Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Projektové řízení. DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Rozvrh tréninku ČÁSTI MODULUPOMŮCKYČAS Představení kurzu, lektora, účastníků,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Projektové řízení. DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Rozvrh tréninku ČÁSTI MODULUPOMŮCKYČAS Představení kurzu, lektora, účastníků,"— Transkript prezentace:

1 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Projektové řízení

2 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Rozvrh tréninku ČÁSTI MODULUPOMŮCKYČAS Představení kurzu, lektora, účastníků, očekávání PC dataprojektor flipchart 25 minut Obecná teorie: - Projekt - metodika PDCA - Projektový tým dataprojektor80 minut Praktický příklad řízení projektu metodou PDCA PC dataprojektor flipchart formuláře zpráv 360 minut CELKOVÝ ČAS8 hodin

3 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Úvod Cíl modulu: Naučit účastníky kurzu: t připravit definici projektu t vysvětlit roli a úkoly vedoucího projektu, členů RT, sponzora t popsat životní cyklus projektu t najít hlavní příčiny projektu t plánovat a sledovat rozpočet a implementaci projektu t vyhodnotit realizaci projektu Obsah modulu: t Obecná teorie o řízení projektu t Obecná teorie o metodice PDCA t Praktický příklad, případová studie

4 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Úvod - pokračování Forma a pomůcky: t Výklad, skupinová výuka, diskuse t flipchart, dataprojektor, formuláře Místo, délka konání a počet účastníků: t v učebně ve skupině 8 – 12 účastníků t délka konání je 8 x 60 minut

5 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Co je to Projekt ? Je to jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Co je to Řízení projektu a Projektové řízení ? Rozumíme-li řízením projektu aktivity k realizaci jednoho projektu, lze projektovým řízením nazvat systém organizace práce, který umožňuje efektivní koordinaci více současných projektů v organizaci.

6 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kdy je projekt úspěšný ? Když je: t dokončen v plánovaném termínu t nebyly podstatně překročeny náklady (peníze, lidé, nástroje) t bylo dosaženo cíle - výsledek je použitelný (kvalita, funkčnost)

7 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kdy je projekt neúspěšný ? Časté příčiny neúspěchu projektu jsou: t základ projektu je nezdravý (zadavatel, cíl, lidé, motivace, kompetence t nemá dostatečnou podporu vedení t nejasně definovaný cíl t chyby v plánování a řízení projektu t špatné plánovací techniky t nedostatečná přizpůsobivost projektu měnícím se podmínkám t nedostatečná pozornost lidskému faktoru t chybí odborné znalosti t nesprávně vybraný vedoucí projektu t drastické změny v průběhu projektu (vedoucí, cíl)

8 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Cyklus PDCA lze využívat ve všech oblastech podnikání (management, služby, vzdělávání, výroba, atd.) Cykly PDCA napomáhají spojovat dohromady jednotlivé části podnikání

9 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Plan = Plánuj Act = Pokračuj (reaguj) Check = Prověř (zkontroluj) Do = Proveď (vykonej)

10 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Plánuj  Najdi problémy  Kontrolní karty  Záznamové listy  Pozorování  atd...

11 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Plánuj  Najdi problémy t Vyber problémy 4 Paretův diagram 4 atd...

12 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK  Najdi problémy t Vyber problémy t Najdi příčiny 4 5 krát PROČ ? 4 ISHIKAWŮV diagram 4 Brainstorming 4 atd... Plánuj

13 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK  Najdi problémy t Vyber problémy t Najdi příčiny t Navrhni řešení 4 Matice odpovědnosti 4 Rozhodovací matice 4 Odhad nákladů 4 Formuluj cíle Plánuj

14 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK  Najdi problémy t Vyber problémy t Najdi příčiny t Navrhni řešení t Naplánuj implementaci 4 Plán úkolů 4 CKKJCKKJ Plánuj

15 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK t Najdi problémy t Vyber problémy t Najdi příčiny t Navrhni řešení t Naplánuj implementaci Plánuj tNajdi indikátory úspěšnosti řešení 3čas - kvalita - náklady 3atd.

16 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK PROVEĎ (Do) tNastav indikátory 3čas - kvalita - náklady 3atd.

