Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY?"— Transkript prezentace:

0 Odborný energetický seminář ředitel útvaru Legislativa a trh
ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY září - říjen 2008 Odborný energetický seminář JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

1 CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY?
25 CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY? Napětí na straně dodávky zabezpečenost zdrojů investice do infrastruktury výzkum a vývoj zavádění nových technologií Napětí na straně poptávky ekonomický růst očekávání spotřebitelů kapacitní limity Tlaky ze strany ochrany životního prostředí legislativa sociální dopady politická vůle Politické tlaky budou vlády využívat energetické zdroje pro zvýšení politického vlivu a kam až V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. Zdroj: Prezentace Miroslava Vrby na podzimním semináři AEM

2 25 JAKÝ JE NA TO LÉK? Na 20. World Energy Congress v listopadu 2007 v Římě se WEC (World Energy Council) přihlásila k roli „facilitátora“ spolupráce energetických odvětví a vlád s cílem podpořit efektivní dosahování cílů shrnutých podle WEC ve třech „A“. Accessibility energie dostupná za přijatelné a ekonomicky udržitelné ceny V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. Availability dlouhodobá kontinuita, spolehlivost a kvalita dodávek energie Acceptability společensky a environmentálně přijatelná energie Zdroj: Prezentace Miroslava Vrby na podzimním semináři AEM

3 25 KTERÝMI NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI ASPEKTY JE PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ENEGETICE V SOUČASNÉ DOBĚ OVLIVŇOVÁNO? nový liberalizační a enviromentální „balíček“ podpora rozvoje nových a hlavně nízkoemisních technologií CO2 unbundling a dominance na relevantních trzích … EU legislativa nárůst během posledních 6 měsíců ceny ropy ze 76 USD/bbl na 150 USD/bbl a zpět na 105 USD/bbl ceny uhlí z 80 USD/t až na 105 USD/t (1 yr FW), resp. 133 USD/t spot Světová paliva integrace národních trhů a regionalizace nedostatečná výkonová bilance a síťová infrastruktura změna struktury subjektů na trhu - integrace Vývoj trhu V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. pokles dolaru z 1,38 USD/Eur na 1,49 USD/Eur omezené dodavatelské kapacity pro výstavbu růst ceny komodit Ostatní

4 KTERÉ HLAVNÍ CÍLE SI VYTYČILA EVROPSKÁ UNIE PRO SEKTOR ENERGETIKY?
25 KTERÉ HLAVNÍ CÍLE SI VYTYČILA EVROPSKÁ UNIE PRO SEKTOR ENERGETIKY? liberalizační balíčky liberalizace trhu s elektřinou V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. redukce emisí bezpečnost zásobování enviromentální balíčky zabezpečení dostatku elektřiny

5 TŘETÍ LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK DALŠÍ LIBERALIZAČNÍ KROKY
25 URČUJÍCÍM PRAVIDLEM ENERGETICKÉ LEGISLATIVY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ BUDE 3. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK ... TŘETÍ LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK DALŠÍ LIBERALIZAČNÍ KROKY vlastnický unbundling TSO v. ITO v. ISO (peněžité sankce v % obratu při porušení) agentura pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) – závazná rozhodnutí, kontrola evropská síť pro provozovatele přenosových soustav (ENTSO) – závazné grid codes, guidelines, aj. Kdy a co lze čekat? vlastnický unbundling DSO (omezení vertikálně integrovaných podniků) či stanovení max. podílu mandatorní smart metering zvýšená ochrana spotřebitele (retailfocused) 􀂃… V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

6 25 … A PARALELNĚ ZAVÁDĚNÝ KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK, KTERÝ ZÁSADNĚ OVLIVNÍ PŘEDEVŠÍM ENERGETIKU. Cíle Evropská legislativa a politiky EU má velmi ambiciózní cíle k roku 2020 s přímým dopadem na výrobu elektřiny 20 % redukce emisí skleníkových plynů vůči úrovním z roku 1990 Evropský systém obchodování s povolenkami (EU ETS) závazný pro energetiku účastníků umožňuje dovoz kreditů z JI a CDM projektů novou direktivu lze očekávat v roce 2010 20 % zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě Nová evropská direktiva na závazné národní cíle (v přípravě) harmonizace formy podpory (certifikáty/výkupní tarify) garance původu V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. 20 % zvýšení energetické účinnosti vůči projekcím Evropský akční plán pro energetickou účinnost stanovuje příležitosti pro možné úspory v oblastech 􀂃 spotřební zboží 􀂃 domácnosti 􀂃 doprava 􀂃 průmysl

