Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oblast intervence 5.1 Ministerstvo kultury zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program 2007 – 2013 Indikativní seznam projektů vyjednaný v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oblast intervence 5.1 Ministerstvo kultury zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program 2007 – 2013 Indikativní seznam projektů vyjednaný v."— Transkript prezentace:

1 Oblast intervence 5.1 Ministerstvo kultury zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program 2007 – 2013 Indikativní seznam projektů vyjednaný v jednotlivých krajích

2 Podporované aktivity IOP 5.1 a) budování a zefektivnění tématicky specializovaných národních center pro identifikaci, dokumentaci, uchování, užívání a prezentaci kulturního dědictví b) realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky c) zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou

3 Příjemci podpory organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace (NNO), včetně církví nestátní neziskové organizace (NNO), včetně církví obce a jimi zřizované organizace (část aktivity b) obce a jimi zřizované organizace (část aktivity b) svazky obcí (část aktivity b) svazky obcí (část aktivity b) zájmová sdružení právnických osob (aktivita b, část aktivity c) zájmová sdružení právnických osob (aktivita b, část aktivity c)

4 Podmínky k sestavení indikativního seznamu vhodnost objektu z hlediska jeho charakteru stav objektu absorpční schopnost prostřednictvím IOP využitelnost objektu z hlediska zaměření oblasti intervence IOP (přidaná hodnota) projednání s hejtmany a ROPy v průběhu programovacího období bude možno indikativní seznam rozšiřovat o další projekty přihlášené na základě výzev

5 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Litomyšl místo realizace: zámecký areál, piaristický kostel, piaristická kolej, zámecký park, předzámčí a zámecká zahrada, hospodářské budovy, Panský dům a podhradí (všechny objekty včetně venkovních ploch na území městské památkové rezervace, většina pak na seznamu UNESCO) místo realizace: zámecký areál, piaristický kostel, piaristická kolej, zámecký park, předzámčí a zámecká zahrada, hospodářské budovy, Panský dům a podhradí (všechny objekty včetně venkovních ploch na území městské památkové rezervace, většina pak na seznamu UNESCO) cíl: multifunkčním využitím areálu přilákat různorodou škálu návštěvníků, podpořit vzájemnou stimulaci aktivit a flexibilitu jejich struktur a synergický efekt ze sdružení aktivit cíl: multifunkčním využitím areálu přilákat různorodou škálu návštěvníků, podpořit vzájemnou stimulaci aktivit a flexibilitu jejich struktur a synergický efekt ze sdružení aktivit realizace: rekultivace venkovních prostor, restaurování, obnova a kultivace jednotlivých objektů realizace: rekultivace venkovních prostor, restaurování, obnova a kultivace jednotlivých objektů přidaná hodnota: přidaná hodnota: –historické expozice včetně specializovaných –expozice současného výtvarného umění –hudební festivaly, koncerty –historické divadlo –vzdělávání dětí i dospělých, studijní a tvůrčí pobyty –kongresy a konference –společenské a reprezentační akce –ubytování včetně občerstvení a stravování –informační a organizační služby

6 Obnova Národního hřebčína Kladruby nad Labem Kladruby, Slatiňany místo realizace: stáje Františkov, Josefov, Padock, historická stodola, Kladruby nad Labem (vše NKP) místo realizace: stáje Františkov, Josefov, Padock, historická stodola, Kladruby nad Labem (vše NKP) cíl: obnova rozsáhlého areálu, kde se již více než čtyři staletí udržuje chov ušlechtilého plemene starokladrubských koní (NKP) cíl: obnova rozsáhlého areálu, kde se již více než čtyři staletí udržuje chov ušlechtilého plemene starokladrubských koní (NKP) realizace: obnova nemovitostí, sítě, povrchy, vybavení, fasády, zřízení muzea, ohrady, venkovní jízdárny apod. realizace: obnova nemovitostí, sítě, povrchy, vybavení, fasády, zřízení muzea, ohrady, venkovní jízdárny apod. přidaná hodnota: přidaná hodnota: –zlepšení podmínek pro chov koní –vytvoření sociálního zázemí pro zaměstnance i návštěvníky –zřízení moderního muzea –objekty a prostory pro prezentaci a kurzy řemesel –naučné stezky –vzdělávání pro školy s praktickými ukázkami turistické aktivity budou financovány z ROP Severovýchod turistické aktivity budou financovány z ROP Severovýchod

