Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný."— Transkript prezentace:

1 1 Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný

2 2 Obsah: 3 hlavní životní cíle 3 hlavní životní cíle 1. životní cíl 1. životní cíl Principy a návyky Principy a návyky Hodnota člověka Hodnota člověka Z čeho čerpáme energii Z čeho čerpáme energii Collegiate Association Research for Principle

3 3 3 hlavní životní cíle 1. životní cíl: Dosáhnout zralosti charakteru. 1. životní cíl: Dosáhnout zralosti charakteru. Plně rozvinout své schopnosti a potenciál. Plně rozvinout své schopnosti a potenciál. 2. životní cíl: Mít dobré manželství, rodinu, vztahy s ostatními lidmi 2. životní cíl: Mít dobré manželství, rodinu, vztahy s ostatními lidmi 3. životní cíl: Žít v harmonii s přírodou a společností a být užitečný. 3. životní cíl: Žít v harmonii s přírodou a společností a být užitečný. Být hodnotnou a potřebnou součástí kolektivu a společnosti. Vykonávat smysluplnou práci, která nás uspokojuje. Být uznáváni a oceňováni druhými. Být hodnotnou a potřebnou součástí kolektivu a společnosti. Vykonávat smysluplnou práci, která nás uspokojuje. Být uznáváni a oceňováni druhými. Jednotlivé cíle vycházejí z univerzálně platných principů. Jednotlivé cíle vycházejí z univerzálně platných principů. Collegiate Association Research for Principle

4 4 1.životní cíl Dosáhnout zralosti charakteru Collegiate Association Research for Principle

5 5 Princip růstu

6 6 Princip: Od jednoduššího ke složitějšímu a zevnitř ven Než se naučíme chodit, musíme se umět plazit. Než napíšeme vlastní román, musíme se naučit číst a psát. Než se naučíme chodit, musíme se umět plazit. Než napíšeme vlastní román, musíme se naučit číst a psát. Nežli začneme posuzovat druhé, musíme znát sami sebe. Nežli začneme posuzovat druhé, musíme znát sami sebe. Chceme li něco změnit, musíme začít u sebe. Chceme li něco změnit, musíme začít u sebe. Abychom mohly růst, musíme se řídit principy a vytvářet si správné návyky. Abychom mohly růst, musíme se řídit principy a vytvářet si správné návyky. Zdokonalování sebe sama je bolestivý proces, přesto neexistuje lepší investice. Zdokonalování sebe sama je bolestivý proces, přesto neexistuje lepší investice. Collegiate Association Research for Principle

7 7 Zápisky biskupa anglikánské církve: Když jsem byl mladý a volný a má představivost nebyla nikterak omezována, snil jsem o tom, že změním svět. Když jsem byl mladý a volný a má představivost nebyla nikterak omezována, snil jsem o tom, že změním svět. Když jsem byl starší a moudřejší, začal jsem si uvědomovat, že svět se nezmění. Když jsem byl starší a moudřejší, začal jsem si uvědomovat, že svět se nezmění. Rozhodl jsem se proto, že změním pouze svoji zemi. I to však bylo neuskutečnitelné. Rozhodl jsem se proto, že změním pouze svoji zemi. I to však bylo neuskutečnitelné. Když jsem byl starý, chtěl jsem alespoň změnit svoji rodinu, své nejbližší, ale ani to nevyšlo. Když jsem byl starý, chtěl jsem alespoň změnit svoji rodinu, své nejbližší, ale ani to nevyšlo. Nyní ležím na smrtelné posteli a uvědomuji si, že kdybych se změnil nejdříve já sám, mohl bych svým příkladem ovlivnit svoji rodinu, s její podporou a zázemím bych možná dokázal povznést svoji zemi a kdo ví, možná by se mi nakonec nepodařilo změnit i celý svět. Nyní ležím na smrtelné posteli a uvědomuji si, že kdybych se změnil nejdříve já sám, mohl bych svým příkladem ovlivnit svoji rodinu, s její podporou a zázemím bych možná dokázal povznést svoji zemi a kdo ví, možná by se mi nakonec nepodařilo změnit i celý svět. Musíme se změnit zevnitř – začít člověkem v zrcadle.

8 8 Princip dávání a přijímání Subje k t Obje k t Iniciuje Reaguje Dávání musí předcházet přijímání.