7 25 JAKÁ NOVÁ A NOVELIZOVANÁ EVROPSKÁ LEGISLATIVA BY MĚLA POKRÝT KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK? revize EU ETS směrnice (směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) návrh směrnice o obnovitelných zdrojích (včetně návrhu tzv. burden sharing – rozdělení 20% závazku EU mezi jednotlivé členské státy) návrh směrnice o CCS (carbon capture and storage) sdělení Komise týkající se podpory demonstračních jednotek pro výrobu energie z fosilních paliv „Effort Sharing“ Decision – rozhodnutí EP a Rady o podílu jednotlivých MS na dosažení celkového cíle EU snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 v sektorech mimo ETS V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

8 25 ZPŮSOB REGULACE CO2 MÁ VÝRAZNÝ DOPAD DO TVORBY CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE, VĚTŠÍ DOPAD NEŽ VÝVOJ CEN PALIV … V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

9 … A V BUDOUCNOSTI TO NEBUDE JINÉ, SPÍŠ NAOPAK.
25 … A V BUDOUCNOSTI TO NEBUDE JINÉ, SPÍŠ NAOPAK. Alokace povolenek CO2 v celé EU mil t Predikovaná cena CO2 (EUR/t) UBS € 40 Deutsche Bank € 35 PointCarbon €25 €38 JP Morgan Morgan Stanley €20 €30 €40 2006 Produkce CO2 sektorem energetiky 1990 Díky nižšímu přídělování povolenek a rostoucí ceně CO2 se produkce CO2 stane klíčovým parametrem pro výpočty ekonomické návratnosti nových projektů V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. NAP 1 NAP 2 NAP 3 Zdroj: PointCarbon Market Trader, UBS, Deutsche Bank, JP Morgan, MS

10 KTERÉ ZÁKLADNÍ FAKTORY JSOU URČUJÍCÍ PRO CENU ELEKTRICKÉ ENERGIE?
25 KTERÉ ZÁKLADNÍ FAKTORY JSOU URČUJÍCÍ PRO CENU ELEKTRICKÉ ENERGIE? Technické aspekty přístup k využití jaderné energie nutnost realizace nových investic do výrobních zařízení Plyn klíčová komodita ovlivňující cenu elektřiny vzhledem k neexistenci plně funkčního trhu je cena plynu indexována k ceně ropy Uhlí výrobci jsou více závislí na dovozu a úspěšnosti svých hedgingových aktivit při nákupu uhlí včetně ceny dopravy roste význam spotového trhu s uhlím největší importéři jsou Německo, Španělsko, Itálie, Dánsko a UK Evropa spotřebuje méně než 10% celosvětové produkce uhlí – její spotřeba nemá zásadní vliv na cenu V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. CO2 povolenky Náklady příležitosti: buď nevyrábím – pak mohu povolenku CO2 prodat a mám zisk z prodeje povolenky anebo vyrábím – spotřebovávám povolenku CO2 a mám zisk z prodeje elektrické energie Zdroj: Prezentace Davida Kučery na podzimním semináři AEM

11 JAKÝ JE VÝVOJ CEN VYBRANÝCH KOMODIT OD POČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU?
25 JAKÝ JE VÝVOJ CEN VYBRANÝCH KOMODIT OD POČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU? Porovnání vývoje cen elektřiny (€/MWh, produkt bsld Y09, EEX a PXE) Porovnání vývoje indexu cen vybraných komodit V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

