Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba patentových nároků (g) Automatický vypínač pro naslouchadla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba patentových nároků (g) Automatický vypínač pro naslouchadla"— Transkript prezentace:

1 Stavba patentových nároků (g) Automatický vypínač pro naslouchadla

2 Naslouchadlo Základní sestava naslouchadla: zdroj: baterie
zvukový okruh: mikrofon - DSP - reproduktor Hodiny vnější prostředí Třída-D Ovládání zdroje Baterie Pozn.: Zatímco v této případové studii byly použity skutečné patenty, některé kroky realizované přihlašovatelem/zástupcem byly přizpůsobeny cílům této prezentace.

3 Vynález Naslouchadlo má druhý mikrofon k určení velikosti tlaku zvukové vlny uvnitř ucha. Tlak zvuku je porovnán s jeho základní úrovní a je určeno, zda je naslouchadlo vloženo do zvukovodu anebo je mimo zvukovod. Pokud je vloženo, příjem se zesílí, pokud je mimo, příjem je zeslaben, aby se tak prodloužila životnost baterie. Hodiny vnější prostředí Třída-D Ovládání zdroje Baterie Jak jej můžete chránit před napodobením? „praktický" → nelze patentovat „prodlužuje životnost baterie" = technická funkce  patent

4 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej!
Patentový nárok: „Naslouchadlo, jehož baterie vydrží déle." Zajistit, aby „baterie naslouchadla vydržely déle“ je technický problém. Nelze patentovat problémy– pouze jejich řešení. Co je onou technickou vlastností, díky které baterie naslouchadla vydrží déle?

5 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej!
Patentový nárok: „Naslouchadlo, které detekuje, zdali je umístěno a nebo vyjmuto ze zvukovodu či nikoli, sestávající z: - reproduktoru; - systému obvodu pro detekci úrovně tlaku zvukových vln skládajícího se z pásmového filtru a detektoru, který přijímá elektrický signál vstupující do reproduktoru a generuje signál o jeho intenzitě; - mikrofon; - dalšího detekčního obvodu skládajícího se z pásmového filtru a detektoru, který přijímá výstup z mikrofonu a generuje další signál o jeho intenzitě; - a digitálního obvodu pro zpracování signálu napojeného na oba detekční obvody a určeného k příjmu dvou signálů o jejich intenzitě a jejich porovnání a ke stanovení, zda je naslouchadlo vloženo do zvukovodu či nikoli." Výhoda: nárok je přesně a srozumitelně formulován. Nevýhoda: nárok je tak přesný, že by bylo snadné patent obejít, například nahrazením pásmového filtru a detektoru jinými detekčními prostředky.

6 Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej!
Patentový nárok: „Zařízení náslouchacího aparátu určené k detekci vložení nebo vyjmutí náslechového aparátu z prostoru obsahující: - první akustický snímač uzpůsobený k příjmu prvotního elektrického signálu a zpětnému vysílání akustické energie (=>reproduktor); - primární detekční obvod napojený na první akustický snímač a určený k příjmu prvního elektrického signálu a generování prvního signálu o jeho intenzitě; - druhý akustický snímač určený k příjmu vyslané akustické energie a ke zpětnému generování druhého elektrického signálu (=>mikrofon); - sekundární detekční obvod napojený na druhý akustický snímač určený k příjmu druhého elektrického signálu a generování druhého signálu o jeho intenzitě; - a obvod ke zpracování signálu napojený na první i druhý detekční obvod a určený k příjmu prvního a druhého signálu o jejich intenzitě a jejich porovnání a na základě tohoto porovnání pak ke stanovení, zda naslouchací zařízení je vloženo do prostoru či je z něj vyjmuto." Namísto definování reproduktoru, mikrofonu a příslušných okruhů jako takových jsou vlastnosti patentu v patentovém žargonu často označovány čísly: první akustický snímač, první signál, druhý detekční okruh. To je obecný, ale jasný způsob popisu vlastností, neboť na ně lze jednoduše odkazovat bez nutnosti je přesně pojmenovat. Pozn.: O tom, že mikrofon je umístěn uvnitř ucha či co se stane, když je detekováno jeho vyjmutí, není ani zmínka. Rešerše stávajícího stavu techniky ukáže, zda je tento vynález tak, jak je nárokován, skutečně nový.

