Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V Moravskoslezském kraji Závěrečná konference CLARION CONGRESS HOTEL 29. únor 2012 Realizace projektu PhDr. Zdeněk Starý vedoucí realizačního týmu COFET,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V Moravskoslezském kraji Závěrečná konference CLARION CONGRESS HOTEL 29. únor 2012 Realizace projektu PhDr. Zdeněk Starý vedoucí realizačního týmu COFET,"— Transkript prezentace:

1 v Moravskoslezském kraji Závěrečná konference CLARION CONGRESS HOTEL 29. únor 2012 Realizace projektu PhDr. Zdeněk Starý vedoucí realizačního týmu COFET, a.s. pobočka Ostrava Projekt PŘÍPRAVA+

2 Realizátor projektu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě Dodavatel služeb projektu: COFET, a.s. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Projekt PŘÍPRAVA+

3 Realizace projektu Doba realizace projektu je nastavena na 24 měsíců, a to od 1. dubna 2010 do 31. března 2012. Celý projekt je rozložen do 9 etap. Místo plnění projektu Místem realizace projektu PŘÍPRAVA+ je Moravskoslezský kraj. Dodavatelem bylo zřízeno 10 kontaktních míst a ve vybraných okresech dalších 11 detašovaných pracovišť, příslušných jednotlivým kontaktním místům a kontaktním pracovištím Úřadu práce ČR v MSK. Projekt PŘÍPRAVA+

4 Celkem bylo zřízeno 10 kontaktních míst a 11 detašovaných pracovišť. o 3 kontaktní místa v Ostravě, a to vzhledem k velikosti lokality a počtu kontaktních pracovišť ÚP ČR, KP Ostrava o 1 kontaktní místo v Karviné, s detašovanými pracovišti v Bohumíně, Českém Těšíně a v Orlové o 1 kontaktní místo v Havířově o 1 kontaktní místo ve Frýdku - Místku o 1 kontaktní místo v Třinci o 1 kontaktní místo v Opavě, s detašovanými pracovišti v Hlučíně a Vítkově o 1 kontaktní místo v Bruntále, s detašovanými pracovišti v Krnově a Rýmařově o 1 kontaktní místo v Nové Jičíně s detašovanými pracovišti v Odrách, Bílovci, Kopřivnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm Projekt PŘÍPRAVA+

5 Kontaktní místa slouží k zajišťování většiny aktivit projektu, pro vyplácení přímé podpory a k administraci projektu, jsou dostupná účastníkům z dané lokality a vybavena: o Potřebným množstvím kanceláří pro práci osobního poradce o Potřebným množstvím učeben pro školící aktivity, a to minimálně pro 10 osob, učebny jsou standardně vybaveny nábytkem o Internetovým kabinetem s 10 počítači s připojením na internet, kabinet je k dispozici účastníkům minimálně po dobu 8 hodin denně o E-mailovým a telefonním připojením o Sociálním zařízením pro pracovníky dodavatele služeb a účastníky projektu Detašovaná pracoviště – jejich provoz je zabezpečen jednotlivými kontaktními místy. Tyto prostory jsou obsazeny osobním poradcem min. jednou týdně v rozsahu 4 hodin. Tyto prostory slouží k realizaci plánovaných individuálních schůzek a komplexní individuální péči o účastníka. Projekt PŘÍPRAVA+

6 Personální zajištění o Na jednotlivých kontaktních místech zajišťuje realizaci projektu osobní poradce (počet odvislý od počtu účastníků), jeden odborný pracovník IT kabinetu o Maximální počet účastníků projektu na jednoho poradce – 25 o Jednotlivá kontaktní místa jsou řízena organizační složkou – pobočkou k tomu společností COFET, a.s. v Ostravě zřízenou o Pracovníci pobočky zabezpečují činnosti ekonomické, kontrolní, IT apod. Projekt PŘÍPRAVA+

7 Popis projektu  Hlavním cílem projektu je podrobná diagnostika pracovního potenciálu každého účastníka projektu, zjištění jeho profesních i osobnostních předpokladů z hlediska dalšího pracovního uplatnění  Základním principem projektu je nastavení vhodných navazujících aktivit každému účastníkovi, které povedou k obnovení pracovních i sociálních návyků, k získání potřebných dovedností a vědomostí a tím ke zlepšení možností se znovu uplatnit na trhu práce.  Důležitým nástrojem k dosažení cílů projektu jsou komplexní služby od motivačních, poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit, až ke zprostředkování pracovního uplatnění a podpoře pracovních míst  Filosofie projektu Projekt PŘÍPRAVA+

