Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP RYBÁŘSTVÍ 10. prosince 2013 Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU VÝROČNÍ KONFERENCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP RYBÁŘSTVÍ 10. prosince 2013 Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU VÝROČNÍ KONFERENCE."— Transkript prezentace:

1 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP RYBÁŘSTVÍ 10. prosince 2013 Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU VÝROČNÍ KONFERENCE

2 Uvítání, zahájení Ing. Jaroslava Beneš Špalková

3 1) Uvítání, zahájení 10:00 – 10:10 Ing. Jaroslava Beneš Špalková 2)Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013 10:10 – 10:30 Ing. Renáta Komiková 3)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II. 10:30 – 10:50 Jindřich Groulík, Rybářství Litomyšl PROGRAM

4 4)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III. 10:50 – 11:30 Optimalizace chovu jesetera malého Ing. Juraj Rybnikár Využití aerační techniky na eutrofních rybnících doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. 5)Příprava nové propagační kampaně Ryba sladkých vod 11:30 – 11:40 Ing. Renáta Komiková 6)Monitoring úniku úhoře říčního 11:40 – 11:55 Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. PROGRAM

5 Přestávka 11:55 – 12:15 7)Posílení role sladkovodní akvakultury v rámci SRP, podpora rybářství 2014 - 2020 12:15 – 12:30 Ing. Kateřina Krylová 8)Analýza stavu odvětví – Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu 12:30 – 12:50 Ing. Emil Machálek, CSc., IREAS Centrum, o.p.s. PROGRAM

6 9)Analýza absorpční kapacity OP Rybářství 2014 - 2020 12:50 – 13:05 Květoslava Uhrová, REDECo, spol s r. o. 10)Příprava OP Rybářství 2014 - 2020 13:05 – 13:15 Ing. Klára Budínová 11)Diskuse 13:15 – 13:25 12)Závěr 13:25– 13:30 Ing. Renáta Komiková Oběd, neformální setkání účastníků PROGRAM

7 Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 – 2013 Ing. Renáta Komiková

8 Akvakultura  Opatření v rámci akvakultury jsou nejvíce zazávazkovanými opatřeními. (květen 2013).  541,7 mil. EUR z ERF zazávazkováno.  Průměrné náklady na jeden projekt : 230 000 €.  Akvakulturní produkce nemá vzrůstající charakter. Výbor EFF – listopad 2013

9 Výbor EFF – listopad 2013 Zpracování  Opatření v rámci zpracování jsou druhou největší oblastí, která je zazávazkována.  351,8 mil. EUR z ERF zazávazkováno.  Nejdražší typ podpořených projektů - výstavba nových zařízení.  Nejlevnější typ podpořených projektů – marketingové aktivity.

10 Pilotní projekty – inovace  Nízký počet podpořených projektů – 512 (květen 2013).  Projekty jsou nákladné – celkové průměrné náklady 334 000 EUR.  Efekt pilotních projektů je velmi slabý ve srovnání s podpořenými projekty v rámci akvakultury a zpracování.  Veřejná podpora je v oblasti pilotních projektů a inovací nezbytná. Výbor EFF – listopad 2013

11  nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu  nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007 –,,implementační nařízení“  usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 - 2013“  usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství 2007 - 2013 Provádění OP Rybářství

12  udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR  zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků  snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí  podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií  zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb  modernizace zpracovatelských kapacit Cíle Operačního programu Rybářství

13 Úspěchy Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 Současné období  pokryto cca 87 % alokace aktuálními vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace  pokryto cca 66 % alokace již předfinancovanými projekty  splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013  úspěšné naplňování cílů Operačního programu Rybářství 2007 – 2013  vysoká úspěšnost projektů v dodržení pětileté doby udržitelnosti

14 Implementační systém OP Rybářství

15 OP Rybářství PO 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh PO 3 Opatření ve společném zájmu PO 5 Technická pomoc Prioritní osy OP Rybářství

16 Rozdělení alokace mezi prioritní osy *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2013 = 25,742 / 1€ prioritní osa rozdělení finančních prostředků v %celkemz EFF ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč z celkuv mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 53495,2371,4123,8 3Opatření společného zájmu42388,6291,597,1 5Technická pomoc546,534,911,6 CELKEM100930,3697,8232,5

