Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Při vzdělávání dospělých vychází naše škola z Programů profesního vzdělávání dospělých,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Při vzdělávání dospělých vychází naše škola z Programů profesního vzdělávání dospělých,"— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

3 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Při vzdělávání dospělých vychází naše škola z Programů profesního vzdělávání dospělých, které vyhlásil kraj Vysočina. Ty reagují na skutečnost, že oproti vyspělým zemím je v ČR zapojeno do dalšího vzdělávání nižší procento dospělých občanů. Našim cílem je vytvářet podmínky pro profesní růst jednotlivců a tím zvýšit jejich flexibilitu a mobilitu v procesu aplikace nových technologických poznatků, moderních metod řízení a organizace práce. Našim hlavním cílem je vytvořit komplexní vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání občanů a jejich profesní růst.

4 Z hlediska stability a růstu zaměstnanosti je zapotřebí po dohodě se zaměstnavateli rozšířit kvalifikaci stávajících pracovníků tak, aby byli schopni na požadované úrovni plnit svoje úkoly. Našim cílem je nabízet takové vzdělávací aktivity, které pomohou v předstihu pracovníky připravit na nové kvalifikační požadavky a tím přispět ke změnám struktury kvalifikace pracovní síly v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů. Splnění tohoto záměru umožní především malým a středním podnikům lépe obstát v konkurenčním prostředí. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

5 Z informací, které jsou k dispozici vyplývá, že v současné době existuje celá řada volných pracovních míst ve strojírenských profesích, jako např. obráběč kovů, nástrojař, strojní kovář a slévač. Na druhé straně existuje celá řada občanů, kteří zaměstnání hledají. Jejich kvalifikační struktura však neodpovídá potřebám trhu práce. Naše škola, která je profesně zaměřena na strojírenské a elektrotechnické obory, významně napomáhá řešit problematiku dalšího vzdělávání dospělých v rámci regionu. V minulých letech získala značné zkušenosti při provádění různých forem rekvalifikací v rámci projektů PYRAMIDA, PROFIN a SPEKTRUM, které byly dotovány z programu PALMIF. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

6 Od roku 1996, kdy se naše škola zapojila do realizací rekvalifikačních projektů, prošly úspěšně různými vzdělávacími programy následující počty účastníků : rekvalifikační kurzy motivační a řemeslné 198 kurzy svařování 217 kurzy výpočetní techniky 701 kvalifikační zkoušky 12 rekvalifikační studium v učebních oborech 154 celkový počet absolventů rekvalifikačních kurzů1 128 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

7 SCHÉMAPROCESUVZDĚLÁVÁNÍDOSPĚLÝCH STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Rada pro rozvoj lidských zdrojů

8 ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ověření poptávky a potřeb – nutná spolupráce s firmami nebo úřady práce ověření poptávky a potřeb – nutná spolupráce s firmami nebo úřady práce zpracování základní nabídky vzdělávacích programů zpracování základní nabídky vzdělávacích programů upřesnění obsahu a rozsahu studia podle potřeb konkrétních firem (popř. úřadů práce) a podle úrovně vstupních znalostí účastníků studia upřesnění obsahu a rozsahu studia podle potřeb konkrétních firem (popř. úřadů práce) a podle úrovně vstupních znalostí účastníků studia projednání spolupráce s firmami při vlastní realizaci vzdělávacího programu – praxe na pracovištích firmy, zapojení odborných pracovníků do lektorské činnosti projednání spolupráce s firmami při vlastní realizaci vzdělávacího programu – praxe na pracovištích firmy, zapojení odborných pracovníků do lektorské činnosti

9 RIZIKA SPOJENÁ S REALIZACÍ malý zájem mnoha nezaměstnaných o vzdělávání – je nutná spolupráce s úřadem práce při výběru vhodných uchazečů malý zájem mnoha nezaměstnaných o vzdělávání – je nutná spolupráce s úřadem práce při výběru vhodných uchazečů nevyjasnění požadavků na absolventy vzdělávacích programů ze strany některých firem – požadavek na co nejkratší dobu studia, vysoké požadavky na znalosti absolventů, neochota vytvořit podmínky pro studium, požadavek na co nejnižší finanční náklady nevyjasnění požadavků na absolventy vzdělávacích programů ze strany některých firem – požadavek na co nejkratší dobu studia, vysoké požadavky na znalosti absolventů, neochota vytvořit podmínky pro studium, požadavek na co nejnižší finanční náklady chybějící koncepce vzdělávání zaměstnanců u některých firem, nepředvídatelné změny názorů na zaměření, obsah a rozsah vzdělávání chybějící koncepce vzdělávání zaměstnanců u některých firem, nepředvídatelné změny názorů na zaměření, obsah a rozsah vzdělávání ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH :

10 rekvalifikační kurzy slévač – formíř a strojní kovář pro firmu ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou výběr vhodných zájemců o rekvalifikaci z řad vlastních zaměstnanců výběr vhodných zájemců o rekvalifikaci z řad vlastních zaměstnanců zájem firmy o průběh a výsledky studia zájem firmy o průběh a výsledky studia vytvoření optimálních podmínek pro realizaci vytvoření optimálních podmínek pro realizaci zapojení odborných pracovníků firmy do lektorské činnosti zapojení odborných pracovníků firmy do lektorské činnosti rekvalifikační studium v učebním oboru elektrikář rekvalifikační studium v učebním oboru elektrikář zájem účastníků o získání potřebných vědomostí a dovedností zájem účastníků o získání potřebných vědomostí a dovedností velmi dobrá spolupráce se zaměstnavateli účastníků studia velmi dobrá spolupráce se zaměstnavateli účastníků studia ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : PŘÍKLADY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ

11 kurzy programování a obsluhy CNC obráběcích strojů kurzy programování a obsluhy CNC obráběcích strojů výběr vhodných zájemců o rekvalifikaci ze strany úřadu práce výběr vhodných zájemců o rekvalifikaci ze strany úřadu práce zájem úřadu práce o průběh a výsledky studia zájem úřadu práce o průběh a výsledky studia zájem účastníků o získání potřebných vědomostí a dovedností pilotní ověření vzdělávacího kurzu „Seřizovač CNC strojů“ pro firmu VALEO pilotní ověření vzdělávacího kurzu „Seřizovač CNC strojů“ pro firmu VALEO ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : PŘÍKLADY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ

12 Program setkání zástupců firem dne 24. 4. 2006 Informace o programech pro vzdělávání dospělých a nabídka vzdělávacího kurzu Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů pro vzdělávání zaměstnanců firemInformace o programech pro vzdělávání dospělých a nabídka vzdělávacího kurzu Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů pro vzdělávání zaměstnanců firem Názor firem na vytvoření poradního sboruNázor firem na vytvoření poradního sboru Prohlídka pracoviště pro výuku CNC obráběníProhlídka pracoviště pro výuku CNC obrábění SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

13 Zájem firem o nově přijaté žáky podle oborů

14 Názor firem na vytvoření poradního sboru Cílem poradního sboru je prohloubení spolupráce naší školy s firmami při počátečním i dalším vzdělávání v technických oborech. Máme představu, že bychom minimálně dvakrát ročně (duben – po přijímacím řízení, říjen nebo listopad – před náborem nových žáků) svolali schůzku zástupců školy a firem, na které bychom si vzájemně vyměnili názory na obsah výchovně vzdělávací práce. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

15 Na schůzkách navrhujeme následující body programu : informace školy o výsledcích výchovně vzdělávací práce a o plánovaných záměrech informace školy o výsledcích výchovně vzdělávací práce a o plánovaných záměrech vzdělávací nabídka školy v počátečním i dalším vzdělávání vzdělávací nabídka školy v počátečním i dalším vzdělávání odborná praxe žáků školy na pracovištích firem odborná praxe žáků školy na pracovištích firem informace o vývoji zájmu veřejnosti o jednotlivé obory studia informace o vývoji zájmu veřejnosti o jednotlivé obory studia názory zástupců firem na obsah a kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a náměty na její zlepšení názory zástupců firem na obsah a kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a náměty na její zlepšení informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a o způsobu případné motivace žáků informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a o způsobu případné motivace žáků SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

16 informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a o způsobu případné motivace žáků informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a o způsobu případné motivace žáků podrobnější informace firem o obsahu jednotlivých profesí, pracovních a platových podmínkách, o perspektivě rozvoje profese ve firmě i celé firmy apod. podrobnější informace firem o obsahu jednotlivých profesí, pracovních a platových podmínkách, o perspektivě rozvoje profese ve firmě i celé firmy apod. projednání společného postupu při získávání žáků ke studiu v technických učebních a studijních oborech projednání společného postupu při získávání žáků ke studiu v technických učebních a studijních oborech požadavky firem na vzdělávání svých zaměstnanců (rekvalifikace, zvyšování kvalifikace apod.) požadavky firem na vzdělávání svých zaměstnanců (rekvalifikace, zvyšování kvalifikace apod.) SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