7 Použití závislých nároků pro zlepšení ochrany
Patent by měl obsahovat jak OBECNÉ tak SPECIFICKÉ nároky. Obecný (nezávislý) nárok pomáhá ochránit patent před obejitím. Specifické (závislé) nároky jsou šité na míru potenciálním výrobkům porušujícím patent. Obecný nárok Specifický nárok 1 Nároky jsou obvykle strukturovány tak, aby obsahovaly jak obecné, nezávislé, tak specifické, závislé nároky. Nezávislé nároky popisují vynález ve velmi obecné rovině, aby tak umožnily povšechnou interpretaci v případě soudního řízení o porušení patentu. Závislé nároky popisují specifické způsoby využití vynálezu v praxi, jež vynálezce považuje za ekonomicky atraktivní. Závislé nároky jsou často šité na míru nejpravděpodobnějším způsobům realizace vynálezu konkurencí. Nezávislý nárok může například znít následovně: „Nástroj na psaní sestávající z částí A a B." Závislý nárok pak může znít: „Nástroj na psaní dle nároku 1 vyznačující se tím, že jeho délka se pohybuje mezi 10 a 15 centimetry." Specifický nárok 2

8 Přihláška podaná u EPO NÁROK 1: Viz výše.
NÁROK 2: „Zařízení naslouchacího aparátu podle nároku 1, kde je obvod pro zpracování signálu dále určen k redukci příjmu spojeného s prvním akustickým snímačem na základě detekce, zda je naslouchací zařízení vyjmuto z prostoru." NÁROK 3: " Zařízení naslouchacího aparátu podle nároku 2, kde je obvod pro zpracování signálu dále určen ke zvýšení příjmu spojeného s prvním akustickým snímačem na základě detekce, zda je naslouchací zařízení vloženo do prostoru." EPO provede vlastní rešerši stávajícího stavu techniky a poté zváží, zda vynález TAK, JAK JE NÁROKOVÁN, je nový a nezřejmý.

9 Výsledek rešerše dosavadního stavu techniky
Rešerše odhalila patent US , „Naslouchadlo, které se vypíná/zapíná během použití nebo odložení uživatelem", což popisuje obdobný vynález. „Reakce vypínače je založena na změně stavu zařízení." 2: mikrofon; 5: sluchátko; 9: vypínač; 3: zesilovač

10 Výsledek rešerše stávajícího stavu techniky
V popisu stojí: "... uspořádání mikrofonu a sluchátka ... snadno zajišťuje akustickou zpětnou vazbu, kterou vytváří zvuk přenášený vzduchem ze sluchátka do mikrofonu anebo vibracemi přenášenými krytem přístroje do mikrofonu. Akustická zpětná vazba ... může způsobit pískot naslouchadla v případě, že celý obvod není vhodným způsobem ztlumen." "... poskytuje vypínač 9, který reaguje na zpětný signál generovaný prostřednictvím akustické zpětné vazby mezi mikrofonem 2 a sluchátkem 5 po vyjmutí naslouchadla." „Vypínač 9 naslouchadla je ovládán řídícím prvkem, který reaguje na zvýšenou hladinu zvuku vytvořenou zpětnou vazbou a přeměňuje tlak zvuku na napěťový signál, který naslouchadlo vypne."

11 Srovnání daných dvou vynálezů
Vlastnosti nároku Vlastnosti dřívějšího vynálezu naslouchadlo  schopnost detekovat umístění  reproduktor  detekční obvod pro signál reproduktoru  mikrofon  detekční obvod pro signál mikrofonu  okruh DSP: - porovnává 2 signály  - určí, zda je naslouchadlo vloženo do ucha či nikoli  Odpověď EPO: Všechny zmíněné vlastnosti jsou zahrnuty v současném stavu techniky. Patent tak, jak je nárokován, NENÍ nový. Prosíme upravte své nároky, pokud požadujete ochranu pro svůj vynález!

12 Hlubší analýza Prostudujte materiály odhalené rešerší stávajícího stavu: Má vynález nějaké vlastnosti, které NEJSOU popsány v současném stavu techniky? Jaké jsou výhody vynálezu ve srovnání se současným stavem techniky? Jak lze upravit nároky, aby se v nich projevila novost vynálezu? Byly některé důležité vlastnosti vynálezu ve formulaci nároků pominuty? Reakce přihlašovatele: úpravy v přihlášce, objasnění vztahu mezi vynálezem a dosavadním stavem techniky. Isabelle Brandt - EPO

13 Srovnání daných dvou vynálezů
Vlastnosti nároku Vlastnosti dřívějšího vynálezu naslouchadlo  schopnost detekovat umístění  reproduktor  detekční okruh pro signál reproduktoru  mikrofon  detekční okruh pro signál mikrofonu  okruh DSP: - porovnává 2 signály  - určí, zda je naslouchadlo vloženo do ucha či nikoli  druhý mikrofon uvnitř ucha NE!  NOVÉ Všimněte si, že nový problém (detekce vyjmutí naslouchadla z ucha bez spoléhání se na vznik nepříjemné zpětné vazby) se liší od původního problému, který jsme se snažili vyřešit („delší životnost baterie"). Tento původní problém již byl vyřešen dřívějším patentem US Nyní je hodnocení nezřejmosti (= vynálezecké činnosti) přihlášky založeno na řešení výše zmíněného nového problému (detekce vyjmutí bez spoléhání se na zpětnou vazbu). Výhody/technický výsledek Vyjmutí naslouchadla z ucha je detekováno i v případě, že nedojde ke zpětné vazbě.