17 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2013 *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2013= 25,742 Kč / 1€ prioritní osa alokace na celé období údaje v Kč v Kč* zageristrované Žádosti zareg.ŽOD/ alokace (v %) aktuální vydaná Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí/ alokace (v %) předfinanc. ŽOD/alokace (v %) 2 495 171 001 1 664 800 954 336 % 477 746 893 96 % 364 114 496 74 % 3 388 683 709 437 936 301 115 % 299 479 172 77 % 228 678 967 59 % 5 46 518 67737 378 450 80 % 36 139 063 78 % 16 585 427 36 % CELKEM 930 373 3872 140 115 705 231 % 813 365 128 87 % 609 378 890 65 %

18 Prioritní osa 2 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury (investice spojené s výstavbou, rozšířením, vybavením či modernizací rybochovných zařízení (např. rybníků a sádek), odbahněním lovišť a rybníků, rekonstrukcemi prodejen ryb, modernizacemi provozních budov) 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí (podpora na snížení intenzity obsádky vybraných rybničních ploch kompenzováním ušlého příjmu podnikatele) 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat (opatření by bylo otevřeno pouze v případě propuknutí nákazy ryb) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh (modernizace a vybavení zpracoven, např. výstavba nových úseků, vybavení zpracoven, např. pořízení nařezávačky svalových kůstek, výrobníků ledu, udírny ryb, vakuové baličky) Prioritní osy

19 Prioritní osa 2  Zaregistrované Žádosti o dotaci – 1404 ve výši 1,6 mld. Kč  Aktuální vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 635 ve výši 478 mil. Kč  Předfinancováno – 490 Žádostí o platbu ve výši 331 mil. Kč

20 OP Rybářství – osa 2 za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2013 *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc listopad 2013= 25,69 Kč / 1€ opatření alokace na celé období údaje v Kč v Kč*zageristrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancováno 2.1. 495 171 001 1 339 970 909441 852 637331 265 103 2.2. 1 007 907565 090 2.4. 323 822 13835 329 16632 284 303 CELKEM 495 171 0011 664 800 954477 746 893364 114 496

21 Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 v roce 2012  Produkce tržních ryb (v tis. tun) – 20, 8 tis. tun (cíl 2015 = 20 tis. tun). Cíl naplněn  Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – 6,8 tis. tun (cíl 2015 = 5, 9 tis. tun). Cíl naplněn  Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím – v opatření na ochranu vodního prostředí (2.2.) je administrováno šest projektů na 8,7 ha vodní plochy rybníků, do konce roku 2012 byly čtyři projekty předfinancovány s rozlohou 6,63 ha. V roce 2013 byly předfinancovány dva zbývající projekty a cíl pro rok 2015 je naplněn (cíl 2015 = 8,7 ha). Cíl naplněn  Počet zaměstnaných žen v odvětví rybářství – 223 žen (cíl 2015 = 280 žen). Z důvodu fyzické náročnosti práce v sektoru nebude cílová hodnota pravděpodobně naplněna  Zvýšení přidané hodnoty (v %) – 100 % (cíl 2015 = 5 %). Cíl naplněn Při výpočtu zvýšení přidané hodnoty byla porovnávána data ze Standardních ročních monitorovacích zpráv, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2012, a to s daty do 31. 12. 2011. Přidaná hodnota se změnila i u předchozích let a to z důvodu ročního nárůstu příjemců dotace, kteří poprvé vyplňovali Standardní roční monitorovací zprávu. Porovnávaly se hodnoty z roku 2006 a 2011 (získané v roce 2012).

22 Úspěšný projekt opatření 2.1. Pásový malotraktor s přídavnými stroji Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém

23 Úspěšný projekt opatření 2.4. Rybný závod Sedlčany – výstavba výrobního úseku Rybný závod Sedlčany – výstavba administrativního úsek Rybný závod Sedlčany – výstavba marinovacího úseku Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém

24 Prioritní osa 3 3.1. Společné činnosti (projekty směřující k zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, organizaci konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací) 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin (vysazování úhoře říčního) 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně (propagační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb, propagace Třeboňského a Pohořelického kapra) 3.4. Pilotní projekty (zaměření projektů na získání technických nebo ekonomických poznatků o nových technologiích a zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem v oblasti akvakultury, např. terénní analýza obsahu a kvality tuku ve svalovině sladkovodních ryb a implementace do rybářské praxe) Prioritní osa 5 5.1. Technická pomoc (účinná a efektivní realizace OP Rybářství, příprava programového období 2014 – 2020) Prioritní osy

