Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení dopravy Model pro odhad stavu a optimalizaci Jitka Kratochvílová, Ivan Nagy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení dopravy Model pro odhad stavu a optimalizaci Jitka Kratochvílová, Ivan Nagy."— Transkript prezentace:

1 Řízení dopravy Model pro odhad stavu a optimalizaci Jitka Kratochvílová, Ivan Nagy

2 Základní pojmy intenzita = počet aut za hodinu hustota = počet aut na kilometr rychlost = int. / hus. volná - ve volné komunikaci kolony - pohyb kolony na SSZ fáze = stav, kdy něco jede a něco ne doba cyklu = součet dob všech fází

3 doba zelené = doba trvání zelené pro danou fázi podíl zelené = doba zelené / doba cyklu saturovaný tok = počet aut, která projedou křižovatkou za hodinu z daného vjezdu v dané fázi na stále zelenou. kapacita = jako tok, ale kráceno podílem zelené.

4 Shrnutí první etapy - - lokální řízení základní princip kolona t+1 = kolona t + vjezd - výjezd vjezd = intenzita !!! před kolonou !!! výjezd - kolona ne = intenzita vjezdu - kolona ano = sat. tok x podíl zelené

5 První úpravy Z délky kolony nelze určit výjezd -> do stavu nová i stará kolona Ne všechny vstupy jsou měřitelné -> neměřené vstupy do stavu

6 Další úprava Model je nepozorovatelný (z měření nelze určit stav - odvíjí se od neznámého počátečního stavu) -> přidány vazby stav - intenzita stav - obsazenost řeší pozorovatelnost + zavádí obsazenost

7 Konečná úprava Vztah int. - obs. je nelineární. -> ve stavu jsou jako odchylky od nominálních (typických) průběhů.

8 Tříramenná křižovatka

9 Konečný model pro 3ram. křiž. stav: kolona t 1 kolona t-1 1 kolona t 2 kolona t-1 2  I1  I2  O1  O2  I3 výstup: I1 I2 O1 O2 y Koeficienty vazeb mezi kolonami a intenzitami, resp. obsazenostmi se identifikují. Identifikace probíhá off-line a pro optimalizaci se použijí bodové odhady.

10 Optimalizace použijí se odhadnuté koeficienty, stavy a intenzity optimalizují se podíly zelené stav pro optimalizaci: X = [x‘, u1, u2]‘ kritérium: minimum součtu délek kolon omezení: dáno modelem + nezápornost

11 Druhá etapa - - koordinace mikrooblastí Analogie lokálního řízení rameno křiž. -> mikrooblast křižovatka -> styk mikrooblastí délka kolony -> množství aut v m.oblasti saturovaný tok -> maximální průjezd z jedné mikrooblasti do druhé neměřené int. -> uniky při průjezdu doba zelené -> nastavení žádané hodnoty SSZ pro mikrooblast

12 Současné experimenty Tři obecné 4ramenné křižovatky v jedné linii

13 Závěr Makat, makat, makat, jinak to nestihnem !!!


Stáhnout ppt "Řízení dopravy Model pro odhad stavu a optimalizaci Jitka Kratochvílová, Ivan Nagy."

Podobné prezentace


Reklamy Google