Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní stav bezdomovců v mezinárodním srovnání a ČR Zdravotní politika Integrace bezdomovců a prevence bezdomovectví – nové cíle veřejné politiky Miroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní stav bezdomovců v mezinárodním srovnání a ČR Zdravotní politika Integrace bezdomovců a prevence bezdomovectví – nové cíle veřejné politiky Miroslav."— Transkript prezentace:

1 Zdravotní stav bezdomovců v mezinárodním srovnání a ČR Zdravotní politika Integrace bezdomovců a prevence bezdomovectví – nové cíle veřejné politiky Miroslav Barták 26. 3. 2014

2 Obsah prezentace http://healthydebate.ca/2011/05/topic/cost-of-care/homelessnessmentalhealth Zdraví bezdomovců v zahraničních výzkumech Výsledky šetření IZPE z roku 2005/2006 – zdraví bezdomovců v ČR

3 Tváře bezdomovství Bezdomovství jako nový sociální problém po roce 1989 Bezdomovectví jako extrémní forma sociálního vyloučení Absence determinanty zdraví – bydlení Jev rezistentní k mnoha snahám veřejné politiky

4 Bezdomovci a zdraví Zdravotní stav bezdomovců je horší než zdravotní stav bydlící populace Dílčí znalosti subjektivního hodnocení zdraví v ČR (IZPE, Naděje) Objektivní zdraví – neúplná evidence v ČR

5 Bezdomovci a zdraví Akademicky významné téma – databáze Web of Knowledge obsahuje cca 4 tisíce impaktovaných článků na téma bezdomovstí a zdraví (březen 2014). Dušení zdraví bezdomovců, fyzické zdraví (životní styl). Akademické a veřejně politické znalosti nutně nesouvisí s efektivním řešením bezdomovství (Velká Británie, Kanada, USA). http://media.salon.com/2013/01/spain- financial-crisis.jpeg14-1280x960.jpg

6 Bezdomovci a veřejná politika Existující agenda Významné finanční investice Působení organizací soukromého sektoru Pravidlo 80/20 – poskytovatelé/finanční prostředky „Neřešitelnosti a neatraktivnost“

7 Integrovaný přístup ke studiu bezdomovství Strukturální faktoryCharakteristikyRizikové faktorySpouštěcí mechanismy Chudoba Situace na trhu práce Veřejné a sociální politiky a jejich selhání Změny v oblasti rodinného života Věk Pohlaví Společenský status Typ domácnosti Etnická příslušnost Místo bydliště/pobytu Sexuální a psychické zneužívání v dětství nebo dospívání Rodinné konflikty a rozvraty Delikventní chování či zkušenost s vězením Nedostatek sociálně podpůrných sítí Dluhy, nezaplacené nájemné nebo hypotéky Neshody v sousedství; zneužívání drog a alkoholu Vyloučení ze školy a nedostatek kvalifikace Problémy se zdravím Odchod z domu rodičů po hádce Manželský nebo partnerský kolaps Ovdovění Opuštění institucionální péče Opuštění vězení Ostré zhoršení duševního zdraví nebo zvýšení zneužívání alkoholu a drog Finanční krize spojená s růstem dluhů Vyklizení z nájemného (podnájmu) nebo vlastněného bytu

8 Kariéra bezdomovství

9 Výsledky subjektivního hodnocení zdraví bezdomovců V roce 2005 proběhlo dotazníkové šetření subjektivního hodnocení zdraví bezdomovců a jeho determinant (IGA MZ). 85 otázek (tazatelé v organizacích). Dotazník vyplnilo 900 mužů a žen bez domova. základní charakteristiky (pohlaví, věk, dosažené vzdělání, rodinný stav, počet dětí), ekonomickou aktivitu a příjem (postavení na trhu práce, příjem, jeho druhy a výše), životní situaci bezdomovství (faktory, spouštěcí mechanismy a rizikové faktory bezdomovství, délka bezdomovství, využívané a požadované sociální služby, reakce okolí). zdravotní stav (subjektivní hodnocení aktuálního zdravotního stavu, nemocnost, prodělaná onemocnění), spotřebu a dostupnost zdravotní péče (počet návštěv praktického lékaře, ambulantních specialistů a zubního lékaře, hospitalizace, odmítnutí zdravotní péče), životosprávu (stravování, spotřeba tabáku, alkoholu a nelegálních drog, péče o vlastní zdraví).

10 Výsledky šetření Základní socio-demografické charakteristiky: – mezi dotazovanými bezdomovci bylo přibližně 80 % mužů a 20 % žen, – bezdomovci jsou nejčastěji osoby v produktivním věku, – z hlediska rodinného stavu se jedná ve většině o osoby svobodné nebo rozvedené, kteří žijí samostatně (osaměle), – 30 % dotázaných bezdomovců nemá žádné děti, – přibližně polovina bezdomovců dosáhla nejvyššího vzdělání základního nebo vyučen/vyučena.

11 Výsledky šetření Ekonomická aktivita a příjem: – téměř tři čtvrtiny bezdomovců jsou nezaměstnaní, ale pouze třetina z nich je registrována na Úřadu práce, – pokud již bezdomovci pracují, příjmy žen bez domova jsou nižší než bezdomovců mužů, – asi 75 % bezdomovců uvedlo měsíční příjem nižší než 5 000 Kč.