25 Prioritní osa 3  Zaregistrované Žádosti o dotaci – 457 ve výši 448 mil. Kč  Aktuální vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 357 ve výši 299 mil. Kč  Předfinancováno – 207 Žádostí o platbu ve výši 228 mil. Kč

26 OP Rybářství – osa 3 za období 1. 1. 2007 - 30. 11. 2013 *) měsíční kurz ECB platný pro měsíc říjen 2013= 25,69 Kč / 1€ opatření alokace na celé období údaje v Kč v Kč*zageristrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancováno 3.1. 388 683 709 67 288 93628 390 84513 555 432 3.2. 57 375 61856 488 44431 496 252 3.3. 238 715 847160 533 151155 401 551 3.4. 84 555 90054 066 73228 225 732 CELKEM 388 683 709447 936 301299 479 172228 678 967

27 Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 v roce 2012  Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok – 1,46 kg (cíl 2015 = 1,55 kg). Cíl doposud nenaplněn Spotřeba sladkovodních ryb je podpořena uskutečněnou propagační kampaní Ryba domácí. Od roku 2008 se spotřeba sladkovodních ryb zvýšila o 10 %, tj. 0,137 gramů na obyvatele.  Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU – 90 předfinancovaných projektů, 135 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 5 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.2 záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) slouží k podpoře vysazování úhořího monté a rozkrmeného mladého úhoře do vodních toků v povodí řeky Labe a řeky Odry.  Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – 12 předfinancovaných projektů, 42 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 7 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti.  Počet projektů testovaných technologických postupů – 21 předfinancovaných projektů, 37 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 8 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.4. Pilotní projekty.

28 Úspěšný projekt opatření 3.1. Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém  Projekt reg. č. CZ.1.25/3.1.00/11.00371  Příjemce dotace: Rybářské sdružení České republiky  Celkové náklady projektu: 139 842 Kč  Výše dotace: 127 920 Kč  Název projektu :„Odborná konference pro členy Rybářského sdružení“  Účel projektu: Přenos výsledků výzkumu do rybářské praxe. Prezentace výsledků výzkumu od špičkových odborníků vznikne pro členy sdružení ideální možnost dozvědět se něco více o nejnovějších technologiích, pokrocích a trendech v rybářství.

29 Úspěšný projekt opatření 3.2. Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém

30 Úspěšný projekt opatření 3.2. Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Dovoz MontéDovoz rozkrmeného úhoře rokváha (v kg)počet (v ks)rokváha (v kg) 2009289867 0002010654 20106401 920 00020111381 20116091 827 00020121763 20125301 590 00020131330 20134501 350 000  Plánováno dovézt monté v následujících letech do oblastí začleněných do plánů na obnovu úhoře, proplácené ze strany EU v rámci OP Rybářství: 2014 - 700 kg, 2 100 000 ks.  Plánováno dovézt monté v následujících letech do všech oblastí v rámci ČR: celkem 2014 – 950 kg, 2 850 000 ks (tedy 700 kg z OPR a 250 kg z vlastních zdrojů).

31 Úspěšný projekt opatření 3.2. Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém

32 Úspěšný projekt opatření 3.2. Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém

33 Úspěšný projekt opatření 3.3. Recirkulační systém RYBA DOMÁCÍ  veřejná zakázka na období 2008 – 2011  alokace finančních prostředků cca 150 mil. Kč bez DPH  dodavatel firma DORLAND  zahájení kampaně 1. září 2008  kampaň byla prezentována pod značkou a logem RYBA DOMÁCÍ  realizace kampaně probíhala v celé ČR mimo Prahu Cíle kampaně  upozorňovat na nedostatečnou konzumaci sladkovodních ryb  motivovat veřejnost k vyzkoušení produktů ze sladkovodních ryb  udržení zájmu veřejnosti o produkci sladkovodních ryb  působit na zpracovatele a výrobce

34 Úspěšný projekt opatření 3.3. Recirkulační systém Úspěchy kampaně  zvýšila se spotřeba sladkovodních ryb o 0,14kg/obyvatele/rok  pozitivně se změnila struktura konzumentů sladkovodních ryb  počet těch, kteří je nejedli, se snížil z 24 % na 20,5 % a naopak vzrostl počet občasných konzumentů, a to z 51,4 % na 54 %

