Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indikativní seznam projektů vyjednaný v jednotlivých krajích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indikativní seznam projektů vyjednaný v jednotlivých krajích"— Transkript prezentace:

1 Indikativní seznam projektů vyjednaný v jednotlivých krajích
Oblast intervence 5.1 Ministerstvo kultury zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program 2007 – 2013 Indikativní seznam projektů vyjednaný v jednotlivých krajích

2 Podporované aktivity IOP 5.1
budování a zefektivnění tématicky specializovaných národních center pro identifikaci, dokumentaci, uchování, užívání a prezentaci kulturního dědictví realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou

3 Příjemci podpory organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace (NNO), včetně církví obce a jimi zřizované organizace (část aktivity b) svazky obcí (část aktivity b) zájmová sdružení právnických osob (aktivita b, část aktivity c)

4 Podmínky k sestavení indikativního seznamu
vhodnost objektu z hlediska jeho charakteru stav objektu absorpční schopnost prostřednictvím IOP využitelnost objektu z hlediska zaměření oblasti intervence IOP (přidaná hodnota) projednání s hejtmany a ROPy v průběhu programovacího období bude možno indikativní seznam rozšiřovat o další projekty přihlášené na základě výzev

5 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Litomyšl
místo realizace: zámecký areál, piaristický kostel, piaristická kolej, zámecký park, předzámčí a zámecká zahrada, hospodářské budovy, Panský dům a podhradí (všechny objekty včetně venkovních ploch na území městské památkové rezervace, většina pak na seznamu UNESCO) cíl: multifunkčním využitím areálu přilákat různorodou škálu návštěvníků, podpořit vzájemnou stimulaci aktivit a flexibilitu jejich struktur a synergický efekt ze sdružení aktivit realizace: rekultivace venkovních prostor, restaurování, obnova a kultivace jednotlivých objektů přidaná hodnota: historické expozice včetně specializovaných expozice současného výtvarného umění hudební festivaly, koncerty historické divadlo vzdělávání dětí i dospělých, studijní a tvůrčí pobyty kongresy a konference společenské a reprezentační akce ubytování včetně občerstvení a stravování informační a organizační služby

6 Obnova Národního hřebčína Kladruby nad Labem Kladruby, Slatiňany
místo realizace: stáje Františkov, Josefov, Padock, historická stodola, Kladruby nad Labem (vše NKP) cíl: obnova rozsáhlého areálu, kde se již více než čtyři staletí udržuje chov ušlechtilého plemene starokladrubských koní (NKP) realizace: obnova nemovitostí, sítě, povrchy, vybavení, fasády, zřízení muzea, ohrady, venkovní jízdárny apod. přidaná hodnota: zlepšení podmínek pro chov koní vytvoření sociálního zázemí pro zaměstnance i návštěvníky zřízení moderního muzea objekty a prostory pro prezentaci a kurzy řemesel naučné stezky vzdělávání pro školy s praktickými ukázkami turistické aktivity budou financovány z ROP Severovýchod

7 Plasy: město 21. století: Centrum stavitelského dědictví Plasy
místo realizace: bývalý mlýn, pivovar, dům sládka, barokní sýpka v areálu NKP kláštera Plasy cíl: spojení dvou nevyužitých význačných celků kulturního dědictví za účelem jejich zpřístupnění veřejnosti a aktivního využití zejména pro oblasti výzkumu, primárního i dalšího vzdělávání přidaná hodnota: národní centrum historie architektury a stavitelství (Národní technické muzeum) centrum výzkumu a interaktivního vzdělání v oblasti architektury a památkové péče efektivní prezentace kulturních památek Kláštera Plasy

8 Klášter Kladruby: Památkový objekt a živá kultura Kladruby u Stříbra
místo realizace: barokní konvent, přilehlé budovy a klášterní zahrady v areálu NKP kláštera Kladruby cíl: propojení budovy nového konventu, přírodního divadla a zahrad v areálu kláštera Kladruby realizace: obnova a restaurování interiérů, přírodní divadlo, technické zázemí, zahradní úpravy, komunikace přidaná hodnota: pořádání open-air produkcí s mezinárodní účastí (opera, balet, činohra, koncerty) multifunkční kulturní zařízení nadregionálního významu tvůrčí rezidence pro soudobé formy umění centrum pro místní kulturní aktivity vzdělávací a lektorská činnost

