Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VOLEBNÍ PROGRAM VNITROSTÁTNÍ OFFSET. 2 PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KORUPCE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH motto: Korupce je jako rakovina – najde-li.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VOLEBNÍ PROGRAM VNITROSTÁTNÍ OFFSET. 2 PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KORUPCE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH motto: Korupce je jako rakovina – najde-li."— Transkript prezentace:

1 1 VOLEBNÍ PROGRAM VNITROSTÁTNÍ OFFSET

2 2 PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KORUPCE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH motto: Korupce je jako rakovina – najde-li vhodné prostředí bleskově se šíří formou metastáz. Nejúčinnější a nejlevnější zbraní proti rakovině i korupci je PREVENCE ! KORUPCE V OBLASTI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH ZAKÁZEK - objem veřejných stavebních zakázek je cca 250 mld. ročně = cca 1/4 státního rozpočtu - je to cca 13 tisíc „soutěží“ o veřejné stavební zakázky ročně = 13 tisíc příležitostí ke korupci (x cca 5-7 „komisařů“) - TI CR : korupce nás stojí cca 32 mld Kč ročně. NEÚPLNÝ ÚDAJ …! 1. PŘÍČINY 1.1. Zákon o zadávání veřejných zakázek : - má mnoho nesmyslných výjimek a zásadních nedostatků z titulu transparentnosti. - naprosto neumožňuje veřejnou kontrolu, nesmyslně kryje obchodní tajemství. - chybí prováděcí (oborové) vyhlášky jednoznačně stanovující procesy a odpovědnosti za jednotlivé úkony. - umožňuje používat nevhodná kriteria a zadávací podmínky sloužící k manipulaci s výsledky „soutěží“. 1.2. Oligopolní prostředí českého (evropského) stavebnictví. Obchodní stavební firmy zneužívají svého postavení na trhu za pomoci slabostí a nezodpovědnosti mnohých politiků, politických stran a úředníků na různých úrovních (od komunálních až po vládní). ZÁVĚR: ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JE (ÚČELOVĚ) ŠPATNÝ, KORUPCI UMOŽŇUJE I KRYJE. RESTRIKCE PROTO NEJSOU ANI NEMOHOU BÝT ÚČINNÉ. VEŘEJNÉ ROZPOČTY JSOU ROZKRÁDÁNY PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JEDNÁ SE O ORGANIZOVANÝ ZLOČIN KRYTÝ LEGISLATIVOU.

3 3

4 4 2. DŮSLEDKY 2.1. Obchodování veřejných zakázek – nekorektní obchodní a zaměstnanecké vztahy 2.2. Vstupní dumpingové ceny veřejných zakázek 2.3. Snižování výrobních kapacit ve stavebních firmách (od r. 1998 pokles o 50 tis. prac. míst při nárůstu objemu stavebních prací!) 2.4. Zneužívání levných pracovních sil (zahraničních) 2.5. Využívání „černých“ pracovních sil a „Švarc“ systému 2.6. Zvyšování nezaměstnanosti 2.7. Zvyšování sociálních výdajů státu

5 5 2. DŮSLEDKY 2.1. Obchodování veřejných zakázek – nekorektní obchodní a zaměstnanecké vztahy 2.2. Vstupní dumpingové ceny veřejných zakázek 2.3. Snižování výrobních kapacit ve stavebních firmách (od r. 1998 pokles o 50 tis. prac. míst při nárůstu objemu stavebních prací!) 2.4. Zneužívání levných pracovních sil (zahraničních) 2.5. Využívání „černých“ pracovních sil a „Švarc“ systému 2.6. Zvyšování nezaměstnanosti 2.7. Zvyšování sociálních výdajů státu

6 6 3. ŘEŠENÍ 3.1. Odstranit nedostatky transparentnosti zákona a umožnit veřejnou kontrolu – (zaslán návrh poslancům i senátorům). 3.2. Stanovit jednoznačně procesy a zodpovědnosti za jednotlivé úkony zadávání a realizace zakázek (nutno vypracovat oborové prováděcí vyhlášky zákona). 3.3. Zamezit používání kritérií umožňujících manipulaci s výsledky veřejných obchodních soutěží a korupci (zaslán návrh poslancům a senátorům – VNITROSTÁTNÍ OFFSET).