35 Úspěšné pilotní projekty Využití recirkulační technologie pro inkubaci jiker a odchov hybrida sivena amerického a arktického Sestava inkubačních žlabů Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží – klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb

36 OP Rybářství 2007 – 2013 celkový přehled 1. 1. 2007 - 30. 11. 2013

37 Zrealizovaná kola příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 - 2013 1. kolo – 10. 06. 2008 – 30. 06. 2008: 2.1.; 2.4. a),b) 2. kolo – 7. 10. 2008 – 27. 10. 2008: 3.1.a),b); 3.3.a) 3. kolo – 10. 02. 2009 – 02. 03. 2009: 2.1.; 2.4.a),b) 4. kolo – 23. 06. 2009 – 29. 06. 2009: 3.4. a) 5. kolo – 18. 02. 2010 – 08. 03. 2010: 2.1.; 2.4.a),b) 6. kolo – 24. 06. 2010 – 30. 06. 2010: 3.1.a); 3.2.b) 7. kolo – 18. 10. 2010 – 25. 10. 2010: 3.4.a) 8. kolo – 8. 02. 2011 – 25. 02. 2011: 2.1.; 2.4.a),b); 3.1.a),b); 3.3.b),e) 9. kolo – 28. 03. 2011 – 08. 04. 2011: 2.2.a) 10. kolo – 9. 06. 2011 – 27. 06. 2011: 3.2.b) 11. kolo – 25. 10. 2011 – 07. 11. 2011: 3.1.a); 3.3.b), e); 3.4.a) 12. kolo – 7. 02. 2012 – 13. 02. 2012: 3.3.e) 13. kolo – 19. 06. 2012 – 25. 06. 2012: 3.2.b) 14. kolo – 02. 10. 2012 – 15. 10. 2012: 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a); 3.4. a) 15. kolo – 06. 02. 2013 – 12. 02. 2013: 2.1.; 2.4.a); 3.2.b); 3.3.e) 16. kolo – 06. 03. 2013 – 12. 03. 2013: 2.1. a),b),c),e); 2.4.a); 17. kolo – 18. 06. 2013 – 24. 6. 2013: 3.1.b); 3.4.a) 18. kolo – 26. 11. 2013 – 2.12. 2013: 3.1.a); 3.1.b); 3.3.e) Kontinuální příjem žádostí o dotaci: 5.1. Technická pomoc

38 Předpoklad realizace dalších kol příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 - 2013 19. kolo – jaro 2014: 3.1. a); 3.2. b) 20. kolo – léto 2014: 2.1.; 2.4. – v případě realokace finančních prostředků z prioritní osy 3 na osu 2 a dočerpání Zásobníku projektů Kontinuální příjem žádostí o dotaci: 5.1. Technická pomoc Další vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace probíhá kontinuálně ze Zásobníku projektů ze 16. kola na opatření 2.1. a 2.4. v závislosti na disponibilních finančních prostředcích dle ustanovení o tvorbě a vydávání Rozhodnutí pro projekty ze Zásobníku projektů (kapitola 7. Zásobník projektů - Obecné podmínky pro poskytnutí dotace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013).

39 Refundace prostředků EU do kapitoly MZe OD 1.1.2007 do 30.11. 2013 bylo refundováno do příjmové kapitoly MZe 445 217 060 Kč tj. 17 829 594 EUR prostředků EU (EFF)

40 Provedeno osm certifikací za období od 1. 1. 2007 do 30. 11. 2013 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 20 952 712,25 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 521 037 043 podíl v EUR EFF 15 714 529,32 ČR 5 238 182,93 podíl v Kč EFF 390 777 661 ČR 130 259 382

41 Zatím připraveno k deváté certifikaci OP Rybářství za období od 1. 11. 2012 do 30. 11. 2013 Veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 2 819 448,70 Veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 72 569 381,00 podíl v EUR EFF 2 115 064,68 ČR 704 384,02 podíl v Kč EFF 54 439 399,00 ČR 18 129 982,00

42 Plnění pravidla N+2 Certifikováno podílu EFF celkem v EUR 15 714 529,32 Po 8. certifikaci Pravidlo N + 2 pro rok 2013 je splněno se započítáním předběžných plateb od EK podíl v EUR EFF 15 714 529,32 N+2 po započtení předběžných plateb od EK hranice pro splnění N+2 v roce 2013 = 14 697 777,50 Po odeslání 8. certifikace na EK bylo splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bylo splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013 !!!

