Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR."— Transkript prezentace:

1 1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR

2 Vývoj medicíny  MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB, PSORIÁZY ATD. SNIŽUJE NUTNOST HOSPITALIZACÍ A NUTÍ K CENTRALIZACI PÉČE DO VĚTŠÍCH NEMOCNIC  MALÉ OPERAČNÍ OBORY – NEJSOU MALÉ VÝZNAMEM, ALE TÍM, ŽE SE V NICH DĚLAJÍ ZPRAVIDLA ORGÁNOVĚ ZAMĚŘENÉ OPERAČNÍ ZÁKROKY, KTERÉ DNES LZE ŘEŠIT METODAMI MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE – NENÍ TŘEBA HOSPITALIZACE (OFTALMOLOGIE, ORL, GYNEKOLOGIE, ORTOPEDIE ATD.)  MNOHEM AKTIVNĚJŠÍ A INVAZIVNĚJŠÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ I V INTERNÍCH OBORECH (KARDIOLOGIE, GASTROENTEROLOGIE, ANGIOLOGIE, NEUROLOGIE) ZKRACUJE A ČINÍ ZBYTEČNÝMI MNOHÉ HOSPITALIZACE 2

3 PRVOTNÍ IMPULS  NUTNOST ZVÝŠIT PLATY LÉKAŘŮM (KONKURENCESCHOPNOST ČR)  SYSTÉM STOJÍCÍ NA NEAKCEPTOVATELNÉM MNOŽSTVÍ PŘESČASOVÉ PRÁCE BRÁNÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, SNIŽUJÍCÍ ATRAKTIVITU PROFESE A MOTIVACE LÉKAŘŮ  NEDOSTATEK LÉKAŘŮ, SOUBĚHY, OBCHÁZENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE, PŘEPLÁCENÍ LÉKAŘŮ V NEATRAKTIVNÍCH LOKALITÁCH PŮSOBÍCÍ JAKO MZDOVÁ NÁKAZA A BOURAJÍCÍ PŘIROZENOU HIERARCHII ODMĚŇOVÁNÍ  BARIÉRA POKROKU V LÉČBĚ, ZBYTEČNÉ INVESTICE (EVROPSKÉ FONDY), BLOK ROZVOJI MODERNÍ „OUTPATIENT“ PÉČE 3

4 NEŘEŠENÉ PROBLÉMY  BARIÉRA MEZI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ, ÚSTAVNÍ A KOMUNITNÍ, DOMÁCÍ PÉČÍ (PSYCHIATRIE)  PŘÍLIŠ MALÉ KRAJE VEDOU SPÍŠE K BUDOVÁNÍ ZBYTEČNÝCH DUPLICIT  LOKÁLNÍ KONKURENČNÍ BOJ, SOUPEŘENÍ SOUSEDNÍCH MĚST A OOBCÍ, POLITICKÉ VLIVY, KONFLIKT ZÁJMŮ ZŘIZOVATELŮ (STÁT, KRAJE, OBCE, SOUKROMÍ VLASTNÍCI)  JE OTÁZKA JESTLI MÁME REZIGNOVAT NA VÝVOJ A PONECHÁVAT EXTENZIVNÍ SÍT EKONOMICKY OHROŽENÝCH LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO SE PŘESTO SNAŽIT ROZUMNÉ ZMĚNY UDĚLAT 4

5 Nestanovená koncepce  AKADEMICKÁ A „KRAJSKÁ“ MEDICÍNA, POČET FAKULTNÍCH NEMOCNIC, FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKY, VÝZKUMU  ROVNOVÁHA MEZI NEMOCNIČNÍMI KOLOSY A REGIONÁLNÍMI A MÍSTNÍMI NEMOCNICEMI (MÍRA CENTRALIZACE), ŘETĚZCE A JEDNOTLIVÍ POSKYTOVATELÉ  ROZVOJ ČI NEROZVOJ AMBULANTNÍCH „KLINIK“, PLNĚ VYBAVENÝCH AMBULANTNÍCH CENTER (KUPŘ. OČNÍ KLINIKY, SPECIALIZOVANÉ CHIRUGICKÉ KLINIKY NA JEDNODENNÍ PÉČI DOPLNĚNÝCH O DOMÁCÍ PÉČI  MALÉ A VELKÉ PORODNICE, ORGANIZACE NEONATOLOGIE 5

