zvláštní schránku, do které budou zdravotní pracovníci ukládat dokumenty na konci služby.

13 13 Rozsah projektu  Diagnostikovat maximum nakažených pacientů, kteří přijdou na pohotovost  Umožnit záznam a časové určení informací  Sledování HIV pozitivních pacientů a jejich integrace do zařízení poskytujících specializovanou péči  Zlepšení kvality péče o pacienty nakažené virem HIV

14 14 Rozsah projektu  Zapojení veškerého personálu lékařských pohotovostí  Za úspěchem projektu stojí kolektivní úsilí:  Zdravotnické týmy nabízejí testy.  Zdravotnické týmy získávají souhlas pacientů.  Zdravotnické týmy provádějí testy.  Zdravotnické týmy sdělují výsledky testů.  Je třeba neustále zvyšovat informovanost v rámci zdravotnických týmů, aby se zajistilo vysoké procento nabídek a provedení testu.

15 15 Časový rozvrh studie Celková doba trvání: 24 měsíců Školení týmů: říjen–listopad Dostupnost dokumentů ke studii: listopad Dodání balíku studie URDEP: říjen–listopad Otevření center: 1. prosince 2009 Příjem pacientů na pohotovostech: po dobu 12 měsíců Sledování HIV pozitivních pacientů v zařízeních SMIT: po dobu 6 měsíců Průběžná a závěrečná statistická analýza

16 16 Kontakty Hlavní výzkumný pracovník: Prof. Enrique CASALINO – lékařská služba první pomoci v nemocnici Bichat-Claude Bernard Tel. 01 40 25 68 82 – Fax 01 40 25 68 82 – E-mail: enrique.casalino@bch.aphp.frenrique.casalino@bch.aphp.fr Vedoucí organizace: Národní agentura pro výzkum AIDS a virové hepatitidy (ANRS, Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales) Lucie Marchand Tel. 01 53 94 60 00 – Fax 01 53 94 60 01 – E-mail: marcia.trumeau@anrs.frmarcia.trumeau@anrs.fr Metodologický dozor: Dominique Costagliola – INSERM U943 Tel. 01 42 16 42 72 – Fax 01 42 16 42 61 – E-mail: dcostagliola@ccde.chups.frdcostagliola@ccde.chups.fr Vedoucí projektu: Sandra FIRMIN – INSERM U943 Tel. 01 42 16 42 56 – Fax 01 42 16 42 61 – E-mail: sfirmin@ccde.chups.jussieu.frsfirmin@ccde.chups.jussieu.fr Dozor nad klinickými studiemi: Mina Boutouga – INSERM U943 Tel. 01 42 16 42 88 – Fax 01 42 16 42 61 – E-mail: mboutouga@ccde.chups.jussieu.frmboutouga@ccde.chups.jussieu.fr Aurore Delobelle – INSERM U943 Tel. 01 42 16 42 56 – Fax 01 42 16 42 61 – E-mail: adelobelle@ccde.chups.jussieu.fradelobelle@ccde.chups.jussieu.fr


Stáhnout ppt "1 Školení pro zdravotnické týmy Protokol studie URDEP organizace ANRS: „Rozšíření nabídky možností zjišťování viru HIV. Zjišťování viru pomocí rychlých."

Podobné prezentace


Reklamy Google