Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 17 –Rozdělování důchodů a bohatství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 17 –Rozdělování důchodů a bohatství"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 17 –Rozdělování důchodů a bohatství
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 17 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Dědictví je důležitým faktorem v determinaci rozdělení bohatství Efektivní tržní ekonomika automaticky vytváří společensky přijatelné rozdělení důchodů Lorenzova křivka znázorňuje změny v rozdělení zisků v čase podle jednotlivých zemí Ve srovnání s rozdělením důchodů je v tržních ekonomikách rozdělení aktiv (bohatství) většinou ještě nerovnoměrnější [PRAVDA] [NEPRAVDA] [NEPRAVDA] [PRAVDA]

3 MIEK1 – Cvičení 17 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá V méně rozvinutých zemích dochází v pivních obdobích růstu ke zvyšování příjmové nerovnosti V ideální dokonale konkurenční ekonomice je otázka „Pro koho?“ řešena vždy také ideálně V tržní ekonomice je otázka „Pro koho“ řešena především na trzích finální produkce [PRAVDA] [NEPRAVDA] [NEPRAVDA]

4 MIEK1 – Cvičení 17 procento příjmu proti procentu lidí
Lorenzova křivka zobrazuje: procento příjmu proti procentu lidí procento individuí proti procentu rodin procento příjmu proti procentu výdajů procento příjmu proti počtu let vzdělání procento výdajů proti procentu lidí

5 MIEK1 – Cvičení 17 procento příjmu proti procentu lidí
Lorenzova křivka zobrazuje: procento příjmu proti procentu lidí procento individuí proti procentu rodin procento příjmu proti procentu výdajů procento příjmu proti počtu let vzdělání procento výdajů proti procentu lidí

6 MIEK1 – Cvičení 17 Co z následujícího je zdrojem příjmové nerovnosti?
rozdílné zaměstnání rozdílné zděděné vlastnosti a schopnosti rozdíly v kvalifikaci a vzdělání rozdíly v ochotě pracovat usilovněji (intenzitě práce) vše výše uvedené

7 MIEK1 – Cvičení 17 Co z následujícího je zdrojem příjmové nerovnosti?
rozdílné zaměstnání rozdílné zděděné vlastnosti a schopnosti rozdíly v kvalifikaci a vzdělání rozdíly v ochotě pracovat usilovněji (intenzitě práce) vše výše uvedené

8 MIEK1 – Cvičení 17 Bohatství je měřeno jako: zásoba (stav)
náhodná proměnná podíl z důchodu tok cokoli z uvedeného je správné

9 MIEK1 – Cvičení 17 Bohatství je měřeno jako: zásoba (stav)
náhodná proměnná podíl z důchodu tok cokoli z uvedeného je správné

10 MIEK1 – Cvičení 17 Jak se odrazí zvýšení nerovnosti v příjmech na grafu důchodové Lorenzovy křivky? skutečná křivka se přiblíží ideální skutečná křivka splyne s ideální sníží se podíl procentuálně nejbohatších domácností a proto skutečná křivka bude svírat pravý úhel s osou horizontální (s osou x) nelze jednoznačně určit, neboť nevíme, o jakou změnu se jedná žádná z nabízených odpovědí není správná

11 MIEK1 – Cvičení 17 Jak se odrazí zvýšení nerovnosti v příjmech na grafu důchodové Lorenzovy křivky? skutečná křivka se přiblíží ideální skutečná křivka splyne s ideální sníží se podíl procentuálně nejbohatších domácností a proto skutečná křivka bude svírat pravý úhel s osou horizontální (s osou x) nelze jednoznačně určit, neboť nevíme, o jakou změnu se jedná žádná z nabízených odpovědí není správná

12 MIEK1 – Cvičení 17 Na grafu Lorenzovy křivky se zcela rovné rozdělení důchodu zobrazí jako: pravoúhlá křivka křivka ležící těsně pod diagonálou diagonála křivka ležící těsně nad diagonálou nic z uvedeného není správné

13 MIEK1 – Cvičení 17 Na grafu Lorenzovy křivky se zcela rovné rozdělení důchodu zobrazí jako: pravoúhlá křivka křivka ležící těsně pod diagonálou diagonála křivka ležící těsně nad diagonálou nic z uvedeného není správné

