Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výtvarné setkání v MŠ I. věková skupina: 4,5 – 6,5 let

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výtvarné setkání v MŠ I. věková skupina: 4,5 – 6,5 let"— Transkript prezentace:

1 Výtvarné setkání v MŠ I. věková skupina: 4,5 – 6,5 let
ARTEFILETIKA v MŠ „Jedině děti vědí, co hledají.“ Antoine de Saint-Exupéry Výtvarné setkání v MŠ I věková skupina: 4,5 – 6,5 let integrovaný blok: SVĚT KOLEM NÁS tématický celek: PODZIM ČARUJE námět činnosti: JAKÉ ŠATY MAJÍ STROMY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radmila Michlíčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obsah Teoretické vymezení a) pojmu artefiletika
b) hlavního cíle a rozměru výtvarné výchovy c) cílů výtvarné výchovy podle Slavíka specifikace úkolů výtvarné výchovy podle Slavíka d) dílčích vzdělávacích cílů vycházejících z RVP PV Úvodní prožitkové činnosti – zážitkové pole dětí specifikace konkrétního úkolu a jeho vrstev souhrn základních materiálně didaktických prostředků a) zážitkové pole dětí v prostředí přirozeném b) zážitkové pole dětí v prostředí uměle vytvořeném c) vlastní prezentace dětí hry činnosti a aktivity s barvami

3 Teoretické vymezení a) Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

4 Teoretické vymezení b) Hlavního cíle a rozměru výtvarné výchovy
Cílem výtvarné výchovy je výchova vzdělaného, citlivého a tvořivého člověka. Má rozměr: - poznávací - komunikativní - výtvarně estetický - humánní - cest k poznání - prožívání - chtění - učení - socializace - duševních a duchovních hodnot

5 Teoretické vymezení c) Cílů výtvarné výchovy podle Slavíka
1. rozvoj specificky vizuálně-výtvarných dispozic 2. rozvoj výtvarných znalostí v pojmech 3. rozvoj tvůrčích a exploračních schopností 4. rozvoj vizuálně-výtvarných komunikačních schopností 5. rozvoj dispozic hodnotově-orientačních 6. rozvoj dispozic sociálně-psychických SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky), I díl. Praha : UK - PF, ISBN SLAVÍK, J., WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky), II díl. Praha : UK - PF, ISBN

6 Teoretické vymezení specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka
1. rozvoj specificky vizuálně-výtvarných dispozic výtvarné senzibility schopnosti organismu vnímat smyslové podněty a výtvarně je vyjádřit představivosti schopnosti organismu rekonstruovat vnímanou skutečnost myšlení nejvyšší formy odrazu objektivní skutečnosti

7 specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka
Teoretické vymezení specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka 2. rozvoj výtvarných znalostí v pojmech papír vyrábí se převážně z drobně rozdrceného dřeva, které se vaří s látkami rozpouštějícími nežádoucí příměsi; jde většinou o rostlinná vlákna, která se zplstí, slepí a usuší do tuhé vrstvy, následně se zválcují nebo uhladí tužka psací a kreslící náčiní, skládající se z části barvící tuhy a pouzdra z pevnějšího materiálu štětec výtvarná pomůcka k malování, skládající se ze štětin a pouzdra z pevnějšího materiálu; měkké štětce mají sobolí, veverčí, či hovězí štětiny; tvrdé štětce mají štětiny prasečí nebo štětiny ze syntetických vláken barva výtvarná hmota k malování barva temperová vzniká rozemletím práškového pigmentu do pojicího prostředku barva akvarelová vzniká stejným složením jako barva temperová, pouze v jiném poměru pigmentu a pojidel tuš černá krycí tekutina; suspenze sazí, částečně koloidního charakteru

8 specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka
Teoretické vymezení specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka 2. rozvoj výtvarných znalostí v pojmech obraz výtvarné dílo u dětí předškolního věku jde o přirozené vyjádřeni jejich vztahu k vnímané skutečnosti (světu), realizované výtvarnými prostředky (kresbou, malbou) ve vlastním tvořivém procesu socha výtvarné dílo zobrazené v trojrozměrném objektu model předloha sloužící k následnému zobrazení malíř/ka člověk malující nebo kreslící obrazy ilustrátor/ka člověk, který svým výtvarným projevem doprovází psaný nebo tištěný text knih, novin nebo časopisů (kresbou, malbou, grafikou)

9 Teoretické vymezení specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka
3. rozvoj tvůrčích a exploračních schopností kreativity (tvořivosti) aktivity realizované v tvůrčím procesu, jejíž výsledkem je artefakt (dílo, reálné řešení daného problému); jde o základní psychickou potencialitu člověka, která se rozvíjí z prvotní formy dispozice do aktivní a vůlí ovládané schopnosti tvůrčí produkce experimentace (pokusu) jde o proces ověřování zamýšleného postupu nebo výsledku, a to zkoušením jednotlivých dílčích úkazů akce tvůrčí činnosti

10 4. rozvoj vizuálně-výtvarných komunikačních schopností
Teoretické vymezení specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka 4. rozvoj vizuálně-výtvarných komunikačních schopností sdílení zkušeností sdílení a porozumění 5. rozvoj dispozic hodnotově-orientačních tzn. zaměřenosti směrem ke kulturním hodnotám, jež vznikly v minulosti, ale svým významem přesahují dobu svého vzniku 6. rozvoj dispozic sociálně-psychických tvořit s druhými být k druhým vnímavý

11 Teoretické vymezení d) Dílčích vzdělávacích cílů vycházejících z RVP PV - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj komunikativních dovedností neverbálních - rozvoj tvořivosti (ve výtvarném projevu) - rozvoj poznatků, schopností, a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - rozvoj dovedností kooperativních - rozvoj schopnosti projevovat se autenticky - rozvoj estetického vkusu - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání..