43 Specifické problémy OP Rybářství 2007 – 2013  Pozastavení plateb výdajů OP Rybářství ze strany EK. 2014 – 2020  Na základě požadavků na evropské a národní úrovni se navýší administrativní zátěž pro ŘO OP Rybářství, zprostředkující subjekt zejména v oblastech : aktualizace metodických dokumentů OP, řízení výzev, výběru a hodnocení projektů (plán výzev, hodnotitelská a výběrová komise, zvýšený počet výkazů, schvalování vybraných výstupů ze strany MMR (NOK), monitorování - reporting výkazů pro věcné a finanční monitorování (zvýšený počet výkazů, zvýšená frekvence předkládání), monitorování naplňování principu 3E na všech úrovních implementace OP a zadávání veřejných zakázek (zvýšený rozsah kontrolního vzorku).  Na úrovni žadatelů se navýší administrativní náročnost zejména v oblasti vykazování dat.

44 Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury  prezentace OP Rybářství – mezinárodní výstava Země živitelka  příprava informačních materiálů (výroční zprávy, pravidla pro žadatele)  pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně  Výroční konference v rámci OP Rybářství – 12.12.2012  webové stránky www.eAgri.cz - vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty  odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni- osy-ii/; http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni- osy-iii

45 OP Rybářství v roce 2014  Plánované schválení Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu vládou ČR (leden/únor 2014).  Schválení nařízení o ENRF (duben 2014).  EK zveřejní finanční obálku pro ČS z ENRF.  Plánované schválení OP Rybářství 2014 – 2020 vládou ČR (srpen 2014).  Zahájení implementace OP Rybářství 2014 – 2020 (nejdřív konec roku 2014).  Vyhlášení jarního 19. kola výzev pro opatření 3.1.a) a 3.2.b) a případné vyhlášení letního 20. kola pro osu 2 v souvislosti s možností případné realokace finančních prostředků prioritní osy 3 na osu 2 a na dočerpání Zásobníku projektů.

46 OP Rybářství v roce 2014  Aktualizace Pravidel pro 19. kolo a případná další kola OP Rybářství.  V roce 2014 bude probíhat vydávání Rozhodnutí na projekty ze zásobníku projektů v závislosti na volných finančních prostředcích OP Rybářství.  Vydávání Rozhodnutí na projekty přijímané v 18. kole.  Proplácení všech předchozích vyhlášených kol a také proplácení projektů ze zásobníku projektů.

47 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II. Jindřich Groulík

48 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III. Ing. Juraj Rybnikár Optimalizace chovu jesetera malého doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Využití aerační techniky na eutrofních rybnících

49 Příprava nové propagační kampaně Ryba sladkých vod Ing. Renáta Komiková

50 Propagační kampaň Cílem:  zvýšit spotřebu zejména zpracovaných sladkovodních ryb  udržet celkový výkon a zaměstnanost v sektoru produkčního rybářství  rozložit produkci sladkovodních ryb do celého roku  naplnit monitorovací indikátor OP Rybářství: spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok – cíl 2015 = 1,55 kg

51 Propagační kampaň Ryba sladkých vod Recirkulační systém RYBA DOMÁCÍ  byla informativní kampaní o sladkovodních rybách  probíhala na národní úrovni v letech 2008 – 2011  splňovala nařízení Rady ES č. 1198/2006 Startovní rok 2008  Sdělení ve dvou krocích (Varování, Seznámení a poznání)  Hlavní důraz na TV spoty, inzerci, rozhlas atd. Roky 2009 – 2011  Zaměření na tři hlavní období v roce  Důraz na zapojení odborné veřejnosti (kuchaři, novináři)

52 Propagační kampaň Ryba sladkých vod  V únoru 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Návrh dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 -2015“  Rozpočet: 2 mil. Kč  Účelem veřejné zakázky bylo vytvoření a dopracování návrhu komplexní komunikační strategie (dále jen „návrh“), který byl použit jako závazná specifikace pro vymezení předmětu plnění následné veřejné zakázky na realizaci komplexní komunikační kampaně.