8 Cílová skupina  Projekt je zaměřen na osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, u kterých poradenská práce úřadů práce nevedla k aktivizaci uchazeče a k jeho úspěšnému uplatnění na trhu práce  Jedná se o osoby, které v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ztrácí své pracovní návyky i některé pracovní dovednosti, projevují se nízkou mírou sebevědomí, postupně dochází také ke ztrátě sociálních návyků.  Reaktivace účastníků Projekt PŘÍPRAVA+

9 Pohovory a výběr – etapa č. 1  Výběr účastníků ke vstupu do projektu ze strany kontaktních pracovišť ÚP MSK  Realizace formou skupinových schůzek na jednotlivých kontaktních pracovištích ÚP MSK  Vstup účastníků do projektu  Uzavření dohod s vybranými účastníky  Podrobné seznámení účastníka s obsahem projektu a jeho jednotlivými etapami  Práva a povinnosti účastníků vyplývající z účasti v projektu  Proškolení účastníků z BOZP Projekt PŘÍPRAVA+

10 Vstupy do projektu dle jednotlivých okresů Projekt PŘÍPRAVA+ úkol-orientačnískutečnost k 31. 12.2011rozdíl okres počet účastníků vybraných dodavatelem Počet běhů Bruntál134142810 Frýdek - Místek153191389 Karviná2662791314 Nový Jičín167173621 Opava16016888 Ostrava320296-2419 Celkem120012494981

11 Pracovně-profesní diagnostika – etapa č. 2  Cílem diagnostiky je důkladná analýza pracovního potenciálu každého účastníka – získání profesní a osobní anamnézy  Forma – využití psychologických testů (Bochumského dotazník) a řízeného pohovoru pro posouzení schopností, osobnostních charakteristik, profesního zaměření a motivace účastníků projektu  Závěrečný individuální pohovor  Písemné vyhodnocení výsledků diagnostiky – zhodnocení schopností, posouzení dovedností a vědomostí, doporučení dalších kroků, návrh vhodných aktivit  Vývoj účastníka sledován v průběhu sociálně-pracovní terapie  Aktivní účast odborného psychologa Projekt PŘÍPRAVA+

12 Pracovně-profesní diagnostika – etapa č. 2 Projekt PŘÍPRAVA+ počet zařazených Okres úkolskutečnostrozdílpočet vstup skutečnostpočet úspěšných Bruntál1341428140128 Frýdek - Místek15419137191187 Karviná26627913277263 Nový Jičín1661737169164 Opava1601688167165 Ostrava320296-24291280 Celkem1 20012494912351187

13 Sociálně-pracovní terapie – etapa č. 3  Forma – skupinová po 8 osobách v rozsahu 3 až 6 hodin pod vedením odborného psychologa  Cíl aktivity – dostat dlouhodobě nezaměstnané ze stavu sociální izolace a podpořit rozvoj jejich osobnosti tak, aby byli schopni zapojit se do aktivit, aktivně vyhledávat zaměstnání a účastnit se výběrových pohovorů  Obsah terapie – sociální, komunikační a pracovní dovednosti, dodržování pravidel, samostatnost, poradenské činnosti, motivace, zvládání zátěží  Závěrečná zpráva se sociálně-pracovní terapie – vývoj účastníka, doporučení pro pracovní uplatnění a další vzdělávání Projekt PŘÍPRAVA+

14 Sociálně-pracovní terapie – etapa č. 3 Projekt PŘÍPRAVA+ OkresBruntál Frýdek - Místek Karviná Nový Jičín OpavaOstravaCelkem zařazeni - plán134154266166160320 1200 zařazeni – skutečnost142191279173168296 1249 Rozdíl8372378-24 49 vstupující – plán112129222138133266 1 000 vstupující - skutečnost123183262163164278 1173 rozdíl115440253112 173 úspěšní - plán87102181118113199 800 úspěšní - skutečnost99146166108113197 829 rozdíl1244-15-100-2 29 počet běhů - plán131829192125 125 počet běhů - skutečnost16233321 34 148 rozdíl35420923