17 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK tNastav indikátory tŘešení si vyzkoušej 3Předběžný technický postup 3Záznamy, formuláře 3Kontrolní karty PROVEĎ (Do)

18 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK tNastav indikátory tŘešení si vyzkoušej tVyškol, pokud je to třeba 4Školení a/nebo komunikační prostředky 2+2 = 4 PROVEĎ (Do)

19 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK tNastav indikátory tŘešení si vyzkoušej tVyškol, pokud je to třeba tImplementuj vybrané řešení  Audity postupu řešení PROVEĎ (Do)

20 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK tUdělané prověř optikou výsledků 4 Indikátory 4 Listy záznamů a měření 4 atd... Prověř (Check)

21 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK tUdělané prověř optikou výsledků tRozdíly analyzuj a učiň úpravy tPotvrď dosažené cíle 4 Indikátory 4 Audity 4 atd... Prověř (Check)

22 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Pokračuj (Act)  Standardizuj, zobecni  Dozor a/nebo pracovní standardy (Specifikace, pracovní metody, standardy dodávek, konfigurace výrobních linek, atd…..)  Dodržování a řízení  (Audity manažerů, dozor, atd...)

23 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Jak vypadá hierarchie projektového týmu ? Řídící výbor Realizační tým Pracovní skupina č.1 Pracovní skupina č.2 Pracovní skupina č.n ………

24 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kdo je to garant, sponzor projektu ? Osoba, která t má v organizaci dostatečnou moc, aby projekt podpořila t má osobní zájem na úspěchu projektu t neřídí projekt osobně Kdo je to manažer projektu ? Osoba, od které se očekává, že má: t dostatečné technické znalosti vztahující se k „obsahu“ projektu t vynikající interpersonální dovednosti t velmi dobré koncepční znalosti ve své oblasti

25 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ZPRÁVA OD ASOCIACE UŽIVATELŮ Příklad

26 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad

27 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad

28 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK PRŮMERNÉ NÁKLADY DRUH OPRAVYNA OPRAVU materiál práceur Výměna programátoru 800 F300 F Výměna celé pračky4,000 F500 F Výměna klínového řemene k bubnu150 F300 F Výměna a seřízení elektroventilu100 F300 F Výměna lopatek v čerpadle30 F150 F TYP PRAČKY DRUH PORUCHY TritonCastorLingenet Výměna programátoru75112100 Výměna celé pračky v důsledku434 nevyváženosti bubnu Výměna celé pračky v důsledku545 poškozeného smaltování Výměna celé pračky v důsledku010 Neopravitelného poškození Výměna řemene pro pohon pracího bubnu-125209336 Výměna klínového řemene bubnu221520 Upevnění uvolněné odpadní hadice4572200 Výměna odpadního čerpadla 280390400 CELKEM5568061065 CELKOVÝ PRODEJ ZA ČTVRTLETÍ150002250020000 CENA DRUH PORUCHY za jednotku programátor500 do 1,200 F buben 400 do 900 F napájecí čerpadlo 120 do 250 F 4-cestný elektroventil 200 F 3-cestný elektroventil 140 F 2-cestný elektroventil 95 F termostat 70 do 90 F řemen 100 do 160 F spínač 50 do 80 F oprava smaltu 25 do 30 F plnící hadice 100 F DRUH PORUCHY% Z PRODEJE Nefunkční programátor 0.5 Nevyvážený buben 0.02 Poškozený smalt 0.025 Zničený hnací řemen 1.68 Zničený plnící ventil přívodu vody 0.1 Krátká odpadní hadice 1 Ucpaná odpadní hadice 2 Průměrné náklady na návštěvy opravářů po 1 roční záruční lhůtě. Pouze pračky „LINGENET". Pro nejčastěji vyměňované díly jsou stanovena následující rozmezí cen: Statistika ročních poruch typu „LINGENET“ zpracovaná techniky pozáručního servisu - tzn. Po skončení jednoroční záruky. DATA 2+2 = 4 Přehled veškerých opravovaných závad z podkladů všech prodejních míst, záručních opraven i pozáručních servisů. Příklad