7 Plasy: město 21. století: Centrum stavitelského dědictví Plasy místo realizace: bývalý mlýn, pivovar, dům sládka, barokní sýpka v areálu NKP kláštera Plasy místo realizace: bývalý mlýn, pivovar, dům sládka, barokní sýpka v areálu NKP kláštera Plasy cíl: spojení dvou nevyužitých význačných celků kulturního dědictví za účelem jejich zpřístupnění veřejnosti a aktivního využití zejména pro oblasti výzkumu, primárního i dalšího vzdělávání cíl: spojení dvou nevyužitých význačných celků kulturního dědictví za účelem jejich zpřístupnění veřejnosti a aktivního využití zejména pro oblasti výzkumu, primárního i dalšího vzdělávání přidaná hodnota: přidaná hodnota: –národní centrum historie architektury a stavitelství (Národní technické muzeum) –centrum výzkumu a interaktivního vzdělání v oblasti architektury a památkové péče –efektivní prezentace kulturních památek Kláštera Plasy

8 Klášter Kladruby: Památkový objekt a živá kultura Kladruby u Stříbra místo realizace: barokní konvent, přilehlé budovy a klášterní zahrady v areálu NKP kláštera Kladruby místo realizace: barokní konvent, přilehlé budovy a klášterní zahrady v areálu NKP kláštera Kladruby cíl: propojení budovy nového konventu, přírodního divadla a zahrad v areálu kláštera Kladruby cíl: propojení budovy nového konventu, přírodního divadla a zahrad v areálu kláštera Kladruby realizace: obnova a restaurování interiérů, přírodní divadlo, technické zázemí, zahradní úpravy, komunikace realizace: obnova a restaurování interiérů, přírodní divadlo, technické zázemí, zahradní úpravy, komunikace přidaná hodnota: přidaná hodnota: –pořádání open-air produkcí s mezinárodní účastí (opera, balet, činohra, koncerty) –multifunkční kulturní zařízení nadregionálního významu –tvůrčí rezidence pro soudobé formy umění –centrum pro místní kulturní aktivity –vzdělávací a lektorská činnost

9 Ústav pro studium totalitních režimů Terezín Terezín místo realizace: klasicistní objekt Hannoverských kasáren v Terezíně místo realizace: klasicistní objekt Hannoverských kasáren v Terezíně cíl: naplnění usnesení vlády ze dne 25. července 2007, které uložilo ministru kultury vytvořit podmínky pro rekonstrukci objektu Hannoverská kasárna pro potřebu Archivu bezpečnostních složek (Ústavu pro studium totalitních režimů) s využitím prostředků IOP cíl: naplnění usnesení vlády ze dne 25. července 2007, které uložilo ministru kultury vytvořit podmínky pro rekonstrukci objektu Hannoverská kasárna pro potřebu Archivu bezpečnostních složek (Ústavu pro studium totalitních režimů) s využitím prostředků IOP přidaná hodnota: přidaná hodnota: –vytvoření odborného centra pro zkoumání historie –vzdělávací aktivity –tvorba analýz a stanovisek –naplnění zákona č. 181/2007 Sb. –digitalizační pracoviště, spolupráce s Národním Muzeem

10 Reanimace pivovaru a jezuitské koleje - národní centrum fotografie Jindřichův Hradec místo realizace: bývalý zámecký pivovar, jezuitská kolej s kaplí sv. Máří Magdalény, jezuitský seminář s kaplí sv. Víta místo realizace: bývalý zámecký pivovar, jezuitská kolej s kaplí sv. Máří Magdalény, jezuitský seminář s kaplí sv. Víta cíl: zřídit centrum zachování unikátních uměleckých technologií cíl: zřídit centrum zachování unikátních uměleckých technologií přidaná hodnota: přidaná hodnota: –dobudování národního centra fotografie – 3. a 4. NP v objektu bývalé jezuitské koleje (nové výstavní prostory, pracovní místnosti, archív fotografií,seminární místnosti) –zachování unikátních řemeslných technologií zřízením dílny tapisérií v objektu bývalého zámeckého pivovaru, stálá expozice tapisérií Muzea Jindřichohradecka -rekonstrukce Muzea Jindřichohradecka umístěného v bývalém jezuitském semináři s bohatou sbírkou (Krýzovy jesličky, gotické plastiky, terčové zbraně) a síní Emy Destinnové,prostory pro workshopy

