Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR."— Transkript prezentace:

1 1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR

2 Vývoj medicíny  MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB, PSORIÁZY ATD. SNIŽUJE NUTNOST HOSPITALIZACÍ A NUTÍ K CENTRALIZACI PÉČE DO VĚTŠÍCH NEMOCNIC  MALÉ OPERAČNÍ OBORY – NEJSOU MALÉ VÝZNAMEM, ALE TÍM, ŽE SE V NICH DĚLAJÍ ZPRAVIDLA ORGÁNOVĚ ZAMĚŘENÉ OPERAČNÍ ZÁKROKY, KTERÉ DNES LZE ŘEŠIT METODAMI MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE – NENÍ TŘEBA HOSPITALIZACE (OFTALMOLOGIE, ORL, GYNEKOLOGIE, ORTOPEDIE ATD.)  MNOHEM AKTIVNĚJŠÍ A INVAZIVNĚJŠÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ I V INTERNÍCH OBORECH (KARDIOLOGIE, GASTROENTEROLOGIE, ANGIOLOGIE, NEUROLOGIE) ZKRACUJE A ČINÍ ZBYTEČNÝMI MNOHÉ HOSPITALIZACE 2

3 PRVOTNÍ IMPULS  NUTNOST ZVÝŠIT PLATY LÉKAŘŮM (KONKURENCESCHOPNOST ČR)  SYSTÉM STOJÍCÍ NA NEAKCEPTOVATELNÉM MNOŽSTVÍ PŘESČASOVÉ PRÁCE BRÁNÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, SNIŽUJÍCÍ ATRAKTIVITU PROFESE A MOTIVACE LÉKAŘŮ  NEDOSTATEK LÉKAŘŮ, SOUBĚHY, OBCHÁZENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE, PŘEPLÁCENÍ LÉKAŘŮ V NEATRAKTIVNÍCH LOKALITÁCH PŮSOBÍCÍ JAKO MZDOVÁ NÁKAZA A BOURAJÍCÍ PŘIROZENOU HIERARCHII ODMĚŇOVÁNÍ  BARIÉRA POKROKU V LÉČBĚ, ZBYTEČNÉ INVESTICE (EVROPSKÉ FONDY), BLOK ROZVOJI MODERNÍ „OUTPATIENT“ PÉČE 3

4 NEŘEŠENÉ PROBLÉMY  BARIÉRA MEZI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ, ÚSTAVNÍ A KOMUNITNÍ, DOMÁCÍ PÉČÍ (PSYCHIATRIE)  PŘÍLIŠ MALÉ KRAJE VEDOU SPÍŠE K BUDOVÁNÍ ZBYTEČNÝCH DUPLICIT  LOKÁLNÍ KONKURENČNÍ BOJ, SOUPEŘENÍ SOUSEDNÍCH MĚST A OOBCÍ, POLITICKÉ VLIVY, KONFLIKT ZÁJMŮ ZŘIZOVATELŮ (STÁT, KRAJE, OBCE, SOUKROMÍ VLASTNÍCI)  JE OTÁZKA JESTLI MÁME REZIGNOVAT NA VÝVOJ A PONECHÁVAT EXTENZIVNÍ SÍT EKONOMICKY OHROŽENÝCH LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO SE PŘESTO SNAŽIT ROZUMNÉ ZMĚNY UDĚLAT 4

5 Nestanovená koncepce  AKADEMICKÁ A „KRAJSKÁ“ MEDICÍNA, POČET FAKULTNÍCH NEMOCNIC, FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKY, VÝZKUMU  ROVNOVÁHA MEZI NEMOCNIČNÍMI KOLOSY A REGIONÁLNÍMI A MÍSTNÍMI NEMOCNICEMI (MÍRA CENTRALIZACE), ŘETĚZCE A JEDNOTLIVÍ POSKYTOVATELÉ  ROZVOJ ČI NEROZVOJ AMBULANTNÍCH „KLINIK“, PLNĚ VYBAVENÝCH AMBULANTNÍCH CENTER (KUPŘ. OČNÍ KLINIKY, SPECIALIZOVANÉ CHIRUGICKÉ KLINIKY NA JEDNODENNÍ PÉČI DOPLNĚNÝCH O DOMÁCÍ PÉČI  MALÉ A VELKÉ PORODNICE, ORGANIZACE NEONATOLOGIE 5