6 Vývoj počtu akutních lůžek v ČR Z dlouhodobého hlediska je trend vývoje celkového počtu akutních lůžek (lůžka standardní a intenzivní) klesající. počet akutních lůžek k 1.1.2008: 56 936 počet akutních lůžek k 31.12.2010:54 190 počet akutních lůžek k 1.11.2011:54 013 počet akutních lůžek k 1.4.2012:51 237 Pokud bychom uvažovali normativ počtu lůžek na 1000 obyvatel 4,5, byl by optimální cílový stav akutních lůžek za ČR 47 042 lůžek. 6

7 Jak jsme k tomu došli Na základě zdrojových dat této analýzy byla ve VZP ČR zpracována modelace optimálního počtu akutních lůžek v celé ČR. Tato analýza zohledňuje následující parametry: počet lůžek v roce 2010 a 2011 typ lůžek (intenzivní, akutní, následná, sociální) počet obyvatel daného kraje migraci za zdravotní péčí obložnost – minimálně 75% (za stávajícího režimu !! – další lůžka u některých oborů až desítky procent jsou uvolnitelná změnou činnosti – přechod do semiambulantní péče – malé chirurgické obory) 7

8 JEDEN ZE ZPŮSOBU VÝPOČTU POTŘEBY LŮŽEK 8 MDC počet případů počet ZZ počet OD prům. počet OD na 1 ZZ počet ZZ nad prům. počet OD u ZZ nad prům. hypotetická "úspora" OD v případě dosažení průměrné doby MDC 00 - pre mdc8 00888250 85731,3260%126 83831 300 MDC 01 - nemoci a poruchy nervovú soustavy97 524145694 5907,1242%378 62368 483 MDC 02 - nemoci a poruchy oka21 91112583 1793,8047%47 33611 825 MDC 03 - nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla56 096139239 8304,2850%110 14724 526 MDC 04 - nemoci a poruchy dýchací soustavy68 352140618 9079,0540%319 59054 262 MDC 05 - nemoci a poruchy oběhové soustavy180 6471461 239 6656,8660%791 015140 326 MDC 06 - nemoci a poruchy trávicí soustavy120 860146747 9106,1943%398 43261 700 MDC 07 - nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 43 921140349 6987,9745%183 45128 518 MDC 08 - nemoci a poruchy muskuloskeletární soustavy a pojivových tkání 162 9451481 227 8097,5438%623 734121 265 MDC 09 - nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 49 159144340 2456,9239%199 39635 721 MDC 10 - nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční 32 904142233 5137,1049%137 70821 017 MDC 11 - nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu 60 934142387 7546,3754%227 30931 677 MDC 12 - nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy 21 919137108 7754,9757%59 78711 203 MDC 13 - nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 57 228134220 9823,8656%124 64624 922

9 JINÝ ZPŮSOB – DATA NRC A PŘÍKLAD JEDNOHO KRAJE 9 NRCrestrukturalizace LZZ odbornost opt. podle produkce KP nyníKP návrh rozdíl opt.produkce - KP nyní rozdíl opt.produkce - KP návrh Interna 480438469 4211 Chirurgie 398452482 -54-84 Gynekologie 187249 -62 Pediatrie včetně neonatologie 207278251 -71-44 Kožní 506444 -146 ORL 364230 -66 Oční 246132 -37-8 Ortopedie 165178159 -136 ARO 2627 Infekční 7711472 -375 Neurologie 14215674 -1468 Onkologie 920 -11 TRN 687652 -816 Radioterapie 4352 -9 Urologie 808120 60 Rehabilitace 626888 -6-26 celkem2054 23562121 -302-67 Kardiologie 50 Int. por. péče 30 30

10 Praktické příklady toho, že je to schůdné

11 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 11 23101000 počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády692 0638 jiné poruchy trávicího systému541 1309 dilatace, kyretáž a kónizace516 1030 diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy411 0637 jiná gastroenteritida a bolest břicha344 1132 infekce ledvin a močových cest331 0145 otřes mozku327 0542 srdeční arytmie a poruchy vedení320 0204 výkony na čočce s nebo bez vitrektomie316 0437 chronická obstruktivní plicní nemoc299

12 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 12 93201000 počet případů 0837konzervativní léčba problémů se zády558 0819artroskopie359 0535srdeční selhání322 0815výkony na horních končetinách284 1309dilatace, kyretáž a kónizace256 0638jiné poruchy trávicího systému252 0542srdeční arytmie a poruchy vedení240 0134cévní mozková příhoda s infarktem238 0441příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému208 1132infekce ledvin a močových cest205

