Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj medicíny MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB, PSORIÁZY ATD. SNIŽUJE NUTNOST HOSPITALIZACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj medicíny MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB, PSORIÁZY ATD. SNIŽUJE NUTNOST HOSPITALIZACÍ."— Transkript prezentace:

1 Restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA ředitel VZP ČR

2 Vývoj medicíny MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB, PSORIÁZY ATD. SNIŽUJE NUTNOST HOSPITALIZACÍ A NUTÍ K CENTRALIZACI PÉČE DO VĚTŠÍCH NEMOCNIC MALÉ OPERAČNÍ OBORY – NEJSOU MALÉ VÝZNAMEM, ALE TÍM, ŽE SE V NICH DĚLAJÍ ZPRAVIDLA ORGÁNOVĚ ZAMĚŘENÉ OPERAČNÍ ZÁKROKY, KTERÉ DNES LZE ŘEŠIT METODAMI MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE – NENÍ TŘEBA HOSPITALIZACE (OFTALMOLOGIE, ORL, GYNEKOLOGIE, ORTOPEDIE ATD.) MNOHEM AKTIVNĚJŠÍ A INVAZIVNĚJŠÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ I V INTERNÍCH OBORECH (KARDIOLOGIE, GASTROENTEROLOGIE, ANGIOLOGIE, NEUROLOGIE) ZKRACUJE A ČINÍ ZBYTEČNÝMI MNOHÉ HOSPITALIZACE

3 PRVOTNÍ IMPULS NUTNOST ZVÝŠIT PLATY LÉKAŘŮM (KONKURENCESCHOPNOST ČR)
SYSTÉM STOJÍCÍ NA NEAKCEPTOVATELNÉM MNOŽSTVÍ PŘESČASOVÉ PRÁCE BRÁNÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, SNIŽUJÍCÍ ATRAKTIVITU PROFESE A MOTIVACE LÉKAŘŮ NEDOSTATEK LÉKAŘŮ, SOUBĚHY, OBCHÁZENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE, PŘEPLÁCENÍ LÉKAŘŮ V NEATRAKTIVNÍCH LOKALITÁCH PŮSOBÍCÍ JAKO MZDOVÁ NÁKAZA A BOURAJÍCÍ PŘIROZENOU HIERARCHII ODMĚŇOVÁNÍ BARIÉRA POKROKU V LÉČBĚ, ZBYTEČNÉ INVESTICE (EVROPSKÉ FONDY), BLOK ROZVOJI MODERNÍ „OUTPATIENT“ PÉČE

4 NEŘEŠENÉ PROBLÉMY BARIÉRA MEZI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ, ÚSTAVNÍ A KOMUNITNÍ, DOMÁCÍ PÉČÍ (PSYCHIATRIE) PŘÍLIŠ MALÉ KRAJE VEDOU SPÍŠE K BUDOVÁNÍ ZBYTEČNÝCH DUPLICIT LOKÁLNÍ KONKURENČNÍ BOJ, SOUPEŘENÍ SOUSEDNÍCH MĚST A OOBCÍ, POLITICKÉ VLIVY, KONFLIKT ZÁJMŮ ZŘIZOVATELŮ (STÁT, KRAJE, OBCE, SOUKROMÍ VLASTNÍCI) JE OTÁZKA JESTLI MÁME REZIGNOVAT NA VÝVOJ A PONECHÁVAT EXTENZIVNÍ SÍT EKONOMICKY OHROŽENÝCH LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO SE PŘESTO SNAŽIT ROZUMNÉ ZMĚNY UDĚLAT

5 Nestanovená koncepce AKADEMICKÁ A „KRAJSKÁ“ MEDICÍNA, POČET FAKULTNÍCH NEMOCNIC, FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKY, VÝZKUMU ROVNOVÁHA MEZI NEMOCNIČNÍMI KOLOSY A REGIONÁLNÍMI A MÍSTNÍMI NEMOCNICEMI (MÍRA CENTRALIZACE), ŘETĚZCE A JEDNOTLIVÍ POSKYTOVATELÉ ROZVOJ ČI NEROZVOJ AMBULANTNÍCH „KLINIK“, PLNĚ VYBAVENÝCH AMBULANTNÍCH CENTER (KUPŘ. OČNÍ KLINIKY, SPECIALIZOVANÉ CHIRUGICKÉ KLINIKY NA JEDNODENNÍ PÉČI DOPLNĚNÝCH O DOMÁCÍ PÉČI MALÉ A VELKÉ PORODNICE, ORGANIZACE NEONATOLOGIE