12 Výsledky šetření Životní situace bezdomovství: – přibližně dvě třetiny bezdomovců jsou bez domova více než jeden rok, – více než 40 % bezdomovců prošlo během svého života vězením, – nejčastěji udávanou příčinou bezdomovství jsou partnerské rozvraty, rozvody a ztráta zaměstnání, – jen asi 60 % bezdomovců se v době, kdy se stalo bezdomovci, obrátilo o pomoc, ačkoliv těm, kteří pomoc žádali, byla zpravidla poskytnuta, – v zimě roste počet bezdomovců, kteří vyhledávají sociální služby, – bezdomovci nejčastěji žádají a využívají možnost stavování a hygieny, – třetina bezdomovců udává negativní zkušenosti se svým okolím nebo policií, která souvisí s jejich životní situací.

13 Výsledky šetření Zdravotní stav: – hodnocení zdraví se zhoršuje s rostoucím věkem (významně závisí na věku) s tím, že ženy se cítí hůře než muži, vliv délky bezdomovství nebyl v tomto ohledu statisticky prokázán, – v porovnání se situací před rokem se nejvíce bezdomovců cítí stejně, – většina bezdomovců nepovažuje svůj život za ideální, pokud by měli možnost, řadu věcí by změnili, – přibližně 28 % mužů, respektive 37 % žen uvedlo, že aktuálně trpí nějakým chronickým onemocněním, s rostoucím věkem je výskyt chronických onemocnění častější (nejčastěji uváděnými onemocněními jsou duševní choroby/poruchy chování a kožní onemocnění, ale také vysoký krevní tlak),

14 Výsledky šetření – muži i ženy bez domova hodnotí velmi kladně míru své pohyblivosti a schopnost sebeobsluhy, vysoké procento však uvádí bolesti/obtíže a úzkost/deprese, – existuje významná statistická závislost výsledku „škály“ v rámci EuroQolu na věku, kdy věk zhoršuje pozitivní hodnocení zdraví, naopak statisticky se nepodařila prokázat závislost na pohlaví a délce bezdomovství.

15 Výsledky šetření Životospráva: – většina bezdomovců má „bezproblémovou“ možnost stravování a hygieny, – tři čtvrtiny bezdomovců jsou kuřáci, – 12 % mužů a 4 % žen bez domova uvádějí, že denně konzumují alkohol, což je ovlivněno místem sběru dat, kdy podmínkou přijetí do organizace je střízlivý stav, což data naprosto zkresluje, – přibližně 20 % bezdomovců má zkušenosti s nelegálními drogami, nejčastěji s marihuanou a hašišem, zanedbatelné procento uvedlo spotřebu inhalátů (např. toluenu), který je považován za „drogu chudých“.

16 Výsledky šetření Spotřeba a dostupnost péče: – v posledních dvanácti měsících navštívilo z důvodu zdravotních obtíží praktického lékaře alespoň jednou 70 % mužů, respektive 79 % žen, – z důvodu zdravotních obtíží navštívilo v posledních dvanácti měsících odborného ambulantního lékaře (včetně gynekologa) 50 % dotazovaných mužů, respektive 63 % dotazovaných žen. – zubního lékaře navštívilo v posledních dvanácti měsících pouze 39 % dotazovaných mužů, respektive 31 % dotazovaných žen, za posledních dvanáct měsíců bylo hospitalizováno 37 % dotazovaných mužů, respektive 32 % žen, bezdomovci navštěvují lékaře nebo jsou hospitalizováni nejčastěji pouze jednou ročně, léky na lékařský předpis užívá méně bezdomovců, než kolik jich uvádí léčená chronická onemocnění,.

17 Výsledky šetření bezdomovci pouze zřídka užívají volně prodejné léky, největší problém pro bezdomovce představuje finanční „náročnost“ předepisovaných léčiv, 13 % bezdomovců se setkalo s odmítnutím u lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení, a to z důvodů, které de jure nemohou být důvodem odmítnutí, pokud by mohli bezdomovci něco ve zdravotnictví změnit, chtěli by lepší vztahy zdravotníků k pacientům, zejména v oblasti komunikace

18 Souhrn zjištění Definice bezdomovství – Nedostatečná definice bezdomovství ztěžuje jeho efektivní řešení. – Sebelepší definice musí být rozšiřována a zpřesňována v závislosti na společenském vývoji. Determinanty zdravotního stavu bezdomovců – Nejvýznamnější determinantou zdravotního stavu bezdomovců je samotné bezdomovství. – Mezi bezdomovci se vyskytují ve vysoké míře problémy s alkoholem, bezdomovci jsou vystavováni výrazným stresovým situacím (sociálním, vztahovým), což ovlivňuje jejich duševní zdraví.

19 Souhrn zjištění Zdravotní stav bezdomovců – Bezdomovci trpí často infekčními onemocněními. – U bezdomovců se vyskytují ve vysoké míře duševní poruchy a onemocnění. – Většina bezdomovců má problémy s alkoholem či je na něm závislá. Dostupnost zdravotnických služeb – Nejlépe zajistí dostupnost péče zdravotnická zařízení přímo u poskytovatelů sociálních služeb. – Přijetí pacienta-bezdomovce může být pro lékaře riziko z pohledu odlivu pacientů „bydlících“. – Hospitalizace bezdomovců i jejich převozy do nemocnice jsou mnohdy problematické. Po propuštění z nemocnice se bezdomovci vrací zpět na ulici a jejich „doléčení“ je nejisté.

20 Současný stav a jak dále…

21 Děkuji za vaši pozornost miroslav.bartak@ujep.cz KSP FSE UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem


Stáhnout ppt "Zdravotní stav bezdomovců v mezinárodním srovnání a ČR Zdravotní politika Integrace bezdomovců a prevence bezdomovectví – nové cíle veřejné politiky Miroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google