11 Centrum pro kulturu, vzdělání a památkovou péči Telč místo realizace: objekty v historickém jádru zapsaném na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO místo realizace: objekty v historickém jádru zapsaném na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO cíl: vybudovat modelové centrum služeb pro zlepšení kulturního života města, vzdělávací činnosti a záchranu kulturního dědictví cíl: vybudovat modelové centrum služeb pro zlepšení kulturního života města, vzdělávací činnosti a záchranu kulturního dědictví přidaná hodnota: přidaná hodnota: –vytvoření synergie mezi Masarykovou univerzitou Brno, ČVUT Praha, městem Telč, NPÚ, Římskokatolickou farností Telč, a Akademií věd ČR –centrum péče o řemeslné památky, aktivity univerzit, AVČR a Akademie Telč, akce a semináře NPÚ –dendrologická a krajinářská revitalizace parku –kulturní a vzdělávací aktivity partnerů projektu

12 Národní metodické centrum péče o historické parky a zahrady Kroměříž místo realizace: objekty Správy státního zámku - Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži (Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži, které jsou zapsané v UNESCO) místo realizace: objekty Správy státního zámku - Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži (Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži, které jsou zapsané v UNESCO) cíl: vybudovat metodické centrum péče o parky a zahrady, zřídit knihovnu a živé muzeum cíl: vybudovat metodické centrum péče o parky a zahrady, zřídit knihovnu a živé muzeum přidaná hodnota: přidaná hodnota: –zrestaurování a obnovení zahrad a jejich budoucí stálá údržba –provozování odborné, veřejně přístupné knihovny –výstavy o zahradách a o vývoji zahradní kultury v českých zemích –shromažďování artefaktů dokumentujících vývoj zahradní kultury –metodická, lektorská a vzdělávací činnost –vybudování vzorového zámeckého, historického zahradnictví - živé muzeum

13 Zámecké jízdárny v Lednici - multifunkční centrum Lednicko-Valtický areál místo realizace: jízdárny zámku Lednice a přilehlé prostory a objekty místo realizace: jízdárny zámku Lednice a přilehlé prostory a objekty cíl: vybudování vzdělávacího a prezentačního centra světového významu zaměřeného na problematiku kulturní krajiny cíl: vybudování vzdělávacího a prezentačního centra světového významu zaměřeného na problematiku kulturní krajiny přidaná hodnota: přidaná hodnota: –vzdělávací centrum (Zahrada Evropy) –návštěvnické centrum - Centrum UNESCO –kulturní centrum –sídlo site-managera LVA –sídlo BR Dolní Morava –výstavní prostor zaměřený na děti a mládež –zemědělská expozice

14 Metodické centrum konzervace a centrální depozitáře Brno místo realizace: areál bývalých kasáren Armády ČR (z 50. let 20. století), který Technické muzeum získalo převodem od Ministerstva obrany ČR místo realizace: areál bývalých kasáren Armády ČR (z 50. let 20. století), který Technické muzeum získalo převodem od Ministerstva obrany ČR cíl: konsolidace a rozšíření působnosti jednotlivých pracovišť Metodického centra konzervace cíl: konsolidace a rozšíření působnosti jednotlivých pracovišť Metodického centra konzervace přidaná hodnota: přidaná hodnota: –rekonstrukce a dostavba budov ve vlastnictví muzea v areálu bývalých kasáren Brno – Řečkovice –zřízení pracovišť pro jednotlivá oddělení –centrální depozitáře pro Technické muzeum v Brně –záchytné depozitáře pro případ ohrožení sbírek jiných institucí

15 Středoevropské forum Olomouc místo realizace: objekt muzea a přilehlá proluka v centru města místo realizace: objekt muzea a přilehlá proluka v centru města cíl: vznik nové kulturní destinace ve střední Evropě obklopené tradičními uměleckými centry cíl: vznik nové kulturní destinace ve střední Evropě obklopené tradičními uměleckými centry realizace: rekonstrukce objektu Muzea moderního umění a dostavba Středoevropského fora, která vznikne částečnou zástavbou proluky v uliční části realizace: rekonstrukce objektu Muzea moderního umění a dostavba Středoevropského fora, která vznikne částečnou zástavbou proluky v uliční části přidaná hodnota: přidaná hodnota: –výstavní činnost (stálá expozice a krátkodobé výstavy) –trienále středoevropského umění –nový centrální depozitář uměleckých děl –mezinárodní badatelské centrum se středoevropskou působností –multifunkční sál pro cca 200 diváků –edukační (lektorská) činnost