6 Vývoj počtu akutních lůžek v ČR Z dlouhodobého hlediska je trend vývoje celkového počtu akutních lůžek (lůžka standardní a intenzivní) klesající. počet akutních lůžek k : počet akutních lůžek k : počet akutních lůžek k : počet akutních lůžek k : Pokud bychom uvažovali normativ počtu lůžek na 1000 obyvatel 4,5, byl by optimální cílový stav akutních lůžek za ČR lůžek. 6

7 Jak jsme k tomu došli Na základě zdrojových dat této analýzy byla ve VZP ČR zpracována modelace optimálního počtu akutních lůžek v celé ČR. Tato analýza zohledňuje následující parametry: počet lůžek v roce 2010 a 2011 typ lůžek (intenzivní, akutní, následná, sociální) počet obyvatel daného kraje migraci za zdravotní péčí obložnost – minimálně 75% (za stávajícího režimu !! – další lůžka u některých oborů až desítky procent jsou uvolnitelná změnou činnosti – přechod do semiambulantní péče – malé chirurgické obory) 7

8 JEDEN ZE ZPŮSOBU VÝPOČTU POTŘEBY LŮŽEK 8 MDC počet případů počet ZZ počet OD prům. počet OD na 1 ZZ počet ZZ nad prům. počet OD u ZZ nad prům. hypotetická "úspora" OD v případě dosažení průměrné doby MDC 00 - pre mdc ,3260% MDC 01 - nemoci a poruchy nervovú soustavy ,1242% MDC 02 - nemoci a poruchy oka ,8047% MDC 03 - nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla ,2850% MDC 04 - nemoci a poruchy dýchací soustavy ,0540% MDC 05 - nemoci a poruchy oběhové soustavy ,8660% MDC 06 - nemoci a poruchy trávicí soustavy ,1943% MDC 07 - nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu ,9745% MDC 08 - nemoci a poruchy muskuloskeletární soustavy a pojivových tkání ,5438% MDC 09 - nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu ,9239% MDC 10 - nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční ,1049% MDC 11 - nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu ,3754% MDC 12 - nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy ,9757% MDC 13 - nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy ,8656%

9 JINÝ ZPŮSOB – DATA NRC A PŘÍKLAD JEDNOHO KRAJE 9 NRCrestrukturalizace LZZ odbornost opt. podle produkce KP nyníKP návrh rozdíl opt.produkce - KP nyní rozdíl opt.produkce - KP návrh Interna Chirurgie Gynekologie Pediatrie včetně neonatologie Kožní ORL Oční Ortopedie ARO 2627 Infekční Neurologie Onkologie TRN Radioterapie Urologie Rehabilitace celkem Kardiologie 50 Int. por. péče 30 30

10 Praktické příklady toho, že je to schůdné

11 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády jiné poruchy trávicího systému dilatace, kyretáž a kónizace diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy jiná gastroenteritida a bolest břicha infekce ledvin a močových cest otřes mozku srdeční arytmie a poruchy vedení výkony na čočce s nebo bez vitrektomie chronická obstruktivní plicní nemoc299

12 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC počet případů 0837konzervativní léčba problémů se zády artroskopie srdeční selhání výkony na horních končetinách dilatace, kyretáž a kónizace jiné poruchy trávicího systému srdeční arytmie a poruchy vedení cévní mozková příhoda s infarktem příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému infekce ledvin a močových cest205

13 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC počet případů 0837konzervativní léčba problémů se zády jiné poruchy trávicího systému srdeční selhání jiná gastroenteritida a bolest břicha srdeční arytmie a poruchy vedení artroskopie dilatace, kyretáž a kónizace příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému angina pectoris a bolest na hrudníku epiglotitis, otitis media, infekce horních cest dýchacích, laryngotracheitis 161

14 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC počet případů 0837konzervativní léčba problémů se zády jiné poruchy trávicího systému srdeční arytmie a poruchy vedení prostá pneumonie a dávivý kašel srdeční selhání cévní mozková příhoda s infarktem dilatace, kyretáž a kónizace hypovolémie a poruchy elektrolytů diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy velké výkony replantace dolních končetin a jejich kloubů144

15 15 Diagnóza3H13I1 K305643dyspepsie R břišní a panevní bolest E863027dehydratace J209296akutní bronchitis J040245akutní laryngitida J208242akutní bronchitis J00171akutní nasofaringitis S povrchní poranění hlavy J039142akutní tonsilitis A gastroenteritida J029112akutní zánět hltanu J459118Astma R Horečka R11105Nausea a zvracení R Febrilní křeče R55910Mdloba a kolaps S Otřes mozku Příčiny hospitalizace – dětské odd. malé nemocnice

