Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Elixír Brno 2008 Řízení a sebeřízení ŘÍZENÍ & Sebeřízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Elixír Brno 2008 Řízení a sebeřízení ŘÍZENÍ & Sebeřízení."— Transkript prezentace:

1 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Elixír Brno 2008 Řízení a sebeřízení ŘÍZENÍ & Sebeřízení

2 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Představení, hlavní témata, zkušenosti s řízením Organizace setkání

3 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Program čtvrtek 11. 10. 2007 1. blok 15 představení, čtyřlístek, očekávání, program 2. blok 30 role manažera, základní činnosti, pyramida vitality 3. blok 15 delegování X zadávání úkolu, 4. blok 15 time-management – výkonnost, priority 5. blok 15 diskuse

4 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Představení a diskuse ve trojicích

5 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Očekávání, potřeby  Co si myslíte, že by Vám pomohlo v lepším řízení – co Vám chybí, co se chcete naučit…

6 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Cíle setkání  stručně informovat o tématech, do kterých musí hlouběji pronikat všichni, kdo vedou a řídí  každý účastník by si měl odnášet představu o principech, které nyní většina manažerů uplatňuje  každý účastník bude vědět co se v dnešní době stává konkurenční výhodou!!!

7 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Práce v malých skupinách  vytvořte skupinky po max. 4 lidech  metodou brainstormingu vypište jednotlivé hlavní činnosti vedoucího, manažera – co Vás napadne….  Společnými silami se shodněte na 3 základních a nejvýznamějších

8 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Funkční model firmy  RNDr. Jiří Plamínek vytvořil funkční model firmy, který se dá aplikovat na další systémy, které něco produkují, tedy i na skatské oodíly a střediska  Tento model ukazuje tři základní úrovně do kterých vstupují lidé – jde o vedení, řízení, výkon

9 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Funkční model firmy

10 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Základní činnosti role manažera  PLÁNOVÁNÍ (dvakrát měř, jednou řež)  ŘÍZENÍ (rozděl a podporuj)  KONTROLA (uzavírej a hodnoť)

11 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 VITALITA

12 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 VITALITA

13 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Zadávání úkolů, delegování  Úkol je dílčí cíl.  Existuje rozdíl mezi zadáním úkolu a delegováním???  Úkol pro skupinky: Hraní rolí a následná diskuse. 1. vedoucí a pracovník – zadávání úkolu – pozorné sledování a poté diskuse na téma – co vše musí zadávání úkolu splňovat – na co se nemá zapomenout.  2. vedoucí a pracovník – delegování úkolu zkusí sehrát – skupina hledá rozdíly – jsou nějaké vůbec???

14 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008

15 Zadávání úkolu, delegování  jedná se o základní činnost manažera  Musí být perfektně zvládnutá – jedině na ní je možné stavět dále  Ten kdo si bere úkoly týmu jako vedoucí na sebe, z různých motivů (třeba aby bylo vidět výkon, nepochopil svou roli)  Zadávání úkolu je snažší a dílčí, delegování má souvislosti širší a jedná se o rozvojový přístup – delegování je systémová záležitost, není nahodilé….  Úkoly i delegování si vedoucí připravuje – nezahlcuje ostatní nepřipraveným zadáváním a delegací….dostáváme se k samotnému hospodaření s časem manažera….

16 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Sdílené cíle, vize, poslání  Hlavním úkolem role lídra je umět prodat cíle, vize, poslání  Vize je: „BASTILA je naše“,  Poslání je: „Bojem za spravedlnost a rovná práva“,  cíle se poté dají stanovovat v etapách  Většinou je třeba motivovat, přesvědčovat, objasňovat, usměrňovat, ukazovat,….

17 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 VIZE  KDE CHCEME BÝT ZA NĚKOLIK LET? JAKOU ORGANIZACÍ SE CHCEME STÁT? JAKÝ SVĚT CHCEME VIDĚT KOLEM SEBE ZA NĚKOLIK LET?  OBRAZ IDEÁLNÍHO STAVU, PŘEDSTAVA NAPLNĚNÍ HODNOT, KTERÉ ORGANIZACE VYZNÁVÁ  PŘÍKLADY VIZE ORGANIZACE: Naše univerzita bude vůdčí vzdělávací institucí při uspokojování měnících se potřeb společnosti. Bude při tom stavět na svých tradicích. Vybudování dětské SOS vesničky, umožňující fyzický a psychický rozvoj dětí do pěti let. Vytvoříme vládu, která pracuje lépe a stojí méně. (Vláda USA)

18 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 POSLÁNÍ  KRÁTKÉ, ALE VÝSTIŽNÉ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE O SMYSLU JEJÍ EXISTENCE, O TOM, ČEHO SE SNAŽÍ DOSÁHNOUT, O HODNOTÁCH NA NICHŽ STAVÍ. JE TO PROHLÁŠENÍ, KTERÉ ODLIŠUJE ORGANIZACI OD JINÝCH PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ.  KÝM ORGANIZACE JE, O CO SE SNAŽÍ A JAK TOHO DOSAHUJE.  FORMULACE POSLÁNÍ ODLIŠUJE ORGANIZACI OD JINÝCH ORGANIZACÍ SE STEJNOU VIZÍ (K JEDNOMU CÍLI VEDE NĚKOLIK CEST).  MOŽNÉ SLOŽKY FORMULACE POSLÁNÍ: KLIENTI, PROGRAMY A SLUŽBY, PŮSOBNOST ORGANIZACE, FILOZOFIE ORGANIZACE, PŘEDNOSTI ORGANIZACE