6 Vývoj počtu akutních lůžek v ČR
Z dlouhodobého hlediska je trend vývoje celkového počtu akutních lůžek (lůžka standardní a intenzivní) klesající. počet akutních lůžek k  : 56 936 počet akutních lůžek k  : 54 190 počet akutních lůžek k  : 54 013 počet akutních lůžek k  : 51 237 Pokud bychom uvažovali normativ počtu lůžek na 1000 obyvatel 4,5, byl by optimální cílový stav akutních lůžek za ČR 47 042 lůžek.

7 Jak jsme k tomu došli Na základě zdrojových dat této analýzy byla ve VZP ČR zpracována modelace optimálního počtu akutních lůžek v celé ČR. Tato analýza zohledňuje následující parametry: počet lůžek v roce 2010 a 2011 typ lůžek (intenzivní, akutní, následná, sociální) počet obyvatel daného kraje migraci za zdravotní péčí obložnost – minimálně 75% (za stávajícího režimu !! – další lůžka u některých oborů až desítky procent jsou uvolnitelná změnou činnosti – přechod do semiambulantní péče – malé chirurgické obory)

8 JEDEN ZE ZPŮSOBU VÝPOČTU POTŘEBY LŮŽEK
MDC počet případů počet ZZ počet OD prům. počet OD na 1 ZZ počet ZZ nad prům. počet OD u ZZ nad prům. hypotetická "úspora" OD v případě dosažení průměrné doby MDC 00 - pre mdc 8 008 88 31,32 60% 31 300 MDC 01 - nemoci a poruchy nervovú soustavy 97 524 145 7,12 42% 68 483 MDC 02 - nemoci a poruchy oka 21 911 125 83 179 3,80 47% 47 336 11 825 MDC 03 - nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 56 096 139 4,28 50% 24 526 MDC 04 - nemoci a poruchy dýchací soustavy 68 352 140 9,05 40% 54 262 MDC 05 - nemoci a poruchy oběhové soustavy 146 6,86 MDC 06 - nemoci a poruchy trávicí soustavy 6,19 43% 61 700 MDC 07 - nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 43 921 7,97 45% 28 518 MDC 08 - nemoci a poruchy muskuloskeletární soustavy a pojivových tkání 148 7,54 38% MDC 09 - nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 49 159 144 6,92 39% 35 721 MDC 10 - nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční 32 904 142 7,10 49% 21 017 MDC 11 - nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu 60 934 6,37 54% 31 677 MDC 12 - nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy 21 919 137 4,97 57% 59 787 11 203 MDC 13 - nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 57 228 134 3,86 56% 24 922

9 JINÝ ZPŮSOB – DATA NRC A PŘÍKLAD JEDNOHO KRAJE
NRC restrukturalizace LZZ odbornost opt. podle produkce KP nyní KP návrh rozdíl opt.produkce - KP nyní rozdíl opt.produkce - KP návrh Interna 480 438 469 42 11 Chirurgie 398 452 482 -54 -84 Gynekologie 187 249 -62 Pediatrie včetně neonatologie 207 278 251 -71 -44 Kožní 50 64 44 -14 6 ORL 36 30 -6 Oční 24 61 32 -37 -8 Ortopedie 165 178 159 -13 ARO 26 27 -1 Infekční 77 114 72 5 Neurologie 142 156 74 68 Onkologie 9 20 -11 TRN 76 52 16 Radioterapie 43 -9 Urologie 80 81 60 Rehabilitace 62 88 -26 celkem 2054 2356 2121 -302 -67 Kardiologie 50  Int. por. péče 3  3