16 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 16

17 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 17

18 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 18

19 Jednání s odbornými společnostmi  v průběhu roku 2011 a 2012 probíhala opakovaná jednání se zástupci odborných společností ve vztahu k optimalizaci a restrukturalizaci lůžkového fondu  úzká konstruktivní spolupráce na tvorbě koncepce za jednotlivé odborné společnosti  konsenzuální závěry jednání (ten se trochu změnil, když se to rozkřiklo)  shoda na vytipování výkonů vhodných pro režim jednodenní péče na lůžku (JPL)  shoda na metodice nasmlouvání spojeného lůžkového fondu (MOJIP, SLF) 19

20 Klíčové výkony Zhodnocení produkce a erudice ve vybraných oborech dle minimálního počtu tzv. klíčových výkonů zpracovaných ve spolupráci s českými odbornými společnostmi zpravidla ČLS JEP nebo mezinárodními institucemi  Gynekologie a porodnictví  Minimální počty porodů dle OS 800/rok, dle VZP ČR 500/rok  Urologie (počty dle mezinárodních institucí)  Radikální prostatektomie (min 20 výkonů/rok)  Nefrektomie (min 20 výkonů/rok)  Radikální cystektomie (min 10 výkonů/rok)  Ortopedie  Primární operace kyčle (Prac. typ A: min 200/rok; Prac. typ B: min 100/rok)  TEP kolena (Prac. typ A: min 100/rok; Prac. typ B: min 60/rok)  Revizní operace (Prac. typ A: min 30/rok; Prac. typ B: min 20/rok) 20

21 Specializovaná pracoviště, KEP, Poměr mezi vybranými DRG skupinami  Specializovaná pracoviště – včetně související péče  Centra se zvláštní smlouvou  Cerebrovaskulární centra (včetně iktových jednotek)  Trauma centra  Kardiovaskulární centra (revize pracovišť s ohledem na VTP, počet léčených pacientů)  Klinicko-ekonomické parametry  Průměrná délka hospitalizace  Účelové hospitalizace (např. 2 dny)  Dlouhé hospitalizace (překračující středí délku hospitalizace nad povolenou odchylkou pro jednotlivé obory dle SZV, např. interna nad 14 dnů)  % sekundárních překladů  Maximální počet sekundárních překladů (do 11%)  Stanovení pom ě ru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními d ů vody pro hospitalizaci (pom ě r terapeutických a diagnostických hospitalizací) 21

22 OTÁZKA PORODNIC 22  VÝZNAM POČTU PORODŮ NEPŘECEŇUJEME, MENŠÍ PORODNICKÉ ZAŘÍZENÍ S PORODY V „DOMÁCÍM“ PROSTŘEDÍ MŮŽE MÍT SMYSL,  MALÁ PORODNICE MŮŽE BÝT TAKÉ NUTNÝM KOMPROMISEM V ODLOUČENÉ OBLASTI  JINAK PORODNICTVÍ, KTERÉ JE AKUTNÍ MEDICÍNOU S POŽADAVKY NA MIMOŘÁDNOU BEZPEČNOST A MIMOŘÁDNĚ DOBRÉ VÝSLEDKY PÉČE MUSÍ BÝT NÁLEŽITĚ PERSONÁLNĚ A TECHNICKY VYBAVENO – SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (NEONATOLOGIE, KOMPLEMENT, INTENZIVNÍ PÉČE), COŽ JE EFEKTIVNÍ POUZE VE VĚTŠÍM ZAŘÍZENÍ

23 PRAVIDLA AKREDITACE MĚLA BY BÝT ZALOŽENA NA :  POČTU A SPEKTRU VÝKONŮ V DANÉ ODBORNOSTI  PERSONÁLNÍM A TECHNICKÉM VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ  DOSTATEČNÉM SPÁDU ZARUČUJÍCÍ DOBROU ERUDICI V CELÉ ŠÍŘI OBORU  POČET LŮŽEK NEHRAJE ROLI TAM, KDE KLÍČOVÉ JE JINÉ VYBAVENÍ SOUVISEJÍCÍ S LÉČENÍM V DUCHU DOBY 23

24 Kritéria hodnocení LZZ při restrukturalizaci  Plnění věcného, technického a personálního vybavení  Souběh úvazků (maximálně 1,2)  Minimální využití lůžkového fondu ve výši 75%  Geografická dostupnost péče  Zhodnocení produkce ve vybraných oborech (data NRC)  Minimální počet tzv. klíčových výkonů  Kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče 24

