Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Tvorba a úprava tabulek na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Tvorba a úprava tabulek na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Tvorba a úprava tabulek na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č. 0107P2006 VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ ŠKOLÁKŮ, ČLENŮ RODIN UČITELŮ A ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA S ON-LINE PODPOROU

2 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 2 Výukové cíle Seznámit s programy pro tvorbu a úpravu tabulek v počítači => s tabulkovými kalkulátory Vysvětlit obecné zásady počítačového zpracování tabulek Poskytnout nezbytné minimum znalostí pro tvorbu a úpravu tabulek v tabulkovém kalkulátoru

3 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 3 Stručný obsah PořadíNázev tématuČíslo snímku 1.Tabulkový kalkulátor, základní pojmy4 - 5 2.Klávesnice6 - 7 3.Ukládání tabulek na disk8 4.Možnosti zobrazení listu9 5.Buňka a její vlastnosti10 6.Kopírování nebo přesun buněk11 7.Jednoduchá tvorba řad12 8.Seřazování, filtrování a ověřování dat13 - 15 9.Výpočty v tabulkách - vzorce16 10.Objekty v tabulkovém kalkulátoru17 11.Tvorba grafů a obrázky v tabulkovém kalkulátoru18 - 19 12.Příprava pro tisk, šablony a užitečné funkce20 - 22 13.Shrnutí, další výukové zdroje a doporučení23 - 25

4 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 4 Tabulkový kalkulátor Význam – Program pro tvorbu a úpravu tabulek na počítači Příklady – Microsoft Excel Součást kancelářského balíku Microsoft Office – OpenOffice Calc Součást kancelářského balíku OpenOffice.org – 602Office Calc Součást kancelářského balíku 602Office – Lotus 1-2-3 Součást kancelářské sady Lotus Smart Suite

5 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 5 Základní pojmy Řádky – Označeny čísly: 1 - 65535 Sloupce – Označeny písmeny: A – Z, AA - IV Buňky – políčka tabulky – Průsečíky řádků a sloupců – Mají souřadnice – např. A1, B4 Sešit – Tabulka (soubor) v tabulkovém kalkulátoru Listy – Části jednoho sešitu (souboru)

6 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 6 Klávesnice – základní klávesy Velká písmena – SHIFT – CAPS LOCK Háčky a čárky – Přímo dostupné – ž š č ř ě á í é ý ú ů – Klávesa s háčkem a čárkou – pro znaky ď, ť, ň, ó, Ď, Ť, Ň, Ó Číslice – Nejlépe na numerické části klávesnice – zapnout NUMLOCK Mazání obsahu buněk – DELETE – BACKSPACE Konec zadávání do buňky – ENTER Editace (úprava obsahu) buňky – F2 nebo dvojklik Přesun kurzoru tj. pohyb po buňkách – HOME – skok na první buňku v řádku – Pg Up– o stránku nahoru – Pg Dn – o stránku dolů Režimy práce – INSERT – vkládací (vkládání nových znaků) nebo přepisovací (přepis textu v buňce)

7 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 7 Klávesnice – další znaky Národní znaky jazyků – Panel jazyků v operačním systému (Ovládací panely) – Klávesnice na obrazovce (Usnadnění) – Mapa znaků (Systémové nástroje) – Symboly (v tabulkovém kalkulátoru) Speciální znaky – Kombinace kláves CTRL ALT V @ CTRL ALT C & CTRL ALT ů $ CTRL ALT F a G [ ] CTRL ALT B a N { } CRTL ALT CTRL ALT Q\ - obrácené lomítko

8 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 8 Ukládání tabulek na disk Zásady ukládání – Průběžně při tvorbě tabulky – Do své složky (na stejné místo v počítači) – Název tabulky vystihující její obsah – Důležité tabulky zálohujeme – Časová a věcná struktura složek

9 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 9 Možnosti zobrazení listu Lupa (%) – Přiblížení a oddálení sešitu Panely nástrojů – Sady ikonek pro práci Formát Standard Kreslení Obrázek Graf Ohraničení Další panely

10 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 10 Buňka a její vlastnosti Buňka – Je základem tabulek – ENTER – konec zápisu do buňky – Úprava velikosti buněk – Skrývání řádků nebo sloupců buněk Vlastnosti buněk – formátování buněk – Druh obsahu (text, číslo, měna aj.) – Zarovnání obsahu Vlevo, vpravo, na střed, do bloku; horizontálně i vertikálně – Písmo – Ohraničení – obrys buněk – Vzorky – výplň buněk Slučování a rozdělování buněk – Použití např. u nadpisů tabulek

11 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 11 Kopírování nebo přesun buněk POSTUP 1. Vyznačíme (vymodříme) vybrané buňky – Souvislá oblast buněk – Přejedeme myší nebo SHIFT a kurzorové šipky – Nesouvislá oblast buněk – CTRL a přejedeme myší vybrané úseky buněk 2. Zvolíme kopírování nebo přesun a) Kopírování – Nabídka Úpravy – Kopírovat (CRTL C) b) Přesun – Nabídka Úpravy – Vyjmout (CTRL X) 3. Přesuneme kurzor do nového místa sešitu – Klepnutím myší – Kurzorovými šipkami 4. Vložíme vybrané buňky do nového místa – Nabídka Úpravy – Vložit (CTRL V)

12 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 12 Jednoduchá tvorba řad Číselné – Aritmetické – Geometrické Kalendářní – Datum – Čas Textové – Římské číslice do XII – Měsíce a dny v týdnu – slovně Vlastní – Možnost vytvořit vlastní řadu – seznam, abeceda apod.