10 Praktické příklady toho, že je to schůdné

11 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC
počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády 692 0638 jiné poruchy trávicího systému 541 1309 dilatace, kyretáž a kónizace 516 1030 diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy 411 0637 jiná gastroenteritida a bolest břicha 344 1132 infekce ledvin a močových cest 331 0145 otřes mozku 327 0542 srdeční arytmie a poruchy vedení 320 0204 výkony na čočce s nebo bez vitrektomie 316 0437 chronická obstruktivní plicní nemoc 299

12 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC
počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády 558 0819 artroskopie 359 0535 srdeční selhání 322 0815 výkony na horních končetinách 284 1309 dilatace, kyretáž a kónizace 256 0638 jiné poruchy trávicího systému 252 0542 srdeční arytmie a poruchy vedení 240 0134 cévní mozková příhoda s infarktem 238 0441 příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému 208 1132 infekce ledvin a močových cest 205

13 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC
počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády 543 0638 jiné poruchy trávicího systému 316 0535 srdeční selhání 276 0637 jiná gastroenteritida a bolest břicha 275 0542 srdeční arytmie a poruchy vedení 244 0819 artroskopie 221 1309 dilatace, kyretáž a kónizace 168 0441 příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému 167 0543 angina pectoris a bolest na hrudníku 162 0333 epiglotitis, otitis media, infekce horních cest dýchacích, laryngotracheitis 161

14 NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC
počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády 401 0638 jiné poruchy trávicího systému 308 0542 srdeční arytmie a poruchy vedení 282 0436 prostá pneumonie a dávivý kašel 273 0535 srdeční selhání 263 0134 cévní mozková příhoda s infarktem 228 1309 dilatace, kyretáž a kónizace 196 1031 hypovolémie a poruchy elektrolytů 152 1030 diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy 150 0804 velké výkony replantace dolních končetin a jejich kloubů 144

15 břišní a panevní bolest akutní nasofaringitis povrchní poranění hlavy
Příčiny hospitalizace – dětské odd. malé nemocnice Diagnóza 3H1 3I1 K30 56 43 dyspepsie R104 36 15 břišní a panevní bolest E86 30 27 dehydratace J209 29 6 akutní bronchitis J040 24 5 akutní laryngitida J208 2 J00 17 1 akutní nasofaringitis S009 14 povrchní poranění hlavy J039 akutní tonsilitis A090 11 10 gastroenteritida J029 akutní zánět hltanu J459 8 Astma R509 Horečka R11 Nausea a zvracení R560 Febrilní křeče R55 9 Mdloba a kolaps S0600 Otřes mozku

16 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu

17 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu

18 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu

19 Jednání s odbornými společnostmi
v průběhu roku 2011 a 2012 probíhala opakovaná jednání se zástupci odborných společností ve vztahu k optimalizaci a restrukturalizaci lůžkového fondu úzká konstruktivní spolupráce na tvorbě koncepce za jednotlivé odborné společnosti konsenzuální závěry jednání (ten se trochu změnil, když se to rozkřiklo) shoda na vytipování výkonů vhodných pro režim jednodenní péče na lůžku (JPL) shoda na metodice nasmlouvání spojeného lůžkového fondu (MOJIP, SLF)

20 Klíčové výkony Zhodnocení produkce a erudice ve vybraných oborech dle minimálního počtu tzv. klíčových výkonů zpracovaných ve spolupráci s českými odbornými společnostmi zpravidla ČLS JEP nebo mezinárodními institucemi Gynekologie a porodnictví Minimální počty porodů dle OS 800/rok, dle VZP ČR 500/rok Urologie (počty dle mezinárodních institucí) Radikální prostatektomie (min 20 výkonů/rok) Nefrektomie (min 20 výkonů/rok) Radikální cystektomie (min 10 výkonů/rok) Ortopedie Primární operace kyčle (Prac. typ A: min 200/rok; Prac. typ B: min 100/rok) TEP kolena (Prac. typ A: min 100/rok; Prac. typ B: min 60/rok) Revizní operace (Prac. typ A: min 30/rok; Prac. typ B: min 20/rok)