53 Propagační kampaň Ryba sladkých vod  Návrh obsahuje zejména:  specifikaci cílové skupiny  komunikační strategii na období 2012 – 2015  nadlinkové a podlinkové komunikační aktivity a další nástroje vedoucí k efektivnímu zásahu navržené cílové skupiny  návrhy kreativního a grafického zpracování podkladů pro navržené komunikační aktivity  detailní akční plány pro jednotlivé roky  návrhy media plánů k doporučovaným nadlinkovým aktivitám

54 Propagační kampaň Ryba sladkých vod  Rozpočet: 60 mil. Kč  Druh řízení: otevřené řízení  Počet doručených nabídek: 5  Otevírání obálek: 6. 5. 2013  Posouzení kvalifikace: 15. 5. 2013  Dokončení hodnocení kvalifikace a posouzení úplnosti nabídek: 30. 5. 2013

55 Propagační kampaň Ryba sladkých vod  V mezidobí byly k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podány 3 návrhy na zahájení správního řízení, a to:  na přezkoumání zadávacích podmínek – správní řízení probíhá,  na zrušení Protokolu o posouzení kvalifikace – správní řízení zastaveno,  proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – správní řízení zastaveno.  Další postup ÚOHS lze jen velmi těžko predikovat.

56 Monitoring úniku úhoře říčního Dipl. Ing. Jiří Musil, Ph.D.

57 Přestávka

58 Posílení role sladkovodní akvakultury v rámci SRP, podpora rybářství 2014 - 2020 Ing. Kateřina Krylová

59 Příprava programového období ČR  Na konci roku 2012 EK prezentovala poziční dokument, který obsahuje specifické problémy ČR a priority, na které se ČR má zaměřit, jedná se o tzv. rámec pro dialog EK a ČR k přípravě Dohody o partnerství a Operačních programů.  Prezentací pozičního dokumentu bylo zahájeno neformální vyjednávání ČR s EK k přípravě Dohody o partnerství, gestorem pro vyjednávání s ČR je ustanoveno MMR, které ad hoc přizývá zástupce relevantních subjektů.  Dohoda o partnerství – stanovuje priority ČR pro efektivní využití ESIF za účelem dosahování cílů EVROPA 2020 (inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování). Gestor dokumentu – MMR.  Dohoda o partnerství musí být EK předána nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost nařízení o společných ustanoveních (v UV 809/2013 je stanoveno datum 31. 3. 2014) a Operační programy musí být předány EK do tří měsíců od předložení Dohody o partnerství.  Schválení nařízení o společných ustanoveních pro všechny fondy ESI (EFRR, ESF, FS, EZFRV, ENRF) je předpokládáno na konec roku 2013.

60 Příprava programového období ČR  ŘO OP Rybářství je členem pracovních skupin v gesci MMR pro přípravu programového období 2014 – 2020, např. (PS pro přípravu Dohody o partnerství, PS k rozpracování programů 2014 – 2020, Meziresortní expertní poradní skupiny, PS k integrovaným přístupům a územní dimenzi, PS Publicita, PS Jednotný monitorovací systém, PS Legal, Meziresortní skupiny Databáze strategií, PS Rady pro fondy ESIF pro integrovaný rozvoj území, Řídicí výbor OP TP, aj.).  MMR jako centrální koordinátor připravuje závazné metodiky pro všechny programy ESIF (13 metodik+nově vzniklé), tj. subjekty implementace v programovém období 2014 – 2020, které jsou následně schvalovány vládou ČR.  První balíček metodických dokumentů (MP pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020, MP pro evaluace, MP zásady tvorby a používání indikátorů, MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování, MP pro řízení rizik ESIF) byl na základě usnesení vlády č. 597 schválen a metodické dokumenty nabyly účinnosti od 1. 11. 2013.

61 Příprava programového období ČR  MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů byl na základě UV 873 schválen a nabývá účinnosti 1. 2. 2014.  V současné době probíhá vypořádání připomínek, které byly vzneseny ve vnějším připomínkovém řízení k MP pro publicitu a komunikaci fondů ESIF, MP pro oblast zadávání zakázek, MP pro monitorování fondů ESIF EU v ČR, MP pro přípravu řídicí dokumentace programů a MP procesů řízení a monitorování fondů ESIF v MS2014+).  MP Strategie rozvoje lidských zdrojů je ve stavu vyjednávání s EK.  Dále jsou v přípravě další metodické pokyny např. MP pro využití integrovaných přístupů a MP k revizi programů.