7 7 3. ŘEŠENÍ 3.1. Odstranit nedostatky transparentnosti zákona a umožnit veřejnou kontrolu – (zaslán návrh poslancům i senátorům). 3.2. Stanovit jednoznačně procesy a zodpovědnosti za jednotlivé úkony zadávání a realizace zakázek (nutno vypracovat oborové prováděcí vyhlášky zákona). 3.3. Zamezit používání kritérií umožňujících manipulaci s výsledky veřejných obchodních soutěží a korupci (zaslán návrh poslancům a senátorům – VNITROSTÁTNÍ OFFSET).

8 8 4. PŘÍNOS (VNITROSTÁTNÍ OFFSET = HOSPODÁŘSKÁ ROVNOVÁHA – PŘÍSPĚVEK K REFORMĚ VEŘEJNÝCH FINANCÍ) –4.1. Účinná a preventivní ochrana proti korupci – jednotná (auto)regulační kritéria veřejných stavebních zakázek –4.2. 170 tis. Pracovních míst + 40 mld. Kč do státní pokladny –4.3. Snížení sociálních a hospodářských rozdílů - rovnoměrný rozvoj krajů a obcí –4.4. Snížení schodku státní pokladny –4.5. Návrat k občanské společnosti

9 9 4. PŘÍNOS (VNITROSTÁTNÍ OFFSET = HOSPODÁŘSKÁ ROVNOVÁHA – PŘÍSPĚVEK K REFORMĚ VEŘEJNÝCH FINANCÍ) –4.1. Účinná a preventivní ochrana proti korupci – jednotná (auto)regulační kritéria veřejných stavebních zakázek –4.2. 170 tis. Pracovních míst + 40 mld. Kč do státní pokladny –4.3. Snížení sociálních a hospodářských rozdílů - rovnoměrný rozvoj krajů a obcí –4.4. Snížení schodku státní pokladny –4.5. Návrat k občanské společnosti

10 10

11 11 VNITROSTÁTNÍ OFFSET  NABÍDKOVÁ CENA  NEZAMĚSTNANOST  PRODUKTIVITA  REFERENCE  PŘÍSPĚVEK NA ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NEZAMĚSTNANOSTI jednotná, objektivně hodnotitelná, (auto)regulační, motivační kritéria veřejných stavebních zakázek

12 12 KRITÉRIUM NABÍDKOVÁ CENA Vysoká váha kritéria NABÍDKOVÁ CENA vytváří prostředí pro dumpingové ceny a následné problémy z toho plynoucí (kvalita díla i obchodních a zaměstnaneckých vztahů, obchodování se zakázkami, propouštění výrobních kapacit, nezaměstnanost). Účinnou obranu proti těmto velmi rozšířeným nešvarům budou tvořit parametry následujících tří kritérií :  NEZAMĚSTNANOST  PRODUKTIVITA  REFERENCE

13 13 KRITÉRIUM NEZAMĚSTNANOST Hodnocení uchazeče z pohledu jeho podílu na řešení problematiky nezaměstnanosti za poslední 3 roky. Předmětem hodnocení je počet zaměstnanců z oblastí (okresů) s mírou nezaměstnanosti a počtem uchazečů na 1 pracovní místo vyšší, než Ø ČR a průměrnou mzdou nižší než Ø ČR, vůči celkovému počtu zaměstnanců. (viz. příloha č. 3) Hodnoty „podílu na řešení problematiky nezaměstnanosti“ (sloupec L) se mohou pohybovat cca v desítkách až tisících, dle počtu zaměstnanců uchazeče a jejich bydliště.