12 Úvodní prožitkové činnosti
specifikace konkrétního úkolu a jeho vrstev Zážitkové pole dětí Vnímat proměny podzimu, vyjádřit jeho barevnost a jedinečnost na základě vlastních prožitků a získaných poznatků.

13 Úvodní prožitkové činnosti
souhrn materiálně didaktických prostředků CD přehrávač CD relaxační hudba - Harfa I. sušené-lisované listí různé druhy přírodnin barevné papíry výkresy (A1, A2, A3, A4) štětce (kulaté č. 6-8, ploché č ) akvarelové barvy akvarelové – prstové barvy temperové barvy barevné foukací fixy klovatina, tuhé lepidlo dětské nůžky šablony lupy sklenice s vodou pracovní hadříky pracovní zástěry omyvatelné ubrusy reprodukce obrazů ilustrace z dětských knih využitý prostor - lesy v okolí MŠ - městské parky - školní zahrada - herna, třída

14 a) v prostředí přirozeném (les, park, školní zahrada)
Zážitkové pole dětí a) v prostředí přirozeném (les, park, školní zahrada) dopolední setkávání v listnatém lese (buk, dub) dopolední setkávání v městském parku (javor, platan, lípa) dopolední setkávaní na školní zahradě (vrba, bříza) - pozorování a vnímání barevnosti listů - hledání rozmanitosti (škály) barev - pozorování a srovnávání tvarů a velikostí listů - hledání rozmanitosti proporcí, detailů, podobností - pozorování „obrazu“ koruny stromu s přivřenými víčky = vnímání „obrazu“ barev - pozorování detailů barevného listí přes lupu - pozorování a srovnávání změn v „barevnosti“ krajiny a) při svitu slunce (lesklost listí, odlesk barev) b) při podmračené obloze c) v mlze - vnímání podzimu hmatem (sběr listí a jeho třídění podle druhu, tvaru, barvy, velikosti, struktury) - vnímání podzimu sluchem (poslech zvuků při chůzi v suchém listí; zvuků listí ve větru) - vnímání podzimu čichem (vůně X pachy, teplota vzduchu)

15 Zážitkové pole dětí b) v prostředí uměle vytvořené (prostor třídy a herny) prožitkové chvilky v koutku „podzimu“ - poslech relaxační hudby (vnímání vůně listí současně s melodií a tempem hudby; porovnávání zvuku hudby X zvuku listí) CD s nahrávkou relaxační hudby - poslech příběhu O stromu (vnímání vůně listí současně s obsahem příběhu; rozvoj představivosti a fantazie; následná práce s ilustracemi) FREYOVÁ, L. Sbírka motýlů. - poslech a pohybové ztvárnění písně Vítr Škudibítr, s.37; (vnímaní vůně listí; rozvoj tvořivosti a fantazie - soulad zpěvu a pohybu) JANOVSKÁ, O. JANEČEK, O. Zpěvník pro mateřské školy Malým zpěváčkům. - poslech příběhu Kam se schoval nůž (vnímání vůně listí současně s obsahem příběhu; následná práce s ilustracemi) PETIŠKA, E. Kam se schoval nůž. - práce s básněmi Jak si hrají lesy, s.10; Jak si hraje vítr, s.12; Jak si hrají stromy s.17; rozvoj představivosti a fantazie; následná práce s ilustracemi HILAROVÁ, D. Jak si hraje příroda.

16

17 Zážitkové pole dětí b) v prostředí uměle vytvořené (prostor třídy a herny) prožitkové chvilky v koutku „podzimu“ - vnímání barev nasbíraného listí - vnímání „zvuků“ nasbíraného listí - vnímání barev barevných papírů - vnímání „zvuků“ barevných papírů nasbírané listí X barevné papíry - výběr korespondujících barev podzimu - porovnávání barev, třídění barev, přiřazování barev list X papír

18

19

20 Úvodní prožitkové činnosti
c) vlastní prezentace dětí (prostor třídy a herny) hry, činnosti a aktivity s barvami - zapouštění barev do vody (sklenice s vodou) - zapouštění barev do vlhčeného výkresu - malování spektra barev akvarelovými barvami (kombinování, překrývání) - malování listí temperovými barvami (neředěnými); prožitek z barev a lesku listí – odlesk barev ve slunečním svitu

21 Úvodní prožitkové činnosti
c) vlastní prezentace dětí (prostor třídy a herny) hry, činnosti a aktivity s barvami - znázornění rozmanitosti proporcí, tvarů a barev listů prostřednictvím jiných výtvarných prostředků (výkresy A1, A2, šablony, dětské nůžky, barevné foukací fixy)

22 BUKODUB

23 Úvodní prožitkové činnosti
c) vlastní prezentace dětí (prostor třídy a herny) hry, činnosti a aktivity s barvami - znázornění rozmanitosti proporcí, tvarů a barev listů, prostřednictvím jiných výtvarných prostředků - hledání podobnosti tvarů list X otisk dlaně (výkresy A1, A2, akvarelové barvy, akvarelové barvy-prstové, dětské nůžky)

24 NÁŠ STROM

25 Úvodní prožitkové činnosti
c) vlastní prezentace dětí (prostor třídy a herny) hry, činnosti a aktivity s barvami - znázornění rozmanitosti proporcí, tvarů a barev listů, prostřednictvím jiných výtvarných prostředků - vyjádření reálného prožitku = koláž listu barvou (vnímání detailu pod lupou) (výkresy A4, temperové barvy, nůžky)

26 JAVORÁČEK


Stáhnout ppt "Výtvarné setkání v MŠ I. věková skupina: 4,5 – 6,5 let"

Podobné prezentace


Reklamy Google