Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný"— Transkript prezentace:

1 Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný

2 Collegiate Association Research for Principle
Obsah: 3 hlavní životní cíle 1. životní cíl Principy a návyky Hodnota člověka Z čeho čerpáme energii Collegiate Association Research for Principle

3 Collegiate Association Research for Principle
3 hlavní životní cíle 1. životní cíl: Dosáhnout zralosti charakteru. Plně rozvinout své schopnosti a potenciál. 2. životní cíl: Mít dobré manželství, rodinu, vztahy s ostatními lidmi 3. životní cíl: Žít v harmonii s přírodou a společností a být užitečný. Být hodnotnou a potřebnou součástí kolektivu a společnosti. Vykonávat smysluplnou práci, která nás uspokojuje. Být uznáváni a oceňováni druhými. Jednotlivé cíle vycházejí z univerzálně platných principů. Collegiate Association Research for Principle

4 životní cíl Dosáhnout zralosti charakteru
Collegiate Association Research for Principle

5 Princip růstu

6 Princip: Od jednoduššího ke složitějšímu a zevnitř ven
Než se naučíme chodit, musíme se umět plazit. Než napíšeme vlastní román, musíme se naučit číst a psát. Nežli začneme posuzovat druhé, musíme znát sami sebe. Chceme li něco změnit, musíme začít u sebe. Abychom mohly růst, musíme se řídit principy a vytvářet si správné návyky. Zdokonalování sebe sama je bolestivý proces, přesto neexistuje lepší investice. koncepty, zákony Collegiate Association Research for Principle

7 Musíme se změnit zevnitř – začít člověkem v zrcadle.
Zápisky biskupa anglikánské církve: Když jsem byl mladý a volný a má představivost nebyla nikterak omezována, snil jsem o tom, že změním svět. Když jsem byl starší a moudřejší, začal jsem si uvědomovat, že svět se nezmění. Rozhodl jsem se proto, že změním pouze svoji zemi. I to však bylo neuskutečnitelné. Když jsem byl starý, chtěl jsem alespoň změnit svoji rodinu, své nejbližší, ale ani to nevyšlo. Nyní ležím na smrtelné posteli a uvědomuji si, že kdybych se změnil nejdříve já sám, mohl bych svým příkladem ovlivnit svoji rodinu, s její podporou a zázemím bych možná dokázal povznést svoji zemi a kdo ví, možná by se mi nakonec nepodařilo změnit i celý svět. Musíme se změnit zevnitř – začít člověkem v zrcadle.

8 Princip dávání a přijímání
Iniciuje Subjekt Objekt Reaguje Dávání musí předcházet přijímání.

9 Činnost dávání a přijímání v těle
Cirkulační systém Dýchací systém

10 Princip dávání a přijímání
Naše tělo: tepny – žíly nádech – výdech přijímáme potravu – vylučujeme zplodiny látkového metabolismu Lidská společnost: muž – žena učitel – žáci prodávající – kupující herec – diváci Dávání vždy předchází přijímání !!! Collegiate Association Research for Principle

11 Návyk – Buďte proaktivní
převezměte iniciativu převezměte zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy Teorie podmíněnosti: Genetická podmíněnost Podmíněnost prostředním Viktor Frankl – původně vychovaný podle freudistické psychologie: Cokoli se vám stane v dětství, formuje váš charakter a ovládá váš život. Život v koncentračním táboře: Mezi podnětem a odezvou leží svoboda volby. Mohli cokoli udělat jeho tělu, ale to, jaký to na něj bude mít vliv, o tom rozhodl sám. Collegiate Association Research for Principle

12 Collegiate Association Research for Principle
Reaktivní lidé jsou ovládáni pocity, okolnostmi, podmínkami, prostředím Proaktivní člověk dokáže podřídit impulsy hodnotám Jeho hodnoty jsou pečlivě zvolené a neustále kontrolované. Některé události nebo lidé nám mohou způsobit bolest a vyvolat lítost, ale naše základní integrita osobnosti nemusí být narušena. Naopak nejtěžší prožitky nás mohou zocelit, případně změnit a můžeme se skrze ně stát lepším člověkem. Když je zvládneme, dává nám to vnitřní sílu a schopnost zvládat náročné situace. Mohou nám navíc pomoci k posunu paradigmatu. Př: S. Hawking Collegiate Association Research for Principle

13 Převzetí iniciativy neznamená být přehnaně ctižádostivý či agresivní
Převzetí iniciativy neznamená být přehnaně ctižádostivý či agresivní. Znamená to převzít zodpovědnost, aby se věci staly. Když něco chci, mohu toho dosáhnout. Mnozí lidé čekají, až se věci stanou nebo až se někdo o ně postará. Hollywood se nás snaží přesvědčit, že nejsme zodpovědní za své city. Proaktivita je součástí lidské přirozenosti.