14 14 KRITÉRIUM PRODUKTIVITA – MOTIVACE ZAMĚSTNÁVAT - předmětem hodnocení bude podíl obchodního obratu a průměrného počtu zaměstnanců uchazeče za poslední 3 roky. - hodnoty se mohou pohybovat v řádu statisíců až desítky mil. Kč na 1 zaměstnance

15 15 KRITÉRIUM PRODUKTIVITA -MOTIVACE ZAMĚSTNÁVAT KRITÉRIUM PRODUKTIVITA - MOTIVACE ZAMĚSTNÁVAT Varianty dopadu na firmy dnes “obchodního” charakteru na příkladu skupiny firem nad 1000 zaměstnanců MOTIVACE  KORUPCE  EFEKTIVITA  SKRYTÉ REZERVY  VEDLEJŠÍ EFEKT 27,5 19,5 Σ47 % Počet pracovníků v tis. varianta č. 1 - zvýšení počtu pracovníků varianta č. 2 - odchod z regulovaného pásma varianta č. 3 - spolupráce, sdružování

16 16 KRITÉRIUM REFERENCE  PREVENCE PROTI NESOLIDNOSTI FIREM (I ZADAVATELE)  SPOLUPRÁCE A ZODPOVĚDNOST ZADAVATELE  OBJEKTIVIZACE JEDINÉHO SUBJEKTIVNĚ HODNOTITELNÉHO KRITÉRIA TŘÍDĚNÍ ZRNA OD PLEV - nový pohled na hodnocení tohoto i dnes používaného kritéria umožní zadavateli rychlou orientaci v referencích uchazeče a zjednoduší ověřování jejich kvality (příloha č. 5 – formulář) - hodnoty budou 0 – 5 (tj. 0 až max. 5 referenčních staveb)

17 17 KRITÉRIUM – PŘÍSPĚVEK NA ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI  „NESPRAVEDLNOST“ LOGIKY INVESTOVÁNÍ  DEMOTIVUJÍCÍ SYSTÉM DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCÍ  BYROKRACIE ČR I EU, MALÉ OBCE, STŘEDNÍ A MALÍ PODNIKATELÉ  PŘÍSPĚVEK NA ROZVOJ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ POMOC PŘI ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ HROMADNÉHO NEŠTĚSTÍ (NEROVNOVÁHY) A PREVENCE JEJICH VZNIKU

18 18 KRITÉRIUM PŘÍSPĚVEK NA ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI N ávrh mechanismu toku finančních prostředků získaných zavedením kritéria PN KRITÉRIUM PŘÍSPĚVEK NA ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI N ávrh mechanismu toku finančních prostředků získaných zavedením kritéria PN (základ 100 mld Kč = cca roční objem veřejných zakázek)

19 19 ZÁVĚR – čas, tým, rovnováha,... naděje – výzva vládě, hejtmanům, politikům a občanům České republiky: NEZTRÁCEJME VÍCE ČAS, REALIZUJME SPOLEČNĚ VNITROSTÁTNÍ OFFSET, UDĚLEJME ZNOVU TÝM, ROVNOVÁHA SE DOSTAVÍ. ZÁVĚR – čas, tým, rovnováha,... naděje – výzva vládě, hejtmanům, politikům a občanům České republiky: NEZTRÁCEJME VÍCE ČAS, REALIZUJME SPOLEČNĚ VNITROSTÁTNÍ OFFSET, UDĚLEJME ZNOVU TÝM, ROVNOVÁHA SE DOSTAVÍ. Naše děti (a Vaši voliči) to jistě ocení, budeme se jim moci podívat do očí zase zpříma! WWW.DEMOKRACIE.INFO


Stáhnout ppt "1 VOLEBNÍ PROGRAM VNITROSTÁTNÍ OFFSET. 2 PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KORUPCE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH motto: Korupce je jako rakovina – najde-li."

Podobné prezentace


Reklamy Google