12 25 JAKÝ LZE OČEKÁVAT DALŠÍ VÝVOJ NA TRHU S ELEKTŘINOU A V OBLASTI OBCHODOVÁNÍ S ELEKTŘINOU? Evropský trh s elektřinou se mění na plně funkční integrovaný komoditní trh, Česká republika je již dnes jeho nedílnou součástí Porozumět vývoji cen elektřiny neznamená pouze rozumět národnímu trhu, nýbrž vyžaduje sledování komoditních trhů a celkového vývoje ekonomiky v celosvětovém měřítku Obchodování na tomto trhu se bude v budoucnu ubírat směrem k systému obchodování na finančních trzích, což bude doprovázeno vstupem nových účastníků obchodování ze strany bankovních institucí Lze očekávat rozvoj nových produktů sloužících k investování do elektrické energie jako komodity či pro zajištění proti jejímu cenovému pohybu V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. Zdroj: Prezentace Davida Kučery na podzimním semináři AEM

13 KTERÉ ÚPRAVY NÁRODNÍ LEGISLATIVY MŮŽEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OČEKÁVAT?
25 KTERÉ ÚPRAVY NÁRODNÍ LEGISLATIVY MŮŽEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OČEKÁVAT? Energetický zákon implementace směrnice 2005/89/ES „o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury“ implementace směrnice 2006/32/ES „o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách“ zapracování zkušeností z dosavadního praktického užití energetického zákona Ekologická legislativa - především zákon o ochraně ovzduší přísnější emisní stropy (SOx, NOx, …) voda odpady V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

14 25 Z ČEHO BY PODLE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚLA VYCHÁZET NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ? Malá účinnost stávajících administrativních i ekonomických nástrojů, které v současné podobě nedostatečně stimulují provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší k dalšímu snižování emisí znečišťujících látek Stávající administrativní nástroje je třeba vhodně propojit a rozšířit s cílem připravit vhodné ekonomické nástroje, jež budou stimulovat provozovatele k ekologickému chování Z provedených sektorových analýz jednoznačně vyplývá, že v oblasti emisí stropových znečišťujících látek je třeba se orientovat na: sektory veřejné i průmyslové energetiky (NOx a SO2) dopravy (NOx) chemického průmyslu a výroby barev (VOC) V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

15 Prokazování výše spalného tepla v původním vzorku u pevných paliv
25 JAKÉ BYLY NEJASNOSTI A PROBLÉMY PŘI APLIKACI ZAVÁDĚNÝCH NOVÝCH DANÍ NA ENERGIE DO PRAXE? Prokazování výše spalného tepla v původním vzorku u pevných paliv Definice rozsahu spotřeby komodity, která splňuje podmínky pro osvobození od daně Podklady k žádosti o povolení k nabytí osvobozené elektřiny od daně Ekologicky šetrná elektřina Rozsah ztrát při přenosu, přepravě nebo distribuci elektřiny a plynu Zahájení účinnosti nově zaváděných daní Opravy fakturovaných objemů a daně na příslušnou komoditu V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

16 CO MŮŽEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ V OBLASTI DANÍ NA ENERGIE OČEKÁVAT?
25 CO MŮŽEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ V OBLASTI DANÍ NA ENERGIE OČEKÁVAT? „Technická“ novela zákona 261/2007 Sb. Příprava 2. etapy zavádění (novelizace) tzv. „ekologických daní“ poplatky za znečišťování ovzduší odpisová politika dotace Novelizace směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

17 JAKÉ LZE OČEKÁVAT ZMĚNY PŘI NOVELIZACI SMĚRNICE 2003/96/ES?
25 JAKÉ LZE OČEKÁVAT ZMĚNY PŘI NOVELIZACI SMĚRNICE 2003/96/ES? Daň z energetických produktů a elektřiny by měla být rozdělena na dvě složky, energetickou a emisní složku daně Na subjekty, které jsou zahrnuty do systému obchodování s emisními povolenkami, by se neměla vztahovat emisní složka daně Zatížit emisní složkou daně více nepodnikatelský sektor v zájmu zachování konkurenceschopnosti podniků v EU I po rozdělení na dvě složky by mohla být celková úroveň zdanění energetických produktů a elektřiny ponechána přibližně na dosavadní úrovni Mělo by být zohledněn současný vývoj v oblasti biopaliv V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje.

18 Odborný energetický seminář ředitel útvaru Legislativa a trh
ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY září - říjen 2008 Odborný energetický seminář JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh


Stáhnout ppt "CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY?"

Podobné prezentace


Reklamy Google