62 Stav vyjednávání legislativy k ENRF

63 Stav vyjednávání legislativy - ENRF  2. prosince 2011 EK zveřejnila návrh nařízení o ENRF 2014 – 2020, který usiluje o dosažení cílů reformy Společné rybářské politiky a integrované námořní politiky.Mezi hlavní cíle návrhu nařízení o ENRF patří podpora udržitelného a konkurenceschopného odvětví rybolovu a akvakultury, rozvoj a provádění INP Unie, podpora vyváženého územního rozvoje rybolovných oblastí (včetně akvakultury a vnitrozemského rybolovu) a přispívání k provádění SRP.  Od ledna 2012 probíhá vyjednávání návrhu nařízení o ENRF na PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku a v návaznosti na PS Rady je předmětem jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství.  V červenci 2013 byl přijat obecný postoj Rady k celému návrhu nařízení o ENRF.

64 Stav vyjednávání legislativy - ENRF  Na konci října 2013 EP na svém plenárním zasedání schválil pozměňovací návrhy k Pozměněnému návrhu nařízení o ENRF.  Od začátku listopadu 2013 pracovní skupina Rady pro vnitřní a vnější rybářskou projednává pozměňovací návrhy Evropského parlamentu k návrhu nařízení o ENRF s cílem dosažení shody na pozici Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem (předpokládaný termín dosažení shody – konec roku 2013. Doposud projednány články 1 – 91 a implementační mechanismus.  V listopadu 2013 byly zahájeny neformální trialogy (EP, EK, Rada), které potrvají pravděpodobně do konce roku a následně bude nařízení o ENRF předloženo na Coreper ke schválení dohody z trialogů.  Následuje nejméně osmi týdenní lhůta pro vznesení podnětů jazykových a právních specialistů a v březnu, případně v dubnu 2014 se uskuteční druhé hlasování EP. Po druhém hlasování EP bude nařízení o ENRF předloženo ke druhému čtení na PS Rady.

65 Stav vyjednávání legislativy - ENRF  Dle informací EK z jednání Expertní skupiny pro delegované a implementační akty ENRF, které se uskutečnilo dne 16. 9. 2013, se přijetí nařízení o ENRF předpokládá v případě:  optimistické varianty v dubnu 2014,  pesimistické varianty v říjnu 2014.  Teprve po schválení nařízení o ENRF EK zveřejní finanční obálku pro ČS a OP Rybářství bude moci být dopracován.  V návaznosti na schválení nařízení o ENRF budou vydány prováděcí a delegované akty, které jsou předmětem jednání Expertní skupiny pro delegované a implementační akty k ENRF, které se zástupci ŘO účastní.

66 Analýza stavu odvětví – Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu Ing. Emil Machálek, CSc.

67 Analýza absorpční kapacity OP Rybářství 2014 - 2020 Květoslava Uhrová

68 Příprava OP Rybářství 2014 - 2020 Ing. Klára Budínová

69 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020  OP Rybářství je vypracován na základě návrhu nařízení o ENRF a návrhu nařízení o společných ustanoveních.  Příprava OP Rybářství byla Řídícím orgánem OP Rybářství zahájena v lednu 2012 zřízením Odborné skupiny OP Rybářství.  OP Rybářství je na základě dostupných podkladů průběžně aktualizován a v pravidelných intervalech předkládán pro posouzení MMR.  Verze OP Rybářství z listopadu 2013 byla předána k posouzení MMR a postoupena EK pro neformální dialog, který se uskutečnil 6. 12. 2013.

70 Monitoring OP Rybářství 2014 – 2020  Řídící orgán OP Rybářství v rámci veřejné zakázky vybral pro vypracování metodiky monitoringu, průzkum absorpční kapacity, zjištění ziskovosti odvětví akvakultury a přípravu indikátorové soustavy společnost REDECo, spol. s r.o.  V současné době probíhá intenzivní spolupráce na přípravě indikátorové soustavy a metodiky monitorování.  Vzniká nová indikátorová soustava, která je složitější než v minulém programovém období a více orientovaná na výsledky, které budou pro žadatele a příjemce dotace závazné.  Nová metodika monitoringu je navázána na Metodický pokyn pro monitorování fondů ESIF EU v ČR, který je závazný pro všechny budoucí Operační programy.

