Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK"— Transkript prezentace:

1 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

2 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Rozvrh tréninku ČÁSTI MODULU POMŮCKY ČAS Představení kurzu, lektora, účastníků, očekávání PC dataprojektor flipchart 25 minut Obecná teorie: Projekt metodika PDCA Projektový tým 80 minut Praktický příklad řízení projektu metodou PDCA formuláře zpráv 360 minut CELKOVÝ ČAS 8 hodin DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

3 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Úvod Cíl modulu: Naučit účastníky kurzu: připravit definici projektu vysvětlit roli a úkoly vedoucího projektu, členů RT, sponzora popsat životní cyklus projektu najít hlavní příčiny projektu plánovat a sledovat rozpočet a implementaci projektu vyhodnotit realizaci projektu Obsah modulu: Obecná teorie o řízení projektu Obecná teorie o metodice PDCA Praktický příklad, případová studie DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

4 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Úvod - pokračování Forma a pomůcky: Výklad, skupinová výuka, diskuse flipchart, dataprojektor, formuláře Místo, délka konání a počet účastníků: v učebně ve skupině 8 – 12 účastníků délka konání je 8 x 60 minut DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

5 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Co je to Projekt ? Je to jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Co je to Řízení projektu a Projektové řízení ? Rozumíme-li řízením projektu aktivity k realizaci jednoho projektu, lze projektovým řízením nazvat systém organizace práce, který umožňuje efektivní koordinaci více současných projektů v organizaci. DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

6 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Kdy je projekt úspěšný ? Když je: dokončen v plánovaném termínu nebyly podstatně překročeny náklady (peníze, lidé, nástroje) bylo dosaženo cíle - výsledek je použitelný (kvalita, funkčnost) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

7 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Kdy je projekt neúspěšný ? Časté příčiny neúspěchu projektu jsou: základ projektu je nezdravý (zadavatel, cíl, lidé, motivace, kompetence nemá dostatečnou podporu vedení nejasně definovaný cíl chyby v plánování a řízení projektu špatné plánovací techniky nedostatečná přizpůsobivost projektu měnícím se podmínkám nedostatečná pozornost lidskému faktoru chybí odborné znalosti nesprávně vybraný vedoucí projektu drastické změny v průběhu projektu (vedoucí, cíl) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

8 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Cyklus PDCA lze využívat ve všech oblastech podnikání (management, služby, vzdělávání, výroba, atd.) Cykly PDCA napomáhají spojovat dohromady jednotlivé části podnikání DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

9 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Act = Pokračuj (reaguj) Plan = Plánuj Check = Prověř (zkontroluj) Do = Proveď (vykonej) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

10 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Najdi problémy Kontrolní karty Záznamové listy Pozorování atd... Plánuj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

11 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Najdi problémy Vyber problémy Paretův diagram atd... Plánuj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

12 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Najdi problémy Vyber problémy Najdi příčiny 5 krát PROČ ? ISHIKAWŮV diagram Brainstorming atd... Plánuj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

13 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Najdi problémy Vyber problémy Najdi příčiny Navrhni řešení Matice odpovědnosti Rozhodovací matice Odhad nákladů Formuluj cíle Plánuj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

14 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Najdi problémy Vyber problémy Najdi příčiny Navrhni řešení Naplánuj implementaci Plán úkolů CKKJCKKJ Plánuj DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

15 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Najdi problémy Vyber problémy Najdi příčiny Navrhni řešení Naplánuj implementaci Plánuj Najdi indikátory úspěšnosti řešení čas - kvalita - náklady atd. DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

16 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Nastav indikátory čas - kvalita - náklady atd. PROVEĎ (Do) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

17 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Nastav indikátory Řešení si vyzkoušej Předběžný technický postup Záznamy, formuláře Kontrolní karty PROVEĎ (Do) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

18 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Nastav indikátory Řešení si vyzkoušej Vyškol, pokud je to třeba Školení a/nebo komunikační prostředky PROVEĎ (Do) 2+2 = 4 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