25 25 KEP – popisují efektivitu klinicko – ekonomické produkce nemocnice KEP obsahuje k dalšímu srovnávání tyto ukazatele : 8 nákladových položek 7 charakteristik případu počty případů (PP) celkové náklady základní sazbu DRG (ZS) VZP analyzuje produkci nemocnic dle jednotlivých profilů v klasifikačním systému DRG, tzv. KEP

26 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu velké výkony na kolenním kloubu parametrČR - MAXČR – PRŮMĚRČR-MIN SAL(min)217,8139,345,3 JIP(dni) 3,9 1,5 0,0 ODD(dni) 30,2 12,7 4,0 VYK(body) LAB(body) RDG(body) ZULP(Kč) ZUM(Kč) - vykázáno vek 75,1 69,1 67,0 cmi 4,6 4,2 4,1 % bez cc100,0 62,6 0,0 % s cc 92,9 24,4 0,0 % s mcc 100,0 13,0 0,0 % prekladu 100,0 24,9 0,0 % umrti 2,2 0,1 0,0 náklady zákl.sazba

27 Statistické vyhodnocení DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu 27  Z počtu 63 nemocnic, jejichž data u DRG báze 0818 vstoupily do analýzy, se z pohledu celkových nákladů: 25 nemocnic pohybovalo v rozmezí +/- 10 % průměrných nákladů 20 nemocnic pohybovalo pod více než 10% průměrných nákladů 17 nemocnic pohybovalo nad více než 10% průměrných nákladů  Celková úspora ošetřovacích dnů a lůžek za předpokladu, že by pacienti byli hospitalizováni do maximálně průměrného počtu ošetřovacích dnů, by byla OD, což znamená „úsporu“ 35 lůžek (při 85% obložnosti), při potenciální potřebě 344 lůžek.

28 STRUKTURA KAP 28 episoda je definována: důvodem návštěvy – nekomplikované chronické stavy zdravotní službou – hypertenze variantou zdravotní služby – esenciální hypertenze PAC počet pacientů VEK průměrný věk pacientů (nebylo dodáno pro pilot) VISIT průměrný počet návštěv v rámci roku %H/A souběh % pacientů léčených souběžně v jiné ambulanci či nemocnici se stejnou episodou VYKONY body za poskytnuté výkony KCK průměrný počet komplexních, cílených, kontrolních vyšetření MKT průměrný počet minimálních nebo telefonických kontaktů IND body za indukovanou péči LAB z toho za laboratoře RDG z toho za radiodiagnostiku RHB z toho za rehabilitaci DOM z toho za domácí péči Rp. průměrné Kč za vyzvednuté recepty ZULPprůměrné Kč za zvlášť účtované léčivé prostředky ZUM průměrné Kč za zvlášť účtované zdravotní materiály OFO průměrné Kč za ortopedické, foniatrické, optické pomůcky iiintervence invazivní s klinickou složitostí – závažnější / významné

29 29

30 30

31 Praktický postup Posouzení jednotlivých ZZ z pohledu důležitosti (nepodstatná zařízení z pohledu zajištění nároku pacienta ať již směřující ke konverzi k následné péči či k doplňku sítě dále nijak sofistikovaněji neposuzovat) Geografické posouzení sítě – vzdálenosti, implikace pro další postup (přehuštěná síť, význam krajského centra, odlehlé lokality), návaznost na sousední kraje Informace o kvalitě zařízení, stavebním stavu, dotacích, podmínkách pro rozvoj či udržení provozu – finanční situace. Posouzení oborů a počtů lůžek v nich z pohledu celokrajské perspektivy Posouzení rozumné míry centralizace jak spádové základní péče, tak péče specializované včetně dopadů celostátních koncepcí u superspecializované péče (různá míra centralizace v rámci ČR – velmi vysoce specializovaná centra potřeba 1-3 pracovišť v rámci ČR (kupř. metabolické vady, plicní hypertenze apod.), vysoce specializovaná péče 5-6 center (kupř. traumacentra), ostatní (kupř. onkologie). Příprava transformačních opatření pro jednotlivé nemocnice – počty lůžek následné péče, návaznosti akutní rehabilitace, vznik společného lůžkového fondu, nastavení ambulantní složky včetně zavedení jednodenní péče, stacionářů apod. Separátní úvaha nad sítí následné a rehabilitační péče včetně péče v léčebnách a lázeňských zařízeních 31

32 Příklad - kraj vysočina dojezdové vzdálenosti mezi nemocnicemi 32

33 dojezdové vzdálenosti do nemocnic za hranicemi kraje vysočina 33

34 Kadaň – 25 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS Chomutov – 23 km, VLAK, BUS Most – 24 km, VLAK, BUS Litoměřice – 69 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (puze nepřímé spojení) Rakovník – 32 km, VLAK, BUS (pouze nepřímé spojení) Kladno – 61 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení) Slaný – 53 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení) 21 min. 24 min. 33 min. 50 min. 41 min. 53 min. 24 min.