29 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad Přehled poruch uvedených ve zprávě asociace uživatelů. KLASIFIKOVÁNÍ DAT

30 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad VADNÝ Počet Náklady na opravy DÍL Na jednotkuCelkem Programátor 1001100 F110 KF Buben 44,500 F18 KF Smaltovaný plášť 54,500 F22.5 KF Řemen 336450 F151.2 KF Elektroventil 20400 F8 KF Odpadní čerpadlo 400180 F72 KF CELKEM 865381.7 KF Náklady výrobce za záruční opravy za minulé čtvrtletí. VYUŽITÍ DAT

31 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad Email 2 1.68 1 0.5 0.1 0.0250.02 Četnost k % prodeje Druh poruchy ČETNOST OPRAV PODLE POZÁRUČNÍHO SERVISU Čerpadlo Programátor Odpadní hadice Elektroventil Řemen Buben Smalt 151.2 110 72 22.5 18 8 Náklady v KF/za čtvtletí Druh poruchy Náklady hrazené výrobcem podle druhů poruch v pozáručním provozu. Čerpadlo Programátor Elektroventil Řemen Buben 10 9 7 6 1111 Počet poruch Druh poruchy PORUCHY UVEDENÉ ZPRÁVOU ASOCIACE UŽIVATELŮ Čerpadlo Přístup k čerpadlu Programátor Odpadní hadice Elektroventil Řemen Odpor Buben Smalt 400 336 100 20 54 Počet Defect type POČET PORUCH PODLE DRUHU V ZÁRUČNÍ DOBĚ Čerpadlo Programátor Elektroventil Řemen Buben PARETOVY DIAGRAMY

32 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad DIAGRAM MOŽNÝCH PŘÍČIN (Hypotéz) (Diagram rybí kosti - Ishikavův diagram) MATERIÁL VYBAVENÍ - OKOLÍ MĚŘENÍLIDÉ METODY Nedodržování pracovních postupů Pracovníci práci nezvládají Špatně uplatňované metody Nesnadná - choulostivá montáž Špatně využívané nástroje Podmínky montáže osvětlení Vybavení montážního pracoviště Příliš intenzivní využívání stroje nevyhovující návod k použití Vadné ustavení stroje upevňovací systém Nesprávný návrh řemenice PoloměrProfil Řemen drhne Překážka v dráze řemene Řemen při rozběhu prokluzuje Seřízení rozběhového regulátoru Vysoký rozběhový moment motoru Posun motoru během přepravy Nedostatečné upevnění Deformace rámu Příliš slabé řemeny Specifikace Vadný řemen Kontrola Nekompatibilita materiálů Řemenice-řemen Opotřebení řemenice Materiál Opotřebený řemen Povrch řemenice Školení nebo obměna ? Špatné otáčení bubnu Drhne Příliš vysoká hladina vody Seřízení výšky hladiny vody

33 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ Řemen se přehřívá a opotřebí Pohyb motoru Nedostatečné praní a máchání Přetržení řemene Řemen se natahuje a prokluzuje MATERIÁL VYBAVENÍ LIDÉ METODYMĚŘENÍ Mechanická pevnost šroubového spojení je nedostatečná (Názor několika montérů) Pevnost šroubového spojení závisí na typu použitého šroubováku Upevňovací systém je špatně konstruován (Mínění některých montérů) Příliš tvrdé pracovní normy Někteří dělníci nedotahují aby předešli prasknutí šroubů Montéři nevěnují utahování pozornost

34 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad ROZHODOVACÍ MATICE

35 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad KLASIFIKAČNÍ TABULKA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ PODLE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ

36 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad VÝBĚR ŘEŠENÍ: KRITERIÁLNÍ TABULKA ANO NE

37 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad PŘEDBĚŽNÉ EKONOMICKÉ POSOUZENÍ NAVRHOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ

38 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad PLÁN POSTUPU IMPLEMENTACE

39 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad

40 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad

41 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad

42 Projektové řízení DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Příklad


Stáhnout ppt "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Projektové řízení. DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Rozvrh tréninku ČÁSTI MODULUPOMŮCKYČAS Představení kurzu, lektora, účastníků,"

Podobné prezentace


Reklamy Google