Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPN Metodika „kde jsme a kam jdeme“ Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT www.metodika.reformy-msmt.cz Komise pro VaV RVŠ, PřF UP Olomouc 30.10.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPN Metodika „kde jsme a kam jdeme“ Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT www.metodika.reformy-msmt.cz Komise pro VaV RVŠ, PřF UP Olomouc 30.10.2014."— Transkript prezentace:

1 IPN Metodika „kde jsme a kam jdeme“ Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT www.metodika.reformy-msmt.cz Komise pro VaV RVŠ, PřF UP Olomouc 30.10.2014

2 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) 1 ● Individuální projekt národní MŠMT ● 1.2.2012-31.10.2015 ● Cíl 1: navrhnout a pilotně ověřit systém hodnocení výzkumných organizací, ● Cíl 2: navrhnout systém institucionálního financování ● Cíl 3: zkvalitnit celkovou kulturu hodnocení v oblasti VaVaI a vytvořit odborné zázemí pro pravidelné a systematické hodnocení v budoucnosti

3 IPN Metodika - klíčové aktivity 2 ● KA1 Informační podpora, Ing. Lhoták ● KA2 Systém hodnocení, doc. Mὓnich ● KA3 Systém financování, doc. Petráček ● KA4 Velké pilotní ověření, prof. Růžička ● KA5 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny, Mgr. Strnadová ● KA6 Institucionální zajištění hodnocení, dr. Šima ● KA7 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí, prof. Havlíček

4 Hodnocení a strategické dokumenty ČR 3 ● Reforma systému VaVaI v ČR (2008, aktualizace) ● Národní politika VaVaI pro roky 2009-2015 (výhled 2020) ● Národní strategie konkurenceschopnosti 2012-2020 ● Národní inovační strategie ● Dlouhodobé principy hodnocení VaV, RVVI Cíl: Zavést pravidelné, systematické a objektivní hodnocení VaVaI v ČR na všech úrovních.

5 Význam hodnocení pro řízení 4

6 5

7 Hodnocení a Metodika 2013 6

8 Hodnocení a IPN Metodika 7

9 8

10 IPN Metodika – Cíl 1 9 ● Přímé a nepřímé náklady max. 1 % inst. podpory za hodnocené období ● Oborové metodiky hodnocení výsledků a dopadů ● Soubor indikátorů respektujících postavení VO v systému VaVaI ● Vícestupňové hodnocení VO ● Sebehodnotící zpráva ● Zavedení prvků peer-review ● Hodnocení 1krát za 5 let ● Zkušenosti z Metodiky 2013 ● Využití zavedeného systému sběru dat

11 IPN Metodika – Cíl 1 10 ● Hodnocená jednotka (EvU), výzkumná jednotka (RU)

12 IPN Metodika – Cíl 1 11 ● Pravděpodobné indikátory

13 IPN Metodika – Cíl 1 12 ● Přihlášení VO do hodnocení ● Vstupní kritéria (kritická masa) ● Peer-review hodnocení panelem ● Sledování ukazatelů v období mezi hodnocením ● Vícekolové institucionální hodnocení ● Návštěva panelu na místě ● Vztah k institucionálnímu financování

14 IPN Metodika – Cíl 1 → Cíl 2 13 ● Vztah k institucionálnímu financování ● Dotace z veřejných prostředků (bez investic a SF) VaV Vzdělávání ● zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012

15 IPN Metodika – Cíl 1 → Cíl 2 14 ● zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012

16 IPN Metodika – Cíl 1 → Cíl 2 15 ● Hodnocení a jeho vztah k institucionálnímu financování ● 100% ● Žádný ● Něco mezi tím ● V současnosti: 80 a 20 % dle RIV bodů

17 IPN Metodika – Cíl 2 16 ● Hodnocení a jeho vztah k institucionálnímu financování ● Víceleté financování jako kombinace dvou principů ● Rozpočet podle předpisu (formula based contract) a výkonností smlouvy (performance based contract) ● Žádný mechanický vztah mezi výsledky hodnocení a výší institucionální podpory

18 IPN Metodika – Cíl 3 17 ● Studie proveditelnosti vzniku „instituce“ organizující hodnocení ● Vzdělávací kurz „Hodnocení výzkumu v teorii a praxi“ pro 20 účastníků ● Sedm modulů: Vědní politika v ČR a v mezinárodním srovnání, Organizace, řízení a financování systému VaVaI v ČR, Legislativa v oblasti VaV v ČR a EU, Hodnocení vědy – základní přístupy a metody, Modely a organizace peer review, Scientometrie: základní pojmy, zdroje dat, Scientometrie: zpracování dat, metody výpočtu

19 IPN Metodika – Důležitá data 18 ● První dílčí zpráva: Zásady institucionálního hodnocení, veřejná diskuse ke zprávě 6.11.2014 - 26.11.2014, konference 7. 1. 2015 ● Druhá dílčí zpráva: Zásady institucionálního financování, veřejná diskuse 20.1.2015 - 6.2.2015, konference 26.2.2015 ● Třetí dílčí a Závěrečná zpráva: Malé pilotní hodnocení, veřejná diskuse 15.4.2015-29.4.2015, konference 15.5.2015

20 IPN Metodika – Důležitá data 19

21 IPN Metodika – Důležitá budoucí data 20

22 Veřejná konzultace k 1. dílčí zprávě 21 ● 1. DZ obsahuje tři části: 1.The key principles of the evaluation 2.The evaluation methodology 3.Country analyses ● Jedná se o koncept, který prošel interním projednáním v týmu IPN Metodika ● Text se může změnit po veřejné konzultaci ● Definitivní znění bude uveřejněno po konferenci ● Koncept v angličtině, finální verze v angličtině a češtině

23 Veřejná konzultace k 1. dílčí zprávě 22 ● 6.-26.11.2014 ● VO, poskytovatelé a další orgány byly požádány o jmenování pověřené osoby ● Veřejná konzultace bude formou otázek a žádosti o odpovědi + prostor pro dodatečný komentář ● Otázky budou podobné pro VO a poskytovatele

24 Veřejná konzultace k 1. dílčí zprávě 23 Otázky pro VO ● What type of information provided by the means of an external institutional evaluation of VaV would your research organisation benefit from the most? Will the proposed system provide such information or not? ● What are the elements in the proposal that you find unclear and why? ● Are there any important elements that you find absent in the draft proposal? ● List procedures in the proposed evaluation scheme you find too complicated, inefficient or ineffective, and explain your reasoning? ● What are the greatest risks you see in the proposed evaluation scheme? ● What administrative and other burdens of the evaluation scheme concern your research institution the most?

25 Veřejná konzultace k 1. dílčí zprávě 24 Otázky pro VO ● Partial comments relating to the different sections of the draft proposal. ● Kindly provide any other comments not related to the particular sections of the draft proposal. Please state the importance of your comment.

26 25 Děkujeme za spolupráci. Všechny informace budou na webových stránkách projektu. Kontaktovat nás můžete kdykoliv. www.metodika.reformy-msmt.cz


Stáhnout ppt "IPN Metodika „kde jsme a kam jdeme“ Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT www.metodika.reformy-msmt.cz Komise pro VaV RVŠ, PřF UP Olomouc 30.10.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google