71 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020  Priorita Unie 1: Podpora akvakultury účinně využívající zdroje, včetně souvisejícího zpracování  Priorita Unie 2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech  Způsobilý příjemce: podnik akvakultury, není-li výslovně stanoveno jinak  Míra veřejné podpory: 50 % celkových způsobilých výdajů; stanovené výjimky až do výše 100 %

72 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 1:  Produktivní investice do akvakultury Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Vybudování recirkulačního odchovného zařízení  Instalace energeticky úsporného chladicího zařízení  Instalace energeticky úsporné technologie odvodňování kalu

73 Přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 1:  Akvakultura poskytující environmentální služby Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Vysazování úhoře říčního  Kompenzace výdajů spojených se zachováním příznivých environmentálních podmínek v lokalitách soustavy Natura 2000, tj. ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách  Zachování a rozmnožování vodních živočichů

74 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2:  Inovace Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Inovace produktové (např. rychlejší růst, zvýšená odolnost vůči chorobám či parazitům, inovace zvyšující kvalitu produktů uváděných na trh, aj.)  Inovace procesní (např. inovace procesu výroby, technologického zařízení, skladování, zpracování ryb, inovace v oblasti péče o rybníky a rybochovná zařízení, welfare ryb, aj.)  Marketingové inovace (např. product placement, balení produktů, aj.).

75 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2:  Produktivní investice do akvakultury Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Modernizace sádek k vlastní produkci ryb (oprava břehů sádek, úprava dna sádek, zavedení provzdušňovacího zařízení)  Oprava a odbahnění rybníka  Ochrana sádek před volně žijícími predátory (nákup zařízení)

76 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2:  Nové formy výdělku a přidaná hodnota Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Investice související se zpracováním, uváděním na trh a přímým prodejem primárně své vlastní produkce akvakultury (např. rekonstrukce prodejny)  Investice související s rybářskou turistikou (např. oblast cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury a oblast vzdělávání, aj.)

77 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2:  Opatření pro uvádění produktů na trh Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Založení organizace producentů (např. zřizovací náklady) a příprava ročních plánů produkce Při 50% podílu organizace producentů na trhu tzn. cca 10 000 t (Průměrná hodnota byla stanovena na 50 Kč/1 kg ryb v živém) Výše podpory v %Výše příspěvku na vypracování plánu produkce 1%5 000 000 Kč 2%10 000 000 Kč 3%15 000 000 Kč

78 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2:  Opatření pro uvádění produktů na trh Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Výdaje spojené s předložením žádosti o registraci rybářských produktů v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 510/2006  Propagační kampaně o produktech rybolovu a akvakultury

79 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2:  Podpora lidského kapitálu Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Účast na konferencích a seminářích, pořizování odborných publikací a licence k přístupu na vzdělávací internetové stránky.

80 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Přehled plánovaných opatření pro Prioritu unie 2:  Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat Příklady projektů, které by mohly být podporovány v rámci tohoto opatření:  Náklady na zamezení šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných eradikačních nebo kontrolních opatření; zlepšení hygieny, zdraví zvířat a welfare ryb

81 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 Ex-ante kondicionality  Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu  Bude předložen vládě ke schválení v lednu/únoru 2014.  Správní kapacita  je k dispozici správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 nařízení o ESIF. Sběr dat v oblasti akvakultury a zpracování produktů – EK pro schválení OP vyžaduje popis současného sběru dat. Následně pro období 2014 – 2020 je nutné zanést požadavky EK do národní legislativy a provádět sběr dat na základě požadavků EK – spolupráce s odborem 16230.  Správní kapacita  je k dispozici správní kapacita umožňující dodržovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování stanoveného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a dále upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009.

82 Dopracování a schválení Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 – optimistická varianta Schválení nařízení ENRFkonec dubna 2014 Finální verze OP Rybářství2. 5. 2014 Předání OP Rybářství ex-ante hodnotiteli5. 5. 2014 - 9. 5. 2014 Odborná skupina OP Rybářství13. 5. 2014 Vnitřní připomínkové řízení14. 5. 2014 - 20. 5. 2014 Předložení OP Rybářství do Porady ministra21. 5. 2014 Porada ministra26. 5. 2014 Vypořádání připomínek30. 5. 2014 Meziresortní připomínkové řízení2. 6. 2014 - 13. 6. 2014 Proces SEA hodnocení a vydání stanoviska MŽP2. 6. 2014 - 11. 7. 2014 Předložení do Porady ministra16. 7. 2014 Porada ministra21. 7. 2014 Předložení vládě ČRcca 15. 8. 2014

83 Diskuse

84 Závěr

85 Děkujeme za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP RYBÁŘSTVÍ 10. prosince 2013 Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU VÝROČNÍ KONFERENCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google