13 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 13 75002000 počet případů 0837konzervativní léčba problémů se zády543 0638jiné poruchy trávicího systému316 0535srdeční selhání276 0637jiná gastroenteritida a bolest břicha275 0542srdeční arytmie a poruchy vedení244 0819artroskopie221 1309dilatace, kyretáž a kónizace168 0441příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému167 0543angina pectoris a bolest na hrudníku162 0333 epiglotitis, otitis media, infekce horních cest dýchacích, laryngotracheitis 161

14 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 14 86101000 počet případů 0837konzervativní léčba problémů se zády401 0638jiné poruchy trávicího systému308 0542srdeční arytmie a poruchy vedení282 0436prostá pneumonie a dávivý kašel273 0535srdeční selhání263 0134cévní mozková příhoda s infarktem228 1309dilatace, kyretáž a kónizace196 1031hypovolémie a poruchy elektrolytů152 1030diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy150 0804velké výkony replantace dolních končetin a jejich kloubů144

15 15 Diagnóza3H13I1 K305643dyspepsie R1043615břišní a panevní bolest E863027dehydratace J209296akutní bronchitis J040245akutní laryngitida J208242akutní bronchitis J00171akutní nasofaringitis S0091514povrchní poranění hlavy J039142akutní tonsilitis A0901110gastroenteritida J029112akutní zánět hltanu J459118Astma R5091110Horečka R11105Nausea a zvracení R5601011Febrilní křeče R55910Mdloba a kolaps S0600910Otřes mozku Příčiny hospitalizace – dětské odd. malé nemocnice

16 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 16

17 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 17

18 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 18

19 Jednání s odbornými společnostmi  v průběhu roku 2011 a 2012 probíhala opakovaná jednání se zástupci odborných společností ve vztahu k optimalizaci a restrukturalizaci lůžkového fondu  úzká konstruktivní spolupráce na tvorbě koncepce za jednotlivé odborné společnosti  konsenzuální závěry jednání (ten se trochu změnil, když se to rozkřiklo)  shoda na vytipování výkonů vhodných pro režim jednodenní péče na lůžku (JPL)  shoda na metodice nasmlouvání spojeného lůžkového fondu (MOJIP, SLF) 19

20 Klíčové výkony Zhodnocení produkce a erudice ve vybraných oborech dle minimálního počtu tzv. klíčových výkonů zpracovaných ve spolupráci s českými odbornými společnostmi zpravidla ČLS JEP nebo mezinárodními institucemi  Gynekologie a porodnictví  Minimální počty porodů dle OS 800/rok, dle VZP ČR 500/rok  Urologie (počty dle mezinárodních institucí)  Radikální prostatektomie (min 20 výkonů/rok)  Nefrektomie (min 20 výkonů/rok)  Radikální cystektomie (min 10 výkonů/rok)  Ortopedie  Primární operace kyčle (Prac. typ A: min 200/rok; Prac. typ B: min 100/rok)  TEP kolena (Prac. typ A: min 100/rok; Prac. typ B: min 60/rok)  Revizní operace (Prac. typ A: min 30/rok; Prac. typ B: min 20/rok) 20

21 Specializovaná pracoviště, KEP, Poměr mezi vybranými DRG skupinami  Specializovaná pracoviště – včetně související péče  Centra se zvláštní smlouvou  Cerebrovaskulární centra (včetně iktových jednotek)  Trauma centra  Kardiovaskulární centra (revize pracovišť s ohledem na VTP, počet léčených pacientů)  Klinicko-ekonomické parametry  Průměrná délka hospitalizace  Účelové hospitalizace (např. 2 dny)  Dlouhé hospitalizace (překračující středí délku hospitalizace nad povolenou odchylkou pro jednotlivé obory dle SZV, např. interna nad 14 dnů)  % sekundárních překladů  Maximální počet sekundárních překladů (do 11%)  Stanovení pom ě ru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními d ů vody pro hospitalizaci (pom ě r terapeutických a diagnostických hospitalizací) 21