13 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 13 Seřazování dat Seřazování – Řazení dat podle zvolených sloupců – Záleží na zvoleném pořadí důležitosti sloupců Druhy – Vzestupně – Sestupně Použití – Na souvislou tabulku s nadpisy sloupců

14 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 14 Filtrování dat – Zobrazení vybraných dat podle podmínky Použití – U souvislé tabulky s nadpisy sloupců Automatický filtr – Šipky (modrá a černá) u nadpisů sloupců tabulky Rozšířený filtr – Definice složitějších podmínek (kritérií) – Možnost překopírování vybraných dat do další tabulky

15 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 15 Ověřování dat Ověření dat – Podmíněné zadávání dat do buněk Možnosti – Číselný rozsah – Seznam – Kalendářní rozsah – Délka textu Využití – Omezení překlepů – Zvýšení rychlosti zadávání dat

16 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 16 Výpočty v tabulkách – vzorce Pravidlo – Každý vzorec začíná znaménkem = Buňky – Relativní adresa – např. B6 – Absolutní adresa – např. $B$4 Operátory – + – * / ^ - mocnina (ALT 0094) Funkce – SUMA – PRŮMĚR – MAX – MIN – A mnoho dalších…

17 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 17 Objekty v tabulkovém kalkulátoru Druhy objektů v textu – Obrázek – Graf – Textové pole – Diagram – Matematické rovnice – Zvuk – Video Vlastnosti objektů – Umístění a velikost objektu – Obrys a stínování

18 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 18 Tvorba grafů POSTUP 1. Vyznačíme vhodnou oblast buněk včetně nadpisů sloupců – Graf lze vytvořit jen z číselných hodnot 2. Spustíme a dokončíme Průvodce grafem 3. Zvolíme vhodné umístění grafu u tabulky 4. Upravíme velikost grafu 5. Upravíme vzhled grafu – Dvojklik na zvolené části grafu – Pomocí panelu nástrojů Graf

19 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 19 Obrázky v tabulkovém kalkulátoru Kliparty, WordArty, Automatické tvary – Sady hotových obrázků a tvarů k použití Vlastní obrázky – Vložení vlastních fotografií s možností úprav Možnosti práce – Úprava velikosti a umístění na stránce – Změna barevnosti a ohraničení obrázku – Oříznutí obrázku – Otáčení obrázku

20 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 20 Příprava pro tisk Vzhled stránky – Orientace na výšku nebo na šířku – Velikost papíru – Okraje – Záhlaví a zápatí – např. číslování stran Náhled – Kontrola před tiskem Tisk – Počet kopií – Možnost procentuálního zmenšení či zvětšení tisku – Rozsah stránek nebo Výběr buněk – Vlastnosti tiskárny

21 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 21 Šablony Šablona – Obsahuje výchozí nastavení tabulkového kalkulátoru Druhy šablon – Předdefinované – Nabídka Soubor – Nový Ukázkové řešené úlohy – Vlastní Možnost vytvoření vlastní šablony s tabulkou

22 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 22 Užitečné funkce Kontrola pravopisu – Upozornění na překlepy, které nedávají význam Najít a nahradit – Vyhledá požadovaný obsah v buňkách Automatický formát – Předdefinované vzhledy tabulek Podmíněné formátování – Změna vzhledu buněk dle zadané podmínky

23 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 23 Shrnutí Co jsme naučili ? – Základy tvorby a úprav tabulek na počítači Jak to využijeme ? – Ve většině zaměstnání – Při soukromém podnikání – Při vedení domácí agendy Co dál po kurzu ? – Pořídit si počítač s potřebnými programy – Stále se zdokonalovat – Využívat dalších výukových zdrojů

24 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 24 Odkazy na další výukové zdroje 1.http://82.208.50.193/ Příprava na testy počítačové gramotnosti ECDL 2. http://office.microsoft.com/cs- cz/training/default.aspx Školení orientované na Microsoft Office 3.http://webvzdelani.olportal.cz/ Vzdělávací portál Olomouckého kraje 4. http://www.nosch.cz/SIPVZ/projekty/Učebnice/obsah.htm Elektronická učebnice kancelářských aplikací 5.http://www.eduit.cz/man-oo1.htm Manuál pro práci s kancelářským balíkem Open Office 6.http://www.micr.cz/nppg.html Národní program počítačové gramotnosti - učební texty 7. http://archiv.e- gram.cz/index.asp?linkid=131919211144&jazyk=cz Počítačové výukové texty pro pedagogické pracovníky

25 Zpět na OBSAHOBSAH Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 25 Doporučení na závěr  Nenechte se odradit počátečními nezdary.  Neváhejte požádat o pomoc své přátele.  Postupujte od jednoduchých kroků ke složitějším.  Každou tabulku si průběžně ukládejte do své složky. Přeji Vám hodně úspěchů při tvorbě a úpravách tabulek na počítači.  Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Gymnázium a SOŠ ORLOVÁ - Lutyně, Ing. Marta Slawinská © 2006 Tvorba a úprava tabulek na počítači Nezbytné minimum znalostí Národní projekt SIPVZ ev. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google