21 Specializovaná pracoviště, KEP, Poměr mezi vybranými DRG skupinami
Specializovaná pracoviště – včetně související péče Centra se zvláštní smlouvou Cerebrovaskulární centra (včetně iktových jednotek) Trauma centra Kardiovaskulární centra (revize pracovišť s ohledem na VTP, počet léčených pacientů) Klinicko-ekonomické parametry Průměrná délka hospitalizace Účelové hospitalizace (např. 2 dny) Dlouhé hospitalizace (překračující středí délku hospitalizace nad povolenou odchylkou pro jednotlivé obory dle SZV, např. interna nad 14 dnů) % sekundárních překladů Maximální počet sekundárních překladů (do 11%) Stanovení poměru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními důvody pro hospitalizaci (poměr terapeutických a diagnostických hospitalizací)

22 OTÁZKA PORODNIC VÝZNAM POČTU PORODŮ NEPŘECEŇUJEME, MENŠÍ PORODNICKÉ ZAŘÍZENÍ S PORODY V „DOMÁCÍM“ PROSTŘEDÍ MŮŽE MÍT SMYSL, MALÁ PORODNICE MŮŽE BÝT TAKÉ NUTNÝM KOMPROMISEM V ODLOUČENÉ OBLASTI JINAK PORODNICTVÍ, KTERÉ JE AKUTNÍ MEDICÍNOU S POŽADAVKY NA MIMOŘÁDNOU BEZPEČNOST A MIMOŘÁDNĚ DOBRÉ VÝSLEDKY PÉČE MUSÍ BÝT NÁLEŽITĚ PERSONÁLNĚ A TECHNICKY VYBAVENO – SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (NEONATOLOGIE, KOMPLEMENT, INTENZIVNÍ PÉČE), COŽ JE EFEKTIVNÍ POUZE VE VĚTŠÍM ZAŘÍZENÍ

23 MĚLA BY BÝT ZALOŽENA NA :
PRAVIDLA AKREDITACE MĚLA BY BÝT ZALOŽENA NA : POČTU A SPEKTRU VÝKONŮ V DANÉ ODBORNOSTI PERSONÁLNÍM A TECHNICKÉM VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ DOSTATEČNÉM SPÁDU ZARUČUJÍCÍ DOBROU ERUDICI V CELÉ ŠÍŘI OBORU POČET LŮŽEK NEHRAJE ROLI TAM, KDE KLÍČOVÉ JE JINÉ VYBAVENÍ SOUVISEJÍCÍ S LÉČENÍM V DUCHU DOBY

24 Kritéria hodnocení LZZ při restrukturalizaci
Plnění věcného, technického a personálního vybavení Souběh úvazků (maximálně 1,2) Minimální využití lůžkového fondu ve výši 75% Geografická dostupnost péče Zhodnocení produkce ve vybraných oborech (data NRC) Minimální počet tzv. klíčových výkonů Kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče

25 KEP – popisují efektivitu klinicko – ekonomické produkce nemocnice
VZP analyzuje produkci nemocnic dle jednotlivých profilů v klasifikačním systému DRG, tzv. KEP KEP – popisují efektivitu klinicko – ekonomické produkce nemocnice KEP obsahuje k dalšímu srovnávání tyto ukazatele: 8 nákladových položek 7 charakteristik případu počty případů (PP) celkové náklady základní sazbu DRG (ZS)

26 DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu
parametr ČR - MAX ČR – PRŮMĚR ČR-MIN SAL(min) 217,8 139,3 45,3 JIP(dni) 3,9 1,5 0,0 ODD(dni) 30,2 12,7 4,0 VYK(body) 29 721 14 186 8 796 LAB(body) 5 320 943 51 RDG(body) 2 140 547 230 ZULP(Kč) 15 939 1 877 ZUM(Kč) - vykázáno 87 181 58 412 40 362 vek 75,1 69,1 67,0 cmi 4,6 4,2 4,1 % bez cc 100,0 62,6 % s cc 92,9 24,4 % s mcc 13,0 % prekladu 24,9 % umrti 2,2 0,1 náklady 61 387 zákl.sazba 38 725 29 910 14 955

27 Statistické vyhodnocení DRG báze 0818 – velké výkony na kolenním kloubu
Z počtu 63 nemocnic, jejichž data u DRG báze 0818 vstoupily do analýzy, se z pohledu celkových nákladů: 25 nemocnic pohybovalo v rozmezí +/- 10 % průměrných nákladů 20 nemocnic pohybovalo pod více než 10% průměrných nákladů 17 nemocnic pohybovalo nad více než 10% průměrných nákladů Celková úspora ošetřovacích dnů a lůžek za předpokladu, že by pacienti byli hospitalizováni do maximálně průměrného počtu ošetřovacích dnů, by byla OD, což znamená „úsporu“ 35 lůžek (při 85% obložnosti), při potenciální potřebě 344 lůžek.