22 OTÁZKA PORODNIC 22  VÝZNAM POČTU PORODŮ NEPŘECEŇUJEME, MENŠÍ PORODNICKÉ ZAŘÍZENÍ S PORODY V „DOMÁCÍM“ PROSTŘEDÍ MŮŽE MÍT SMYSL,  MALÁ PORODNICE MŮŽE BÝT TAKÉ NUTNÝM KOMPROMISEM V ODLOUČENÉ OBLASTI  JINAK PORODNICTVÍ, KTERÉ JE AKUTNÍ MEDICÍNOU S POŽADAVKY NA MIMOŘÁDNOU BEZPEČNOST A MIMOŘÁDNĚ DOBRÉ VÝSLEDKY PÉČE MUSÍ BÝT NÁLEŽITĚ PERSONÁLNĚ A TECHNICKY VYBAVENO – SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (NEONATOLOGIE, KOMPLEMENT, INTENZIVNÍ PÉČE), COŽ JE EFEKTIVNÍ POUZE VE VĚTŠÍM ZAŘÍZENÍ

23 PRAVIDLA AKREDITACE MĚLA BY BÝT ZALOŽENA NA :  POČTU A SPEKTRU VÝKONŮ V DANÉ ODBORNOSTI  PERSONÁLNÍM A TECHNICKÉM VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ  DOSTATEČNÉM SPÁDU ZARUČUJÍCÍ DOBROU ERUDICI V CELÉ ŠÍŘI OBORU  POČET LŮŽEK NEHRAJE ROLI TAM, KDE KLÍČOVÉ JE JINÉ VYBAVENÍ SOUVISEJÍCÍ S LÉČENÍM V DUCHU DOBY 23

24 Kritéria hodnocení LZZ při restrukturalizaci  Plnění věcného, technického a personálního vybavení  Souběh úvazků (maximálně 1,2)  Minimální využití lůžkového fondu ve výši 75%  Geografická dostupnost péče  Zhodnocení produkce ve vybraných oborech (data NRC)  Minimální počet tzv. klíčových výkonů  Kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče 24

25 25 KEP – popisují efektivitu klinicko – ekonomické produkce nemocnice KEP obsahuje k dalšímu srovnávání tyto ukazatele : 8 nákladových položek 7 charakteristik případu počty případů (PP) celkové náklady základní sazbu DRG (ZS) VZP analyzuje produkci nemocnic dle jednotlivých profilů v klasifikačním systému DRG, tzv. KEP

26 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 26 0818 - velké výkony na kolenním kloubu parametrČR - MAXČR – PRŮMĚRČR-MIN SAL(min)217,8139,345,3 JIP(dni) 3,9 1,5 0,0 ODD(dni) 30,2 12,7 4,0 VYK(body)29 72114 1868 796 LAB(body) 5 320 943 51 RDG(body) 2 140 547 230 ZULP(Kč)15 939 1 877 0 ZUM(Kč) - vykázáno87 18158 41240 362 vek 75,1 69,1 67,0 cmi 4,6 4,2 4,1 % bez cc100,0 62,6 0,0 % s cc 92,9 24,4 0,0 % s mcc 100,0 13,0 0,0 % prekladu 100,0 24,9 0,0 % umrti 2,2 0,1 0,0 náklady162 418124 873 61 387 zákl.sazba 38 725 29 91014 955

27 Statistické vyhodnocení DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 27  Z počtu 63 nemocnic, jejichž data u DRG báze 0818 vstoupily do analýzy, se z pohledu celkových nákladů: 25 nemocnic pohybovalo v rozmezí +/- 10 % průměrných nákladů 20 nemocnic pohybovalo pod více než 10% průměrných nákladů 17 nemocnic pohybovalo nad více než 10% průměrných nákladů  Celková úspora ošetřovacích dnů a lůžek za předpokladu, že by pacienti byli hospitalizováni do maximálně průměrného počtu ošetřovacích dnů, by byla 15 230 OD, což znamená „úsporu“ 35 lůžek (při 85% obložnosti), při potenciální potřebě 344 lůžek.

28 STRUKTURA KAP 28 episoda je definována: důvodem návštěvy – nekomplikované chronické stavy zdravotní službou – hypertenze variantou zdravotní služby – esenciální hypertenze PAC počet pacientů VEK průměrný věk pacientů (nebylo dodáno pro pilot) VISIT průměrný počet návštěv v rámci roku %H/A souběh % pacientů léčených souběžně v jiné ambulanci či nemocnici se stejnou episodou VYKONY body za poskytnuté výkony KCK průměrný počet komplexních, cílených, kontrolních vyšetření MKT průměrný počet minimálních nebo telefonických kontaktů IND body za indukovanou péči LAB z toho za laboratoře RDG z toho za radiodiagnostiku RHB z toho za rehabilitaci DOM z toho za domácí péči Rp. průměrné Kč za vyzvednuté recepty ZULPprůměrné Kč za zvlášť účtované léčivé prostředky ZUM průměrné Kč za zvlášť účtované zdravotní materiály OFO průměrné Kč za ortopedické, foniatrické, optické pomůcky iiintervence invazivní s klinickou složitostí – závažnější / významné

