Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Úměrnosti Zavedení pojmu přímá úměrnost. Přímá úměrnost.

2 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Přímou úměrnost již vlastně známe, jelikož jsme ji začali vnímat již v souvislosti s výukou násobení. Ukážeme si to na příkladu – třeba násobků čísla 2, přičemž budeme vycházet z příkladu nákupu rohlíků v ceně 2,- Kč za jeden rohlík. Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): 1 1.2= = = = =10

3 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): Tabulka vyjadřuje závislost dvou veličin: počtu rohlíků a jejich ceny. Objevíš sám zákonitost, která platí ve vztahu těchto veličin, při jejich zvětšování či zmenšování? Pokud jsi na ni ještě nepřišel, pokusím se ti pomoci.

4 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč):

5 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): Jinými slovy: Kolikrát se zvětší jedna veličina, tolikrát se zvětší i veličina druhá. Kolikrát se zvětší počet rohlíků, tolikrát se zvětší i jejich cena!

6 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): Platí to i obráceně? Tedy pro zmenšování?

7 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): :8 :2 :8 :2 :4

8 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): :8 :2 :8 :2 :4 Jinými slovy: Kolikrát se zmenší jedna veličina, tolikrát se zmenší i veličina druhá. Kolikrát se zmenší počet rohlíků, tolikrát se zmenší i jejich cena!

9 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Dokážete uvést i další příklady vztahu dvou veličin, pro které by platilo totéž, co jsme nyní vyvodili? Zapiš je. Cena, kterou zaplatí kupující za zboží, závisí na množství (počtu, hmotnosti, objemu, …). Dráha uražená při rovnoměrném pohybu závisí na čase pohybu. Hmotnost tělesa z téhož materiálu závisí na jeho objemu. Tíha tělesa závisí na jeho hmotnosti. Např:

10 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): Vrátíme se ještě jednou k našemu příkladu s rohlíky a podíváme se na něj ještě z jiného pohledu. Využijeme nedávno nabyté znalosti o poměru. Co můžeme říci o naznačeném zvětšení počtu rohlíků? V jakém poměru se jejich počet zvětšil? A co můžeme říci o odpovídajícím zvýšení jejich ceny? V jakém poměru se zvětšila jejich cena? 4 : 2 8 : 4 Můžeme použít znalosti o krácení poměru a tento uvést do základního tvaru. 4 : 2 = 2 : 1 8 : 4 = 2 : 1 Poměry jsou shodné.

11 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): Obdobně … Co můžeme říci o naznačeném zvětšení počtu rohlíků? V jakém poměru se jejich počet zvětšil? A co můžeme říci o odpovídajícím zvýšení jejich ceny? V jakém poměru se zvětšila jejich cena? 6 : 2 6 : 2 = 3 : 1 12 : 412 : 4 = 3 : 1 Můžeme použít znalosti o krácení poměru a tento uvést do základního tvaru..3 I tentokrát jsou poměry shodné. Platí tedy, že v jakém poměru se zvětší jedna veličina, v takovém se zvětší i druhá veličina.

12 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): A opět obdobně … Co můžeme říci o naznačeném zmenšení počtu rohlíků? V jakém poměru se jejich počet zmenšil? A co můžeme říci o odpovídajícím zvýšení jejich ceny? V jakém poměru se zvětšila jejich cena? 4 : 8 4 : 8 = 1 : 2 8 : 168 : 16 = 1 : 2 Můžeme použít znalosti o krácení poměru a tento uvést do základního tvaru. Poměry jsou shodné. :2

13 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): A opět obdobně … Co můžeme říci o naznačeném zmenšení počtu rohlíků? V jakém poměru se jejich počet zmenšil? A co můžeme říci o odpovídajícím zvýšení jejich ceny? V jakém poměru se zvětšila jejich cena? 2 : 8 2 : 8 = 1 : 4 4 : 164 : 16 = 1 : 4 Můžeme použít znalosti o krácení poměru a tento uvést do základního tvaru. I tentokrát jsou poměry shodné. Platí tedy i to, že v jakém poměru se zmenší jedna veličina, v takovém se zmenší i druhá veličina. :4

14 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přímá úměrnost (úměra). Počet rohlíků (kusů): Cena rohlíků (Kč): Závěr, který pro nás ze všech našich zjištění vyplývá: Kolikrát se zvětší (zmenší) jedna veličina, tolikrát se zvětší (zmenší) druhá veličina. V jakém poměru se zvětší (zmenší) jedna veličina, v takovém poměru se zvětší (zmenší) druhá veličina. Takový vztah mezi dvěma veličinami se nazývá přímá úměrnost. Říkáme, že veličiny jsou přímo úměrné.

15 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení Rozhodni, zda se jedná o přímou úměru: Počet hrušek na stromě je přímo úměrný jeho velikosti. Dráha ušlá při stejné rychlosti chůze je přímo úměrná době chůze. Zaplacená částka za banány je přímo úměrná jejich hmotnosti. Cena banánů je přímo úměrná jejich počtu. Hloubka přehrady je přímo úměrná její velikosti (rozloze). Cena hrnků je přímo úměrná jejich počtu. Délka strany čtverce je přímo úměrná jeho obvodu. Délka strany čtverce je přímo úměrná jeho obsahu.

16 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 1 Jeden nanuk stojí 12,- Kč. Doplň tabulku. Počet nanuků (kusů): Cena nanuků (Kč):

17 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 1 Jeden nanuk stojí 12,- Kč. Doplň tabulku. Počet nanuků (kusů): Cena nanuků (Kč):

18 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 2 Auto jede průměrnou rychlostí 60 km/h. Doplň tabulku. Počet hodin jízdy (hod.): Počet najetých kilometrů (km):

19 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 2 Auto jede průměrnou rychlostí 60 km/h. Doplň tabulku. Počet hodin jízdy (hod.): Počet najetých kilometrů (km):

20 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 3 Rozhodni, zda se jedná o přímou úměru. Zdůvodni svou odpověď. x y

21 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 4 Rozhodni, zda se jedná o přímou úměru. Zdůvodni svou odpověď. x y

22 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 5 Rozhodni, zda se jedná o přímou úměru. Zdůvodni svou odpověď. x 0,511,522,533,54 y

23 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 6 Doplň tabulku tak, aby šlo o přímou úměru. x y

24 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 6 Doplň tabulku tak, aby šlo o přímou úměru. x y

25 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 7 Doplň tabulku tak, aby šlo o přímou úměru. x y 2,

26 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 7 Doplň tabulku tak, aby šlo o přímou úměru. x y 2,557,51012,51517,520

27 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení - 8 Sestav tabulku tří libovolných přímých úměr: x y x y x y


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google