Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Dřevo jako materiál pro truhlářskou výrobu Sada číslo: ICT-102A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102A-01 Téma vzdělávacího materiálu: Houby poškozující dřevo – morfologie hub, podmínky pro růst Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o morfologii hub poškozujících dřevo. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor truhlář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Houby poškozující dřevo Morfologie hub, podmínky pro růst
Výskytu hub zabráníme tím, že odstraníme podmínky pro jejich růst.

3 Poškození dřeva houbami
Houby patří mezi nerozšířenější škůdce dřeva. Spory - zárodky hub jsou všudypřítomné. Začínají růst při odpovídající vlhkosti a teplotě. Ke svému růstu potřebují organické látky, které získávají ze dřevní hmoty. Dřevo nevratně poškozují. Zhoršují fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva.

4 Výtrusy (spory) – jsou jednobuněčné zárodky hub.
Morfologie hub (Studuje vnější stavbu hub, zabývá se rozmnožováním a rozšiřováním hub) Výtrusy (spory) – jsou jednobuněčné zárodky hub. Hyfa – je houbové vlákno, které začne vyrůstat ze spory. Podhoubí (Mycelium) – jsou to rozvětvené houbové vlákna, které prorůstají dřevní hmotou. Plodnice – je to viditelná část, vyrůstá z podhoubí na povrch. Dozrávají zde spory.

5 Výtrusy - spory Slouží k dalšímu rozmnožování hub.
Šíří se vzduchem - vzhledem ke své mikroskopické velikosti a hmotnosti jsou volně unášeny na velké vzdálenosti. Usazení na vhodném stanovišti - v případě, že výtrusy narazí na vhodný materiál – dřevo s dostatečnou vlhkostí a teplotou; spora praskne a začne z ní vyrůstat houbové vlákno.

6 Hyfa Je to vlákno houby – základní stavební prvek těla houby.
Obrázek č. 1. Je to vlákno houby – základní stavební prvek těla houby. Velice rychle se rozvětvují. Má schopnost prorůstat dřevní hmotou. Může dosahovat délky i několika metrů. Hyfy mají mikroskopický průměr, a tudíž jsou těžko pozorovatelné. Vypouštějí do dřeva enzymy, kterými rozpouštějí složky dřeva a vstřebávají je.

7 Podhoubí - mycelium Je to shluk vzájemně propletených vláken.
Obrázek č. 2. Je to shluk vzájemně propletených vláken. Část mycelia prorůstá do dřeva a získává z něj výživu. Další část se rozrůstá po ploše dřeva a šíří nákazu na další místa. Mycelium při vhodných podmínkách proroste celým objemem dřeva.

8 Plodnice Vyrůstá z podhoubí.
Obrázek č. 3. Vyrůstá z podhoubí. Slouží k produkci spor a následnému rozmnožování. Může mít různý tvar a velikost. Vyrůstá až ve chvíli, kdy je dřevo již houbou značně zasaženo. V případě horších podmínek pro růst nemusí vyrůst vůbec, i přesto je dřevo houbou poškozováno.

9 Podmínky pro růst hub Teplota – ideální pro většinu hub je 20°C až 35°C. Vlhkost dřeva – je pro růst nezbytná. Obsah vzduchu ve dřevě – při nedostatečném obsahu se růst hub zastavuje.

10 Teplota Při vyšších, či nižších teplotách nejsou houby schopny získávat z dřevní hmoty organické látky = neschopnost růstu a rozmnožování. Při nižších teplotách houby zastavují svůj růst. Nedochází k dalšímu poškozování. Při teplotách přesahujících 80°C a působících soustavně několik hodin dochází k odumření hub. Toto nastává při umělém sušení dřeva.

11 Vlhkost dřeva Je rozhodujícím faktorem pro růst hub.
Riziko napadení se zvětšuje, když je vlhkost dřeva dlouhodobě nad 25% vlhkosti. Potřeba velikosti vlhkosti dřeva se liší podle druhu konkrétní houby. Obecně pletí, že většina dřevokazných hub potřebuje ke svému růstu určitý obsah vody volné (tedy nad 30% vlhkosti). Možnost napadení suchého dřeva je téměř nulová.

12 Obsah vzduchu ve dřevě Pro svůj růst potřebují houby dostatečný obsah vzduchu ve dřevě. Při nedostatku vzduchu nejsou schopny růstu. Nemohou růst např. ve dřevě ponořeném pod vodní hladinou.

13 Použité zdroje KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN ŽÁK, Jaroslav. Ochrana dřeva ve stavbě: odborná příručka pro stavebníky, investory, projektanty a architekty. Vyd. 1. Praha: ARCH, 1998, 93 s. ISBN Obrázek č. 1. – WOLF, The Alpha [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyfa> Obrázek č. 2. – LEX, vB [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mycelium> Obrázek č. 3. – CAYCE [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evokazn%C3%A9_houby>

14 Otázky k opakování a ověření učiva
1. Co jsou to výtrusy a kde vznikají? 2. Z čeho se skládá podhoubí a k čemu slouží? 3. Vyjmenuj a popiš tři základní podmínky pro růst hub. 4. Jak ovlivňuje okolní teplota růst hub? 5. Jak ovlivňuje vlhkost dřeva růst hub?


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google