Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace seismologické stanice Úpice (UPC) v rámci projektu CzechGeo Jan Zedník Geofyzikální ústav Akademie v ě d Č eské republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace seismologické stanice Úpice (UPC) v rámci projektu CzechGeo Jan Zedník Geofyzikální ústav Akademie v ě d Č eské republiky"— Transkript prezentace:

1 Modernizace seismologické stanice Úpice (UPC) v rámci projektu CzechGeo Jan Zedník Geofyzikální ústav Akademie v ě d Č eské republiky E-mail: jzd@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz Hvězdárna v Úpici, 17.- 19. 5. 2011

2 Úpice (UPC) Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i./ Hvězdárna v Úpici Registrace: EarthData + SeisComP Seismometry: S5S krátkoperiodické Časová služba: GPS Přístup: Internet Vzorkování: 20 Hz Formát dat: miniSEED Dostupná data: WWW: květen 2001-dosud (spojitá) N50.50 E16.02 700 m

3 P ů vodní registra č ní za ř ízení na stanici Úpice Digitální registrační aparatura EartData + SeisComp používaná na observatořích České regionální seismické sítě od r. 2003.

4 Seismický záznam Zemětřesení – Hronovsko, 25. října 2005, 3.3 na Richterově stupnici

5 Oblast, ve které byl pocít ě n ot ř es ve východních Č echách dne 10. ledna 1901, M = 4.7

6 Zem ě t ř esení ve východních Č echách 25. ř íjna 2005, M = 3.4

7 Moderní širokopásmový seismograf STS-2 Streckeisen STS-2 – moderní elektromechanický seismograf používaný na stálých stanicích České regionální seismické sítě i ve světové síti. Zaznamenává nezkreslené pohyby půdy ve velkém rozsahu amplitud pro periody 0.1 - 300 vt. (v UPC od 30.6.2010)

8 Digitální záznamy zem ě t ř esení v Japonsku 11. 3. 2011, Mw=9.0

9 Ž ivý seismogram zem ě t ř esení v Japonsku 11. 3. 2011, Mw=9.0, stanice Úpice (UPC)

10 Ž ivý seismogram zem ě t ř esení v Japonsku 12. 3. 2011, Mw=9.0, stanice Úpice

11 Registra č ní za ř ízení Quanterra Q330S Registrační aparatura Quanterra Q330 používaná od r. 2010 na seismologických stanicích ČRSS: Dobruška/Polom, Průhonice, Kašperské Hory, Nový Kostel, Ostrava/Krásné Pole a Panská Ves.

12 Registra č ní za ř ízení Quanterra Q330 pracuje za ka ž dých podmínek… (AGU 2007)

13 Registra č ní za ř ízení ED+SC na stanici UPC

14 Nové registra č ní za ř ízení na stanici UPC

15 Infrastrukturní projekt CzechGeo/EPOS Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice – vybudování a provoz národního uzlu pan-evropského projektu EPOS Možnost financovaní velkých výzkumných infrastruktur na základě zákona č.110/2009 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje Projekt CzechGeo podán v prosinci 2009 na MŠMT Zařazen vládou 15. března 2010 do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum vývoj a inovace a schválen k financování (celkem schváleno 12 infrastruktur, např. CESNET, PALS, Reaktory Řež) Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory podepsáno náměstkem ministra v říjnu 2010 a finance na r. 2010 bezprostředně převedeny do Geofyzikálního ústavu Doba trvání 2010 - 2015

16 Infrastrukturní projekt CzechGeo / EPOS Příjemci podpory Geofyzikální ústavu AV ČR, v.v.i., Praha Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Praha Ústav fyziky Země Masarykovy University, Brno Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy, Praha Katedra hydrologie, inž.geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty University Karlovy, Praha Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby

17 Infrastrukturní projekt CzechGeo / EPOS Geovědní výzkumné infrastruktury Česká regionální seismická síť (GFÚ, ÚFZ, ÚGN, MFF-UK, VÚGTK) Seismická datová centra (GFÚ, ÚFZ) Lokální seismická síť Webnet (GFÚ, ÚSMH) Mobilní seismická síť Mobnet (GFÚ) Gravimetrické observatoře Skalná, Jezeří, Příbram (GFÚ) Geomagnetická stanice Budkov (GFÚ) Mobilní magnetotelurické stanice (GFÚ) Geotermické stanice (GFÚ) Geodynamická síť Akademie věd Geonas (ÚSMH) Čtyři regionální GSP sítě + 3 semi-permanentní gravimetrické stanice (ÚSMH) Geodynamická síť posunů na zlomech EuTecNet (ÚSMH) Lokální seismická síť východní Čechy (ÚSMH) Skupinová seismická stanice Provadia, Bulharsko (ÚSMH) Lokální seismická síť severní Morava (ÚFZ, ÚGN) Regionální seismická síť PSLNET, Řecko (MFF-UK) Monitorovací síť CO2 CarbonNet (PřF-UK) Monitorování sesuvu (PřF-UK) Síť permanentních stanic pro sledování navigačních družic (VÚGTK) Observatoř Pecný (VÚGTK)

18 Indikativní rozpočet projektu pro r. 2011 př í jemce/ spolupř í jemce provozn í osobn í n á klady režiecelkem neinvestice investiceCELKEM GF Ú AV ČR 2 6003 3315006 431 1 600 8 031 Ú SMH AV ČR 2 3002 7504005 4501 5006 950 Ú GN AV ČR 10041320533 Ú FZ MU 3008051501 2554001 655 MFF UK350805100 1 255 PřF UK20027850528 V Ú GTK 450537501 037 CELKEM6 3008 9191 270 16 4893 500 19 989

19 Infrastrukturní projekt CzechGeo / EPOS Přehled výzkumných infrastruktur Type of RI: Czech Regional Seismic Network (CRSN) – IG ASCR Short description: IG-ASCR operates 9 broadband seismic stations of the CRSN: Průhonice (PRU), Ka š persk é Hory (KHC), Nový Kostel (NKC), Pansk á Ves (PVCC), Dobru š ka/Polom (DPC), Ú pice (UPC), Tře š ť (TREC), Kr á l í ky (KRLC), and Ostrava/Kr á sn é Pole (OKC) - operated jointly with Institute of Geonics ASCR and Technical University Ostrava. Other stations of the CRSN are: Moravský Beroun (MORC), Vranov (VRAC), Moravský Krumlov (KRUC), Velk á Javorina (JAVC) - operated by IPE-MU, Praha (PRA) - operated by FMP-CU and GOPC - operated jointly by RIGTC and FMP-CU. Stations NKC and DPC are also equipped with accelerometers, stations PRU, KHC and OKC with short-period seismometers. Data format miniSeeed, sampling 20Hz/100Hz. Digital data are transferred in real time to Data centers at IG-ASCR in Prague and IPE-MU in Brno. Antelope and SeisComP packages are used for data acquisition, archiving and exchange. Number of instruments: 9 digital acquisition systems (Q330, EarthData+SeisComP), 9 broadband sensors (Streckeisen, Guralp), 2 accelerometers (EpiSensor), 3 short-period seismometers (SK-3) Type of data: Broadband, short period, strong motion. Data Centre: IG-ASCR in Prague Data archiving RI: IG-ASCR in Prague (data server 50 TB), IPE-MU in Brno, ORFEUS Data Policy (access to data): open

20 Infrastrukturní projekt CzechGeo / EPOS Přehled výzkumných infrastruktur

21 Lokální síť východní Čechy

22 Datový portál www.czechgeo.cz


Stáhnout ppt "Modernizace seismologické stanice Úpice (UPC) v rámci projektu CzechGeo Jan Zedník Geofyzikální ústav Akademie v ě d Č eské republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google