9 Ústav pro studium totalitních režimů Terezín Terezín
místo realizace: klasicistní objekt Hannoverských kasáren v Terezíně cíl: naplnění usnesení vlády ze dne 25. července 2007, které uložilo ministru kultury vytvořit podmínky pro rekonstrukci objektu Hannoverská kasárna pro potřebu Archivu bezpečnostních složek (Ústavu pro studium totalitních režimů) s využitím prostředků IOP přidaná hodnota: vytvoření odborného centra pro zkoumání historie vzdělávací aktivity tvorba analýz a stanovisek naplnění zákona č. 181/2007 Sb. digitalizační pracoviště, spolupráce s Národním Muzeem

10 Reanimace pivovaru a jezuitské koleje - národní centrum fotografie Jindřichův Hradec
místo realizace: bývalý zámecký pivovar, jezuitská kolej s kaplí sv. Máří Magdalény, jezuitský seminář s kaplí sv. Víta cíl: zřídit centrum zachování unikátních uměleckých technologií přidaná hodnota: dobudování národního centra fotografie – 3. a 4. NP v objektu bývalé jezuitské koleje (nové výstavní prostory, pracovní místnosti, archív fotografií,seminární místnosti) zachování unikátních řemeslných technologií zřízením dílny tapisérií v objektu bývalého zámeckého pivovaru, stálá expozice tapisérií Muzea Jindřichohradecka - rekonstrukce Muzea Jindřichohradecka umístěného v bývalém jezuitském semináři s bohatou sbírkou (Krýzovy jesličky, gotické plastiky, terčové zbraně) a síní Emy Destinnové,prostory pro workshopy

11 Centrum pro kulturu, vzdělání a památkovou péči Telč
místo realizace: objekty v historickém jádru zapsaném na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO cíl: vybudovat modelové centrum služeb pro zlepšení kulturního života města, vzdělávací činnosti a záchranu kulturního dědictví přidaná hodnota: vytvoření synergie mezi Masarykovou univerzitou Brno, ČVUT Praha, městem Telč, NPÚ, Římskokatolickou farností Telč, a Akademií věd ČR centrum péče o řemeslné památky, aktivity univerzit, AVČR a Akademie Telč, akce a semináře NPÚ dendrologická a krajinářská revitalizace parku kulturní a vzdělávací aktivity partnerů projektu

12 Národní metodické centrum péče o historické parky a zahrady Kroměříž
místo realizace: objekty Správy státního zámku - Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži (Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži, které jsou zapsané v UNESCO) cíl: vybudovat metodické centrum péče o parky a zahrady, zřídit knihovnu a živé muzeum přidaná hodnota: zrestaurování a obnovení zahrad a jejich budoucí stálá údržba provozování odborné, veřejně přístupné knihovny výstavy o zahradách a o vývoji zahradní kultury v českých zemích shromažďování artefaktů dokumentujících vývoj zahradní kultury metodická, lektorská a vzdělávací činnost vybudování vzorového zámeckého, historického zahradnictví - živé muzeum

13 Zámecké jízdárny v Lednici - multifunkční centrum Lednicko-Valtický areál
místo realizace: jízdárny zámku Lednice a přilehlé prostory a objekty cíl: vybudování vzdělávacího a prezentačního centra světového významu zaměřeného na problematiku kulturní krajiny přidaná hodnota: vzdělávací centrum (Zahrada Evropy) návštěvnické centrum - Centrum UNESCO kulturní centrum sídlo site-managera LVA sídlo BR Dolní Morava výstavní prostor zaměřený na děti a mládež zemědělská expozice

14 Metodické centrum konzervace a centrální depozitáře Brno
místo realizace: areál bývalých kasáren Armády ČR (z 50. let 20. století), který Technické muzeum získalo převodem od Ministerstva obrany ČR cíl: konsolidace a rozšíření působnosti jednotlivých pracovišť Metodického centra konzervace přidaná hodnota: rekonstrukce a dostavba budov ve vlastnictví muzea v areálu bývalých kasáren Brno – Řečkovice zřízení pracovišť pro jednotlivá oddělení centrální depozitáře pro Technické muzeum v Brně záchytné depozitáře pro případ ohrožení sbírek jiných institucí