19 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Úkol pro jednotlivce  Sestavte si vlastní kruhové diagramy (tzv. koláče) podle svého vlastního hospodaření s časem – jeden aktuální a druhý jako Vaše přání, cílový stav….  Pro usnadnění zkuste rozlišit tyto základní časy – osobní, klidový, pracovní, komunitní (rodinný) – nejprve si vypište činnosti a potom je zkuste do těchto základních kategorií zařadit – uvažujte v týdenním horizontu – tedy celkem 168 hodin

20 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008

21 Time-management  První generace se pokusila o zavedení pořádku v tom, jaké jsou před námi úkoly, činnosti. Jednoduše řečeno, první generace se zabývá tím, co máme dělat.  Druhá generace seznam úkolů přiřazuje k časové ose. Podrobněji se uvažuje o tom, kdy budu určité věci dělat. Tedy nejen co, ale i kdy. Tento model intuitivně využívá většina z nás. Do kalendáře si zapisujeme, co a kdy je třeba udělat, zařídit, projednat…  Třetí generace se snaží řešit nedostatky předchozích generací vyplývající z neschopnosti zachytit rozsáhlejší projekty, pracovat týmově a aktivně si vybírat – přiřazovat priority jednotlivým činnostem. Třetí generace pak zpřesňuje co vyjasněním souvislostí a cílů, precizuje kdy a hlouběji se zabývá jak. Zavádí pojem cílů, priorit, delegování, týmové práce… Je zaměřena na dlouhodobé výsledky, ke kterým se blížíme v denním plánování. Nejedná se pouze o znalosti a techniky, ale také o konkrétní pomůcky, které v každodenním životě pomáhají udržet v pozornosti co, kdy a jak.

22 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Time-management III.generace  Třetí generace je tak propracovaná, až je nelidská. Málokdo dokáže striktně dodržovat kontext denních, týdenních a měsíčních plánů a podrobné rozpracování cílů. Proto v praxi mnozí manažeři degradují drahé pomůcky na pouhý diář, tzn. druhou generaci (co a kdy udělám).  Třetí generace má v ohnisku zájmu dnešek a tím přesunuje pozornost na naléhavé, aktuální problémy, čímž se vytrácí prevence, koncepce a kreativita. Člověk se snadno stává zajatcem operativního řízení, hezky česky hasičem.  I když se pracuje s cíli, nedává je do souvislosti s hodnotami každého jedince. Třetí generace je přesná v oblasti výsledků, ale člověk cítí, že on sám, tedy ten, kdo výsledky tvoří, zůstává v pozadí.  Třetí generace je již babičkou, od jejího vytvoření už nějaký čas uběhl a svět kolem nás pokročil zase dopředu: v možnostech, ale bohužel i v chaosu a nárocích.

23 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Time-management IV.generace  Naše prosperita začíná tím, že se cítíme dobře.  To v praxi znamená zaměření nejen na výsledky, ale souběžný zájem o motivaci, pocity a růst člověka, který tyto výsledky přináší. Proto je tématem time managementu např.: emoční inteligence, vztahy, stres, kondice…

24 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Time-management IV.generace  člověk je víc než čas;  cesta je víc než cíl;  zevnitř je víc než zvenku;  pomalu je víc než rychle;

25 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Time-management IV.generace  sebepoznání znamená vědět, co a jak prožíváme: rozum, emoce, návyky, soustředění, radost, motivace, stres…;  vedení znamená poznat správné: směr, poznání důležitého, koncepce, strategie, hodnoty, nadhled, cesta, rozhodování…;  řízení znamená dělat správné: soulad důležitého a operativy, optimalizace, konkrétní plánování, kultivace časožroutů…

26 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Křivka kondice

27 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 TÝM – čemu se učíme

28 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 TÝM – vztah k lidem

29 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 TÝM – vztah k principům

30 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 TÝM – 1. typologie interaktivní typy lidí

31 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 TÝM – Skupinové chování

32 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 TÝM – 2. typologie Belbinovy role

33 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Co dělá skupinu TÝMEM  sdílené cíle  kvalitní komunikace  sdílené cesty  rozdělení rolí – autonomie, specifika  kvalitní vztahy – spolupráce  možnosti rozvoje – dynamika – rozvíjí se, učí se ze svých výsledků a umožňuje svým členům osobní rozvoj

34 ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Díky za pozornost :o))) FIDCON o.s.–CONSORTIO FIDUCIA Náměstí 5. května 1, Jablonné nad Orlicí Mgr. Jiří Kučera u Zátiší 545/1, Praha 4, 14700 tel. 777 633 869 jiri.kucera@fidcon.cz


Stáhnout ppt "ELIXÍR – Brno 26-27.1.2008 Elixír Brno 2008 Řízení a sebeřízení ŘÍZENÍ & Sebeřízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google