Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným."— Transkript prezentace:

1 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Název projektu Síť řemesel a památky Netzwerk Handwerk und Denkmal

2 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Lead partner Partner Lead partner projektu: Fördergesellschaft Regio Döbeln e.V. c/o Landratsamt Mittelsachsen Außenstelle Döbeln Straße des Friedens 20 D Döbeln Partner projektu: Oblastní charita Most se sídlem Jilemnického 2457, CZ Most

3 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Cílem projektu je plánována síť regionálních řemesel k rozvoji venkovských prostranství Získat staré řemeslné techniky k zachování, restaurování a revitalizaci historických budov ve venkovském prostředí /městě- okolí-oblasti, je stále více významné. Na německo-českých poradách budou názorně na základě fary Most a Přírodního muzea Schwarzbach představeny cesty rozhodné pro následné využití řemeslných technik k sanaci/ restaurování historických budov. Sanace fary Vtelno je příležitostí i pro generaci, která se připravuje na řemeslné profese. Pomoc přislíbilo SOŠ Litvínov- Hamr. Vítáno bude i zapojení škol, které vychovávají budoucí kováře, stavbaře…

4 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Aktivity projektu Dvě pracovní setkání v městech Schwarzbach a Most. Dvoudenní konference na německé straně/Přehrada Kriebstein Jednodenní Workshop v Mostě Prezentace výstupů Kompletování spolupráce pro vývoj regionálních prostranství StředníSasko/Most) skrze síť řemesel a památek

5 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Projekt obsahuje tři etapy: I.ETAPA Květen 2011 Německo-Česká plánovací setkání dvoudenní konference na téma "Síť řemesel a památky. Přínos k zachování venkovského prostředí a péče o tradiční řemesla".

6 Na programu budou kromě jiného přednášky odborníků na téma: Koncepce využití historických budov Ochrana památek a hospodářské možnosti Koncepce využití Klášter Buch a Koncepce využití Fara Most Zachování cenných historických budov a zachování dědictví předchozích generací řemeslníků na příkladech Fary Most, Rytířskéhostatku Kriebstein, Muzea lidové architektury a selské kultury Schwarzbach a Kláštera Buch Staré řemeslné techniky a inovační technologie k restaurování a sanování historických budov Restaurování a sanování Muzea lidové architektury a selské kultury Schwarzbach Restaurování a sanování Fary Most Návštěva historických objektů Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 28. – 29. června dvoudenní konference u přehrady Kriebstein Sasko II.ETAPA

7 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 12. Říjen 2011 workshop v Most Představení projektu – Leadpartner, partner Představení brožury a informativního letáku Informovanost veřejnosti a její angažovanost v oživení fary Vtelno Vyjádření památkové péče z české strany Témata další spolupráce – kroky v sanaci fary Vtelno III.ETAPA

8 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko FARA Most- Vtelno rok 2011

9 Místo: Fara Most – Vtelno, adr. Ke kostelu 1, Most Majitel: Římskokatolická církev, Děkanský úřad Most. Objekt je ve výpůjčce Oblastní charity Most od Stav objektu: k dalšímu využití musí nutně projít rekonstrukcí. Havarijní stav:O hradní zeď a části střechy Objekt fary je památkově chráněn. Objekt fary se nachází v sousedství kostela Povýšení svatého kříže v okrajové části města Mostu. Přísluší k ní hospodářské objekty a rozlehlá zahrada a nádvoří. Vše tvoří uzavřený komplex obehnaný ohradní zdí. Jeho dostupnost je zajištěna městskou hromadnou dopravou, taktéž místa k parkování bude možné vytvořit a zajistit. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

10 Pohled do historie Vtelna První zmínka o této vsi spadá do roku V roce 1629 se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. Vtelno mělo statut farní obce. První písemná zmínka k farnímu kostelu Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář je doložen k roku Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s farou.Povýšení svatého Kříže Nový vtelenský kostel nechal vybudovat opat P. Jeroným Besnecker. Je dílem italského stavitele působícího na Litoměřicku, Octavia Broggia, který jej postavil v letech 1736 až Zároveň s kostelem byl vybudován i hřbitov. Vyhořelá fara byla obnovena v letech 1711 až 1713 také podle plánů O. Broggia. Objekt fary byl ve druhé polovině minulého století využíván jako obytné prostory. Po r přestal být obývána trvale. Několik let zde byli umístěni klienti Emauzských domů, kteří se snažili objekt opravovat. Je ojedinělou barokní stavbou v Mostě a okolí.

11 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Záměr využití objektu fary ve Vtelně: Oblastní charita Most navrhuje objekt vzhledem k jeho rozlehlosti rozdělit do dvou částí: Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na sociální oblast, církevní příhraniční kontakty, spolupráce pro společenský a kulturní přeshraniční život. Denní centrum pro zdravotně postižené a jejich rodiny a chráněné dílny.Poznatky získané u lead partnera v Klosterbuch otvírají další oblast a to příležitost pro prezentaci historických řemesel.

12 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

13 Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na dobrovolnickou práci v sociální oblasti: Sociální, církevní, společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost. Hlavní budova. Cílem projektu je posílit a podpořit proces přeshraniční integrace (zejména v sociální a kulturní oblasti). Hlavní budova: Přízemí: Recepce, vpravo menší sál pro přednášky a setkávání pro kulturní a společenské aktivity studentů a neprofesionálních umělců, NGO, vlevo (zachování „černé kuchyně“, vedle ní místnost pro rukodělné aktivity – ukázky řemesel současných i historických v České republice i v Německé republice. 1.patro: Sál setkávání (koncerty, přednášky, církevní setkávání, konference), knihovna, kanceláře – 2 lidé, byt správce 70 m 2. Okamžitá kapacita osob: cca

14 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Realizace a koordinace přeshraničních projektů Projekt: Přeshraniční řemeslná dílna Hlavním obsahem setkání českých a německých studentů bude vytvoření společné dílny, v níž se mohou studenti setkávat a společně tvořit. Dílna by byla místem pro předávání zkušeností, rozvoje vzájemným vztahů a navazování spolupráce mezi školami na obou stranách hranic. Propagace regionu Přeshraniční atlas sociálních služeb a kulturních institucí, přehled církevních organizací včetně jejich programů pro veřejnost na obou stranách hranic. Informační letáček centra. Propagace regionu a města v českých a německých průvodcích. Hospodářská kooperace Spolupráce s Euroregionem Krušnohoří, se středními školami, s Hospodářskou komorou, s Úřady práce, s církví, s NNO regionu, s partnerskými organizacemi v Sasku

15 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Denní centrum pro zdravotně postižené - chráněné dílny Bude umístěno v jedné z přilehlých hospodářských budov. Denní centrum bude nabízet odbornou sociální pomoc a péči klientům se speciálními potřebami i klientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Okamžitá kapacita osob: Program denních pobytů např.: rozvoj komunikačních schopností pomoc rodinám dětí se speciálními potřebami sociální a legislativní poradenství spolupráci se studenty - praxe, asistenční služby, dobrovolníci konzultace pro odbornou a laickou veřejnost spolupráce s odbornými pracovišti pracovní terapie v dílnách, na zahradě, společenskými setkáváními, s dobrovolnickou činností. Využití cca 1/3 objektu.

16 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným."

Podobné prezentace


Reklamy Google