Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav a výhled podpory ze strany SFŽP. Operační program Životní prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav a výhled podpory ze strany SFŽP. Operační program Životní prostředí."— Transkript prezentace:

1 Stav a výhled podpory ze strany SFŽP

2 Operační program Životní prostředí

3 3 OPŽP – druhý největší operační program  finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech 2007–2013 pro projekty ochrany a zlepšování kvality životního prostředí určeno z Fondu soudržnosti a ERDF 4,9 miliardy €.  Dalších 870 milionů € je připraveno na spolufinancování ze SFŽP a kapitoly MŽP.  Do poloviny listopadu 2010 schváleno k rozdělení 76 miliard korun  Na účty příjemců odesláno 13 miliard korun

4 4 OPŽP – aktuální stav  Celkem vyhlášeno 24 výzev  Zaregistrováno přes 9000 žádostí  Dotace schválena pro 5147 projektů  Největší počet projektů – 1804 schváleno v PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie  Největší objem schválených prostředků v PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – přes 41 miliard korun

5 5 OPŽP – schválená podpora podle krajů

6 6 OPŽP – aktuální stav v PO 1 Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa 159648 978 048 10079,679 957 075 38320,33 1.1 - Snížení znečištění vod45836 642 690 76496,461 296 483 1993,54 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody436 173 785 87345,893 340 896 55954,11 1.3 - Omezování rizika povodní956 161 571 46213,665 319 695 62586,34 -dosud nebyla výzva v 1.1.2. (průmyslové ČOV) -v nejbližší době bude do EK předložena žádost Prahy s požadovanými 6,5 mld. Kč -pokud EK schválí žádost na ÚČOV Praha, nastane přealokace o zhruba 10- 15%, nelze očekávat další výzvu, pokud se nepodaří převádět prostředky z jiných os

7 7 OPŽP – aktuální stav v PO 2 -aktuálně otevřeny výzvy za 10 mld. Kč, další výzvy se připravují -prozatím 3 vyhlášené a vyhodnocené výzvy ukázaly, že schopnost naplnit plánovanou alokaci bude velmi komplikované pro nízkou míru podpory -podniknuta řada opatření ke zatraktivnění podpory mj. rozšíření oblastí podpory o ekologickou dopravu (připravuje se), zjednodušení hodnotících kriterií; prodloužení termínů pro podání žádosti tzv. kontinuální příjem, započetí jednání o možnostech zvýšení podpory pro zdroje, významně přispívající k trvale neuspokojivému stavu ovzduší v aglomeraci MSK -pokud nebude dostatečná absorpční kapacita => realokace Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa 211415 619 016 4737,0914 511 941 44792,91 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší678 581 880 3574,888 163 047 15795,12 2.2 - Omezování emisí477 037 136 1169,786 348 894 29090,22

8 8 OPŽP – aktuální stav v PO 3 -dosud rozděleno na projekty zhruba 75 % alokace, přičemž v oblasti 3.2. (zateplování) jsme 1,3 mld. přes alokaci -OZE není efektivně využíváno => identifikace bariér čerpání a pokud nebude nalezen prostor pro zatraktivnění podpory budou prostředky přesunuty Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa 3180416 575 282 79974,904 161 219 94425,10 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny2106 185 538 64414,225 305 926 31785,78 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)159410 389 744 155111,02-1 144 706 373-11,02

9 9 OPŽP – aktuální stav v PO 4 -byla rozdělena necelá 1/2 disponibilních zdrojů, vlastní čerpání je na úrovni 14 % -v důsledku hosp. krize řada žadatelů požádala o prodloužení termínu pro dodání podkladů k RoPD, převážná většina projektů bude realizována a profinancována v roce 2011 -identifikován dostatek projektů v oblasti 4.1 pro dočerpání alokace. V oblasti 4.2. jsou zejména od velkých subjektů avizovány připravované projekty. -nízká pravděpodobnost přesunu prostředků Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa 486219 125 326 30346,3510 260 707 33653,65 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady75712 813 968 62848,936 544 237 35651,07 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží1056 311 357 67441,113 716 469 98058,89

10 10 OPŽP – aktuální stav v PO 5 - 7 Alokace EU Oblast podpory Počet akcí Celková alokace ERDF/FS [Kč] Vyčerpaná (schválená) alokace ERDF/FS [%] Alokace k vyčerpání ERDF/FS [Kč][%] Prioritní osa 5311 492 718 61326,831 092 232 15073,17 5.1 - Omezování průmyslového znečištění311 492 718 61326,831 092 232 15073,17 Prioritní osa 6150114 763 808 81049,937 392 704 63050,07 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000,28738 190 43485,70105 532 87214,30 6.2 - Podpora biodiverzity1162 805 123 68041,581 638 686 60458,42 6.3 - Obnova krajinných struktur2161 919 295 13937,311 203 252 04662,69 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny6825 536 428 29459,102 264 170 85640,90 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny3862 140 752 28757,81903 180 89942,19 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení731 624 018 97521,311 277 881 35278,69 Prioritní osa 7311 045 609 45989,65108 199 45010,35 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací311 045 609 45989,65108 199 45010,35

11 11 OPŽP – aktuální stav v PO 5 - 7 -k dispozici je ještě cca 8,5 mld. Kč -Osa 5 (BAT pro průmysl) – zbývá 1 mld., běží výzva, předpokládá se, že zbude cca 0,5 mld. Kč pro poslední výzvu -Osa 6 (krajina, příroda + eko-doprava?) - připravovány projekty za dvojnásobek finančních možností, preference fyzických opatření před podporu zpracování studií -Osa 7 (EVVO) – zbývá 100 mil. Kč na poslední výzvu

12 12 PŘÍČINY NEČERPÁNÍ  Laxnost žadatelů  Odborné zázemí na straně žadatelů  Přetížení poradců  Podmínky financování (úvěrová kredibilita žadatele)  Snahy o řízení veřejných zakázek (dohadování se s fondem o zadávací dokumentaci)  Komplikované koncesní řízení  Finanční modely

13 13 OPŽP – připravované změny  Metodická rekonstrukce OPŽP  Snížení administrativní zátěže  Zrychlení proplácení schválených dotací  Menší tolerance za nedodržování lhůt  Více podpory pro špičkové, progresivní projekty  Větší důraz na dodržování termínů při realizaci projektů  Přísnější kontrola rizikových výběrových řízení, současně však zjednodušení postupu pro většinu bezproblémových

14 14 ZELENÁ BANKA  Revolvingový fond  Omezování dotací tam kde nejsou nevyhnutelné – dotace pokřivují účetnictví, nevytvářejí se prostředky na reinvestice  Méně dotací, více půjček  Méně nenávratné podpory, více podpůrných finančních nástrojů a operací  Hledání nových zdrojů, jejich efektivnější využívání

15 15 Operační program Životní prostředí

16 16 Děkuji za pozornost Státní fond životního prostředí České republiky korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 300 www.sfzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Stav a výhled podpory ze strany SFŽP. Operační program Životní prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google