Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle semináře 23.10., 30.10. Martina Kekule. Tvořivý x konzumní učitel (Pash,1998) kontext učitele interakce učitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle semináře 23.10., 30.10. Martina Kekule. Tvořivý x konzumní učitel (Pash,1998) kontext učitele interakce učitele."— Transkript prezentace:

1 cíle semináře 23.10., 30.10. Martina Kekule

2 Tvořivý x konzumní učitel (Pash,1998) kontext učitele interakce učitele

3

4 Interakce učitele Učitel – žák Učitel – třída Učitel – předmětová komise Učitel – ředitel Učitel – rodiče Učitel – MŠMT, inspekce

5 cíle cíl dosažení nějaké kompetence (dovednosti, znalosti) žáka dosažení změny ve schopnostech/dovednostech/ jednání žáka

6 cíle učitel bez cíle s cílem

7 cíle Co chceme udělat s žákem?

8 cíle kompetence kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou, kompetenci k podnikavosti,

9 cíle a metody cíl metody a formy = prostředky

10 „Neexistuje taková učební činnost, která by se osvědčila u všech dětí, za všech okolností nebo pro všechny typy kurikulárních obsahů a cílů.“ (Pash 1998:22)  rozhodování učitele

11 obecné a konkrétní (specifické) cíle angl. goals and objectives cíle

12 Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP Učitel

13 Obecné cíle rozvoj žákovy kompetence pracovat vědeckým způsobem práce rozvoj žákovských komunikativních kompetencí, konkrétně prezentačních dovedností dovedností zaměřených na prezentaci získaných dat

14 Žák: vybere vhodný typ grafu pro zobrazení daných dat, zejména s ohledem na charakter daných dat; ze zadaných dat vytvoří graf, který odpovídá účelu dalšího použití; použije graf k vyvozování závěrů týkajících se zobrazených dat; použije graf k prezentaci dat, ilustraci. Kekule, M. Disertační práce. MFF UK 2009. Konkrétní (specifické) cíle

15 Znalost měřítek, zkreslení závislostí různých měřítek, zoomování, zobrazení od jiné než počáteční hodnoty, znalost struktury grafu, apod…. Žák dovede: II.a.1 stanovit ze zadání úlohy, která veličina je závisle proměnná a která nezávisle proměnná II.c.1 zvolit vhodná měřítka na jednotlivých osách II.c.2 vhodně zvolit počátek soustavy souřadné II.c.3 vybrat pro zobrazení vhodný interval nezávislé proměnné podle toho, které detaily dané závislosti chce prezentovat II.d.1 vynést body do grafu (z tabulky hodnot, ze vzorce apod.) II.d.2 body získanými z experimentálních dat a vynesenými do grafu načrtnout přibližné proložení hladkou křivkou odpovídající teoretické závislosti Konkrétní (specifické) cíle

16 „viditelnost“ cíle Žák má mít přehled o cestě, kterou je veden. cíle

17 splnitelnost cíle Brát v úvahu časové možnosti, úroveň žáků, jejich individuální potřeby, materiální podmínky školy, apod. cíle

18 cíl výuky Realizace výuky zhodnocení – byl cíl splněn?? Jakou činností žáka poznám, že byl cíl splněn?

19 měřitelnost cíle ! cíle

20 Rozhodování učitele Před výukou Během výuky Po skončení výuky

21 Příprava vyučujícího na výuku Formulace cíle Výběr vhodných metod a forem výuky Návrh činností žáka, ze kterých poznám, že byl cíl splněn.