9 9 Činnost dávání a přijímání v těle Cirkulační systém Dýchací systém

10 10 Princip dávání a přijímání Naše tělo: tepny – žíly Naše tělo: tepny – žíly nádech – výdech nádech – výdech přijímáme potravu – vylučujeme zplodiny látkového metabolismu přijímáme potravu – vylučujeme zplodiny látkového metabolismu Lidská společnost: muž – žena Lidská společnost: muž – žena učitel – žáci učitel – žáci prodávající – kupující prodávající – kupující herec – diváci herec – diváci Dávání vždy předchází přijímání !!! Dávání vždy předchází přijímání !!! Collegiate Association Research for Principle

11 11 Návyk – Buďte proaktivní převezměte iniciativu převezměte iniciativu převezměte zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy převezměte zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy Teorie podmíněnosti: Teorie podmíněnosti: Genetická podmíněnost Genetická podmíněnost Podmíněnost prostředním Podmíněnost prostředním Viktor Frankl – původně vychovaný podle freudistické psychologie: Cokoli se vám stane v dětství, formuje váš charakter a ovládá váš život. Viktor Frankl – původně vychovaný podle freudistické psychologie: Cokoli se vám stane v dětství, formuje váš charakter a ovládá váš život. Život v koncentračním táboře: Život v koncentračním táboře: Mezi podnětem a odezvou leží svoboda volby. Mezi podnětem a odezvou leží svoboda volby. Mohli cokoli udělat jeho tělu, ale to, jaký to na něj bude mít vliv, o tom rozhodl sám. Mohli cokoli udělat jeho tělu, ale to, jaký to na něj bude mít vliv, o tom rozhodl sám. Collegiate Association Research for Principle

12 12 Reaktivní lidé jsou ovládáni pocity, okolnostmi, podmínkami, prostředím Reaktivní lidé jsou ovládáni pocity, okolnostmi, podmínkami, prostředím Proaktivní člověk dokáže podřídit impulsy hodnotám. Jeho hodnoty jsou pečlivě zvolené a neustále kontrolované. Proaktivní člověk dokáže podřídit impulsy hodnotám. Jeho hodnoty jsou pečlivě zvolené a neustále kontrolované. Některé události nebo lidé nám mohou způsobit bolest a vyvolat lítost, ale naše základní integrita osobnosti nemusí být narušena. Některé události nebo lidé nám mohou způsobit bolest a vyvolat lítost, ale naše základní integrita osobnosti nemusí být narušena. Naopak nejtěžší prožitky nás mohou zocelit, případně změnit a můžeme se skrze ně stát lepším člověkem. Když je zvládneme, dává nám to vnitřní sílu a schopnost zvládat náročné situace. Mohou nám navíc pomoci k posunu paradigmatu. Naopak nejtěžší prožitky nás mohou zocelit, případně změnit a můžeme se skrze ně stát lepším člověkem. Když je zvládneme, dává nám to vnitřní sílu a schopnost zvládat náročné situace. Mohou nám navíc pomoci k posunu paradigmatu. Př: S. Hawking Př: S. Hawking Collegiate Association Research for Principle

13 13 Převzetí iniciativy neznamená být přehnaně ctižádostivý či agresivní. Znamená to převzít zodpovědnost, aby se věci staly. Převzetí iniciativy neznamená být přehnaně ctižádostivý či agresivní. Znamená to převzít zodpovědnost, aby se věci staly. Když něco chci, mohu toho dosáhnout. Když něco chci, mohu toho dosáhnout. Mnozí lidé čekají, až se věci stanou nebo až se někdo o ně postará. Mnozí lidé čekají, až se věci stanou nebo až se někdo o ně postará. Hollywood se nás snaží přesvědčit, že nejsme zodpovědní za své city. Hollywood se nás snaží přesvědčit, že nejsme zodpovědní za své city. Proaktivita je součástí lidské přirozenosti. Proaktivita je součástí lidské přirozenosti.

14 14 Jak zjistíme náš stupeň proaktivity Naslouchejte svému jazyku Naslouchejte svému jazyku Reaktivní jazyk Proaktivní jazyk Nedá se nic dělat. Určitě mám nějaké možnosti. Takový prostě jsem. Můžu na sobě pracovat a změnit se. Dohání mě k šílenství. Ovládám své pocity. Nemůžu. Rozhodnu se. Nemůžu. Rozhodnu se. Kdybych mohl. Chci. Kdybych mohl. Chci. Náš jazyk je reálným odrazem toho, do jaké míry se považujeme za proaktivní. Náš jazyk je reálným odrazem toho, do jaké míry se považujeme za proaktivní.

15 15 okruh působnosti Vztah mezi vnějším prostředím, okruhem zájmu a okruhem působnosti

16 16 Vztah mezi prostředím, okruhem zájmu a okruhem působnosti Okruh zájmu: Věci, které jsou pro nás důležité nebo nám na nich různou měrou záleží. nich různou měrou záleží. Jsou mezi nimi věci, které můžeme ovlivnit a také ty, které ne. Jsou mezi nimi věci, které můžeme ovlivnit a také ty, které ne. Okruh působnosti: Věci, které můžeme ovlivnit. Zjištěním toho, kterému z okruhů věnujeme nejvíc času zjistíme míru naší proaktivity. Zjištěním toho, kterému z okruhů věnujeme nejvíc času zjistíme míru naší proaktivity.