29 29

30 30

31 Praktický postup Posouzení jednotlivých ZZ z pohledu důležitosti (nepodstatná zařízení z pohledu zajištění nároku pacienta ať již směřující ke konverzi k následné péči či k doplňku sítě dále nijak sofistikovaněji neposuzovat) Geografické posouzení sítě – vzdálenosti, implikace pro další postup (přehuštěná síť, význam krajského centra, odlehlé lokality), návaznost na sousední kraje Informace o kvalitě zařízení, stavebním stavu, dotacích, podmínkách pro rozvoj či udržení provozu – finanční situace. Posouzení oborů a počtů lůžek v nich z pohledu celokrajské perspektivy Posouzení rozumné míry centralizace jak spádové základní péče, tak péče specializované včetně dopadů celostátních koncepcí u superspecializované péče (různá míra centralizace v rámci ČR – velmi vysoce specializovaná centra potřeba 1-3 pracovišť v rámci ČR (kupř. metabolické vady, plicní hypertenze apod.), vysoce specializovaná péče 5-6 center (kupř. traumacentra), ostatní 12- 18 (kupř. onkologie). Příprava transformačních opatření pro jednotlivé nemocnice – počty lůžek následné péče, návaznosti akutní rehabilitace, vznik společného lůžkového fondu, nastavení ambulantní složky včetně zavedení jednodenní péče, stacionářů apod. Separátní úvaha nad sítí následné a rehabilitační péče včetně péče v léčebnách a lázeňských zařízeních 31

32 Příklad - kraj vysočina dojezdové vzdálenosti mezi nemocnicemi 32

33 dojezdové vzdálenosti do nemocnic za hranicemi kraje vysočina 33

34 Kadaň – 25 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS Chomutov – 23 km, VLAK, BUS Most – 24 km, VLAK, BUS Litoměřice – 69 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (puze nepřímé spojení) Rakovník – 32 km, VLAK, BUS (pouze nepřímé spojení) Kladno – 61 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení) Slaný – 53 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení) 21 min. 24 min. 33 min. 50 min. 41 min. 53 min. 24 min.

35 35 ODB Nemocnice HBNemocnice JINemocnice NMnMNemocnice PENemocnice TRNemocnice sv. ZdislavyCelkem nemocnice Vysočina Dohodn uté další snížení lůžek k 31.12.20 12 Počet smluvních lůžek: stav k 30.11.2011 Skutečn ý počet lůžek k 31. 12. 2011 Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k 30.11.2011 Skutečn ý počet lůžek k 31. 12. 2011 Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k 30.11.2011 Skutečn ý počet lůžek k 31. 12. 2011 Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k 30.11.2011 Skutečn ý počet lůžek k 31. 12. 2011 Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k 30.11.2011 Skutečn ý počet lůžek k 31. 12. 2011 Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k 30.11.2011 Skutečn ý počet lůžek k 31.12.20 11 Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k 30.11.2011 Skutečn ý počet lůžek k 31. 12. 2011 Počet lůžekNRC NRC- návrh VZP nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 opt. podle produkc e 3_2012 1H1interna 97 68 889888103 78887890 637463 394425394421 48015 515 1I1interna 13 66612611 6666688888 44 5044 1H7kardiologie 44 0-50 1I7kardiologie 0000 6661060000 0000 0000 666 6 2H1rehabilitace 25 20 0 0 0 23 20 68886810810062-38100 2H3infekční 24 20402040 2202000 28 20 114721129280 77-784 2I3infekční 44 00044 2H5TRN 22 30 25 240 0 7652767147682147 2H9neurologie 24 46 43 320 30200 00260 2120 14870148120117 14217125 2I9neurologie 00000444880000 0000044440 888128 3H1pediatrie 25 2038 353125312520392039262023 20 156131156137115 207-3 210 3I1pediatrie 5555544444333335353355555 22202220 3H4 neonatologi e 15 20 1520 15 10 20 15 85 8070 3I4 neonatologi e 6666355552000000000044440 15 5 4H2onkologie 200 00 0 0990 4H3radioterapie 49 46 49 46 43-346 4I3radioterapie 00000333000000 000 0000 33300 4H4kožní 20 00 01000 24 20 6444542420503020 5H1chirurgie 70807080 93 12893718171 57675770 85 16 392422376434415 398-81 479 5I1chirurgie 10 14 241811 9999910 66 660 5464 6H3 gynekologi e 50 4060 50 48 463531 2556 40 245 233190 187-3 190 6I3 gynekologi e 0000000000444000000000000 44400 6P3int.por.péče 3333000000000000000000000 3333000 6H6ortopedie 32 26 02030203024 38 302415 174155150118145 16520145 6I6ortopedie 00 0 0000000000044440 044440 7H1ORL 120 10030 20 0 00 0 4230423020361620 7H5oční 12 10 20 00110500 0180 100 6132552010241410 7H6urologie 200 00 210 20 0 00 0 8120814140 8040 7I6urologie 0000000000000000000000000 00000 7I8ARO 6666655555666665555555555 27 2627 celkem 491449491477417671 6345924293274113883693042833042942824684114684553614637 2 4092 1782 3452 2482 0582054-42058 z toho JIP 43 3747 725335 31 25232523 40 2866006196194190205174 rozdíl -42-14-740-37-79-102-23-60-21-10-22-57-13-107 -9-231-97-287-291

