Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení projektu EURADIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení projektu EURADIN"— Transkript prezentace:

1 Řešení projektu EURADIN
RNDr. Pavel Vaniš

2 Plán řešení projektu

3 WP2 – Počáteční analýzy, uživatelské požadavky
V současnosti již ukončená fáze projektu Zjištění stavu struktury a vedení adres v jednotlivých partnerských zemích a organizacích z hlediska dat, metadat, toku dat a obchodního modelu Hlavními cíly bylo: snížit heterogenitu adresních dat Porovnat adresní systémy pro další vývoj projektu Získat informace o případných budoucích nejlepších zkušenostech

4 WP2 – Počáteční analýzy, uživatelské požadavky
Provedeno na základě dotazníkových šetření, dotazníky dále tříděny a případně vyřazeny podle jednotlivých kritérií Dotazníky statisticky vyhodnoceny

5 WP2 – adresní systém (stav)

6 WP2 – data (stav) Existence, pokrytí a periodicita obnovy
4 dotazníky ze 33 vhodných – adresní systém se teprve vyvíjí Obnova obvykle průběžná, výjimečně měsíční a roční Adresy jsou v kompetenci různých úřadů – místní, katastrální, statistické, pošt, ale i geografických institucí => nikde nejsou vedeny centralizovaně Je tedy třeba správně koordinovat jednotlivé zainteresované strany

7 WP2 – data (stav, pokračování)
Vedeno obvykle v Oraclu (35%), Shp (25%), jiných databázích (15%), ale také v ASCII, CSV a XML Obvyklé problémy s pomalou obnovou informací o nových budovách a sdílením dat z různých zdrojů Adresa založena jako (obec + ulice + č. or.), dále rozšířena o PSČ, region a stát – zvláště v národních a regionálních systémech

8 WP2 – Metadata (stav) Ve více než polovině případů nejsou metadata vedena Využívána zvláště ISO nebo národní standardy na něm založené Nejstarší metadatové systémy kolem roku 2000

9 WP2 – datové toky (stav) Pouze 25% z existujících považováno za vyřešené Necelá polovina za interoperabilní Obvykle založeny na SOAP protokolu

10 WP2 – Obchodní model Distribuce dat obvykle zdarma – zvláště na místní a regionální úrovni, na národní úrovni jen v polovině případů Někde jsou data zdarma, ale je třeba mít licenci Zájem o data z jiných států – využila 1/3 2/3 v budoucnu očekávají potřebu dat z jiných zemí z důvodů propojenosti v EU Někdy stanoveno zákonem – registr Finů v zahraničí

11 WP3 - Data Hlavním cílem navrhnout pokud možno co nejuniverzálnější model pro vedení dat a tím dosáhnout interoperabilitu a harmonizaci dat Vytvořen návrh modelu ve spolupráci s INSPIRE TWG Addresses Provedeno testování datových sad proti modelu

12 WP3 – datová struktura návrh

13 WP3 – problémy Otázka, zda jména ulic rozkládat na propria, přívlastky, předložky a další prvky Adresace bytů Adresy rohů – vše zdvojené Kde je definiční bod adresy? Co když je adresa definována polygonem? Různé typy adres v UK – jméno sídla bez ulice, případně ulice jako č. silnice

14 WP5 – Datové toky cílem navrhnout ideální způsob vedení adres od registrace až po (re)distribuci tak, aby data byla co nejpřesnější a aby nedocházelo k duplicitnímu vedení Pracuje se na „cookbook“ pro způsoby datových toků

15 WP5 – postupy práce s daty
Porovnány různé modely Registrace a georeferencování nejčastěji probíhá na místní úrovni, jen ve 4 případech z 21 georeferencování na národní Spojování dat – obvykle na národní (15/21) Harmonizace, migrace, distribuce – obvykle národní úroveň Řízení kvality dat – více než polovina případů na národní úrovni Zákony – kromě dvou případů V 16 případech externí vstupy, v 6 případech zapojen soukromý sektor Katastr jako zdroj dat v 9 případech

16 WP5 – nejlepší zkušenosti

17 WP6 – Obchodní model, sociální a ekonomické přínosy
Analýza potenciálních přínosů, marketingová analýza - odhad předpokládaných objemů informací, identifikace aplikací Přístupy: Dotazníková šetření Sociální a ekonomické přínosy Propojení s GALILEO Právní aspekty

18 WP6 – dotazníky 114 odpovědí
Informace o podniku (30% veřejný sektor, 25% prodejci dat s přidanou hodnotou, 18% SW firmy Užití adres – více než polovina využívá celou adresu, 26% i se souřadnicemi Dodavatelé dat – polovina pro alternativní dodavatele Důležitost dat pro podnikání – ve 2/3 případů kritická nutnost, v ¼ důležitá

19 WP6 - dotazníky Kvalita – 2/3 spokojeni, ohledně adresace objektů (stadiony, památky) - využitelnost a nevyužitelnost zhruba vyrovnaná Dokumentace – ¾ uživatelů hodnotí jako dostatečnou Update – 69% dostatečný (vyhovuje periodicita jejich updatu) Cenový model – 20% se zdá cena vysoká Předpoklad růstu využití adres s rozvojem GALILEA

20 WP6 – sociální a ekonomické výhody
Pro aplikace: registr vlastníků, navigaci, logistiku, IZS, dodací služby, telekomunikace, odvoz odpadu apod. Přesné informace o adrese urychlí poskytování služeb, sníží se náklady na palivo, snížení emisí V případě kompatibilních systémů pro celou Evropu snížení potřeby různých SW, předpokládá se menší chybovost dat a snadnější update dat výhody komerční: rozvoj zvláště s rozšiřováním SmartPhones - větší konzumace služeb od nákupu hudby přes tištění fotografií po nákup map

21 WP6 - GALILEO Adresa je identifikátorem i navigačním podkladem
tur. průvodci pro mobily - problém v úzkých uličkách s hustou zástavbou - GPS nestačí, GALILEO redukuje kaňonový efekt, též stanice MHD - před budovou definována adresou, jinak souřadnicemi

22 WP6 – Právní aspekty Kdy se dostává adresa do konfliktu se zákonem na ochranu osobních údajů? Je adresa osobním údajem? Např. ve Švédsku dle zákona o vedení katastru nemovitostí ano!

23 WP7 – Ověření, služba evropského rejstříku pro adresy
Navazuje na výsledky předchozích WP Definice architektury a funkcionality, technická specifikace, praktická implementace, testování Architektura založena na multi databázi Detailně se rozhoduje, zda architektura bude centralizovaná (centrální server s dotazy na jednotlivé databáze) nebo distribuovaná – dotazem na jakýkoliv uzel bude proveden dotaz na jiný

24 WP7 – stav projektu Navržen pilotní provoz na základě WFS založené na datové specifikaci INSPIRE specializovanější služby (Web Services) by měly podpořit funkce nepodporované WFS Navržen balík služeb, které by měl server poskytovat: lokalizace nenormované adresy vyhledávání na základě ID adresy vyhledání ID hierarchické vyhledávání, zpětné geokódování Hledání adresy v oblasti

25 Informace o projektu Lze se zapojit do European Address Forum – organizační struktura pro koordinaci, členství zdarma Ročně diseminační seminář a sympozium Pololetně Workshop – první proběhl Další informace: https://euradin.eu a https://bivoj.vugtk.cz/euradin-p/

26 Děkuji za pozornost pavel.vanis@vugtk.cz


Stáhnout ppt "Řešení projektu EURADIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google