Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Syrovátka Jiří Hradský.  Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie  Založena v roce 1997 dvěma společníky  Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Syrovátka Jiří Hradský.  Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie  Založena v roce 1997 dvěma společníky  Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným."— Transkript prezentace:

1 Jan Syrovátka Jiří Hradský

2  Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie  Založena v roce 1997 dvěma společníky  Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným vlastní činností  Hlavním předmět činnosti - tisk a knihařské zpracování knih  Doplňková činnost - tisk hospodářských a reklamních tiskovin

3  Turnover/Obrat: (2005) Od 500 000 do 1 mil. EUR  Dobrá pozice na českém trhu  Snaha pronikat na trhy zahraniční  Dynamický kolektiv pracovníků – vyučení odborníci

4  Výrobní program orientovaný na výrobu knih pro české i zahraniční nakladatele  Nabízí kompletní výrobu knihy od grafického úpravy až po knihařské zpracování  Vybrané operace poskytovány i jednotlivě  Tisk a další zpracování hospodářských a reklamních tiskovin.

5  Silné stránky  Ucelený výrobní proces nevyžadující téměř žádnou kooperaci  Zkušený kolektiv  Schopnost udržet dostatečnou kvalitu  Spolehlivé dodržování termínů

6  Slabé stránky  Nízká úroveň informačních technologií  Nedostatek vlastního kapitálu  Hromadění papírové dokumentace

7  Příležitosti  Rozšíření na zahraničního obchodu  Neustálé zvyšování jakosti vlastní produkce – Upevňování pozice na trhu  Možnost vyšších požadavků na jakost produkce od subdodavatelů

8  Ohrožení  Konkurence  Růst cen vstupů  Problém uskladnění odpadu z výroby

9  Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o.  Adresa: Špidrova 117 385 01 Vimperk, Česká republika  Tel. : +420 388 416 695  Fax : +420 388 416 695  Reg. číslo:C 6628  IČ:25157108  DIČ:CZ25157108

10  P1 - Oslovení zákazníka  P2 - Zpracování technologie pro stanovení ceny  P3 - Vypracování ceny  P4 - Zpracování cenové nabídky  P5 - Přijetí zakázky  P6 - Převzetí výrobních podkladů

11  P7 - Kontrola výrobních podkladů  P8 - Zařazení zakázky do plánu  P9 - Zpracování definitivní technologie  P10 - Objednávání materiálu  P11 - Zajištění případných kooperačních dodávek  P12 - Zajištění dopravy

12  P13 - Vystavení dodacích listů  P14 - Vystavení faktur  P15 - Odeslání faktur  P16 - Kontrola zaplacení faktur  P17 - Propagace produktů a podniku  P18 - Řízení a správa chodu podniku

13  F1 - Nejnižší prodejní cena  F2 – Kvalitní a motivovaní zaměstnanci  F3 – Vysoká úroveň spokojených zákazníků  F4 – Nejvyšší jakost produktů  F5 – Nové technologie uspokojující tržní potřeby

14

15 Grafická reprezentace závislosti kvality procesu a počtu kritických faktorů úspěchu - pomocí vyhodnocení dat z matice přiřazení.

16 V této části práce je vyhodnocena, pomocí Portfolio analýzy, závislost významu a technické úrovně informační technologie jednotlivých podnikových procesů.

17  Důsledky pro systém řízení  Procesy nejvíce naléhavé P17 - propagace produktů a podniku P18 - řízení a správa chodu podniku  Méně naléhavé Procesy P1 - oslovení zákazníka P2 - zpracování technologie pro stanovení ceny P3 - vypracování ceny P4 - zpracování cenové nabídky P9 - zpracování definitivní technologie P10 - objednávání materiálu P11 - zajištění případných kooperačních dodávek P12 - zajištění dopravy P13 - vystavení dodacích listů P14 - vystavení faktur P15 - odeslání faktur P16 - kontrola zaplacení faktur

18  Nejméně naléhavé procesy: P5 - přijetí zakázky P6 - převzetí výrobních podkladů P7 - kontrola výrobních podkladů P8 - zařazení zakázky do plánu

19  Procesy vysoké technické úrovně a malého významu IT (III. kvadrant): P5 - přijetí zakázky P6 - převzetí výrobních podkladů P8 - zařazení zakázky do plánu P11 - zajištění případných kooperačních dodávek P12 - zajištění dopravy  Procesy nízké technické úrovně a malého významu IT (IV. kvadrant): P9 - zpracování definitivní technologie P10 - objednávání materiálu P16 - kontrola zaplacení faktur P17 - propagace produktů a podniku P18 - řízení a správa chodu podniku

