Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK

2 B LOK VI: FINANČNÍ TRHY

3 Struktura bloku Jak fungují finanční trhy? Dluhopisové trhy Akciové trhy

4 Význam finančního trhu Na finančním trhu se setkává nabídka úspor a poptávka po úsporách (volných finančních zdrojích) Nabídka a poptávka určují cenu  V případě úspor je to úroková sazba, u akcií požadovaná výnosová míra Finanční trh umožňuje, aby se úspory dostávaly od subjektů, které peníze nabízejí, k subjektům, které je poptávají  Tato alokace kapitálu podporuje fungování reálné ekonomiky, tedy ekonomický růst a růst životní úrovně obyvatel  Pokud finanční trhy přestávají fungovat, má to velmi negativní dopad na ekonomickou aktivitu

5 Funkce finančního trhu Možnost zhodnocení finančních zdrojů (cenné papíry) Možnost získání finančních zdrojů – úvěr, emise cenných papírů na burze Realizace platebního styku Omezení rizik (například pojištění nemovitosti, nebo zajištění proti měnovému riziku prostřednictvím finančních derivátů,..) Nástroj pro ovlivňování reálné ekonomiky (měnová politika)

6 Instituce na finančního trhu Na finančním trhu obecně vystupují subjekty nabízející a poptávající úspory Instituce usnadňující převod úspor od nabízejících k poptávajícím (finanční zprostředkovatelé)  Banky  Obchodníci s cennými papíry  Pojišťovny  Investiční společnosti a fondy  Penzijní fondy  Úvěrové a leasingové společnosti,... Hlavním regulátorem finančních institucí je v ČR Česká národní banka

7 Členění finančního trhu Peněžní trh  Finanční nástroje s dobou do splatnosti do jednoho roku  Patří sem cenné papíry (např. státní pokladniční poukázky) i krátkodobé úvěry (např. kontokorentní úvěr) Kapitálový trh  Obchoduje se zde s dlouhodobými finančními zdroji  Dlouhodobé úvěry (HÚ, investiční úvěry firem), dlouhodobé cenné papíry (obligace, akcie) Měnový trh (forex)  Na něm se tvoří kurz určitého měnového páru (např. USD/EUR) a)Devizový trh (bezhotovostní forma cizí měny – např. cenné papíry v cizí měně) b)Valutový trh (hotovostní forma) Trh drahých kovů  zlato, stříbro, platina

8 Trh cenných papírů Trh lze rozdělit na: a)Primární  Obchoduje se zde s cennými papíry poprvé, CP zde nachází prvního kupce (tzv. IPO = Initial Public Offering)  Emitenti získávají úpisem CP finanční zdroje a)Sekundární  Obchodování s již emitovanými cennými papíry  Základní funkcí je stanovení tržní ceny (kurzu) a zajištění likvidity

9 1.Dluhopisy (obligace) Cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a úrok v době splatnosti Emitenti dluhopisů – státy, města, firmy 2.Akcie Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku Hodnota akcie je dána budoucími zisky příslušné akciové společnosti 3.Nástroje peněžního trhu Krátkodobé dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku 4.Strukturované cenné papíry Např. cenné papíry zajištěné hypotékami (USA - tzv. subprime hypotéky) Druhy cenných papírů

10 Burzy Nejvýznamnější burzy cenných papírů podle tržní kapitalizace: NYSE Euronext – provozovatel trhů v USA a Evropě NASDAQ - americký trh zaměřený na technologické firmy Tokio, Londýn, Šanghaj,.. Burzy mají svoje indexy, které popisují průměrné změny kurzů cenných papírů, které jsou zde obchodovány  Americký S&P 500, německý DAX, britský FTSE, japonský NIKKEI, francouzský CAC, Hang Seng v Hong Kongu,..  Základním indexem pražské burzy je index PX

11 Index PX (Burza cenných papírů Praha) Zahrnuje 13 cenných papírů Index je kalkulován od roku 1994 (původně index PX 50)

12 „Jediný hlas, který politici poslouchají, je hlas dluhopisových trhů.“

13 Všechny vlády si půjčují peníze......nicméně odlišnosti jsou v procesu půjčování Koncem 1980s a začátkem 1990s zřídila řada rozvinutých zemí autonomní agentury pro management dluhu  USA: Bureau of the Public Debt  Německo: Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur  UK: United Kingdom Debt Management Office  Francie: Agence France Trésor  ČR: Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku (součást Ministerstva financí) Agentury často fungují v rámci centrálních bank nebo ministerstev financí a personálně jsou obsazeny experty na kapitálové trhy, nikoli politiky

14 Agentury pro management dluhu Agentury mají typicky dva cíle: Minimalizovat výpůjční náklady Udržovat přijatelné riziko související s refinancováním dluhu (tzv. rollover risk)  První cíl se dosahuje preferováním krátkodobějších dluhopisů  Druhý cíl se naopak dosahuje preferencí dluhopisů, které mají delší dobu do splatnosti + emise dluhopisů rozloženy v čase Agentury se snaží dosáhnout obou těchto cílů, podle situace mohou více upřednostňovat jeden z cílů

15 Výnosy desetiletých řeckých vládních dluhopisů (5y)

16 Výnosy desetiletých německých vládních dluhopisů (5y)

17 Výnosy desetiletých francouzských vládních dluhopisů (5y)

18 Výnosy desetiletých italských vládních dluhopisů (5y)

19 Výnosy desetiletých českých vládních dluhopisů (5y)

20 Výnosy desetiletých U.S. vládních dluhopisů (5y)

21

22 Globalizované trhy Zvyšující se globalizace trhů  rozlišování „domácího“ a „zahraničního“ do velké míry ztratilo důležitost Příklad: UNILEVER  Rexona, Axe, Flora, Lipton, Heartbrand, Knorr, Cif, Domestos, Hellmann’s, Timotei, Radox, Signal,..  16 % tržeb firmy pochází z USA, 25 % z Evropy, 55 % z rozvíjejících se zemí (Indonésie, Čína, Brazílie,..)  Sídla společnosti: Londýn a Rotterdam

23 Historický pohled na U.S. akciový trh

24 O financích nevážně... “Market participants don’t know whether to buy on the rumor and sell on the news, do the opposite, do both, or do neither depending on which way the wind is blowing.”

25


Stáhnout ppt "Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google