17 nabídka možností spolupráce firem se školou (exkurze žáků a pracovníků, odborné stáže pracovníků, prezentace špičkových výrobků firmy, poskytnutí lektorů škole pro odborné vzdělávání pracovníků i žáků), pomoc škole při pořizování vybavení apod. nabídka možností spolupráce firem se školou (exkurze žáků a pracovníků, odborné stáže pracovníků, prezentace špičkových výrobků firmy, poskytnutí lektorů škole pro odborné vzdělávání pracovníků i žáků), pomoc škole při pořizování vybavení apod. Vytvoření poradního sboru v žádném případě neomezí individuální spolupráci školy s jednotlivými firmami. Naopak, lepší vzájemná informovanost přispěje k jejímu rozšíření. Podrobné informace od firem naší škole umožní lépe informovat rodiče a žáky základních škol o možnostech uplatnění jednotlivých oborů studia ve firmách. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

18 Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů. Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů. PROGRAMY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Program je určen pro zaměstnance, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti programování a obsluhy CNC obráběcí techniky. Od uchazečů o vzdělávací program se vyžadují základní znalosti obrábění na konvenčních obráběcích strojích včetně použití obráběcích nástrojů a stanovení optimálních řezných podmínek, základní znalosti technologie zpracování a obrábění kovů a základní znalosti práce s výpočetní technikou. Vzdělávací program umožní uchazečům doplnit profesní znalosti a získat nové vědomosti a dovednosti v programování a obsluze CNC obráběcí techniky podle konkrétních potřeb zaměstnavatele. Program je určen pro zaměstnance, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti programování a obsluhy CNC obráběcí techniky. Od uchazečů o vzdělávací program se vyžadují základní znalosti obrábění na konvenčních obráběcích strojích včetně použití obráběcích nástrojů a stanovení optimálních řezných podmínek, základní znalosti technologie zpracování a obrábění kovů a základní znalosti práce s výpočetní technikou. Vzdělávací program umožní uchazečům doplnit profesní znalosti a získat nové vědomosti a dovednosti v programování a obsluze CNC obráběcí techniky podle konkrétních potřeb zaměstnavatele.

19 Předpokládaný rozsah programu: 80 hod. Obsahová náplň programu: seznámení s řídícími systémy HEIDENHAIN pro frézování, SINUMERIC pro soustružení a frézování, FANUC 21 TB pro soustružení. Orientační cena kurzu pro jednoho účastníka: 10.000,- Kč Tento vzdělávací program byl pilotně ověřen v červenci 2006, další kurzy mohou probíhat od září 2006. Na pilotní kurz byla poskytnuta dotace z projektu. PROGRAMY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů. Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů.

20 V současné době neexistuje možnost pružného zvýšení kvalifikace občanů – vyučení v oboru. Nový školský zákon zrušil rekvalifikační studium, ve kterém mohli zájemci o vyučení získat požadovanou kvalifikaci obvykle za dobu jednoho a půl roku. Nově zavedené distanční studium není možné realizovat, protože MŠMT ČR nevydalo příslušné učební dokumenty, navíc je vyžadováno, aby bylo o rok delší než denní studium. Tento neúnosný stav nás inspiroval k podání projektu, který využívá zákona o uznávání kvalifikace, který vstoupí v platnost od 1. 7. 2006. PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

21 V rámci tohoto projektu je plánováno vytvořit nový systém vzdělávání občanů (prozatím těch, kteří jsou alespoň vyučeni), který zahrnuje nové prvky modulárně uspořádaného studia s využitím e-learningového učení, internetu a elektronické komunikace s možností individuální přípravy a konzultací. Studující bude mít možnost zvolit rozsah, obsah a tempo přípravy na základě doporučení školy a úrovně svých vstupních znalostí (druh a obor vzdělání, praktické zkušenost apod.). Úspěšným absolvováním jednotlivých modulů studia získá odbornou kvalifikaci s možností jejího rozšíření na střední vzdělání s výučním listem ve zvoleném oboru studia. PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

22 Protože studium je určeno pro občany se středním vzděláním a vyšším, předpokládá se pouze studium odborných předmětů, což umožní přípravu zkrátit až na dobu několika měsíců. V rámci projektu se počítá s přípravou vzdělávacích programů pro obory slévač, obráběč kovů, nástrojař, strojní kovář a elektrikář. Vzdělávací program elektrikář je plánováno pilotně ověřit. Navrhované vzdělávací programy mohou výrazně urychlit vzdělávání zaměstnanců firem. Z toho důvodu je budeme realizovat i v případě, že projekt nebude schválen. PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

23 DĚKUJI ZA POZORNOST

24


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Při vzdělávání dospělých vychází naše škola z Programů profesního vzdělávání dospělých,"

Podobné prezentace


Reklamy Google