Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter."— Transkript prezentace:

1 2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

2 Struktura osobnosti Temperament Rysy osobnosti Schopnosti, inteligence Charakter

3 Úrovňové pojetí osobnosti Zawadského model stromu v základech (osobnosti) jsou schopnosti a temperament, ve vrcholu je dle Allporta „zhodnocená osobnost“, tedy charakter (vztah ke světu a k sobě samému)

4 Determinace osobnosti vrozený temperament s biologickým základem - ne statický, pružnost, reakční norma charakter, dotvářený v interakci s prostředím - amorální u kojence, prospěšný v raném dětství, konformní v pozdějším dětství, uvědomovaný v adolescenci, altruistický u zralých dospělých – schopnost osobnostně růst a měnit se v každé etapě života

5 Determinace osobnosti temperament nelze jednoduše změnit – genetická podmíněnost, ale faktory prostředí mají vliv v jeho ovlivňování – emoční paměť, zvyk (chemické reakce v mozku doprovázející rané emoční reakce) charakter – názory, postoje – Naučený na základě sociálního hodnocení (dobře, špatně), vázáno na mozkovou kůru a reprezentace vzpomínek podstatou charakteru je to, jak sami sebe chápeme (jsme zodpovědní za své chování nebo řízeni osudem?, jsme součástí společnosti nebo jsme mimo ni a řídíme se jen vlastním názorem?…). počáteční reakce na podněty dány spíše temperamentem, způsob jak si podněty vykládáme a a jak jednáme závisí na získaném charakteru

6 Biologické vlivy Behaviorální genetika: studuje relativní zastoupení vlivů dědičnosti a prostředí (nature and nurture) na chování a prožívání

7 Geny & DNA Stočení jazyka je jedním z mála projevů, které závisí na specifickém dominantním genu. Naopak běžná je složitá vazba na genetickou informaci.

8 Vrozené vs. získané?: výzkum dvojčat  dvouvaječných dvojčat = dědičné vlivy + vlivy prostředí  jednovaječných dvojčat = vlivy prostředí -------------------------------------------------------------------  (D-J) = dědičné vlivy

9 Determinace osobnosti rodíme se s určitým složením genů; rozehráváme ho v reakční normě právě způsobem výchovy nature AND nurture (nikoli příroda nebo výchova ale příroda A výchova) stejné zážitky nevyvolávají stejné reakce, ani nemají stejný vliv (ztráta blízkého člověka, hyperprotektivní matka…) – lidé se rodí s různými geny – různými mozky- ty jsou základem odlišných ososbností rodiče (a učitelé) nemohou ovlivnit vše co jejich děti dělají, je důležitější děti poznat, než se je snažit „vymodelovat“ do ideálu – dovolit uskutečnit a rozvinout potenciál na svět přicházíme jako nějak určení jedinci – zbytek života je hledání co jsme vlastně zač

10 Sociální vlivy mem – kdykoli někoho imitujete, cosi se předává. Ono „cosi“ může být předáváno znovu a začít žít vlastním životem (myšlenky, módní fráze, módní směry, tvar stavebních oblouků…) nejsložitější memplex – „já“  přemýšlejte o svém skutečném „já“ – kdo jsem „já“, kde je „já“, co dělá „já“,

11 Interakce genů a prostředí Environmentalní faktory factors interagují s genetickými při ovlivňování mnoha rysů. Například, podvýživa v raném věku může ovlivnit kognitivní schopnosti.

