Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0217 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Gotické sochařství – české země Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby gotického sochařství v Evropě. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Středověk, stol., gotika, sochařství, české země Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

3 ÚVOD Výukový materiál Gotické sochařství – české země obsahuje informace o nejvýznamnějších podobách gotického sochařství na našem území. Cílem prezentace je seznámení studentů se sochařstvím českých zemí ve století. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Sochařství 13. století na našem území
Přechodné období románské umění/gotika Návaznost na architekturu Příchod naturalismu z Francie Naturalistické rostlinné a zvířecí motivy Minimum monumentálního sochařství Objednavatelé figurální sochařství Vládnoucí rod Vysoká církevní a světská aristokracie

5 Portál kláštera Porta coeli v Předklášteří
40. léta 13. století Sochy v ostění podle francouzských portálů Zprostředkování přes Německo Rozpor bohatství portálu a cisterciácké skromnosti Apoštolové v ostění portálu (hlavy z 19. století) Tympanon Kristus v mandorle Panna Marie a Jan Křtitel + symboly evangelistů Královna Konstancie a markrabí Přemysl

6 Porta coeli - portál

7 Porta coeli - tympanon

8 Porta coeli – apoštolové v ostění

9 Rané madony Trůnící madony – první doklady před pol. 13. stol.
Možná importy z Francie nebo Německa Žehnající Kristus na klíně Dřevěné sochy Nárůst počtu ve 2. pol. 13. stol. Mohutná plastičnost a hmotnost Kolem roku 1300 – také stojící madony

10 Madona strakonická Kolem roku 1300 Výška 183 cm
Jedlové dřevo (Ježíšek – lipové) Asi podle remešského vzoru Strnulejší než remešské sochy Mohutnost a hmotnost Národní Galerie Praha

11 Madony 14. století Tendence k odhmotnění Řasení rouch
Esovité prohnutí těla Emocionální zdrženlivost Madona jako krásná mladá žena Úsměvy madon Významný sochař – Mistr michelské madony

12 Mistr michelské madony
Činný asi 1325 – 1350 Řezbář a sochař středoevropského významu Vůdčí osobnost sochařství 1. pol. 14. stol na Moravě Poučen porýnským a francouzským sochařstvím Lineárně stylizované figury světců Výběr z díla: Michelská madona Madony ze Znojma a z Prostějova Madona z Velkého Meziříčí

13 Madona z Michle Mistr Michelské madony Výška cca 50 cm
40. léta 14. století Dřevořezba Množství ostře řezaných záhybů Vznik v Brně či jeho okolí

14 Mysticko-pašijová témata v 1. pol. 14. stol.
Větší význam měst Směřování od nebeské abstrakce ke konkrétnosti Zdůrazňování lidské podstaty Kristova příběhu Kristus se stává trpícím člověkem Silně emocionální aspekt Ikonografie Mystický krucifix s Ukřižovaným Pieta Bolestný Kristus Kristus v hrobě

15 Sochařství za Karla IV. Zejména Parléřova huť
Ikonografický program pražské katedrály Podíl Karla IV. Přízemí – přemyslovská minulost Sv. Václav, šest vladařských náhrobků + jeden arcibiskupský Triforium – lucemburská současnost 21 portrétních byst v triforiu Královská rodina, arcibiskupové, ředitelé stavby, architekti Vnější triforium – nebeská věčnost Deset poprsí světců Kristus, P. Marie, čeští patroni

16 Přemyslovské náhrobky
Cca Opuka Petr a Jindřich Parléřovi Koncepce Petra Parléře Inspirace skutečností Petr – hmotnější sochy Jindřich – měkčí, smyslovější Vliv na krásný sloh

17 Přízemí - přemyslovské náhrobky a socha sv. Václava
Náhrobek Přemysla Otakara II. Socha sv. Václava

18 Sochy tzv. krásného slohu (kolem roku 1400)
Krize středověké společnosti Papežské schizma Morové epidemie Kritika církve z pražské univerzity Útěk k osobní zbožnosti ke krásným madonám Role vkusu Václava IV. Oceňována výtvarná kvalita a mimonáboženská krása Kritika z reformačních kruhů (př. M. J. Hus) Modloslužebnictví Smyslnost soch

19 Znaky a památky krásného slohu (výběr)
Protáhlé a esovitě zahnuté postavy Líbeznost a jemnost výrazu (smyslový půvab soch) Dokonalost zpracování Dekorativní stylizace draperií Krumlovská + Plzeňská madona Jihlavská pieta Kateřina z Jihlavy Křehkost, štíhlost, podlouhlé tváře Toruňská + Vratislavská + Šternberská madona Větší mohutnost, široké tváře, poměrně malý Ježíšek

20 Toruňská madona Před rokem 1400 Výška 115 cm Polychromovaný vápenec
Za 2. světové války zmizela

21 Vratislavská madona Kolem roku 1390 Výška 116 cm
Polychromovaný vápenec Okruh Toruňské madony

22 Otázky a úkoly Co je typické pro nejstarší české gotické sochy?
Kdo byli zadavatelé monumentálního sochařství? Charakterizujte portál Porta coeli? Charakterizujte rané madony z našeho území. Uveďte příklady raných madon. Charakterizujte naše madony ze 14. století. Uveďte příklady našich madon ze 14. století. Uveďte ikonografické typy pašijových témat. Jmenujte konkrétní sochy s pašijovými tématy.

23 Vysvětlete ikonografický program pražské katedrály.
Která huť realizovala program? Charakterizujte tzv. krásný sloh. Co bylo příčinou vzniku krásného slohu. Proč reformační kruhy kritizovaly „krásné madony“? Uveďte příklady českých „krásných madon“.

24 Použité zdroje 1. Porta coeli – portál: [cit ] 2. Porta coeli – tympanon: [cit ] 3. Porta coeli – apoštolové v ostění: [cit ] 4. Strakonická madona: [cit ] 5. Michelská madona: [cit ] 6. Socha sv. Václava: [cit ] 7. Náhrobek Přemysla Otakara II.: [cit ] 8. Toruňská madona: [cit ] 9. Vratislavská madona: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google