16 Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky VÍTKOVICE Ostrava - Vítkovice místo realizace: národní kulturní památka VÍTKOVICE místo realizace: národní kulturní památka VÍTKOVICE cíl: obnova a využití památkových objektů pro odbornou i laickou veřejnost včetně konferenčních a výukových možností cíl: obnova a využití památkových objektů pro odbornou i laickou veřejnost včetně konferenčních a výukových možností přidaná hodnota: přidaná hodnota: –vyčlenění areálu NKP z výrobní zóny Dolní oblasti –vytvoření návštěvní prohlídkové trasy –zapojení území do městské struktury v podobě pulzujícího městského prostoru (vazba na plánovaný univerzitní kampus a nové městské centrum Karolina) –přebudování nefunkčního industriálního celku v živé univerzitní centrum

17 Kuks - Granátové jablko Kuks místo realizace: Hospital Kuks místo realizace: Hospital Kuks cíl: revitalizace Hospitalu jako součásti jediného dochovaného barokního lázeňského komplexu v ČR a jeho využití jako společensko – kulturního centra Královéhradeckého kraje cíl: revitalizace Hospitalu jako součásti jediného dochovaného barokního lázeňského komplexu v ČR a jeho využití jako společensko – kulturního centra Královéhradeckého kraje přidaná hodnota: přidaná hodnota: –barokní lékárna a farmaceutické muzeum –studijní knihovna –sporckovská expozice s modelem Kuksu arch. Brixe –institut barokních studií –refektář: konference, výstavy, koncerty, umělecké workshopy –centrum trojrozměrné digitalizace

18 Revitalizace židovských památek v ČR Mikulovsko, Haná, Vysočina, Podřipsko, Polabí, Pošumaví a Karlovarsko místo realizace: střední Čechy, Plzeňsko, Prácheňsko, severní Čechy, severovýchodní Čechy, Vysočina, jižní Morava, Slezsko místo realizace: střední Čechy, Plzeňsko, Prácheňsko, severní Čechy, severovýchodní Čechy, Vysočina, jižní Morava, Slezsko cíl: vybudování vzájemně propojené sítě center židovské kultury ve významných židovských památkových objektech na území jednotlivých regionů ČR cíl: vybudování vzájemně propojené sítě center židovské kultury ve významných židovských památkových objektech na území jednotlivých regionů ČR přidaná hodnota: přidaná hodnota: –identifikace místních součástí židovské kultury, jejich dokumentace, zachování, propagaci a využití –stálé historické expozice –přednášky a workshopy –výstavní projekty –filmové a video projekce –koncerty, performance –divadelní a taneční představení

19 Založení Centra exteriérového divadla a revitalizace Minoritského kláštera v Českém Krumlově Český Krumlov místo realizace: areál bývalého Minoritského kláštera, zámecká zahrada a její okolí místo realizace: areál bývalého Minoritského kláštera, zámecká zahrada a její okolí cíl: obnovit areál kláštera pro poskytování kulturních služeb pro odbornou a laickou veřejnost a využít jeho části pro zázemí nově založeného Národního centra exteriérového divadla cíl: obnovit areál kláštera pro poskytování kulturních služeb pro odbornou a laickou veřejnost a využít jeho části pro zázemí nově založeného Národního centra exteriérového divadla přidaná hodnota: přidaná hodnota: –regenerace areálu bývalého Minoritského kláštera (sídlo „Centra exteriérového divadla“) –poskytování odborných služby v oblastech scénografie, herectví pro exteriérové divadlo apod. –vybudování otáčivého hlediště, které by nahradilo stávající a sloužilo z části jako experimentální scéna centra exteriérového divadla

20 Veltrusy - okrasný statek Dolního Povltaví, projekt revitalizace areálu státního zámku Veltrusy místo realizace: státní zámek a park Veltrusy místo realizace: státní zámek a park Veltrusy cíl: propojit oblasti péče o památky a ochrany přírody, v oblasti zdravého životního stylu navázat na vůbec první světový veletrh vytvořením tradice trhu bio-produktů a bio-potravin s ambicí stát se pravidelným místem setkávání příznivců udržitelného přístupu k životu cíl: propojit oblasti péče o památky a ochrany přírody, v oblasti zdravého životního stylu navázat na vůbec první světový veletrh vytvořením tradice trhu bio-produktů a bio-potravin s ambicí stát se pravidelným místem setkávání příznivců udržitelného přístupu k životu

21 www.kultura-evropa.eu portál pro podporu přípravy a realizace projektů

22 Děkuji za pozornost Ing. Martin Hiršal samostatné oddělení metodické Ministerstvo kultury


Stáhnout ppt "Oblast intervence 5.1 Ministerstvo kultury zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program 2007 – 2013 Indikativní seznam projektů vyjednaný v."

Podobné prezentace


Reklamy Google