20  Procesy s vysokým významem IT a nízkou technickou úrovní (I. kvadrant): P7 – kontrola výrobních podkladů  Procesy s vysokým významem IT a vysokou technickou úrovní (II. kvadrant): P1 - oslovení zákazníka P2 - zpracování technologie pro stanovení ceny P3 - vypracování ceny P4 - zpracování cenové nabídky P13 - vystavení dodacích listů P14 - vystavení faktur P15 - odeslání faktur

21  Analýza problémů v podniku  Časově náročná práce  Brigádníci, studenti  Malý počet stálých zaměstnanců  Technicky náročný postup výroby  Nerozhodnost zákazníků při volbě technologie  Nedokonalá organizace výrobních prostředků  Nesplnění termínu  Špatná časová flexibilita  Problém při realizaci zakázek  Sílící konkurence  Neodpovídající kvalita produktů  Odchod zákazníků ke konkurenci  Odmítnutí zakázek  Negativní reklama  Úpadek podniku

22  Tento strom současného stavu znázorňuje kauzalitu mezi problémy daného podniku a názorně zobrazuje jak některé problémy implikují další. Slouží k nalezení klíčového problému (core problem), jehož vyřešením lze odstranit až 75% všech problémů podniku.

23  Injekce ve FRT  Přijmutí nových pracovníků  Precizní konfigurační management  Vytvoření nové pozice - project manager  Zmenšení počtu studentů a brigádníků  Školení pracovníků  Zavedení profesionálního řízení  Zavedení databázového systému pro správu zakázek

24

25  Správa  Zakázek, zákazníků  Dodavatelů, subdodavatelů  Dokumentů,...  Webové rozhraní  Možnost on-line prohlížení databáze  Registrace zákazníků  Propagace firmy, reklama

26 Zavedení IS Analýza požadavků IS na HW Náklady, výběr hardware Nákup HW (server, pracovní stanice) Propojení s www stránkami Přeorganizovat chod firmy Schůzka vývojářů www stránek a IS Integrace do stávajícího řešení Najmutí specialistů, kteří pomohou s organizací Zorganizování školení Náklady, nedostatek spec. sil na trhu Není definováno obecné rozhraní Požadavky IS na HW

27 Ujasnit výhodnost a možnosti propojení stávajících www stránek s novým IS Propojení s www stránkami Schůzka vývojářů www stránek a IS Nejasnost v budoucnosti stávajícího www řešení Informovat obě strany, dohodnout termín Nadefinování rozhraní k propojení IS a www, případně integrace do IS Spojení se stávajícím systémem Design, otestované a funkční prostředí

28  Oslovení dodavatelů IS – 2 dny  Specifikace požadavků – 18 dnů  Vyplnění PD – 7 dnů  Výběr vhodného dodavatele – 4 dny  Uzavření smlouvy - 7 dnů  Analýza požadavků na IS – 14 dnů  Objektový návrh (datové modely,…) - 30 dnů  Návrh a design GUI – 21 dnů  Návrh databáze - 14 dnů  Impelentace IS – 30 dnů  Testování produktu – 7 dnů  Oprava chyb – 30 dnů  Nasazení do provozu - 10 dnů  Nákup PC – 4 dny  Školeni uživatelů – 14 dnů  Vyhodnocení a ukončení spolupráce – 14 dnů  Project buffer

29  Oslovení dodavatelů IS – 2 dny  Specifikace požadavků – 18 dnů  Vyplnění PD – 7 dnů  Výběr vhodného dodavatele – 4 dny  Uzavření smlouvy - 7 dnů  Objektový návrh (datové modely,…) - 30 dnů  Návrh a design GUI – 21 dnů  Implementace IS – 30 dnů  Testování produktu – 7 dnů  Oprava chyb – 30 dnů  Nákup PC – 4 dny  Školeni uživatelů – 14 dnů  Vyhodnocení a ukončení spolupráce – 14 dnů

30

31


Stáhnout ppt "Jan Syrovátka Jiří Hradský.  Nově vzniklá firma v oblasti polygrafie  Založena v roce 1997 dvěma společníky  Disponuje ryze českým kapitálem vytvořeným."

Podobné prezentace


Reklamy Google