15 Středoevropské forum Olomouc
místo realizace: objekt muzea a přilehlá proluka v centru města cíl: vznik nové kulturní destinace ve střední Evropě obklopené tradičními uměleckými centry realizace: rekonstrukce objektu Muzea moderního umění a dostavba Středoevropského fora, která vznikne částečnou zástavbou proluky v uliční části přidaná hodnota: výstavní činnost (stálá expozice a krátkodobé výstavy) trienále středoevropského umění nový centrální depozitář uměleckých děl mezinárodní badatelské centrum se středoevropskou působností multifunkční sál pro cca 200 diváků edukační (lektorská) činnost

16 Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky VÍTKOVICE Ostrava - Vítkovice
místo realizace: národní kulturní památka VÍTKOVICE cíl: obnova a využití památkových objektů pro odbornou i laickou veřejnost včetně konferenčních a výukových možností přidaná hodnota: vyčlenění areálu NKP z výrobní zóny Dolní oblasti vytvoření návštěvní prohlídkové trasy zapojení území do městské struktury v podobě pulzujícího městského prostoru (vazba na plánovaný univerzitní kampus a nové městské centrum Karolina) přebudování nefunkčního industriálního celku v živé univerzitní centrum

17 Kuks - Granátové jablko Kuks
místo realizace: Hospital Kuks cíl: revitalizace Hospitalu jako součásti jediného dochovaného barokního lázeňského komplexu v ČR a jeho využití jako společensko – kulturního centra Královéhradeckého kraje přidaná hodnota: barokní lékárna a farmaceutické muzeum studijní knihovna sporckovská expozice s modelem Kuksu arch. Brixe institut barokních studií refektář: konference, výstavy, koncerty, umělecké workshopy centrum trojrozměrné digitalizace

18 Revitalizace židovských památek v ČR Mikulovsko, Haná, Vysočina, Podřipsko, Polabí, Pošumaví a Karlovarsko místo realizace: střední Čechy, Plzeňsko, Prácheňsko, severní Čechy, severovýchodní Čechy, Vysočina, jižní Morava, Slezsko cíl: vybudování vzájemně propojené sítě center židovské kultury ve významných židovských památkových objektech na území jednotlivých regionů ČR přidaná hodnota: identifikace místních součástí židovské kultury, jejich dokumentace, zachování, propagaci a využití stálé historické expozice přednášky a workshopy výstavní projekty filmové a video projekce koncerty, performance divadelní a taneční představení

19 Založení Centra exteriérového divadla a revitalizace Minoritského kláštera v Českém Krumlově Český Krumlov místo realizace: areál bývalého Minoritského kláštera, zámecká zahrada a její okolí cíl: obnovit areál kláštera pro poskytování kulturních služeb pro odbornou a laickou veřejnost a využít jeho části pro zázemí nově založeného Národního centra exteriérového divadla přidaná hodnota: regenerace areálu bývalého Minoritského kláštera (sídlo „Centra exteriérového divadla“) poskytování odborných služby v oblastech scénografie, herectví pro exteriérové divadlo apod. vybudování otáčivého hlediště, které by nahradilo stávající a sloužilo z části jako experimentální scéna centra exteriérového divadla

20 Veltrusy - okrasný statek Dolního Povltaví, projekt revitalizace areálu státního zámku Veltrusy
místo realizace: státní zámek a park Veltrusy cíl: propojit oblasti péče o památky a ochrany přírody, v oblasti zdravého životního stylu navázat na vůbec první světový veletrh vytvořením tradice trhu bio-produktů a bio-potravin s ambicí stát se pravidelným místem setkávání příznivců udržitelného přístupu k životu

21 www.kultura-evropa.eu portál pro podporu přípravy a realizace projektů

22 samostatné oddělení metodické
Děkuji za pozornost Ing. Martin Hiršal samostatné oddělení metodické Ministerstvo kultury


Stáhnout ppt "Indikativní seznam projektů vyjednaný v jednotlivých krajích"

Podobné prezentace


Reklamy Google