Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program EVVO = program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program EVVO = program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty"— Transkript prezentace:

1 Program EVVO = program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
= program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty program MŽP a MŠMT administrovaný SSEV Pavučina a ČSOP

2 EVVO Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,§16) Environmental (fr.) – týkající se prostředí

3 Trvale udržitelný rozvoj (suistainable development)
= regulovaný hospodářský rozvoj, který uspokojuje potřeby generace současné s ohledem na generace následující

4

5 Cíle EVVO environmentální výchova na škole by měla ovlivnit způsoby chování i myšlení žáků nejen ve vztahu k živé a neživé přírodě, ale i ke svému okolí a lidem s nimiž se setkávají. péče o ŽP závisí na úrovni vzdělanosti jedince cílem environmentální výchovy je vytvářet pozitivní postoj k tomuto prostředí, budovat úctu k životu ve všech jeho formách, seznamovat se s ochranou prostředí kolem nás a pochopit provázanost sociálních, kulturních a ekonomických problémů. Cílovou skupinou jsou všichni žáci školy.

6 Konkrétní cíle školního programu
zařazení programu EVVO do vzdělávacího procesu environmentální osvěta ekologizace provozu školy podpora sportovních aktivit v přírodě péče o estetické prostředí podporování dobrých mezilidských vztahů prohlubovat odbornou přípravu školního koordinátora environmentální výchovy

7 Zařazení programu EVVO do vzdělávacího procesu
- témata týkající se vztahu člověka a přírody studia zařadit do všech předmětů

8 Enviromentální osvěta
Ekologické akce Den Země, Den vody, Den handicapovaných zvířat Ekologické exkurze NPR, CHKO, ekologické provozy Besedy CommUNITY inspiration, „Život bez tabáku“, atd.

9 Dobranov

10 Kozí farma Pěnčín

11 Ekologizace provozu školy
Třídění odpadů Šetření energie

12 Sportovní aktivity v přírodě
Sportovní a turistické kurzy

13 Expedice Jeseníky

14 Vodácké kurzy

15 Adaptační dny pro první ročníky

16 Corny pohár 2009

17 Péče o estetické prostředí
péče o estetické prostředí ve třídách (projektový den Adventní dílny) péče o přírodní areál školy (gingo biloba)

18 Adventní dílny

19

20 Podpora dobrých mezilidských vztahů
podporování dobrých mezilidských vztahů podpora pozitivní atmosféry ve škole i na akcích mimo školu podporování patriotismu školy

21 Sbírky

22 Krajské sportovní dny handicapovaných - Doksy

23 Charitativní divadelní představení DKM

24 Vysvědčení netradičně

25 Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
SEV Divizna SEV Střevlík EP Orsej SPP Čmelák Archa – centrum pro zvířata v nouzi aj.

26 Motivace v rámci EVVO pro rok 2009/10 – spolupráce s SSEV Pavučina
Akce SEV Divizna – výukové programy pro SŠ: jednodenní, pobytové Liberec a okolí IQ centrum Babylon Akce Archa – sponzoring ZOO Liberec Akce SPP Čmelák - výukové programy pro SŠ: Akce SPP Střevlík - výukové programy pro SŠ: jednodenní, pobytové Oldřichov v Hájích a okolí Akce EP Orsej při VMG Česká Lípa: jednodenní akce

27 Návrhy aktivit v rámci školy
uspořádání turistického pochodu nejen pro žáky školy (např. „Stopa OA“) úprava pozemku školy

28 Civilizace? Lidská populace se po dobu trvání své existence podílí na utváření životního prostředí. Po epoše lovců a pastevců dochází k rozvoji řemesel a obchodu, budují se manufaktury, posléze mamutí průmyslové závody. Vyrábět a vydělávat – to je heslo 20.století! A v tomto duchu těžební společnosti drancují přírodu,výroba produkuje závratná množství výrobků, komíny uvolňují tisíce kubíků otravných plynů, řeky a jezera jsou zamořena zplodinami, Země je svazována stále vyšším počtem komunikací, miliony aut se v nekonečných proudech opile plouží a rostliny hynou, a zvířata utíkají, ale nemají kam. Města jsou plná workoholiků, lidí, kteří mají AIDS, bezprizorních dětí, na které rodiče nemají čas, kriminálních živlů a starých lidí, kteří vzpomínají na „staré zlaté časy“. Člověk zapomněl, že je pouze součástí přírody.


Stáhnout ppt "Program EVVO = program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty"

Podobné prezentace


Reklamy Google