35 35 ODB Nemocnice HBNemocnice JINemocnice NMnMNemocnice PENemocnice TRNemocnice sv. ZdislavyCelkem nemocnice Vysočina Dohodn uté další snížení lůžek k Počet smluvních lůžek: stav k Skutečn ý počet lůžek k Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k Skutečn ý počet lůžek k Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k Skutečn ý počet lůžek k Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k Skutečn ý počet lůžek k Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k Skutečn ý počet lůžek k Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k Skutečn ý počet lůžek k Počet lůžek Počet smluvních lůžek: stav k Skutečn ý počet lůžek k Počet lůžekNRC NRC- návrh VZP nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 nynínávrh návrh NE návrh VZP 3_2012 opt. podle produkc e 3_2012 1H1interna I1interna H7kardiologie I7kardiologie H1rehabilitace H3infekční I3infekční H5TRN H9neurologie I9neurologie H1pediatrie I1pediatrie H4 neonatologi e I4 neonatologi e H2onkologie H3radioterapie I3radioterapie H4kožní H1chirurgie I1chirurgie H3 gynekologi e I3 gynekologi e P3int.por.péče H6ortopedie I6ortopedie H1ORL H5oční H6urologie I6urologie I8ARO celkem z toho JIP rozdíl

36 Jednání o budoucí podobě lůžkového fondu 36 debaty s většinou nemocnic na podobné téma již v minulých letech v souvislosti s oficielními záměry rozhovory od počátku 2011 dohoda o spolupráci ZP –květen 2011 květen – červen 2011 setkání s kraji srpen účast KŘ na jednání SZP -ředitelů ZP, prezentace domluvených záměrů a postupů a jednohlasný souhlas všech přítomných / předcházel souhlas s tímto záměrem z porady ředitelů SZP/ září individuální oficielní představení záměru ZP všem LZZ za účasti zástupců SZP,VZP a KÚ následné rozhovory, pokusy o řešení, některé konkrétní dohody zaslání paušálních výpovědí smluv všem LZZ /VZP/-listopad 2011 další/4./ kolo rozhovorů se všemi nemocnicemi – březen, duben 2012 ZÁSADA, KDO SE DOHODNE, MŮŽE SI PONECHAT PENÍZE POKUD NEPŘESUNE PÉČI JINAM

37 37 POSTUP V ROCE 2012 Zaměření na celé jednotky (stanice, oddělení) Hodnotit nejen obložnost, ale i efektivitu jednotlivých oddělení, indikovanost hospitalizací (kupř. observace) Snaha omezit sociální hospitalizace a využívání akutních lůžek místo následných Max. využít JLP (ZS) a SLF Oddělení pouze pokud splňuje min. počty nosných výkonů dle doporučení OS Využítí statistiky a stanovisek odborných společností CO SE TÝČE PENĚZ, SNAHA POJIŠŤOVNY O SDÍLENÍ EFEKTŮ RESTRUKTURALIZACE (FINANČNÍ SITUACE)

38 Dosavadní výstupy z jednání  společné projednání výsledků strukturalizace a optimalizace lůžkového fondu mezi VZP ČR a SZP  zveřejnění seznamu nemocnic s bližší specifikací typu Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb  od postupné předkládání návrhů Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb poskytovatelům 38

39 TYP SMLUV OD Procentuální podíl smluv dle délky trvání : 39

40 Dosavadní závěry restrukturalizace  u více než 80% poskytovatelů budou uzavřeny od s VZP ČR dlouhodobé smlouvy  u 11,8% poskytovatelů budou uzavřeny střednědobé smlouvy s částečnou změnou struktury  u 6,6 % poskytovatelů budou uzavřeny krátkodobé smlouvy s útlumem akutní lůžkové péče a u dalších 1,3% poskytovatelů dojde k ukončení smlouvy na akutní lůžkovou péči u těchto poskytovatelů proběhne transformace:  na lůžka následné péče  na sociální lůžka  s přechodem na jednodenní péči v případě chirurgických oborů  u vybraných oddělení nebudou služby od nasmlouvány 40

41 Děkuji za pozornost 41


Stáhnout ppt "1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google