14 Výsledek analýzy Druhý dokument dosavadního stavu techniky, US , popisuje dočasné použití druhého mikrofonu uvnitř ucha za účelem vyhodnocení zvukotěsnosti (mezi uchem a naslouchadlem) na základě změření rozdílu tlaku zvuku  nová vlastnost (mikrofon uvnitř ucha) je známa. Ačkoli jsou jednotlivé prvky vynálezu známé, jejich kombinace známa není a přináší tak nový, jedinečný prospěch. Z poznatků o současném stavu techniky tak není zřejmé, že kombinací daných prvků lze dosáhnout zmíněného nového efektu  požadavek na vynálezeckou činnost je splněn. Nárok musí být změněn tak, aby byl vynález odlišen od patentu US (detekování vložení naslouchadla na základě detekce zpětné vazby) a od patentu US (mikrofon uvnitř ucha).

15 Upravený nárok „Systém určený k detekci vložení nebo vyjmutí naslouchacího zařízení ze zvukovodu uživatele, přičemž naslouchací zařízení je uzpůsobeno k utěsnění zvukovodu a zahrnuje : první akustický snímač uzpůsobený k příjmu prvního elektrického signálu a zpětnému vysílání akustické energie; první detekční obvod napojený na první akustický snímač a určený k příjmu prvního elektrického signálu a vygenerování prvního signálu intenzity; druhý akustický snímač uzpůsobený k příjmu vysílané akustické energie, který reaguje vygenerováním druhého elektrického signálu, přičemž druhým akustickým snímačem je mikrofon, který je umístěn tak, aby přijímal akustickou energii vysílanou zevnitř utěsněného ucha uživatele naslouchacího zařízení; druhý detekční obvod napojený na druhý akustický snímač a určený k příjmu druhého elektrického signálu a vygenerování druhého signálu o jeho intenzitě; a obvod pro zpracování signálu napojený na první a druhý detekční obvod a určený k příjmu prvního a druhého signálu o intenzitách pro porovnání signálů a stanovení, zda je naslouchací zařízení vloženo do zvukovodu či vyjmuto z ucha." Všimněte si, že kromě formulací závislých nároků není ani zmínky o tom, co se stane, když dojde k vložení či vyjmutí přístroje z ucha. Vynález tak, jak je nově nárokován, je s ohledem na dosavadní stav techniky nový, neboť přináší řešení nového problému a není ve vztahu k současnému stavu techniky zřejmý, neboť řeší zcela nový problém (detekovat vyjmutí přístroje bez spoléhání na vznik zpětné vazby) nezřejmým způsobem. Pouhé přidání vlastnosti redukce příjmu po detekci vyjmutí přístroje z ucha by nárok příliš omezilo a vynálezce by tak nezískal ochranu pro všechny aspekty svého vynálezu. Nové Vynálezecká činnost (nová funkce umožňující detekovat vyjmutí přístroje z ucha, aniž by se musela spoléhat na vznik zpětné vazby).

16 Původní popis podaný na EPO podporuje úpravy nároků
Základní fakta Proto detekce vyjmutí přístroje může být použita ke snížení akustického příjmu a lze tak zabránit vzniku zpětné vazby a/nebo ke snížení spotřeby energie vypnutím přístroje nebo jeho přepnutím do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. [0004] Naopak, detekci opětného vložení přístroje do ucha lze využít k automatickému obnovení příjmu a aktivaci přístroje. Podrobný popis Umístěním mikrofonu citlivého na tlak směrem dovnitř zvukotěsné dutiny umožní změření hodnoty frekvence zpětné odpovědi na základě činnosti reproduktoru. ... Hodnoty intenzity ID a IO jsou porovnány a je stanoveno, zda reproduktor 20 je namířen dovnitř zvukotěsné dutiny. ... poměr těchto hodnot je podkladem k rozhodnutí, zda reproduktor 20 je namířen dovnitř zvukotěsné dutiny. ... Předpokládaný poměr hodnot signálů ID a IO uvnitř a vně zvukotěsného prostředí je odvozen od známé elektro-akustické přenosové kapacity mezi reproduktorem 20 a mikrofonem 30 ve výše uvedených různých prostředích. Podporuje vynálezeckou činnost: odlišný technický výsledek Odlišné od patentu US4955.. Odlišné od patentu US2002..

17 Patent je udělen Odpověď EPO: patent je udělen!


Stáhnout ppt "Stavba patentových nároků (g) Automatický vypínač pro naslouchadla"

Podobné prezentace


Reklamy Google