36 Jednání o budoucí podobě lůžkového fondu 36 debaty s většinou nemocnic na podobné téma již v minulých letech v souvislosti s oficielními záměry rozhovory od počátku 2011 dohoda o spolupráci ZP –květen 2011 květen – červen 2011 setkání s kraji srpen 2011 - účast KŘ na jednání SZP -ředitelů ZP, prezentace domluvených záměrů a postupů a jednohlasný souhlas všech přítomných / předcházel souhlas s tímto záměrem z porady ředitelů SZP/ září 2011 - individuální oficielní představení záměru ZP všem LZZ za účasti zástupců SZP,VZP a KÚ následné rozhovory, pokusy o řešení, některé konkrétní dohody zaslání paušálních výpovědí smluv všem LZZ /VZP/-listopad 2011 další/4./ kolo rozhovorů se všemi nemocnicemi – březen, duben 2012 ZÁSADA, KDO SE DOHODNE, MŮŽE SI PONECHAT PENÍZE POKUD NEPŘESUNE PÉČI JINAM

37 37 POSTUP V ROCE 2012 Zaměření na celé jednotky (stanice, oddělení) Hodnotit nejen obložnost, ale i efektivitu jednotlivých oddělení, indikovanost hospitalizací (kupř. observace) Snaha omezit sociální hospitalizace a využívání akutních lůžek místo následných Max. využít JLP (ZS) a SLF Oddělení pouze pokud splňuje min. počty nosných výkonů dle doporučení OS Využítí statistiky a stanovisek odborných společností CO SE TÝČE PENĚZ, SNAHA POJIŠŤOVNY O SDÍLENÍ EFEKTŮ RESTRUKTURALIZACE (FINANČNÍ SITUACE)

38 Dosavadní výstupy z jednání  26. 10. 2012 společné projednání výsledků strukturalizace a optimalizace lůžkového fondu mezi VZP ČR a SZP  29. 10. 2012 zveřejnění seznamu nemocnic s bližší specifikací typu Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb  od 5. 11. 2012 postupné předkládání návrhů Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb poskytovatelům 38

39 TYP SMLUV OD 1.1.2013 Procentuální podíl smluv dle délky trvání : 39

40 Dosavadní závěry restrukturalizace  u více než 80% poskytovatelů budou uzavřeny od 1.1.2013 s VZP ČR dlouhodobé smlouvy  u 11,8% poskytovatelů budou uzavřeny střednědobé smlouvy s částečnou změnou struktury  u 6,6 % poskytovatelů budou uzavřeny krátkodobé smlouvy s útlumem akutní lůžkové péče a u dalších 1,3% poskytovatelů dojde k ukončení smlouvy na akutní lůžkovou péči u těchto poskytovatelů proběhne transformace:  na lůžka následné péče  na sociální lůžka  s přechodem na jednodenní péči v případě chirurgických oborů  u vybraných oddělení nebudou služby od 1.1.2013 nasmlouvány 40

41 Děkuji za pozornost 41


Stáhnout ppt "1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google