Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným."— Transkript prezentace:

1 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Název projektu Síť řemesel a památky Netzwerk Handwerk und Denkmal

2 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Lead partner Partner Lead partner projektu: Fördergesellschaft Regio Döbeln e.V. c/o Landratsamt Mittelsachsen Außenstelle Döbeln Straße des Friedens 20 D 04720 Döbeln Partner projektu: Oblastní charita Most se sídlem Jilemnického 2457, CZ 434 01 Most

3 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Cílem projektu je plánována síť regionálních řemesel k rozvoji venkovských prostranství Získat staré řemeslné techniky k zachování, restaurování a revitalizaci historických budov ve venkovském prostředí /městě- okolí-oblasti, je stále více významné. Na německo-českých poradách budou názorně na základě fary Most a Přírodního muzea Schwarzbach představeny cesty rozhodné pro následné využití řemeslných technik k sanaci/ restaurování historických budov. Sanace fary Vtelno je příležitostí i pro generaci, která se připravuje na řemeslné profese. Pomoc přislíbilo SOŠ Litvínov- Hamr. Vítáno bude i zapojení škol, které vychovávají budoucí kováře, stavbaře…

4 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Aktivity projektu Dvě pracovní setkání v městech Schwarzbach a Most. Dvoudenní konference na německé straně/Přehrada Kriebstein Jednodenní Workshop v Mostě Prezentace výstupů Kompletování spolupráce pro vývoj regionálních prostranství StředníSasko/Most) skrze síť řemesel a památek

5 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Projekt obsahuje tři etapy: I.ETAPA Květen 2011 Německo-Česká plánovací setkání dvoudenní konference na téma "Síť řemesel a památky. Přínos k zachování venkovského prostředí a péče o tradiční řemesla".

6 Na programu budou kromě jiného přednášky odborníků na téma: Koncepce využití historických budov Ochrana památek a hospodářské možnosti Koncepce využití Klášter Buch a Koncepce využití Fara Most Zachování cenných historických budov a zachování dědictví předchozích generací řemeslníků na příkladech Fary Most, Rytířskéhostatku Kriebstein, Muzea lidové architektury a selské kultury Schwarzbach a Kláštera Buch Staré řemeslné techniky a inovační technologie k restaurování a sanování historických budov Restaurování a sanování Muzea lidové architektury a selské kultury Schwarzbach Restaurování a sanování Fary Most Návštěva historických objektů Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 28. – 29. června dvoudenní konference u přehrady Kriebstein Sasko II.ETAPA

7 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 12. Říjen 2011 workshop v Most Představení projektu – Leadpartner, partner Představení brožury a informativního letáku Informovanost veřejnosti a její angažovanost v oživení fary Vtelno Vyjádření památkové péče z české strany Témata další spolupráce – kroky v sanaci fary Vtelno III.ETAPA

8 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko FARA Most- Vtelno rok 2011

9 Místo: Fara Most – Vtelno, adr. Ke kostelu 1, 434 01 Most Majitel: Římskokatolická církev, Děkanský úřad Most. Objekt je ve výpůjčce Oblastní charity Most od 1.12.2009 Stav objektu: k dalšímu využití musí nutně projít rekonstrukcí. Havarijní stav:O hradní zeď a části střechy Objekt fary je památkově chráněn. Objekt fary se nachází v sousedství kostela Povýšení svatého kříže v okrajové části města Mostu. Přísluší k ní hospodářské objekty a rozlehlá zahrada a nádvoří. Vše tvoří uzavřený komplex obehnaný ohradní zdí. Jeho dostupnost je zajištěna městskou hromadnou dopravou, taktéž místa k parkování bude možné vytvořit a zajistit. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

10 Pohled do historie Vtelna První zmínka o této vsi spadá do roku 1287. V roce 1629 se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. Vtelno mělo statut farní obce. První písemná zmínka k farnímu kostelu Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář je doložen k roku 1384. Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s farou.Povýšení svatého Kříže Nový vtelenský kostel nechal vybudovat opat P. Jeroným Besnecker. Je dílem italského stavitele působícího na Litoměřicku, Octavia Broggia, který jej postavil v letech 1736 až 1738. Zároveň s kostelem byl vybudován i hřbitov. Vyhořelá fara byla obnovena v letech 1711 až 1713 také podle plánů O. Broggia. Objekt fary byl ve druhé polovině minulého století využíván jako obytné prostory. Po r. 1989 přestal být obývána trvale. Několik let zde byli umístěni klienti Emauzských domů, kteří se snažili objekt opravovat. Je ojedinělou barokní stavbou v Mostě a okolí.

11 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Záměr využití objektu fary ve Vtelně: Oblastní charita Most navrhuje objekt vzhledem k jeho rozlehlosti rozdělit do dvou částí: Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na sociální oblast, církevní příhraniční kontakty, spolupráce pro společenský a kulturní přeshraniční život. Denní centrum pro zdravotně postižené a jejich rodiny a chráněné dílny.Poznatky získané u lead partnera v Klosterbuch otvírají další oblast a to příležitost pro prezentaci historických řemesel.

12 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

13 Centrum mezinárodního setkávání se zaměřením na dobrovolnickou práci v sociální oblasti: Sociální, církevní, společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost. Hlavní budova. Cílem projektu je posílit a podpořit proces přeshraniční integrace (zejména v sociální a kulturní oblasti). Hlavní budova: Přízemí: Recepce, vpravo menší sál pro přednášky a setkávání pro kulturní a společenské aktivity studentů a neprofesionálních umělců, NGO, vlevo (zachování „černé kuchyně“, vedle ní místnost pro rukodělné aktivity – ukázky řemesel současných i historických v České republice i v Německé republice. 1.patro: Sál setkávání (koncerty, přednášky, církevní setkávání, konference), knihovna, kanceláře – 2 lidé, byt správce 70 m 2. Okamžitá kapacita osob: cca 40 - 50.

14 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Realizace a koordinace přeshraničních projektů Projekt: Přeshraniční řemeslná dílna Hlavním obsahem setkání českých a německých studentů bude vytvoření společné dílny, v níž se mohou studenti setkávat a společně tvořit. Dílna by byla místem pro předávání zkušeností, rozvoje vzájemným vztahů a navazování spolupráce mezi školami na obou stranách hranic. Propagace regionu Přeshraniční atlas sociálních služeb a kulturních institucí, přehled církevních organizací včetně jejich programů pro veřejnost na obou stranách hranic. Informační letáček centra. Propagace regionu a města v českých a německých průvodcích. Hospodářská kooperace Spolupráce s Euroregionem Krušnohoří, se středními školami, s Hospodářskou komorou, s Úřady práce, s církví, s NNO regionu, s partnerskými organizacemi v Sasku

15 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Denní centrum pro zdravotně postižené - chráněné dílny Bude umístěno v jedné z přilehlých hospodářských budov. Denní centrum bude nabízet odbornou sociální pomoc a péči klientům se speciálními potřebami i klientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Okamžitá kapacita osob: 30-40. Program denních pobytů např.: rozvoj komunikačních schopností pomoc rodinám dětí se speciálními potřebami sociální a legislativní poradenství spolupráci se studenty - praxe, asistenční služby, dobrovolníci konzultace pro odbornou a laickou veřejnost spolupráce s odbornými pracovišti pracovní terapie v dílnách, na zahradě, společenskými setkáváními, s dobrovolnickou činností. Využití cca 1/3 objektu.

16 Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným."

Podobné prezentace


Reklamy Google