28 Struktura kap episoda je definována: důvodem návštěvy – nekomplikované chronické stavy zdravotní službou – hypertenze variantou zdravotní služby – esenciální hypertenze PAC počet pacientů VEK průměrný věk pacientů (nebylo dodáno pro pilot) VISIT průměrný počet návštěv v rámci roku %H/A souběh % pacientů léčených souběžně v jiné ambulanci či nemocnici se stejnou episodou VYKONY body za poskytnuté výkony KCK průměrný počet komplexních, cílených, kontrolních vyšetření MKT průměrný počet minimálních nebo telefonických kontaktů IND body za indukovanou péči LAB z toho za laboratoře RDG z toho za radiodiagnostiku RHB z toho za rehabilitaci DOM z toho za domácí péči Rp. průměrné Kč za vyzvednuté recepty ZULP průměrné Kč za zvlášť účtované léčivé prostředky ZUM průměrné Kč za zvlášť účtované zdravotní materiály OFO průměrné Kč za ortopedické, foniatrické, optické pomůcky ii intervence invazivní s klinickou složitostí – závažnější / významné

29

30

31 Praktický postup Posouzení jednotlivých ZZ z pohledu důležitosti (nepodstatná zařízení z pohledu zajištění nároku pacienta ať již směřující ke konverzi k následné péči či k doplňku sítě dále nijak sofistikovaněji neposuzovat) Geografické posouzení sítě – vzdálenosti, implikace pro další postup (přehuštěná síť, význam krajského centra, odlehlé lokality), návaznost na sousední kraje Informace o kvalitě zařízení, stavebním stavu, dotacích, podmínkách pro rozvoj či udržení provozu – finanční situace. Posouzení oborů a počtů lůžek v nich z pohledu celokrajské perspektivy Posouzení rozumné míry centralizace jak spádové základní péče, tak péče specializované včetně dopadů celostátních koncepcí u superspecializované péče (různá míra centralizace v rámci ČR – velmi vysoce specializovaná centra potřeba 1-3 pracovišť v rámci ČR (kupř. metabolické vady, plicní hypertenze apod.), vysoce specializovaná péče 5-6 center (kupř. traumacentra), ostatní (kupř. onkologie). Příprava transformačních opatření pro jednotlivé nemocnice – počty lůžek následné péče, návaznosti akutní rehabilitace, vznik společného lůžkového fondu, nastavení ambulantní složky včetně zavedení jednodenní péče, stacionářů apod. Separátní úvaha nad sítí následné a rehabilitační péče včetně péče v léčebnách a lázeňských zařízeních

32 Příklad - kraj vysočina dojezdové vzdálenosti mezi nemocnicemi

33 dojezdové vzdálenosti do nemocnic za hranicemi kraje vysočina

34 Kadaň – 25 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS
Chomutov – 23 km, VLAK, BUS Most – 24 km, VLAK, BUS Litoměřice – 69 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (puze nepřímé spojení) 24 min. 53 min. 21 min. Rakovník – 32 km, VLAK, BUS (pouze nepřímé spojení) Kladno – 61 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení) Slaný – 53 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení) 24 min. 41 min. 33 min. 50 min.