12 Temperament jedna z dimenzí (konstitutivních složek) osobnosti, souvisí s emocemi, případně s emoční a snahovou (motivačně podmíněnou) vzrušivostí – charakterizuje dynamiku psychické činnosti („temperamentum“ správný poměr mísení tělesných šťáv, mnemotechnicky i „tempo“ a „tempera“ – zabarvení) vrozené obecné vlastnosti duševní dynamiky – projevují se v impulsivitě, síle a rychlosti duševních procesů relativně formální charakteristika – není vázána na zážitkový obsah

13 Allport: temperament zahrnuje vnímavost k emocionální situaci, obvyklou sílu a rychlost odpovědi, kvalitu převládající nálady a všechny zvláštnosti fluktuace a intenzity nálady Eysenck: více či méně stabilní a přetrvávající systém afektivního chování Temperament

14 Hippokrates –humorální teorie, systematické zpracování Galén charakteristiky komponent dle Rempleina popis komponent podle Eysencka Čtyřkomponentová teorie temperamentu

15 Morfologické teorie temperamentu Ernst Kretschmer (1888 – 1964) předpoklad souvislosti tělesné stavby a disponovanosti k určitému prožívání a chování a predisponovanosti k určitému typu duševní choroby: Temperametovým (a tělesným) typům odpovídají při nadměrné zátěži vyšší pravděpodobnosti rozvoje určité duševní poruchy :  pyknik - cyklotýmní temperament - maniodepresivní porucha  astenik/leptosom - schizotýmní temperament - schizofrenní psychózy  atletik - viskózní resp. epitýmní temperament - epilepsie

16 Morfologické teorie temperamentu William H. Sheldon Typy nazývá  viscerotonní  somatotonní  cerebrotonní. (Tyto tři typy odpovídají Kretschmerově cyklotýmii, epitýmii a shizotýmii.) spíše historické přístupy, přesto dobře strukturují každodenní zkušenosti

17 A.H.Buss, R.Plomin – vývojově interakční teorie temperamentu  utváření temperamentových dispozic závisí na interakci s okolím a příležitostech ke vzniku určitého chování  4 základní složky aktivita (spontánní výdej fyzické energie) emocionalita (tíseň a ohrožení- úzkost, později strach a hněv – vysoká autonomní aktivace) sociabilita (preferování pobytu ve společnosti druhých oproti samotě) např. introverze = nízká sociabilita, nízká aktivita; agresivita = vysoká aktivita a emocionalita Některé současné teorie temperamentu

18 C. R. Cloninger – neurobiologicky založená teorie (3 složky temperamentu – odpovídají určité neuromodulaci, každá několik dimenzí)  vyhledávání nového (behaviorální aktivace; dopamin) explorační vzrušivost – stoická rigidita impulzivita – reflexe extravagance – rezervovanost chaotičnost – systematičnost  vyhýbání se poškození (behaviorální inhibice, serotonin) anticipační pesimismus – uvolněný optimismus hodně – málo obav z neurčitého smělost – plachost před neznámými lidmi unavitelnost, astenie - odolnost  závislost na odměně (behaviorální podpora, noradrenalin) senzitivita citová vázanost  perzistence Některé současné teorie temperamentu

19

20

21 Charakter a postoje propojení poznávacích, emočních a motivačních procesů při strukturování zkušenosti a vytváření souboru postojů a morální struktury osobnosti stabilizovaný soubor postojů tvoří jeden z výchozích stupňů rozvoje charakteru  postoj = získaná a relativně ustálená komplexní tendence k myšlenkové, citové a akční odezvě na určité objekty, osoby, sociální skupiny, problémy, situace či hodnoty systém postojů jedince = osobní pojetí světa  předsudky = převzaté, tradicí udržované iracionální postoje

22 Charakter charakter  v čistě psychologickém smyslu = individuální zvláštnost člověka  „morální charakter“ = pohotovost jednat dle určitých etických principů řada současných psychologů charakter považuje za etickou kategorii (osobnost z pohledu morálních kritérií) Allport: CH = zhodnocená osobnost Krueger: CH = zdroj odpovědného jednání a hodnocení; širší a podrobnější pohled na člověka než obsahuje jeho pouhé „jáství“ charakter jako  soustava vztahů k sobě a ke světu  soustava dominujících vlastností  soustava zásad a způsobů jejich naplňování


Stáhnout ppt "2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter."

Podobné prezentace


Reklamy Google