14 MIEK1 – Cvičení 17 Co z níže uvedeného není hlavním důvodem (hlavním zdrojem) nerovností v důchodech v dlouhém období? rozdíly ve vzdělání rozdíly v profesi rozdíly v čase stráveném v práci cyklické výkyvy produktu všechny odpovědi charakterizují potenciální zdroje nerovnosti, přičemž se dá říci, že odpověď ad d) popisuje nejméně důležitý zdroj nerovností

15 MIEK1 – Cvičení 17 Co z níže uvedeného není hlavním důvodem (hlavním zdrojem) nerovností v důchodech v dlouhém období? rozdíly ve vzdělání rozdíly v profesi rozdíly v čase stráveném v práci cyklické výkyvy produktu všechny odpovědi charakterizují potenciální zdroje nerovnosti, přičemž se dá říci, že odpověď ad d) popisuje nejméně důležitý zdroj nerovností

16 MIEK1 – Cvičení 17 Rozdíly v e schopnostech jsou často uváděny jako vysvětlení rozdílů v příjmech. Toto vysvětlení: je jen částečné, protože existují větší rozdíly ve schopnostech než v rozdělení důchodů je jen částečné, protože tvar křivky důchodového rozdělení je významně odlišný od křivky rozdělení podle schopností je jen částečné, protože měřený rozsah rozdílů v individuálních schopnostech je mnohem širší než rozsah důchodového rozdělení podává plně zdůvodňující interpretaci rozdílů v důchodech nic z uvedeného není správné

17 MIEK1 – Cvičení 17 Rozdíly v e schopnostech jsou často uváděny jako vysvětlení rozdílů v příjmech. Toto vysvětlení: je jen částečné, protože existují větší rozdíly ve schopnostech než v rozdělení důchodů je jen částečné, protože tvar křivky důchodového rozdělení je významně odlišný od křivky rozdělení podle schopností je jen částečné, protože měřený rozsah rozdílů v individuálních schopnostech je mnohem širší než rozsah důchodového rozdělení podává plně zdůvodňující interpretaci rozdílů v důchodech nic z uvedeného není správné

18 MIEK1 – Cvičení 17 Příjem (důchod) domácnosti je měřen jako:
zásoba (stav) podíl na národním jmění náhodná proměnná toková veličina vše výše uvedené je správně

19 MIEK1 – Cvičení 17 Příjem (důchod) domácnosti je měřen jako:
zásoba (stav) podíl na národním jmění náhodná proměnná toková veličina vše výše uvedené je správně

20 MIEK1 – Cvičení 17 Který z následujících faktorů způsobuje, že od začátku 20. století se nerovnosti u rozdělování důchodů obecně snižují? růst životní úrovně námezdně pracujících ekonomický rozvoj státní zásahy do ekonomiky přerozdělovací procesy všechny odpovědi jsou správné

21 MIEK1 – Cvičení 17 Který z následujících faktorů způsobuje, že od začátku 20. století se nerovnosti u rozdělování důchodů obecně snižují? růst životní úrovně námezdně pracujících ekonomický rozvoj státní zásahy do ekonomiky přerozdělovací procesy všechny odpovědi jsou správné

22 MIEK1 – Cvičení 17 Odhadněte, která z následujících zemí vykazuje nejmenší stupeň nerovnoměrnosti rozdělování důchodů: USA Francie Švédsko Velká Británie Kanada

23 MIEK1 – Cvičení 17 Odhadněte, která z následujících zemí vykazuje nejmenší stupeň nerovnoměrnosti rozdělování důchodů: USA Francie Švédsko Velká Británie Kanada

24 MIEK1 – Cvičení 17 Největší nerovnosti v rozdělování důchodů vykazují:
nejchudší země subsaharské Afriky nejbohatší země (Kuvajt, Švýcarsko...) USA a Kanada Rozvojové země, které se již začaly rozvíjet (např. Peru, Brazílie) země bývalých centrálně plánovaných ekonomik mimo rozpadlého Sovětského svazu a Rumunska

