Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Tisková konference 4.6.2012 Aktuální stav čerpání z fondů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Tisková konference 4.6.2012 Aktuální stav čerpání z fondů EU."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Tisková konference 4.6.2012 Aktuální stav čerpání z fondů EU

2 NOK (národní orgán pro koordinaci): Zastřešení všech programů Partner pro jednání/ vyjednávání s EK (př. akční plán) Správce monitorovacího systému, evidence všech projektů Metodická a koordinační role Informace od EK ke všem OP Předkládání Vládě ČR návrhů systémových opatření (realokace apod.) Odpovědnost MMR ČR

3 Audity a certifikace (MF) Rozhodování o výběru jednotlivých projektů (řídící orgány) Komunikace s jednotlivými příjemci (řídící orgány) Kontrola jednotlivých projektů (řídící orgány, MF a další kontrolní složky) Co není v kompetenci MMR ČR

4 www.stukturalni-fondy.cz Měsíční monitorovací zprávy Informace Vládě ČR Informace PSP ČR Výbor pro evropské záležitosti Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Informace Senátu ČR Výbor pro záležitosti EU Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Pravidelné aktivity MMR ČR

5 Celková alokace:778,5 mld. Kč Podané žádosti:1 227,1 mld. Kč (157,6%) Rozhodnutí o dotaci:582 mld. Kč. (74,8%) Proplaceno (rozpočet ČR):333,8 mld. Kč (42,9%) Certifikováno:138 mld. Kč. (17,7%) Předloženo v souhrnných žádostech:76 mld. Kč Aktuální data

6 Aktuální stav proplacených prostředků %

7 Název indikátoruMěrná jednotka Nová pracovní místa57 763počet míst Nově založené firmy177počet Fungující reg. VaV centra40počet Zrekonstruované památky210počet Školení, rekvalifikace, kurzy3 192 937počet podpořených osob Počáteční vzdělávání825 918počet studentů Czech POINT5 272počet kontaktních míst Silnice (celkem všechny)1 588,4km Rekonstr. železniční tratě352km Čističky odpadních vod78počet Odstraněné ekologické zátěže1 044 941plocha v m2 Regenerované objekty1 166 128plocha v m2 Regenerované byty36 355počet Dosažené výsledky

8 Naplnění „akčního plánu“, jednání s EK a obnovení refundace peněz z EU zpět do státního rozpočtu Materiál o rizikových programech a řešení směřující k naplňování cílů NSRR předložení vládě ČR Jednání o příštím programovém období Nejbližší aktivity MMR ČR

9 Březen 2012 – dohoda mezi EK a ČR : ČR upraví systém a do července nebude žádat o proplácení certifikovaných projektů Úprava systému čerpání – hlavní zásady: Audity – centralizace PAS (Pověřené auditní subjekty) Nesrovnalosti – změna systému Veřejné zakázky – přísnější kontrola Zaměstnanci – přísný postup při přijímání zaměstnanců Akční plán – Pouze programy z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj ) Červenec 2012 - jednání s EK, představení změn v systému Obnovení refundace/ proplácení z EU Akční plán k zajištění plynulého čerpání

10 Ze Strany EK byly nebo jsou v současné době audity na: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) ROP Severozápad (ERDF) OP Doprava (ERDF) OP Životní prostředí (ERDF) OP Praha – Konkurenceschopnost (ERDF) Audity na operačních programech

11 Materiál MMR ČR pro Vládu ČR „Rizikové operační programy – Návrhy opatření směřujících k naplňování NSRR“ Komplexní vyhodnocení všech OP Rizikové programy: OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný OP, ROP Severozápad, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rizikové programy

12 Realokace je jen jedním z nástrojů řešení rizikových programů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Navrhovaná realokace 2,25 mld. Kč Oblast vzdělávání - OPLZZ – 1,5 mld. Kč Investice do školství – ROPy – 750 mil. Kč V meziresortním připomínkovém řízení Realokace

13 ROP Střední Čechy Šetřeno Policií ČR Pozastavena certifikace ze strany MF MMR ČR doporučilo neproplácet projekty spojené s kauzou Čekáme na oficiální podklady (Policie ČR, Státní zastupitelství) po té budou oznámeny další kroky Současné mediální kauzy OP

14 ROP Severozápad Šetřeno policií ČR Pozastavený OP ze strany EK Probíhají kontroly a audity (MF) Červen 2012 – audit ze strany EK Silná obvinění ze strany ředitele Steinera – samostatný monitorovací výbor 18.6 Současné mediální kauzy OP

15 Principy JEDNODUCHOST EFEKTIVNOST TRANSPARENTNOST Příprava budoucího období 2014 - 2020

16 Východiska nastavení budoucích programů: evropská legislativa zkušenosti ze současného programového období potřebnost Příprava budoucího období 2014 - 2020

17 Nařízení EK: podpora politiky soudržnosti - strategie Evropa 2020 nástroj pro efektivní čerpání – tvz. ex-ante kondicionality tematická koncentrace – užší vymezení podpory Příprava budoucího období 2014 - 2020

18 Principy nastavení: Princip strategického zaměření Princip podpory fungujícího trhu Princip podpory kvalitních projektů Princip snadnější přípravy a realizace projektů Příprava budoucího období 2014 - 2020

19 Děkuji za pozornost

20 Poznámky:

21 2006 – nastavení stávajícího období včetně systému kontrol, auditů pravomocí a zodpovědností Postup: Vyhlášení výzvy Hodnocení a výběr projektu Realizace a proplácení (předfinancováno z rozpočtu ČR) Certifikace a refundace/ proplacení peněz z EU Průběh čerpání

22 85% - Peníze z fondů EU 15% - Peníze ze státního rozpočtu Financování projektů

23 ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) ESF Evropský sociální fond (European Social Fund) Zdroje

24 ESF: OP – Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Praha – Adabtabilita ERDF: OP – Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Technická pomoc, Severozápad, Moravskoslezsko, Jihovýchod, Střední Morava, Severovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Praha – Konkurenceschopnost, Integrovaný OP Programy v ČR

25 Nyní projednávání implementační struktury Důraz na: Jednoduchost, jednotnost, dostupnost, transparentnost, elektronizaci, centrální koordinaci Hlavní motto: 3E + 3I a inkluze 3E – efektivní, hospodárný, účelný 3I – infrastruktura, inovace, instituce + inkluze Příprava budoucího období 2014 - 2020

26 www.strukturalni-fondy.cz www.mapaprojektu.cz Eurofon 800 200 200 Euroskop Zdroje informací


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Tisková konference 4.6.2012 Aktuální stav čerpání z fondů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google