14 Jak zjistíme náš stupeň proaktivity
Naslouchejte svému jazyku Reaktivní jazyk Proaktivní jazyk Nedá se nic dělat Určitě mám nějaké možnosti. Takový prostě jsem Můžu na sobě pracovat a změnit se. Dohání mě k šílenství Ovládám své pocity. Nemůžu Rozhodnu se. Kdybych mohl Chci. Náš jazyk je reálným odrazem toho, do jaké míry se považujeme za proaktivní.

15 Vztah mezi vnějším prostředím, okruhem zájmu a okruhem působnosti
vnější prostředí okruh zájmu okruh působnosti

16 Vztah mezi prostředím, okruhem zájmu a okruhem působnosti
Okruh zájmu: Věci, které jsou pro nás důležité nebo nám na nich různou měrou záleží. Jsou mezi nimi věci, které můžeme ovlivnit a také ty, které ne. Okruh působnosti: Věci, které můžeme ovlivnit. Zjištěním toho, kterému z okruhů věnujeme nejvíc času zjistíme míru naší proaktivity.

17 Proaktivní zaměření: Zabývám se věcmi, které můžu přímo ovlivnit. Pole působnosti se rozšiřuje. Reaktivní zaměření: Své úsilí směřuji na věci, které nemůžu přímo ovlivnit: slabosti druhých, problémy ve vládě, chování druhých , přírodní katastrofy. Vede to k obviňování druhých, stěžování si, sebelítosti, … Můj okruh působnosti se zmenšuje. Dovolujeme věcem a prostředí aby nás ovládaly. Pokud si myslíme, že problém je mimo nás, pak je překážkou právě tato naše myšlenka. Já rozhoduji o tom, kterému okruhu věnuji svoji energii a čas. Př: Uštknutí hada

18 Jak zvýšíme naši proaktivitu
Nemusíme projít koncentračním táborem abychom se změnili. Záleží na tom, jak vnímáme své okolí a čemu věnujeme svojí energii. Dávejte si postupně závazky a plňte je. Buďte tolerantní a neodsuzujte Buďte vzorem pro druhé, nikoli kritikem. Nezabývejte se slabostmi druhých a neobhajujte vlastní. Uděláte li chybu,uznejte ji, napravte a vezměte si ponaučení – hned. Zabývejte se tím, co můžete změnit. Pracujte na sobě. Naším problémem není to, co dělají druzí, ale co dělám já. My jsme zodpovědní za své štěstí i většinu svého osudu.

19 „Mohla byste mi prosím laskavě říci, kudy bych odsud měla jít?“
„To záleží hlavně na tom, kam se odsud chceš dostat,“ odpověděla Kočka. „To je mi celkem jedno,“ řekla Alenka. „Potom je úplně jedno, kudy půjdeš,“ odpověděla Kočka.

20 Potřebujeme zjistit své centrum
mysl tělo centrum Moje osobnost

21 Centrum – na co jsme zaměřeni
Na vlastnictví Na zábavu Na přátele Na církev Na vlastní osobu Na práci, studium Na manžela Na rodinu Na principy

22 Hodnota člověka Původní
Je stejná u všech lidí. Tuto hodnotu má každý člověk již v okamžiku, kdy se narodí. Objektivní Je dána tím, co člověk umí. Jeho vzděláním, mírou rozvinutého talentu. Skutečná vnitřní hodnota Vychází přímo z nitra člověka a je dána tím, do jaké míry člověk žije pro své okolí.

23 + + – – tělo mysl Jak získáváme energii Vzduch světlo Láska a Pravda
Elementy vitality + Elementy ducha Potrava voda tělo mysl


Stáhnout ppt "Já a moje osobnost aneb Řiďte svůj osud než to za vás udělá někdo jiný"

Podobné prezentace


Reklamy Google