25 MIEK1 – Cvičení 17 Největší nerovnosti v rozdělování důchodů vykazují:
nejchudší země subsaharské Afriky nejbohatší země (Kuvajt, Švýcarsko...) USA a Kanada Rozvojové země, které se již začaly rozvíjet (např. Peru, Brazílie) země bývalých centrálně plánovaných ekonomik mimo rozpadlého Sovětského svazu a Rumunska

26 MIEK1 – Cvičení 17 V tržních ekonomikách platí, že majetek (bohatství) ve srovnání s důchody je rozdělen: rovnoměrněji více nerovnoměrně naprosto přesně jako důchody v tržních ekonomikách žádný majetek neexistuje v Evropě rovnoměrněji, v USA více nerovnoměrně

27 MIEK1 – Cvičení 17 V tržních ekonomikách platí, že majetek (bohatství) ve srovnání s důchody je rozdělen: rovnoměrněji více nerovnoměrně naprosto přesně jako důchody v tržních ekonomikách žádný majetek neexistuje v Evropě rovnoměrněji, v USA více nerovnoměrně

28 MIEK1 – Cvičení 17 Giniho koeficient slouží k:
měření stupně propadu ekonomiky v recesi měření tempa inflace v procentech měření podílu obnovovacích investic na celkových hrubých domácích soukromých investicích měření podílu státního rozpočtu na hrubém národním produktu (GNP) žádná z odpovědí není správná

29 MIEK1 – Cvičení 17 Giniho koeficient slouží k:
měření stupně propadu ekonomiky v recesi měření tempa inflace v procentech měření podílu obnovovacích investic na celkových hrubých domácích soukromých investicích měření podílu státního rozpočtu na hrubém národním produktu (GNP) žádná z odpovědí není správná

30 MIEK1 – Cvičení 17 Správně doplňte Teorie rozdělování se zabývá rozdělováním ________ a ________ v ekonomice - počáteční alokací zdrojů a _______, které jsou těmto zdrojům přiřazovány na trzích. Důchod je _______ veličina udávající celkové množství peněz, které domácnost obdrží během daného ________ období. Základními komponentami důchodu jsou ________ důchody, _________ důchody a __________ platby. Bohatství (čisté jmění) je veličina _______ , měří v peněžních jednotkách čistou hodnotu _____ vlastněných k určitému časovému okamžiku. důchodů bohatství cenami toková časového pracovní vlastnické transferové stavová aktiv

31 MIEK1 – Cvičení 17 Správně doplňte Důchody vznikající na základě tržních kritérií nazýváme _______ důchody. Tyto důchody podléhají _____________ pomocí státního _________. Rozpočtů ________ a různých fondů. Výsledkem přerozdělování je ________ stupně nerovnosti v rozdělování důchodů. Přerozdělovací procesy mají celou řadu __________ i negativních efektů na práci, podnikání, investice apod. (viz makroekonomii). prvotní přerozdělování rozpočtu místních zmírnění pozitivních

32 MIEK1 – Cvičení 17 Správně doplňte Nerovnosti v důchodech lze měřit pomocí důchodové __________ křivky a _______ koeficientu. Důchodová __________ křivka je graf znázorňující ___________ procentuální podíl obyvatelstva na __________ ose a kumulativní procentuální podíl získaného ________ na ose svislé. Giniho koeficient pak poměřuje plochy pod skutečnou a _______ Lorenzovou křivkou. Pomocí stejných nástrojů je možné měřit i stupeň nerovností __________________. Lorenzovy Giniho Lorenzova kumulativní vodorovné důchodu ideální bohatství (majetku)

33 MIEK1 – Cvičení 17 Správně doplňte Rozdělování vlastnických důchodů je _______________ než rozdělování pracovních výdělků, především díky velkým rozdílům v _________. Kořeny nerovností v důchodech (zejména vlastnických) spočívají v nerovnoměrném rozdělení _________. Standardní ekonomií vykládaná teorie rozdělování spočívá na základě teorie ______ produktivity (spojené např. se jménem amerického ekonoma J. B. Clarka). Tato teorie předpokládá, že výrobní faktory jsou oceňovány na základě svých ________ fyzických _________ („mezních produktivit" faktoru) a cen _______ produkce. nerovnoměrnější bohatství bohatství mezní mezních produktů finální


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 17 –Rozdělování důchodů a bohatství"

Podobné prezentace


Reklamy Google