35 ODB Nemocnice HB Nemocnice JI Nemocnice NMnM Nemocnice PE Nemocnice TR Nemocnice sv. Zdislavy Celkem nemocnice Vysočina Dohodnuté další snížení lůžek k Počet smluvních lůžek: stav k Skutečný počet lůžek k Počet lůžek Skutečný počet lůžek k NRC NRC-návrh VZP nyní návrh návrh NE návrh VZP 3_2012 opt. podle produkce 3_2012 1H1 interna 97 68 88 98 103 78 90 63 74 394 425 421 480 15 515 1I1 13 6 12 11 8 44 50 1H7 kardiologie -50 1I7 10 2H1 rehabilitace 25 20 23 108 100 62 -38 2H3 infekční 24 40 22 28 114 72 112 92 80 77 -7 84 2I3 4 2H5 TRN 30 76 52 71 47 21 2H9 neurologie 46 43 32 26 148 70 120 117 142 17 125 2I9 3H1 pediatrie 38 35 31 39 156 131 137 115 207 -3 210 3I1 5 3 3H4 neonatologie 85 3I4 2 4H2 onkologie 9 4H3 radioterapie 49 4I3 4H4 kožní 64 54 5H1 chirurgie 93 128 81 57 67 16 392 422 376 434 415 398 -81 479 5I1 14 18 60 6H3 gynekologie 48 56 245 233 190 187 6I3 6P3 int.por.péče 6H6 ortopedie 174 155 150 118 145 165 6I6 7H1 ORL 42 36 7H5 oční 61 55 7H6 urologie 41 7I6 7I8 ARO 27 -1 celkem 491 449 477 417 671 634 592 429 327 411 388 369 304 283 294 282 468 455 361 37 2 409 2 178 2 345 2 248 2 058 2054 -4 2058 z toho JIP 53 196 194 205 rozdíl -42 -14 -74 -37 -79 -102 -23 -60 -21 -10 -22 -57 -13 -107 -9 -231 -97 -287 -291

36 Jednání o budoucí podobě lůžkového fondu
debaty s většinou nemocnic na podobné téma již v minulých letech v souvislosti s oficielními záměry rozhovory od počátku 2011 dohoda o spolupráci ZP –květen 2011 květen – červen 2011 setkání s kraji srpen účast KŘ na jednání SZP -ředitelů ZP , prezentace domluvených záměrů a postupů a jednohlasný souhlas všech přítomných / předcházel souhlas s tímto záměrem z porady ředitelů SZP/ září individuální oficielní představení záměru ZP všem LZZ za účasti zástupců SZP,VZP a KÚ následné rozhovory, pokusy o řešení, některé konkrétní dohody zaslání paušálních výpovědí smluv všem LZZ /VZP/-listopad 2011 další/4./ kolo rozhovorů se všemi nemocnicemi – březen, duben 2012 ZÁSADA, KDO SE DOHODNE, MŮŽE SI PONECHAT PENÍZE POKUD NEPŘESUNE PÉČI JINAM

37 Postup v roce 2012 Zaměření na celé jednotky (stanice, oddělení)
Hodnotit nejen obložnost, ale i efektivitu jednotlivých oddělení, indikovanost hospitalizací (kupř. observace) Snaha omezit sociální hospitalizace a využívání akutních lůžek místo následných Max. využít JLP (ZS) a SLF Oddělení pouze pokud splňuje min. počty nosných výkonů dle doporučení OS Využítí statistiky a stanovisek odborných společností CO SE TÝČE PENĚZ, SNAHA POJIŠŤOVNY O SDÍLENÍ EFEKTŮ RESTRUKTURALIZACE (FINANČNÍ SITUACE)

38 Dosavadní výstupy z jednání
společné projednání výsledků strukturalizace a optimalizace lůžkového fondu mezi VZP ČR a SZP zveřejnění seznamu nemocnic s bližší specifikací typu Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb od postupné předkládání návrhů Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb poskytovatelům

39 Typ Smluv od Procentuální podíl smluv dle délky trvání:

40 Dosavadní závěry restrukturalizace
u více než 80% poskytovatelů budou uzavřeny od s VZP ČR dlouhodobé smlouvy u 11,8% poskytovatelů budou uzavřeny střednědobé smlouvy s částečnou změnou struktury u 6,6 % poskytovatelů budou uzavřeny krátkodobé smlouvy s útlumem akutní lůžkové péče a u dalších 1,3% poskytovatelů dojde k ukončení smlouvy na akutní lůžkovou péči u těchto poskytovatelů proběhne transformace: na lůžka následné péče na sociální lůžka s přechodem na jednodenní péči v případě chirurgických oborů u vybraných oddělení nebudou služby od nasmlouvány

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj medicíny MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB, PSORIÁZY ATD. SNIŽUJE NUTNOST HOSPITALIZACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google