22 Pozorování výuky z hlediska cílů http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/#ke_sta zeni Pozorovací archy, Pozorování 1

23 Příprava na vyučovací hodinu Co obsahuje? Cíl výuky, téma Na co navazuju – předchozí učivo, znalosti/dovednosti žáků z běžného života… Popis jednotlivých činností – učitele a třídy Časové údaje Prostor pro zpětnou vazbu

24 Popis činnosti časpomůckyZpětná vazba Já (učitel) ŽáciŽák se speciálními potřebami Příprava na vyučovací hodinu Třída, Datum Téma: Cíl výuky: Předchozí výuka: Zkušenosti, předchozí znalosti žáků: Celková zpětná vazba:

25 Opuštění (specifického) cíle??? Pružnost! Reakce na to, co se děje.

26 To be continued… DÚ Vylepšit předchozí přípravu Zdůvodnit vylepšení

27 Typické chyby při formulaci cílů Viz Svoboda, E., Kolářová R.

28 Jiří Koryta: Michael Faraday, Orbis 1972 Thomas Buhrke: Převratné objevy fyziky, Academia 1999 Daniel Mayer: Pohledy do minulosti elektrotechniky, Kopp 2004

29 Work, finish, publish! Krédo M. Faradaye Isaac Watts: The Improvement of Mind (Londýn 1809) Autor v ní doporučuje, aby člověk, který usiluje o vlastní zdokonalování, dělal to systematicky podle několika pravidel. Má sledovat přednášky, soustavně číst a nezanedbávat přímé pozorování přírody. Má si vést deník. Je vhodné si dopisovat s osobou podobných zájmů. Velmi prospěšné je vytvoření malé diskuzní skupiny. Konečně se má věnovat velká péče cvičení v přesném vyjadřování; má se pečlivě rozlišovat mezi slovy a věcmi.

30 Thomas Buhrke: Převratné objevy fyziky, Academia 1999, str. 53 Stále zřetelněji se před jeho duchovním zrakem měnilo vakuum v prostor protkaný magnetickými a elektrickými „siločarami“. Přispěly k tomu pokusy, které ukazovaly magnetické siločáry pomocí rozložení železných pilin, stejně jako poznatek, že při magnetických a elektrických jevech vždy spolu působí dva póly, mezi nimiž se prostírá silové pole. Jeho kolegové ho však nemohli na této pro ně nesrozumitelné cestě následovat. J. Tyndall: Je zábavné pozorovat, jak mnozí lidé píší Faradayovi, aby se ho zeptali, co vlastně ty siločáry znamenají. Mate to i významné osobnosti…Jednou jsem slyšel, jak Biot řekl, že Faradayovi nerozumí, a kdo pátrá po exaktním vědění v jeho teoriích, bud zklamán.

31 Daniel Mayer: Pohledy do minulosti elektrotechniky, Kopp 2004, str. 104 V roce 1822 si do deníku zapsal: Přeměnit magnetismus v elektřinu! (Oersted již prokázal inverzní jev.) Trvalo mu to 10 let práce.

32 Jiří Koryta: Michael Faraday, Orbis 1972, str. 24 Když uvažuji a zkoumám charakter osoby, zda se hodí jako přítel, jdu mnohem hlouběji, než se obvykle dělá. Dobrý kamarád, v obvyklém smyslu slova, je člověk, který má důstojné vztahy a způsoby, nemá nižší společenskou úroveň než já sám a nechová se na veřejnosti nebo vůbec nevhodně; to je, jak říkám, obecný smysl slova, ale já s ním naprosto nejsem spokojen. Nalezl jsem dobrého kamaráda na nejnižší životní stezce, a nalezl jsem takové, kterými pohrdám, ve vrstvě mnohem vyšší, než je moje. Nikdo nemůže být dobrým kamarádem, nemá-li dobré morální vlastnosti; a ať jsou jeho obecné zvyky jakkoli poutavé a ať jsou s ním spojeny jakékoli zvláštní okolnosti, které jej činí zajímavým a žádoucím, rozvaha a zdravý rozum jej ukazují jako nevhodného přítele nebo známost, i když jeho ušlechtilejší vlastnosti, jeho intelektuální schopnosti jsou stejné dobré jako jeho vnější chování.

33 To be continued… DÚ Pět očekávaných výstupů v RVP pro gymnázia zasadit do kontextu cílů tj. obecné a specifičtější


Stáhnout ppt "Cíle semináře 23.10., 30.10. Martina Kekule. Tvořivý x konzumní učitel (Pash,1998) kontext učitele interakce učitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google