15 Rekvalifikace – etapa č. 4  Zabezpečení RK pro účastníky projektu – 200 míst ve vybraných kurzech  Úhrada nákladů spojených s lékařským vyšetřením a vystavením potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je nezbytné pro zařazení do RK  Účastníci měli možnost absolvovat více než jeden RK (vzájemná vazba) Projekt PŘÍPRAVA+

16 Rekvalifikace – etapa č. 4 obsluha křovinořezu a benzínové sekačky obsluha motorové pily obsluha elektrovozíku a motovozíku skladník (pomocné práce ve skladech) obsluha stavebních strojů zednické práce prodavačské práce ošetřovatel / ošetřovatelka administrativní pracovník s praxí pracovník v sociálních službách s praxí základy obsluhy osobního počítače Projekt PŘÍPRAVA+

17 Rekvalifikace – etapa č. 4 základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 základní kurz svařování netavící se elektrodou v aktivním plynu AR ZK 141 základní kurz svařování obalenou elektrodou ZK 111 základní kurz svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 řidičské oprávnění skupiny B řidičské oprávnění skupiny C řidič nákladního automobilu s přívěsem řidič autobusu profesní způsobilost řidičů profesní způsobilost řidičů – zvláštní část školení obnovení kvalifikace jeřábníka obnovení kvalifikace vazačů břemen Projekt PŘÍPRAVA+

18 Rekvalifikace – etapa č. 4 Projekt PŘÍPRAVA+ Ukazatel Bruntál Frýdek - MístekKarvináNový jičínOpavaOstrava Celkem zařazení - plán222644282753 200 zařazení - skutečnost194470181435 200 rozdíl-31826-10-13-18 0 úspěšní - plán151830201938 140 úspěšní - skutečnost83258141228 152 rozdíl-71428-6-7-10 12

19 Rekvalifikace – etapa č. 4 Projekt PŘÍPRAVA+

20 Pracovní praxe – etapa č. 5  Cíl – vytipování vhodných účastníků – úspěšných absolventů RK pro odborný zácvik na pracovišti u zaměstnavatele – osvojení pracovních návyků a dovedností v oboru  Cílový úkol – 50 účastníků projektu (úspěšných absolventů rekvalifikací)  Do pracovní praxe bylo zařazeno doposud 30 účastníků  Významný podpůrný prostředek pro zaměstnání účastníků Projekt PŘÍPRAVA+

21 Zprostředkování pracovního uplatnění – etapa č. 6  Forma – individuální schůzky osobních poradců s účastníky projektu min. jednou za 14 dní  Cíl – individuální péče o klienta zaměřená na pomoc při hledání zaměstnání, nabídku vhodných pracovních míst, oslovování zaměstnavatelů s nabídkou účastníků projektu, pomoc při výběrových řízeních, zpětná vazba, vyhodnocování neúspěchů  Cílový úkol – umístění 1000 účastníků do pracovního poměru (200 účastníků do pracovního poměru – požadavek zadavatele)  Poskytnutí mzdového příspěvku (100) Projekt PŘÍPRAVA+

22 Zprostředkování pracovního uplatnění – etapa č. 6 Projekt PŘÍPRAVA+

23 Zprostředkování pracovního uplatnění – etapa č. 6 Projekt PŘÍPRAVA+ úkol-orientační skutečnost okres příspěvek pro zaměstnavatele celkem z toho na nově zřízená pracovní místa z toho pro ženy příspěvek pro zaměstnavatele celkem z toho na nově zřízená pracovní místa z toho pro ženy vyhrazená pracovní místa Bruntál 112122 140 Frýdek - Místek 13312017123 Karviná 2241131271 Nový Jičín 143111764 Opava 1331181583 Ostrava 275116 120 Celkem100206100895911

24 Podporované zaměstnání – etapa č. 7  Cíl – vytipování účastníků projektu, kteří mají největší problémy se zapojením na trh práce a těmto účastníkům věnovat zvýšenou péči – doprovázení do zaměstnání a k pohovorům, komunikace se zaměstnavateli na pracovišti, motivování účastníků k vytrvání v zaměstnání, pomoc při zapracování do profese, poradenství po nástupu do zaměstnání, řešení dalších problémů a otázek souvisejících se vstupem do zaměstnání  Cílový úkol – minimálně 80 účastníků po 60 hodin, celkem 4800 hodin  Významný podpůrný prostředek pro zaměstnání účastníků Projekt PŘÍPRAVA+