19 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Nastav indikátory Řešení si vyzkoušej Vyškol, pokud je to třeba Implementuj vybrané řešení Audity postupu řešení PROVEĎ (Do) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

20 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Udělané prověř optikou výsledků Indikátory Listy záznamů a měření atd... Prověř (Check) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

21 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Udělané prověř optikou výsledků Rozdíly analyzuj a učiň úpravy Potvrď dosažené cíle Indikátory Audity atd... Prověř (Check) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

22 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Pokračuj (Act) Standardizuj, zobecni Dozor a/nebo pracovní standardy (Specifikace, pracovní metody, standardy dodávek, konfigurace výrobních linek, atd…..) Dodržování a řízení (Audity manažerů, dozor, atd...) DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

23 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Jak vypadá hierarchie projektového týmu ? Řídící výbor Realizační tým Pracovní skupina č.1 č.2 č.n ……… DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

24 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Kdo je to garant, sponzor projektu ? Osoba, která má v organizaci dostatečnou moc, aby projekt podpořila má osobní zájem na úspěchu projektu neřídí projekt osobně Kdo je to manažer projektu ? Osoba, od které se očekává, že má: dostatečné technické znalosti vztahující se k „obsahu“ projektu vynikající interpersonální dovednosti velmi dobré koncepční znalosti ve své oblasti DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

25 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad ZPRÁVA OD ASOCIACE UŽIVATELŮ DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

26 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

27 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

28 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad Průměrné náklady na návštěvy opravářů po 1 roční záruční lhůtě. Pouze pračky „LINGENET". Přehled veškerých opravovaných závad z podkladů všech prodejních míst, záručních opraven i pozáručních servisů. TYP PRAČKY DRUH PORUCHY Triton Castor Lingenet Výměna programátoru 75 112 100 Výměna celé pračky v důsledku 4 3 4 PRŮMERNÉ NÁKLADY nevyváženosti bubnu DRUH OPRAVY NA OPRAVU Výměna celé pračky v důsledku 5 4 5 materiál práceur poškozeného smaltování Výměna programátoru 800 F 300 F Výměna celé pračky v důsledku 1 Výměna celé pračky 4,000 F 500 F Neopravitelného poškození Výměna klínového řemene k bubnu 150 F 300 F Výměna řemene pro pohon pracího bubnu- 125 209 336 Výměna a seřízení elektroventilu 100 F 300 F Výměna klínového řemene bubnu 22 15 20 Výměna lopatek v čerpadle 30 F 150 F Upevnění uvolněné odpadní hadice 45 72 200 DATA Výměna odpadního čerpadla 280 390 400 CELKEM 556 806 1065 Pro nejčastěji vyměňované díly jsou stanovena následující rozmezí cen: CELKOVÝ PRODEJ ZA ČTVRTLETÍ 15000 22500 20000 2+2 = 4 Statistika ročních poruch typu „LINGENET“ zpracovaná techniky pozáručního servisu - tzn. Po skončení jednoroční záruky. CENA DRUH PORUCHY za jednotku programátor 500 do 1,200 F DRUH PORUCHY % Z PRODEJE buben 400 do 900 F Nefunkční programátor 0.5 napájecí čerpadlo 120 do 250 F 4-cestný elektroventil 200 F Nevyvážený buben 0.02 3-cestný elektroventil 140 F Poškozený smalt 0.025 2-cestný elektroventil 95 F Zničený hnací řemen 1.68 termostat 70 do 90 F řemen 100 do 160 F Zničený plnící ventil přívodu vody 0.1 spínač 50 do 80 F Krátká odpadní hadice 25 do 30 F 1 oprava smaltu plnící hadice 100 F Ucpaná odpadní hadice 2 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

29 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad KLASIFIKOVÁNÍ DAT Přehled poruch uvedených ve zprávě asociace uživatelů. DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