17 17 Proaktivní zaměření: Zabývám se věcmi, které můžu přímo ovlivnit. Pole působnosti se rozšiřuje. Zabývám se věcmi, které můžu přímo ovlivnit. Pole působnosti se rozšiřuje. Reaktivní zaměření: Své úsilí směřuji na věci, které nemůžu přímo ovlivnit: slabosti druhých, problémy ve vládě, chování druhých, přírodní katastrofy. Vede to k obviňování druhých, stěžování si, sebelítosti, … Můj okruh působnosti se zmenšuje. Dovolujeme věcem a prostředí aby nás ovládaly. Své úsilí směřuji na věci, které nemůžu přímo ovlivnit: slabosti druhých, problémy ve vládě, chování druhých, přírodní katastrofy. Vede to k obviňování druhých, stěžování si, sebelítosti, … Můj okruh působnosti se zmenšuje. Dovolujeme věcem a prostředí aby nás ovládaly. Pokud si myslíme, že problém je mimo nás, pak je překážkou právě tato naše myšlenka. Pokud si myslíme, že problém je mimo nás, pak je překážkou právě tato naše myšlenka. Já rozhoduji o tom, kterému okruhu věnuji svoji energii a čas. Já rozhoduji o tom, kterému okruhu věnuji svoji energii a čas. Př: Uštknutí hada Př: Uštknutí hada

18 18 Jak zvýšíme naši proaktivitu Nemusíme projít koncentračním táborem abychom se změnili. Záleží na tom, jak vnímáme své okolí a čemu věnujeme svojí energii. Nemusíme projít koncentračním táborem abychom se změnili. Záleží na tom, jak vnímáme své okolí a čemu věnujeme svojí energii. Dávejte si postupně závazky a plňte je. Dávejte si postupně závazky a plňte je. Buďte tolerantní a neodsuzujte Buďte tolerantní a neodsuzujte Buďte vzorem pro druhé, nikoli kritikem. Buďte vzorem pro druhé, nikoli kritikem. Nezabývejte se slabostmi druhých a neobhajujte vlastní. Nezabývejte se slabostmi druhých a neobhajujte vlastní. Uděláte li chybu,uznejte ji, napravte a vezměte si ponaučení – hned. Uděláte li chybu,uznejte ji, napravte a vezměte si ponaučení – hned. Zabývejte se tím, co můžete změnit. Zabývejte se tím, co můžete změnit. Pracujte na sobě. Pracujte na sobě. Naším problémem není to, co dělají druzí, ale co dělám já. Naším problémem není to, co dělají druzí, ale co dělám já. My jsme zodpovědní za své štěstí i většinu svého osudu. My jsme zodpovědní za své štěstí i většinu svého osudu.

19 19 „Mohla byste mi prosím laskavě říci, kudy bych odsud měla jít?“ „To záleží hlavně na tom, kam se odsud chceš dostat,“ odpověděla Kočka. „To je mi celkem jedno,“ řekla Alenka. „Potom je úplně jedno, kudy půjdeš,“ odpověděla Kočka.

20 20 Potřebujeme zjistit své centrum mysl tělo centrum Moje osobnost

21 21 Centrum – na co jsme zaměřeni Na vlastnictví Na vlastnictví Na zábavu Na zábavu Na přátele Na přátele Na církev Na církev Na vlastní osobu Na vlastní osobu Na práci, studium Na práci, studium Na manžela Na manžela Na rodinu Na rodinu Na principy Na principy

22 22 Hodnota člověka Původní Původní Je stejná u všech lidí. Tuto hodnotu má každý člověk již v okamžiku, kdy se narodí. Je stejná u všech lidí. Tuto hodnotu má každý člověk již v okamžiku, kdy se narodí. Objektivní Objektivní Je dána tím, co člověk umí. Jeho vzděláním, mírou rozvinutého talentu. Je dána tím, co člověk umí. Jeho vzděláním, mírou rozvinutého talentu. Skutečná vnitřní hodnota Skutečná vnitřní hodnota Vychází přímo z nitra člověka a je dána tím, do jaké míry člověk žije pro své okolí. Vychází přímo z nitra člověka a je dána tím, do jaké míry člověk žije pro své okolí.

23 23 mysltělo Jak získáváme energii Elementy ducha Elementy vitality Vzduch světlo Potrava voda + – Láska a Pravda + – –


Stáhnout ppt "1 Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný."

Podobné prezentace


Reklamy Google