25 Podporované zaměstnání – etapa č. 7 Projekt PŘÍPRAVA+ okres Bruntál Frýdek - Místek KarvináNový JičínOpavaOstravaCelkem počet účastníků - plán 8121811 20 80 počet účastníků - skutečnost 67101162839988 600 rozdíl 5989144728868 520 max. počet hodin -plán 5406001 160660 1 180 4 800 hodiny - skutečnost 159,75510632382,25560,25178,25 2422,5 rozdíl -380,25-90-528-277,75-99,75-1001,75 -2377,5

26 Přímá podpora – etapa č. 8  Cíl – odstranění bariér, které by mohly omezit nebo zabránit účasti účastníka v projektu  Obsah – poskytnutí ochranných pracovních pomůcek do RK úhrada nákladů spojených s doložením zdravotních předpokladů pro výkon RK a získané profese (zdravotní způsobilost, zdravotní průkaz) - úhrada jízdného účastníkům projektu - zabezpečení stravy účastníkům projektu v průběhu školení - zabezpečení péče o osobu blízkou – děti do 6 let věku – úhrada pobytu v předškolním zařízení - úhrada nákladů spojených s pořízením výpisu z TR Projekt PŘÍPRAVA+

27 Přímá podpora – etapa č. 8 Projekt PŘÍPRAVA+ Druh přímé podporyVyplaceno Stravné803 347,23 Kč Jízdné535 306 Kč Potvrzení o zdravotní způsobilosti vč. očkování66 972 Kč Výpis z rejstříku trestů2 900 Kč Příspěvek na péči o osobu blízkou1 200 Kč Celkem1 409 725,23 Kč

28 Zabezpečení publicity – etapa č. 9  Průřezová aktivita, která probíhá od zahájení až do ukončení realizace projektu  Cíl – informovat průběžně širokou veřejnost o realizaci projektu, jeho etapách, cílech, cílových skupinách a propagovat ESF  Hlavní nástroje publicity – dokumenty související s projektem, místnosti, ve kterých probíhala výuka, inzerce v médiích, tvorba publicity na webových stránkách projektu, tvorba propagačních předmětů, tvorba letáků, plakátů a brožur, realizace seminářů a konferencí Při realizaci této aktivity byla dodržována pravidla dle Manuálu pro publicitu OP LZZ 2007 - 2013 Projekt PŘÍPRAVA+

29 Hodnocení (průběžné výsledky) k 31.12.2011 Projekt PŘÍPRAVA+ ProjektSledovaný indikátorCílová hodnotaAktuální stav% plnění Příprava +Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem2089440,5% z toho nově vytvořena místa pro ženy659983,33% Příspěvek pro zaměstnavatele celkem100 100,00% Zaměstnaní celkem100047347,30% z toho plný pracovní úvazek100037937,9% z toho ostatní (DPP, DPČ, APZ, OSVČ, zkrácený úvazek) 0940% Podporované zaměstnání osoby80600750% Podporované zaměstnání hodiny48002 422,556,21% Pracovně-profesní diagnostika12001 235102,92% Sociálně-pracovní terapie - zařazeni12001 249104,08% z toho vstoupili10001 173117,30% z toho úspěšní800829103,63% Rekvalifikace - absolventi200 100,00% z toho úspěšní140152108,57% Pracovní praxe - osoby503060,00% Pohovory a vstup do projektu12001 249104,08% Zprostředkování pracovního uplatnění12001 205100,42% Počet osob, které obdržely podporu celkem12001 249104,08% Počet klientů služeb, kteří obdrželi podporu celkem12001 249104,08%

30 Děkuji za pozornost PhDr. Zdeněk Starý vedoucí realizačního týmu zdenek.stary@cofet.cz COFET, a.s. pobočka Ostrava Hasičská 454/44 700 30 Ostrava - Hrabůvka


Stáhnout ppt "V Moravskoslezském kraji Závěrečná konference CLARION CONGRESS HOTEL 29. únor 2012 Realizace projektu PhDr. Zdeněk Starý vedoucí realizačního týmu COFET,"

Podobné prezentace


Reklamy Google