30 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad VYUŽITÍ DAT Náklady výrobce za záruční opravy za minulé čtvrtletí. Náklady na opravy VADNÝ Počet Na jednotku Celkem DÍL Programátor 100 1100 F 110 KF Buben 4 4,500 F 18 KF Smaltovaný plášť 5 4,500 F 22.5 KF Řemen 336 450 F 151.2 KF Elektroventil 20 400 F 8 KF Odpadní čerpadlo 400 180 F 72 KF CELKEM 865 381.7 KF DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

31 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad PARETOVY DIAGRAMY Počet poruch Četnost k % prodeje 10 10 PORUCHY UVEDENÉ 2 ZPRÁVOU ASOCIACE 9 UŽIVATELŮ 1.68 ČETNOST OPRAV PODLE POZÁRUČNÍHO SERVISU 7 6 1 Druh 0.5 Druh 1 1 1 1 poruchy 0.025 0.02 0.1 poruchy Přístup k čerpadlu Čerpadlo Programátor Řemen Odpadní hadice Buben Smalt Odpor Elektroventil Čerpadlo Řemen Odpadní hadice Programátor Elektroventil Buben Počet Náklady v KF/za čtvtletí 400 POČET PORUCH 151.2 Náklady hrazené výrobcem V ZÁRUČNÍ DOBĚ podle druhů poruch 336 v pozáručním provozu. PODLE DRUHU 110 72 100 Defect Druh type 22.5 18 20 8 poruchy 5 4 Řemen Smalt Buben Buben Čerpadlo Řemen Programátor Elektroventil Programátor Čerpadlo Smalt Elektroventil DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

32 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DIAGRAM MOŽNÝCH PŘÍČIN (Hypotéz) (Diagram rybí kosti - Ishikavův diagram) MATERIÁL VYBAVENÍ - OKOLÍ Nesprávný návrh řemenice Opotřebení řemenice Příliš slabé řemeny Materiál Profil Poloměr Řemen při rozběhu prokluzuje Specifikace Seřízení rozběhového regulátoru Opotřebený řemen Špatné otáčení bubnu Povrch řemenice Drhne Vysoký rozběhový moment motoru Vadný řemen Kontrola Příliš vysoká hladina vody Seřízení výšky hladiny vody Posun motoru během přepravy Nedostatečné upevnění Nekompatibilita materiálů Řemen drhne Překážka v dráze řemene Řemenice-řemen Deformace rámu Pracovníci práci nezvládají Školení nebo obměna ? Špatně uplatňované metody Příliš intenzivní využívání stroje Podmínky montáže Nesnadná - choulostivá montáž Nedodržování nevyhovující návod k použití pracovních postupů Vybavení osvětlení Špatně využívané nástroje montážního pracoviště Vadné ustavení stroje upevňovací systém METODY LIDÉ MĚŘENÍ DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

33 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ MATERIÁL VYBAVENÍ Mechanická pevnost šroubového spojení je nedostatečná Pevnost šroubového spojení závisí na typu použitého šroubováku (Názor několika montérů) Upevňovací systém je špatně konstruován (Mínění některých montérů) Pohyb motoru Řemen se natahuje a prokluzuje Řemen se přehřívá a opotřebí Přetržení řemene Někteří dělníci nedotahují aby předešli Nedostatečné praní a máchání prasknutí šroubů Montéři nevěnují Příliš tvrdé utahování pozornost pracovní normy LIDÉ METODY MĚŘENÍ DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

34 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad ROZHODOVACÍ MATICE DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

35 KLASIFIKAČNÍ TABULKA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ PODLE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ
Příklad KLASIFIKAČNÍ TABULKA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ PODLE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

36 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad ANO NE VÝBĚR ŘEŠENÍ: KRITERIÁLNÍ TABULKA DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

37 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad PŘEDBĚŽNÉ EKONOMICKÉ POSOUZENÍ NAVRHOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

38 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad PLÁN POSTUPU IMPLEMENTACE DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

39 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

40 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

41 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

42 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Příklad DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK


Stáhnout ppt "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK"

Podobné prezentace


Reklamy Google